Invest Cuffs 2024! Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
...
...
2024-02-09 18:45:00

Raport funduszowy - sty'24 - Wzrosty funduszy polskich obligacji zmiennokuponowych oraz akcji spółek wzrostowych z rynków rozwin

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu nie uwzględniają opłat ani podatków. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

•    Jedną z najlepszych klas obligacji dostępnych dla krajowego inwestora funduszowego były w styczniu polskie obligacje zmienno-kuponowe, zarówno skarbowe (WZ), jak i korporacyjne. Zwłaszcza posiadacze funduszy z grup 2-4 mogli się cieszyć wysokimi stopami zwrotu (średnie oscylowały od 0,81 do 0,96% i były najwyższe od wielu miesięcy), przy niskiej zmienności.
•    Z kolei przy niskiej zmienności jak na rynek akcji, systematycznie zyskują na wartości fundusze polskich akcji małych i średnich spółek. Indeksy i mWIG40 i sWIG80 w lutym zanotowały 4. z rzędu wzrostowy miesiąc przy korekcie na WIG20. Średnia 3-miesięczna stopa zwrotu w grupie funduszy polskich małych i średnich spółek to ponad 10%, a 5-letnia 64%.
•    Motorem pociągowym na zagranicznych rynkach akcji były spółki z szeroko rozumianego sektora IT, w tym producenci procesorów, dlatego też fundusze akcji spółek wzrostowych i o podobnych stylach inwestycyjnych zanotowały najwyższe stopy zwrotu.
•    Najsłabiej wypadły za to fundusze akcji spółek surowcowych, „nowej energii” oraz akcji z rynków wschodzących, gdzie szczególnym ciężarem były spółki chińskie, dla których już od dłuższego czasu utrzymuje się słaby sentyment.

2024-01-16 12:30:00

Perspektywy rynkowe na 2024

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi:

 • podsumowanie ostatnich miesięcy na głównych klasach aktywów,
 • perspektywy i scenariusze rynkowe na 2024 rok,
 • kluczowe aspekty, które będą miały wpływ na sytuację rynkową.

2023-12-19 08:45:00

Świat dodatnich realnych stóp procentowych

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

 • wzajemnej relacji stóp procentowych i inflacji,
 • powodach dobrych nastrojów na rynkach finansowych,
 • bieżących preferencjach taktycznych.

2023-11-16 15:45:00

Powrót optymizmu na GPW

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

 • bardzo dobrym okresie dla akcji spółek z GPW, zwłaszcza tych największych ,
 • sytuacji na rynku długu w kluczowym momencie w jakim znalazły się banki centralne,
 • szerszej perspektywie dla rynku surowcowego.

2023-10-16 07:15:00

Ceny ropy i obligacji w centrum uwagi

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

 • wzajemnym odziaływaniu rynku ropy i obligacji,
 • implikacji dla rynków akcji dalszego wzrostu rentowności długoterminowych obligacji skarbowych,
 • sytuacji na krajowym rynku długu po kolejnej obniżce stopy procentowej NBP.

2023-10-11 14:55:00

Raport funduszowy - wrz'23 - „Przemeblowanie” na rynku polskich obligacji skarbowych

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu nie uwzględniają opłat ani podatków. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

•              Obniżenie głównej stopy procentowej NBP o 0,75 pkt. proc. (z 6,75 do 6,0 proc.) na wrześniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej spowodowało szereg zmian w rynkowych wycenach polskich obligacji skarbowych stałokuponowych.

•              Ceny krótkoterminowych obligacji wzrosły a rentowności spadły, w przypadku 10-letnich (długoterminowych) ceny spadły a rentowności wzrosły. Zmiany te można opisać jako “wystromienie” krzywej dochodowości polskich papierów skarbowych, co skutkowało przeważnie jednak spadkami w 1. z omawianych przez nas grup funduszy.

•              Nadal nieźle zachowywały się polskie obligacje zmienno-kuponowe, zarówno skarbowe (WZ), jak i korporacyjne, zwłaszcza jeśli uwzględnić naliczane do nich odsetki. Posiadacze funduszy z grup 2-4 nadal mogli się cieszyć we wrześniu z przyzwoitych stóp zwrotu, zwłaszcza w stosunku do niskiej zmienności wycen, jakie one oferują.

•              Wśród funduszy zagranicznych natomiast bardzo trudno było o zyski. Wyjątkami było jedynie kilka funduszy z wąskimi ekspozycjami na wybrane rynki akcji EM.