Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • InvestorMS 0.36%
 • mWIG40 0.29%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.29%
 • NCIndex -0.34%
 • sWIG80 0.29%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.29%
 • WIG -0.07%
 • WIG20 -0.26%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.52%
 • WIG20short 0.27%
 • WIG20TR -0.26%
 • WIG30 -0.13%
 • WIG30TR -0.13%
 • WIG-BANKI -0.36%
 • WIG-BUDOW 0.45%
 • WIG-CEE -0.18%
 • WIG-CHEMIA -0.87%
 • WIGdiv 0.73%
 • WIG-ENERG -0.31%
 • WIG-ESG 0.07%
 • WIG.GAMES 1.61%
 • WIG-GORNIC -3.12%
 • WIG-INFO 0.84%
 • WIG-LEKI 1.89%
 • WIG-MEDIA 0.26%
 • WIG-MOTO -0.91%
 • WIG.MS-BAS -0.76%
 • WIG.MS-FIN -1.05%
 • WIG.MS-PET -0.13%
 • WIG-NRCHOM 1.65%
 • WIG-ODZIEZ 0.48%
 • WIG-PALIWA -0.05%
 • WIG-Poland -0.10%
 • WIG-SPOZYW 0.67%
 • WIGtech 0.90%
 • WIGtechTR 0.90%
 • WIG-TELKOM 1.04%
 • WIG-Ukrain -0.09%
Wyświetl
...
...
2021-04-07 11:20:00

Raport funduszowy - Marzec kolejnym miesiącem wzrostów funduszy akcji a spadków funduszy obligacji

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

 

              Dalszy wzrost rentowności, a spadek cen, zwłaszcza, w końcówce miesiąca na rynkach długoterminowych obligacji skarbowych krajów wysoko-rozwiniętch (DM) na czele z USA, spowodował dalsze spadki w segmentach funduszy obligacji globalnych oraz EM

              Natomiast trwa dobra passa funduszy akcyjnych w zdecydowanej większości grup, w marcu ujemne stopy zwrotu zanotowały jedynie fundusze akcji rynków rozwiniętych, zarówno te inwestujące globalnie, jak i wyłącznie na rynkach azjatyckich, a powodem było słabsze zachowanie akcji spółek chińskich, stanowiących coraz większy udział w benchmarkach tych funduszy

              Wśród funduszy akcyjnych inwestujących na krajowym rynku dość duże zróżnicowania, ale kolejny miesiąc wzrostów, zarówno w grupie funduszy akcji uniwersalnych, jak i małych i średnich spółek

 

 


 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w marcu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

2021-03-10 10:50:00

Raport funduszowy - W lutym korekta wycen funduszy obligacji oraz akcji wzrostowych

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w lutym. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

 

Wzrost rentowności, a spadek cen, zwłaszcza, w końcówce miesiąca na rynkach długoterminowych obligacji skarbowych krajów wysoko-rozwiniętch (DM) na czele z USA, miał istotne implikacje dla głównych klas funduszy.

 

Poprzez mechanizm premii, straciły na wartości wszystkie fundusze polskich obligacji skarbowych oraz z rynków EM, a także większość funduszy dłużnych globalnych.

 

Wśród funduszy akcyjnych korekty zanotowały z kolei fundusze bazujące na szeroko-rozumianych spółkach wzrostowych, często drogo wycenianych w relacji czy to bieżących czy prognozowanych zysków, ale charakteryzujące się co najmniej dwucyfrowymi dynamikami przychodów.

 

Na rynku surowcowym – dychotomia – traciły wszystkie fundusze z eskpozycją na złoto, zyskiwały za ekspozycją na każdy inny surowiec.

 

2021-02-12 16:30:00

Raport funduszowy - W styczniu korekta na rynkach akcji EM oraz długu EM

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w styczniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

 

              W styczniu generalnie kontynuowany był, przyśpieszony w listopadzie informacjami o pozytywnych wynikach szczepionek, trend wzrostu cen aktywów ryzykownych, ale jedynie połowicznie

              Zyskiwały generalnie fundusze akcji z rynków EM, w szczególności azjatyckich EM, oaz polskich MiŚ

              Spadały natomiast niektóre fundusze akcji z krajów DM (zarówno regionalne, jak i sektorowe) fundusze długu EM oraz fundusze dłużne zagraniczne uniwersalne

              Kolejny miesiąc, pomimo tylko nieznacznego wzrostu benchmarku, dobrze radziły sobie fundusze polskich obligacji zarówno skarbowych, jak i krótkoterminowych, korzystając w części odpowiednio z ekspozycji zagranicznych i /lub na ryzyko kredytowe

2021-01-15 14:45:00

Raport funduszowy - Grudzień - Kolejny dobry miesiąc dla wszystkich grup funduszy

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w grudniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.  

 

              Kolejny miesiąc, w którym wszystkie grupy funduszy zanotowały dodatnie stopy zwrotu

              Polskie fundusze zarówno obligacji skarbowych, jak i krótkoterminowych, kolejny miesiąc dobrze radziły sobie pomimo płaskich stóp zwrotu z benchmarków dla polskich obligacji, korzystają odpowiednio z ekspozycji zagranicznych i /lub na ryzyko kredytowe

              W obszarze długu, najlepiej zachowywały się amerykańskie obligacje high-yield oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących (EM),

              w bardzo dobrej kondycji znajduje się rynek surowcowy, po korekcyjnym listopadzie, „do formy” powróciły fundusze złota i akcji spółek z tego segmentu

              w funduszach akcji zagranicznych, po listopadzie, w grudniu ponownie wyższe stopy zwrotu dawało przeważanie alokacji w spółki zaliczane do sektora wzrostowego, czyli głównie, ale nie tylko spółki z szeroko rozumianego sektora IT

2020-12-07 15:40:00

Raport funduszowy - Listopad – rekordowe wyniki funduszy akcyjnych

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w listopadzie. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

•              Listopad był miesiącem z jednymi najwyższych w historii stopami zwrotu na funduszach akcyjnych

•              Wzrosty towarzyszyły też segmentom rynku finansowego dającym ekspozycję na obligacje korporacyjne (zwłaszcza zagraniczne high-yield) oraz obligacji skarbowych krajów z rynków wschodzących (EM),

•Za wyjątkiem funduszy inwestujących w złoto i akcje spółek z tego segmentu, których wyceny spadły, ale w jednocyfrowym tempie, dodatnie stopy zwrotu zanotowały wszystkie kategorie funduszy  

•              Na uwagę zasługuje kolejny wzrostowy miesiąc w grupach fundusze obligacji polskich i pokrewnych, pomimo coraz niższych rentowności na krajowym rynku długu - wyceny obligacji zmiennokuponowych WZ wsparło co prawda nieobniżanie już dalej głównej stopy procentowej NBP na listopadowym posiedzeniu, które wypadło w szycie przyrostu liczby chorych w Polsce na Covid-19, ale wyceny stałokuponowych – spadły

2020-11-06 19:40:00

Raport funduszowy - Październik najgorszym miesiącem na rynkach rozwiniętych od marca

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w październiku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

 •              Niepewność przed wyborami w USA oraz II fala pandemii Covid-19 w Europie  wygenerowała spadki na funduszach akcji rynków rozwiniętych oraz akcji polskich

•              Jasnym punktem na mapie inwestycyjnej świata były natomiast fundusze inwestujące w aktywa z rynków wschodzących, zarówno akcji jak i obligacji

•              Mimo coraz niższych rentowności, drugi miesiąc z rzędu atrakcyjne wyniki zanotowały fundusze obligacji polskich i pokrewne