Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 0.00%
 • mWIG40TR 0.00%
 • NCIndex 0.00%
 • RESPECT 0.00%
 • sWIG80 0.00%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.00%
 • WIG 0.00%
 • WIG20 0.00%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.00%
 • WIG20short 0.00%
 • WIG20TR 0.00%
 • WIG30 0.00%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI 0.00%
 • WIG-BUDOW 0.00%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 0.00%
 • WIGdiv 0.00%
 • WIG-ENERG 0.00%
 • WIG-ESG 0.00%
 • WIG.GAMES 0.00%
 • WIG-GORNIC 0.00%
 • WIG-INFO 0.00%
 • WIG-LEKI 0.00%
 • WIG-MEDIA 0.00%
 • WIG-MOTO 0.00%
 • WIG.MS-BAS 0.00%
 • WIG.MS-FIN 0.00%
 • WIG.MS-PET 0.00%
 • WIG-ODZIEZ 0.00%
 • WIG-PALIWA 0.00%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.00%
 • WIGtech 0.00%
 • WIG-TELKOM 0.00%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl
...
...
2019-12-10 10:25:00

Raport tygodniowy

Raport tygodniowy

Przegląd tygodniowy FX

To zbiór najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych ostatniego jak i nadchodzącego tygodnia, analiza zachowania par walutowych, surowców czy indeksów oraz ich analiza techniczna.


Sprawdź

2019-12-10 10:25:00

Raport rynkowy

Raport poranny

Raport rynkowy

To opracowanie zawierające codzienny komentarz najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych w kraju i na świecie, analizę zachowania głównych par walutowych jak EUR-USD, EUR-PLN i USD-PLN w kontekście ostatnich sesji oraz głównych rynków obligacji skarbowych w tym dziesięcioletnich papierów dłużnych w Polsce, USA i Niemczech.

Sprawdź

2019-12-05 08:55:00

Raport funduszowy - grudzień 2019 - nowe maksima w USA

Zbigniew Obara

•              Na fali wzrostu oczekiwań na podpisanie długo wyczekiwanego porozumienia handlowego pomiędzy USA i Chinami, indeksy na rynkach akcji rozwiniętych, głównie w USA, mocno się zazieleniły, a prym we wzrostach wiodły branże ochrony zdrowia i IT

•              Bałagan prawny po wyroku TSUE z kredytami frankowymi zaciążył natomiast na wycenach akcji krajowych banków, co zepchnęło polski indeks do miana w zasadzie najgorszego na świecie, licząc stopę zwrotu za ostatnie 12 mies., niemniej część f. akcji polskich zanotowała dodatnie stopy zwrotu, głównie dzięki segmentowi małych i średnich spółek 

•              Korekcyjne zachowanie natomiast funduszy obligacji EM, płaskie polskich dłużnych krótkoterminowych

 

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w listopadzie.

2019-11-12 08:45:00

Raport funduszowy - listopad 2019

Raport funduszowy

Nowe maksima notowań w USA

•              Bardzo dobry miesiąc dla funduszy akcji inwestujących w spółki wzrostowe, w tym IT, gdzie po obniżce kosztu pieniądza w USD, indeksy poprawiły historyczne maksima notowań

•              Dzięki osłabieniu dolara bardzo dobre zachowanie także funduszy inwestujących na rynkach wschodzących, zarówno akcji, jak i obligacji

•              Fundusze akcji polskich znowu słabiej od zagranicznych

•              Poza EM na rynkach długu uwarunkowania były wymagające (spadek cen obligacji skarbowych na rynkach bazowych – USA, Niemcy, oraz europejskich korporacyjnych IG, ale większość funduszy zdołała wypracować dodatnią stopę zwrotu

•              Polskie fundusze długu krótkoterminowego, jak również długu skarbowego zanotowały dobry miesiąc, jak na panujące uwarunkowania (płaskie rent.)

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w październiku.

2019-10-04 12:25:00

Raport funduszowy - październik 2019

Raport funduszowy , Zbigniew Obara

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku we wrześniu.

Słabe polskie „MiŚ”-ie i spółki surowcowe na tle dobrych wyników w pozostałych segmentach

•              We wrześniu jedynymi grupami funduszy z ujemnymi stopami zwrotu (oprócz kosmetycznych spadków w niektórych grupach funduszy obligacyjnych) były grupy funduszy polskich małych i średnich spółek oraz globalnych spółek surowcowych (głównie na skutek korekty cen złota)

•              Z kolei najlepiej w ubiegłym miesiącu zachowywały się (z dwucyfrowymi wzrostami), mocno poturbowane w poprzednich latach, fundusze akcji tureckich

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku we wrześniu.

2019-09-06 11:35:00

Raport funduszowy - wrzesień 2019

Raport funduszowy , Zbigniew Obara

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w sierpniu.

Spadki na akcjach, wzrosty na obligacjach

•              Najbardziej znacząca od maja korekta na rynkach akcji

•              Dalsze minima rentowności na rynkach obligacji skarbowych krajów wysoko-rozwiniętych (DM) oraz Polski

•              Dalszy wzrost cen złota, spadki cen pozostałych surowców/ akcji spółek surowcowych, na których można znaleźć ekspozycję w funduszach

•              Ze względu na umocnienie dolara i wzrost napięć na linii USA-Chiny korekta także długu rynków wschodzących (EM)

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w sierpniu.