Oferta publiczna akcji PCF Group S.A Sprawdź szczegóły oferty + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS 0.32%
 • mWIG40 0.35%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.35%
 • NCIndex 1.99%
 • sWIG80 0.36%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.36%
 • WIG 0.22%
 • WIG20 0.17%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.34%
 • WIG20short -0.16%
 • WIG20TR 0.17%
 • WIG30 0.12%
 • WIG30TR 0.12%
 • WIG-BANKI -0.51%
 • WIG-BUDOW 1.98%
 • WIG-CEE 0.49%
 • WIG-CHEMIA -1.08%
 • WIGdiv 0.85%
 • WIG-ENERG -0.29%
 • WIG-ESG 0.16%
 • WIG.GAMES -1.41%
 • WIG-GORNIC -0.46%
 • WIG-INFO 1.34%
 • WIG-LEKI 1.21%
 • WIG-MEDIA 0.65%
 • WIG-MOTO -0.53%
 • WIG.MS-BAS -0.70%
 • WIG.MS-FIN -0.24%
 • WIG.MS-PET -1.13%
 • WIG-NRCHOM 0.83%
 • WIG-ODZIEZ 2.60%
 • WIG-PALIWA -1.02%
 • WIG-Poland 0.21%
 • WIG-SPOZYW 0.61%
 • WIGtech 0.20%
 • WIG-TELKOM 0.36%
 • WIG-Ukrain 0.78%
Wyświetl
...
...
2020-11-06 19:40:00

Raport funduszowy - Październik najgorszym miesiącem na rynkach rozwiniętych od marca

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w październiku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

 •              Niepewność przed wyborami w USA oraz II fala pandemii Covid-19 w Europie  wygenerowała spadki na funduszach akcji rynków rozwiniętych oraz akcji polskich

•              Jasnym punktem na mapie inwestycyjnej świata były natomiast fundusze inwestujące w aktywa z rynków wschodzących, zarówno akcji jak i obligacji

•              Mimo coraz niższych rentowności, drugi miesiąc z rzędu atrakcyjne wyniki zanotowały fundusze obligacji polskich i pokrewne

 

 

2020-10-09 09:40:00

Raport funduszowy - październik - Zadyszka na rynkach akcji oraz obligacji EM/HY

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku we wrześniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.  

 Spółki technologiczne w USA na początku września doznały ponad 10%-owej  korekty, ale już pod koniec miesiąca odzyskiwały siłę, przez co w dłuższych horyzontach czasowych (od 3 mies. wzwyż) fundusze akcji z ich największych udziałem (fundusze globalne/ rynków rozwiniętych/ wzrostowych/ sektorowe IT) przewodzą pod względem stopy zwrotu,

 

W obszarze długu, niezłe jak na obecnie oferowane poziomy rentowności, stopy zwrotu zanotowały fundusze polskich obligacji skarbowych,

 

Na minusie fundusze obligacji z rynków wschodzących oraz high-yield.

2020-09-04 18:10:00

Raport funduszowy - wrzesień - górą ponownie rozwinięte oraz azjatyckie rynki akcji

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w sierpniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

Wysokie stopy zwroty funduszy akcji rynków rozwiniętych

•              Strome trendy wzrostowe w sierpniu kontynuowały amerykańskie spółki technologiczne,

•              Dobrze zachowywały się też azjatyckie rynki wschodzące, na czele z akcjami chińskimi, w związku czym fundusze inwestujące na tych rynkach zanotowały najlepsze wyniki,

•              Na rynku obligacji rodzaj pewnego status quo. Wsparcie płynnościowe czołowych banków centralnych zbiło rynkowe stopy procentowe do poziomów bliskich lub poniżej zera, zredukowały się też w okresie kwiecień-sierpień znacząco premie kredytowe,

•              Dobre wyniki funduszy Alior TFI w swoich grupach porównawczych.

2020-08-06 11:15:00

Raport funduszowy - sierpień 2020 - Kolejny miesiąc wzrostów w „prawie” wszystkich segmentach funduszy

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w lipcu.

Kolejny miesiąc wzrostów w „prawie” wszystkich segmentach funduszy

•              Jedynie fundusze akcji rynków wschodzących inwestujące punktowo, ale i nie na azjatyckich rynkach wschodzących zanotowały w lipcu średnio kosmetyczną korektę (-0,2%), wszystkie inne grupy funduszy zanotowały, podobnie jak w czerwcu, zwyżki

•              Pomimo trudnych uwarunkowań na krajowym rynku długu, dobrze radzą sobie fundusze na nim działające

•              Po kilku latach przerwy swoje „5 minut” mają fundusze polskich akcji MiŚ, gwałtowny wzrost aktywności inwestorów detalicznych na GPW, wepchnął notowania sWIG80 na blisko 3-letnie maksima, jednocześnie obserwujemy gigantyczną hossę na akcjach polskich producentów gier

 

2020-07-08 12:25:00

Raport funduszowy - lipiec 2020

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Dalsze odrabianie strat po marcowych spadkach  

•              Średnie stopy zwrotu były dodatnie we wszystkich grupach funduszy

•              Najmocniej zyskiwały fundusze akcji z rynków wschodzących (w tym azjatyckich), głównie dzięki najwcześniej opanowanej epidemii w czołowych gospodarkach tego kontynentu (Chiny, Korea, Tajwan)

•              W segmencie polskich funduszy akcyjnych trwa dobra pasa małych spółek, z obszaru produkcji gier oraz sWIG80, co premiuje rozwiązania dedykowane temu segmentowi, lub te z funduszy akcji polskich uniwersalnych, które w największym stopniu odchylają się od swojego benchmarku w ich stronę

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w czerwcu. 

2020-06-03 10:20:00

Raport funduszowy - czerwiec 2020

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w maju. 

Wzrosty we wszystkich grupach funduszy  

•              Znoszenie zakazów dotyczących przemieszczania się ludności oraz aktywności gospodarczej, w połączeniu z zastrzykami gotówki ze strony rządów i banków centralnych sprzyjają „braniu” ryzyka na rynkach finansowych

•              W maju tylko jedna grupa funduszy (akcji azjatyckich rynków wschodzących) zanotowała spadek, reszta wzrosty

•              Szczególnie mocno, zwłaszcza na tle historycznym zachowywały się fundusze zarówno obligacji, jak i akcji polskich. Zmniejszona konsumpcja przy stabilnych dochodach gospodarstw domowych sprzyja stopie inwestycji, co przy niskich stopach procentowych oraz spadku atrakcyjności inwestycji alternatywnych jak mieszkania na wynajem, sprzyja inwestycjom krajowych inwestorów w akcje

•              Ciekawym zjawiskiem na polskim rynku był dodatni napływ środków do funduszy akcyjnych już w marcu, w okresie największych spadków, co oznacza, że inwestorzy nauczyli się działać rozsądnie i zwiększać alokacje w aktywa najbardziej przecenione