Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2540.46%
 • mWIG40dvp 18.75%
 • InvestorMS 0.42%
 • mWIG40 0.60%
 • mWIG40TR 0.60%
 • NCIndex -0.36%
 • sWIG80 0.58%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.58%
 • WIG 0.46%
 • WIG20 0.41%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.80%
 • WIG20short -0.39%
 • WIG20TR 0.41%
 • WIG30 0.41%
 • WIG30TR 0.55%
 • WIG-BANKI 0.79%
 • WIG-BUDOW 0.36%
 • WIG-CEE -0.13%
 • WIG-CHEMIA 0.13%
 • WIGdiv 0.44%
 • WIG-ENERG 1.52%
 • WIG-ESG 0.41%
 • WIG.GAMES 1.02%
 • WIG-GORNIC 1.33%
 • WIG-INFO 0.09%
 • WIG-LEKI -0.09%
 • WIG-MEDIA 1.70%
 • WIG-MOTO -0.08%
 • WIG.MS-BAS 1.52%
 • WIG.MS-FIN 0.53%
 • WIG.MS-PET 0.91%
 • WIG-ODZIEZ 0.10%
 • WIG-PALIWA 0.75%
 • WIG-Poland 0.59%
 • WIG-SPOZYW 0.25%
 • WIGtech 0.02%
 • WIG-TELKOM -0.68%
 • WIG-Ukrain 0.55%
Wyświetl
...
...
2020-01-09 09:35:00

Raport funduszowy - styczeń 2020

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w grudniu.

Kolejny miesiąc nowych maksimów w USA

•              W grudniu fundusze akcji rynków wschodzących, spółek surowcowych oraz obligacji EM z najwyższymi średnimi wynikami

•              Coraz trudniej o satysfakcjonujące stopy zwrotu w segmencie polskich obligacji (skarbowych i krótkoterminowych)

•              Na polskim rynku drugi miesiąc z rzędu lepszego zachowania funduszy akcji małych i średnich spółek od tych o uniwersalnych politykach inwestycyjnych

•              Od 1 stycznia 2020 r. spada maksymalna opłata za zarządzanie w funduszach akcji polskich, z 3,5% do 3,0%

 

 

2019-12-10 10:25:00

Raport tygodniowy

Raport tygodniowy

Przegląd tygodniowy FX

To zbiór najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych ostatniego jak i nadchodzącego tygodnia, analiza zachowania par walutowych, surowców czy indeksów oraz ich analiza techniczna.


Sprawdź

2019-12-10 10:25:00

Raport rynkowy

Raport poranny

Raport rynkowy

To opracowanie zawierające codzienny komentarz najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych w kraju i na świecie, analizę zachowania głównych par walutowych jak EUR-USD, EUR-PLN i USD-PLN w kontekście ostatnich sesji oraz głównych rynków obligacji skarbowych w tym dziesięcioletnich papierów dłużnych w Polsce, USA i Niemczech.

Sprawdź

2019-12-05 08:55:00

Raport funduszowy - grudzień 2019 - nowe maksima w USA

Raport funduszowy , Zbigniew Obara

•              Na fali wzrostu oczekiwań na podpisanie długo wyczekiwanego porozumienia handlowego pomiędzy USA i Chinami, indeksy na rynkach akcji rozwiniętych, głównie w USA, mocno się zazieleniły, a prym we wzrostach wiodły branże ochrony zdrowia i IT

•              Bałagan prawny po wyroku TSUE z kredytami frankowymi zaciążył natomiast na wycenach akcji krajowych banków, co zepchnęło polski indeks do miana w zasadzie najgorszego na świecie, licząc stopę zwrotu za ostatnie 12 mies., niemniej część f. akcji polskich zanotowała dodatnie stopy zwrotu, głównie dzięki segmentowi małych i średnich spółek 

•              Korekcyjne zachowanie natomiast funduszy obligacji EM, płaskie polskich dłużnych krótkoterminowych

 

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w listopadzie.

2019-11-12 08:45:00

Raport funduszowy - listopad 2019

Raport funduszowy

Nowe maksima notowań w USA

•              Bardzo dobry miesiąc dla funduszy akcji inwestujących w spółki wzrostowe, w tym IT, gdzie po obniżce kosztu pieniądza w USD, indeksy poprawiły historyczne maksima notowań

•              Dzięki osłabieniu dolara bardzo dobre zachowanie także funduszy inwestujących na rynkach wschodzących, zarówno akcji, jak i obligacji

•              Fundusze akcji polskich znowu słabiej od zagranicznych

•              Poza EM na rynkach długu uwarunkowania były wymagające (spadek cen obligacji skarbowych na rynkach bazowych – USA, Niemcy, oraz europejskich korporacyjnych IG, ale większość funduszy zdołała wypracować dodatnią stopę zwrotu

•              Polskie fundusze długu krótkoterminowego, jak również długu skarbowego zanotowały dobry miesiąc, jak na panujące uwarunkowania (płaskie rent.)

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w październiku.

2019-10-04 12:25:00

Raport funduszowy - październik 2019

Raport funduszowy , Zbigniew Obara

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku we wrześniu.

Słabe polskie „MiŚ”-ie i spółki surowcowe na tle dobrych wyników w pozostałych segmentach

•              We wrześniu jedynymi grupami funduszy z ujemnymi stopami zwrotu (oprócz kosmetycznych spadków w niektórych grupach funduszy obligacyjnych) były grupy funduszy polskich małych i średnich spółek oraz globalnych spółek surowcowych (głównie na skutek korekty cen złota)

•              Z kolei najlepiej w ubiegłym miesiącu zachowywały się (z dwucyfrowymi wzrostami), mocno poturbowane w poprzednich latach, fundusze akcji tureckich

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku we wrześniu.