Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
Intuicyjne zarządzanie

posiadanymi rejestrami

Możliwość dokonywania wszystkich operacji

na rejestrach

Podgląd danych dotyczących

wykonywanych transakcji

Funkcje aplikacji

Szczegółowe informacje dot. posiadanych funduszy

Szczegółowe informacje dot. posiadanych funduszy

Bankowość internetowa pozwala Inwestorom na podpisanie umowy o świadczenie usług w zakresie Funduszy Inwestycyjnych i wyszukanie odpowiedniego z szerokiej oferty Biura Maklerskiego. Do dyspozycji Klientów pozostaje ponad 500 Funduszy z 15 krajowych i zagranicznych Towarzystw Inwestycyjnych. W systemie bankowości internetowej prezentowane są szczegółowe dane dotyczące funduszy pozwalające na bieżącą ocenę posiadanego portfela, takie jak:

 • dane na temat ryzyka oraz regionu inwestycji
 • informacje dotyczące minimalnej dopłaty
 • data uruchomienia
 • wysokość opłaty za zarządzanie
 • polityka inwestycyjna

 

Ocena rentowności

Ocena rentowności

Platforma internetowa udostępnia Inwestorom możliwość prostej oceny rentowności swoich inwestycji. W zakładce poświęconej posiadanym funduszom prezentowana zarówno jest sumaryczna, bieżąca wycena instrumentów ( w PLN, EUR, GBP oraz USD), jak również osiągnięty wynik finansowy i procentowy. Wycena i wynik prezntowane są również w zakresie poszczególnych funduszy wchodzących w skład portfela.

Pełna historia transakcji

Pełna historia transakcji

System bankowości internetowej prezentuje kompleksowe informacje dotyczące posiadanych Funduszy Inwestycyjnych. Inwestorzy w łatwy sposób mają możliwość zweryfikowania historii operacji w dedykowanej do tego zakładce. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość ustawienia odpowiednich filtrów, ze względu na:

 • Wartość
 • Typ operacji
 • TFI
 • Walutę
 • Status
 • Okres

Pierwsze logowanie

Wszystkie informacje dotyczące posiadanych rejestrów Funduszy Inwestycyjnych znajdują się w zakładce Inwestycje