Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.30%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.32%
 • NCIndex -2.80%
 • sWIG80 -1.90%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.90%
 • WIG -1.98%
 • WIG20 -2.02%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.76%
 • WIG20short 1.89%
 • WIG20TR -1.90%
 • WIG30 -2.07%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -4.25%
 • WIG-BUDOW -3.90%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.31%
 • WIGdiv -1.60%
 • WIG-ENERG -3.54%
 • WIG-ESG -1.78%
 • WIG.GAMES -1.95%
 • WIG-GORNIC -4.04%
 • WIG-INFO -1.14%
 • WIG-LEKI -0.71%
 • WIG-MEDIA 0.00%
 • WIG-MOTO -1.57%
 • WIG.MS-BAS -4.59%
 • WIG.MS-FIN -4.06%
 • WIG.MS-PET -2.39%
 • WIG-NRCHOM -1.77%
 • WIG-ODZIEZ -2.40%
 • WIG-PALIWA -2.69%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.56%
 • WIGtech 3.22%
 • WIG-TELKOM 13.12%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl
...
...
2020-09-21 08:50:00

Raport poranny z rynku akcji

Komentarze poranne , Marcin Brendota

Zamknięcie tygodnia przyniosło lekkie osłabienie na krajowym rynku patrząc na zmiany indeksów WIG20 i mWIG40.

Na tym tle pozytywnie zaskakują akcje mniejszych spółek skupionych przy indeksie sWIG80. Indeks WIG lekko cofnął się, ale ogólny obraz indeksu nie ulega większym zmianom. Nadal jest wykazywany ok. 3 miesięczny trend boczny o podstawie blisko 49 tys pkt.

 

W komunikatach spółek zwracamy uwagę na porannej doniesienia z Play Communications. Spółka opublikowała opóźnioną informację o zamiarze kupna 100% akcji pozostających w obrocie Play Communications przez francuskiego dostawcę usług komunikacyjnych Iliad poprzez spółkę zależną Iliad Purple. Cena w wezwaniu wynosi 39 zł, a zapisy potrwają od 19.10 do 17.11. Jak wynika z treści komunikatu Iliad ma umowę nabycia 40% akcji od dwóch wiodących akcjonariuszy. Reakcja rynkowa powinna być zgodna z ceną w wezwaniu, w tym kontekście może zastanawiać już znacząca zwyżka na piątkowej sesji. Członek zarządu Amica na konferencji powynikowej wskazuje na obserwowaną dalsza odbudowę popytu i oczekiwanie poprawy wyników w III kw. Jednocześnie podejmowane są starania tegoroczny wynik był na poziomie 2019r. Zadaniem zarządu wyższe wydatki na remonty kuchni i wymiany sprzęty AGD wynikają z mniejszych wydatków na wakacyjne wyjazdy i usługi gastronomiczne.

 

Na giełdach zagranicznych utrzymują się minorowe nastroje. Największe spółki amerykańskiej giełdy określane akronimem FAAMG, które ciągnęły mocno w górę rynek w poprzednich miesiącach, teraz obsuwają się na nowe kilkutygodniowej dołki. Wysokie wyceny wielu tych spółek przy podtrzymywaniu dotychczasowej polityki pieniężnej przez FED skutkują większym nasileniem podaży. Zresztą w opiniach zagranicznych rynków akcji pojawiały się już d kilku tygodni tezy o możliwym „przesiadaniu się” w stronę spółek typu value, o niższych wycenach, stabilnych bilansach. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na krajowe dane o produkcji budowlanej i sprzedaży detalicznej. /Marcin Brendota/

2020-09-21 08:00:00

Raport poranny futures

Komentarze poranne , Marcin Brendota

Zamkniecie tygodnia i wygaśnięcie wrześniowej serii kontraktów terminowych przebiegało w lekko spadkowych nastrojach.

Po kilkupunktowym, wzrostowym otwarciu, notowania instrumentu w kolejnych godzinach obsuwały się kończąc dzień kilkanaście punktów poniżej kursu odniesienia. Na wykresie dziennym notowania oscylują wokół podstawy 3 miesięcznego kanału bocznego. Jednakże coraz częstsze naruszanie jej przebiegu może ostatecznie skutkować trwałym, dolnym wybiciem. Na MACD jest podtrzymany sygnał sprzedaży, RSI pozostaje w kanale spadkowym. W zakresie spółek indeksu bazowego bardzo słabą sesję odnotowały spółki paliwowe oraz sektor finansowy.

 

Na wykresie 60-min notowania są w lekko spadkowym trendzie (kolejne kluczowe szczyty i dołki są na niższych poziomach). Wskaźnik DMI podtrzymuje sygnał sprzedaży, uwagę zwracają wyższe wartości ADX. Zmiana notowań kontraktów terminowych na główne indeksy zagraniczne od piątkowego popołudnia wskazuje na szacunki lekko spadkowego otwarcia sesji dla FW20. Ogółem na rynkach zagranicznych utrzymują się słabsze nastroje w ostatnich dniach. Największe tuzy amerykańskiej giełdy (spółki FAAMG), będące wcześniej główną siłą wzrostową, teraz obsuwają się na nowe miesięczne minima. Kolejne posiedzenia banków centralnych podtrzymują wcześniej podjęte decyzje nie rozszerzając dalej ultrałagodnej polityki pieniężnej stojące w dużej mierze za kilkumiesięcznymi wzrostami cen akcji. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na krajowe odczyty o produkcji budowlanej i sprzedaży detalicznej.

/Marcin Brendota/

Zmiany nocne indeksów *

Indeksy

pkt

zm%

SP500

3319

-0,60

SP500 Fut.

3304

-0,77

Topix

-

-

DAX Fut.

13065

-0,50

SHC

3324

0,00

Nasdaq Fut.

10884

-0,69

* - Zmiana instrumentów od zamknięcia ostatniej sesji na GPW do godziny  07:12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-09-18 08:00:00

Raport poranny futures

Komentarze poranne , Marcin Brendota

Wykazywane z wczorajszym porankiem spadki kontraktów terminowych na główne indeksy zagraniczne wpłynęły na znaczne pogorszenie nastrojów z otwarciem krajowych notowań dla FW20.

Jednakże już po otwarciu rynku kasowego kurs instrumentu w ślad za WIG20 zaczął odrabiać straty. W gronie spółek indeksu bazowego mocno zachowywały się akcje krajowych rafinerii, które jeszcze dzień wcześniej istotnie obciążały indeks. Przypływ zainteresowania wynikał z ze wzrostu cen paliw na głównych rynkach, przewyższających zwyżkę cen ropy. Zwyżkował również największe banki, energetyka oraz jedyny w WIG20 przedstawiciel handlu dobrami podstawowymi – DINOPL. Natomiast istotny spadek odnotowały akcje KGHM powodowany zniżką cen miedzi, słabszy dzień miały również spółki telekomunikacyjne. Na wykresie dziennym FW20 kurs po raz kolejny naruszył podstawę dotychczas dominującego trendu bocznego. Wysoka, biała świeca zdaje się stwarzać wrażenie braku akceptacji dla niższych poziomów cenowych, chociaż nie widać również presji na dążenie w kierunku górnego ograniczenia.

 

Na wykresie 60-min kurs testował wsparcie poprzedniego dołka. Szeroka luka cenowa, jaka pojawiła się po otwarciu notowań, została dość szybko przykryta. Na MACD jest aktywny sygnał kupna. Zmiana notowań kontraktów terminowych na główne indeksy zagraniczne od wczorajszego popołudnia nie zapowiada istotnych ruchów na otwarciu dla FW20. Wczorajsze spadki na rynkach amerykańskich miały miejsce jeszcze w trakcie trwania sesji na GPW. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na krajowe odczyty o produkcji przemysłowej oraz w USA na wskaźnik nastrojów konsumentów Uniw. Michigan.

/Marcin Brendota/

Zmiany nocne indeksów *

Indeksy

pkt

zm%

SP500

3357

-0,15

SP500 Fut.

3349

-0,07

Topix

1646

0,47

DAX Fut.

13221

0,03

SHC

3289

0,57

Nasdaq Fut.

11112

0,25

* - Zmiana instrumentów od zamknięcia ostatniej sesji na GPW do godziny  06:55

 

2020-09-17 08:50:00

Raport poranny z rynku akcji

Komentarze poranne , Marcin Brendota

Od początku tygodnia utrzymują się słabsze nastroje na krajowym rynku.

Nadal lekką przewagę relatywną, patrząc na zmiany głównych indeksów, utrzymują mniejsze spółki (sWIG80) nad średnimi (mWIG40) i dużymi (WIG20). W podziale sektorowym słabo zachowują się akcje banków oraz sektora paliwowego. W odniesieniu do sektora paliwowego wzajemne relacje cen ropy oraz paliw nadal wywierają presję na niskie modelowe marże rafineryjne. W gronie największych spółek dużym zainteresowaniem cieszą się wciąż akcje JSW, a wysoki popyt winduje wycenę na nowe tegoroczne maksima. Nie pojawiły się nowe komunikaty, ale w tle wciąż pozostaje okazanie listy o strategicznych surowcach UE, na której jest podtrzymany główny produkt spółki – węgiel koksujący. W odniesieniu do spółek górniczych uwagę zwraca poranny spadek cen kontraktów terminowych na miedź, który może przełożyć się na słabsze zachowanie z początkiem sesji akcji KGHM.

 

W bieżących komunikatach zwracamy uwagę na poranne publikacje wyników finansowych spółek ARCHICOM oraz WIELTON. ARCHICOM w wydzielonym II kw wykazał, zarówno na poziomie sprzedaży jak i zysku netto, wynik wyższy od prognoz rynkowych, odpowiednio o 14% i 10%, ale też wyraźnie słabszy od ubiegłorocznego.Za całe półrocze zysk netto jest o blisko 16% wyższy od ubiegłorocznego.  Z kolei WIELTON opublikował bardzo słabe wyniki, znacznie poniżej prognoz rynkowych oraz wyniku ubiegłorocznego, spodziewana reakcja rynkowa raczej będzie niekorzystna.

 

Na giełdach zagranicznych poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy wykazują mocny spadek co zdecydowanie osłabia sentyment przed otwarciem dzisiejszej sesji na GPW. Jako jeden z powodów jest wskazywany wynik wczorajszego posiedzenia FED, na którym oprócz niewielkiej zmiany w podejściu do celu inflacyjnego, nie podjęto decyzji o kolejnych bodźcach w polityce pieniężnej, a wskazywano raczej na potrzebę działań stymulujących ze strony polityki fiskalnej. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na krajowe odczyty z rynku pracy (raport o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw) oraz z USA o rynku pierwotnym nieruchomości i cotygodniowe podsumowanie o nowych zasiłkach dla bezrobotnych. /Marcin Brendota/

 

2020-09-17 07:40:00

Raport poranny futures

Komentarze poranne , Marcin Brendota

Od początku tygodnia na krajowym rynku utrzymują się spadki.

Kurs FW20 na wykresie dziennym jest ponownie przy podstawie ponad 3 miesięcznego kanału bocznego (1735 pkt.). Zbyt częste drążenie tego poziomu bez wyraźnej presji na odbicie może w końcu skutkować poważnym naruszeniem lub przebiciem tej bariery. MACD oddala się od linii sygnalnej, podnosi się miernik siły trendu ADX. Utrzymujący się podwyższony wolumen wynika w dużej mierze z operacji rolowania pozycji na kolejną, grudniową serię. W zakresie spółek indeksu bazowego wczorajszy spadek jest głównie udziałem sektora finansowego (banków i ubezpieczyciela) oraz paliwowego. Na wykresie 60-min, mimo ostatniej zniżki, są wykazywane oznaki osłabienia impetu spadkowego. Wydłużone cienie ostatnich świec wskazują na poszukiwanie poziomu równowagi. Na RSI w tym interwale są wykazywane niewielkie pozytywne dywergencje, MACD zbliża się do wzrostowego przebicia linii sygnalnej.

 

Z dzisiejszym porankiem spadają notowania kontraktów terminowych na główne indeksy zagraniczne. Ich zmiana od wczorajszego popołudnia implikuje wyraźnie spadkowy początek sesji dla FW20. W opinii komentatorów zagranicznych rynków powodem słabszego sentymentu jest brak dalszych bodźców ze strony FED, ponad te już podjęte, po wczorajszym posiedzeniu, został jedynie predefiniowany cel inflacyjny. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na krajowe odczyty z rynku pracy (raport o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw) oraz z USA o rynku pierwotnym nieruchomości i cotygodniowe podsumowanie o nowych zasiłkach dla bezrobotnych.

/Marcin Brendota/

Zmiany nocne indeksów *

Indeksy

pkt

zm%

SP500

3385

-0,69

SP500 Fut.

3342

-1,69

Topix

1637

-0,43

DAX Fut.

13110

-0,72

SHC

3251

-0,99

Nasdaq Fut.

11113

-2,28

* - Zmiana instrumentów od zamknięcia ostatniej sesji na GPW do godziny  06:54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-09-16 08:50:00

Raport poranny z rynku akcji

Komentarze poranne , Marcin Brendota

Początek tygodnia na krajowym rynku przynosi osłabienie głównych indeksów, któremu w większej mierze podlega segment większych i średnich spółek (WIG20, mWIG40),niż mniejszych podmiotów skupionych w sWIG80.

Drugą sesje spadają akcje CDPROJEKT obciążając tutaj indeks WIG20. Słabo zachowują się też spółki paliwowe i energetyczne, natomiast niewielka poprawa jest obserwowana dla sektora bankowego. Mocny zwrot wykonały wczoraj akcje MABION, gdzie wcześniejszy komunikat o zawarciu porozumienia z australijską firmą VAXIN nt. wspólnej produkcji i wprowadzenia szczepionki na COVID mocno rozgrzał rynkowe nastroje i na otwarciu akcje zyskiwały nawet 30%. Jednakże już w późniejszych zapał kupujących osłabł, a gwałtowną zwyżkę zaczęli wykorzystywać sprzedający. Wczoraj zakończyło się posiedzenie RPP, zgodnie z oczekiwaniami pozostawiono bez zmian podstawowe parametry polityki pieniężnej. Środowisko niemal zerowych stóp procentowych przy inflacji bliskiej 3% oraz inflacji bazowej przekraczającej 4% r/r powoduje znaczny realną utratę oszczędności lokowanych przy stopie wolnej od ryzyka. Nawet rentowności obligacji „covidowych” wyższe od typowo skarbowych pozostają wyraźnie poniżej inflacji.

 

W bieżących komunikatach zwracamy uwagę na publikację wyników finansowych Grupy PGE. Po I półroczu została odnotowana wysoka strata netto 688 mln zł względem 1,7 mld zł zysku rok wcześniej. Istotnym obciążeniem wyniku były dokonane odpisy na utratę wartości aktywów, głównie akcji PGG oraz w segmencie Energetyki Konwencjonalnej, ich łączna wartość to 988 mln zł. Wynik EBITDA wyłączający zdarzenia jednorazowe wyniósłby 3,1 mld zł, czyli o 6% niżej r/r. Jako, że opublikowane wyniki są zbieżne z wcześniej publikowanymi szacunkami spółki, reakcja rynkowa nie powinna być skrajnie negatywna.

 

Na rynkach zagranicznych in plus wyróżniają się akcje amerykańskie kontynuujące wzrostowe odreagowanie, większej presji zakupowej są poddawane spółki technologiczne. Proces odreagowania jest jednak dość mocno wyważony, biorąc pod uwagę dynamikę wcześniejszego spadku, i można sądzić że wciąż są obecne duże obawy o nadmiernie wysokie wyceny wielu spółek. Wdzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na kończące się posiedzenie FED. Nie są oczekiwane zmiany w bieżącej polityce pieniężnej, natomiast FED ma przedstawić aktualizację prognoz gospodarczych oraz perspektywy dla stóp procentowych obejmujących 2023r. /Marcin Brendota/