Nowoczesny i intuicyjny

design aplikacji

Równoczesny podgląd

kilku wykresów

Tworzenie alertów

w oparciu o dowolne wskaźniki analizy technicznej

Funkcje aplikacji

Alerty

Alerty

Aplikacja Notowania 5 Pro umożliwia definiowanie i obsługę powiadomień, tzw. alertów. Zadaniem alertów jest śledzenie zmian rynkowych i powiadamianie inwestora w momencie spełnienia zadanych przez niego warunków. Umożliwia to szybszą reakcję na nagłe zmiany rynkowe oraz zwalnia od ciągłego śledzenia interesującego instrumentu. Parametrami warunków alertów mogą być nie tylko ceny instrumentów. Mogą nimi być prawie wszystkie informacje dostępne w programie - wyświetlane w tabelach, oknach szczegółów, oferty kupna i sprzedaży, jak również wartości serii danych umieszczanych na wykresach - w tym wskaźników.
W aplikacji można zdefiniować dowolną liczbę alertów.

Wskaźniki analizy technicznej

Wskaźniki analizy technicznej

Aplikacja umożliwia tworzenie własnych wskaźników analizy technicznej. Można je wykorzystywać identyczne jak wskaźniki wstępnie wbudowane. Dzięki takiej, uniwersalnej konstrukcji, możliwe jest np. wyświetlenie wstęgi Bollingera własnego wskaźnika. Nie tylko wskaźniki mogą być zapisywane w postaci skryptów SFL. Mogą to być również całe strategie inwestycyjne. Stworzone i umieszczone na wykresie wskaźniki i strategie mogą być źródłem generowanych alertów.

Wykresy

Wykresy

Notowania 5 Pro umożliwiają obserwację notowań giełdowych w formie okien wykresów. Do dyspozycji inwestora jest kilka typów wykresów, skal czasu i interwałów dostępnych w dowolnych agregacjach i ich krotnościach. Możliwe są więc tak egzotyczne wykresy jak np. dziesięciotikowe czy trzynastosekundowe. Poza interwałami intraday dostępne są też wykresy dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne.
Aplikacja udostępnia całe spektrum narzędzi do analizy technicznej. Najważniejsze z nich to 25 formacji graficznych oraz 62 wskaźniki - w tym 12 typów średnich.

Rodzaje dostępnych notowań

Rachunek Inwestor Standard

Rachunek Inwestor Standard
 1. Dostępny dla wszystkich indywidualnych Klientów Biura Maklerskiego
 2. Jedna prezentowana oferta w czasie rzeczywistym
 3. Brak opłat

Rachunek Inwestor Plus

Rachunek Inwestor Plus
 1. 5 prezentowanych ofert w czasie rzeczywistym
 2. Opłata dla:
 • Klientów Indywidualnych: 108 zł
 • Firm: 242 zł

3. Wielkość obrotów do zwolnienia z opłat:

 • Rynek kasowy: 60 000
 • Kontrakty terminowe: 60
 • Opcje 200

Rachunek Inwestor Max

Rachunek Inwestor Max
 1. Dostęp do pełnego arkusza zleceń w czasie rzeczywistym
 2. Opłata dla:
 • Klientów indywidualnych: 214 zł
 • Firm: 263 zł

3. Wielkość obrotów do zwolnienia z opłat:

 • Rynek kasowy: 120 000
 • Kontrakty terminowe: 120
 • Opcje: 300

Instalacja aplikacji

 1.  Załóż rachunek brokerski w Biurze Maklerskim Alior Bank S.A.
 2.  Podpisz umowę abonencką w bankowości internetowej
 3.  Pobierz plik instalacyjny
 4.  Uruchom instalator i przejdź wszystkie kroki instalacji
 5.  Po pomyślnym zainstalowaniu uruchom aplikację z poziomu bankowości internetowej.