MOJE AKCJE PZU NOWY PROGRAM PARTNERSKI W ALIOR BANKU! Sprawdź szczegóły + nota prawna
RACHUNEK MAKLERSKI IKE ORAZ IKZE INWESTUJ Z MYŚLĄ O EMERYTURZE Poznaj ofertę Alior Banku + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • GPWB-B1Y3Y 0.04%
 • GPWB-B1Y4Y 0.04%
 • GPWB-B1Y5Y 0.05%
 • GPWB-B3Y5Y 0.08%
 • GPWB-B5Y 0.35%
 • INNOVATOR 0.57%
 • mWIG40 0.09%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.09%
 • NCIndex 0.67%
 • sWIG80 0.80%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.80%
 • TBSP.Index 0.14%
 • WIG 0.06%
 • WIG140 0.03%
 • WIG20 0.00%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.03%
 • WIG20short 0.05%
 • WIG20TR 0.00%
 • WIG30 -0.16%
 • WIG30TR -0.16%
 • WIG-BANKI -0.85%
 • WIG-BUDOW 0.63%
 • WIG-CEE 0.07%
 • WIG-CHEMIA -2.11%
 • WIGdiv 0.73%
 • WIG-ENERG 0.07%
 • WIG-ESG -0.02%
 • WIG.GAMES5 -0.21%
 • WIG-GORNIC -1.85%
 • WIG-GRY -0.20%
 • WIG-INFO -0.13%
 • WIG-LEKI 2.32%
 • WIG-MEDIA -1.32%
 • WIG-MOTO 1.88%
 • WIG.MS-BAS -1.12%
 • WIG.MS-FIN -0.98%
 • WIG.MS-PET 0.01%
 • WIG-NRCHOM 0.81%
 • WIG-ODZIEZ 0.13%
 • WIG-PALIWA 3.67%
 • WIG-Poland 0.02%
 • WIG-SPOZYW 0.24%
 • WIGtech -0.03%
 • WIGtechTR -0.03%
 • WIG-Ukrain 0.02%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

...
...
2023-01-27 10:00:00

Raport Rynkowy: Wzrost PKB w USA wciąż na fali

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Wczoraj w USA opublikowany został wstępny szacunek PKB za 4Q’22, który był wyższy niż oczekiwania rynkowe (2,6% k/k SAAR) i wyniósł 2,9% k/k SAAR wobec zrewidowanego w górę 3,2% za 3Q’22. Po dwóch z rzędu lekkich spadkach k/k w pierwszych dwóch kwartałach ub. roku, 2H’22 przyniosła odbicie gospodarki. W 4Q’22 tempo wzrostu konsumpcji indywidualnej tylko nieco spowolniło – do 2,1% k/k SAAR wobec 2,3% k/k/ SAAR kwartał wcześniej. Powrócił wzrost realnej konsumpcji dóbr i utrzymał się wzrost w usługach. Wydatki rządowe także rosły. Przy silnym spadku inwestycji mieszkaniowych (-26,7% k/k SAAR w 4Q’22) trzeci kwartał z rzędu spadały nakłady na środki trwałe. Struktura wzrostu PKB nie wygląda w 4Q’22 korzystnie i możemy spodziewać się hamowania koniunktury w najbliższym czasie. Wkład konsumpcji indywidualnej w 4Q’22 jeszcze trzymał się mocno, natomiast ujemny wkład inwestycji zwiększył się, przy jednoczesnym dodatnim wkładzie zapasów, który „dołożył” do wzrostu PKB ok. 1,5 p.p. Podsumowując, dane za 4Q’22 pokazały, że popyt wewnętrzny w amerykańskiej gospodarce wypadł lepiej niż kwartał wcześniej, odbiła konsumpcja dóbr, firmy ponownie gromadziły zapasy, ale jednocześnie trwało silne schładzanie w obszarze rynku nieruchomości. Dodatkowo wyłączając ceny żywności i energii, indeks cen PCE wzrósł o 3,9% k/k w 4Q’22 wobec wzrostu o 4,7% k/k w 3Q’22. Pod kątem inflacji to dla Fed sygnały potwierdzające, że kierunek gospodarki jest dobry. Ale skala spowolnienia może ciągle być uznawana jako niewystarczająca, aby redukować inflację w oczekiwanym tempie.

Kurs EUR-USD ponownie bardziej zmienny. Lepsze od oczekiwań wczorajsze dane o wzroście PKB w USA wsparły dolara w parze walutowej EUR-USD. Kurs obniżył się o 0,22% i powrócił do poziomu nieco poniżej 1,09. Skorygowane zostało nieznaczne osłabienie dolara ze środy. Dziś rano umocnienie dolara jeszcze trwa.

Kurs EUR-PLN pozostaje niewzruszony. Kurs EUR-PLN pozostał wczoraj na poziomie wokół 4,7, przy czym skorygowane zostało bardzo niewielkie osłabienie złotego z dnia poprzedniego. Złoty skorzystał z umocnienia dolara.

SPW umacniają się na krótkim końcu. Wczoraj miało miejsce kolejne umocnienie długu, przy czym na krótszym końcu. Rentowności 2-letnich obligacji skarbowych obniżyły się o 15 p.b.

Dziś o 10:00 poznamy dane o podaży pieniądza M3 w strefie euro za grudzień, a o 14:30 opublikowane zostaną informacje na temat dochodów i wydatków Amerykanów.

2023-01-26 10:10:00

Raport Rynkowy: Dobre sygnały z Niemiec

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Wczoraj opublikowano styczniowy indeks nastrojów w niemieckim biznesie przygotowywany przez instytut Ifo. Indeks klimatu w niemieckim biznesie wzrósł po raz czwarty z rzędu, do 90,1 w styczniu wobec 88,6 miesiąc wcześniej. Poprawa nastrojów wynika głównie z lepszych, mniej pesymistycznych, oczekiwań na najbliższe sześć miesięcy we wszystkich badanych sektorach, ponieważ ankietowane firmy były ogółem nieco mniej zadowolone ze swojej bieżącej sytuacji niż w grudniu. Najlepsze nastroje towarzyszą przedsiębiorcom w sektorze usług, a następnie w przemyśle przetwórczym, jednakże tylko w tym drugim zwiększyło się zadowolenie z bieżącej sytuacji. W szczególności w transporcie i logistyce oraz hotelarstwie ich bieżąca działalność rozwija się słabiej. Najniższe i słabnące nastroje związane z bieżącą sytuacją mają także przedsiębiorcy w handlu oraz budownictwie. Firmy w tych sektorach oceniły swoją obecną sytuację jako gorszą niż miesiąc wcześniej. Indeks Ifo mierzący niepewność w biznesie obniżył się w styczniu, co jest pozytywnym sygnałem dla gospodarki Niemiec. Choć zegar cyklu koniunkturalnego wskazuje obecnie na fazę kryzysu gospodarczego w Niemczech, to prawdopodobieństwo wyjścia z tej fazy jest obecnie bardzo wysokie.

Rynek pracy w Polsce powoli odczuwa spowolnienie. GUS potwierdził wcześniejsze szacunki MRiPS, że stopa bezrobocia na koniec grudnia 2022 wyniosła 5,2%. Ten odczyt był zgodny z naszymi i rynkowymi oczekiwaniami. Jednocześnie był to pierwszy wzrost stopy bezrobocia w 2022 r. Po raz drugi z rzędu liczba bezrobotnych zwiększyła się, w grudniu o 12,1 tys. wobec wzrostu o 4,2 tys. w listopadzie i spadku o 5,7 tys. w październiku. Najwięcej, blisko 40% liczby nowych bezrobotnych w grudniu stanowiły osoby w wieku 45-54 oraz osoby w grupie 55+ (blisko 30%). Osoby najsłabiej wykształcone (niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe) stanowiły największy odsetek w liczbie nowych bezrobotnych, podczas gdy liczba osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem w grudniu 2022 m/m jeszcze zmniejszyła się. W ujęciu r/r liczba bezrobotnych była na koniec 2022 niższa o 82,9 tys., z tego 55% stanowiły kobiety. Grudzień 2022 był trzecim miesiącem z rzędu obniżającej się liczby zgłoszonych do UP ofert pracy, których liczba w porównaniu z okresem 12 miesięcy wcześniej zmniejszyła się o 28,7 tys. i wyniosła 68,3 tys. w grudniu 2022. Podobne tendencje dotyczą liczby ofert pracy na koniec miesiąca, która w końcu 2022 zmniejszyła się do 44,1 tys. (16,3 tys. mniej r/r). Podsumowując, w 2022 r. utrzymywała się korzystna sytuacja na rynku pracy, stopa bezrobocia osiągała historycznie niskie poziomy. Końcówka 2022 r. przyniosła zmiany, odzwierciedlające słabnącą aktywność gospodarczą.

Kurs EUR-USD nieco bardziej zmienny. Wczoraj kurs EUR-USD wzrósł o 0,27% i przebił poziom 1,091, dolar ponownie się nieznacznie osłabił w tej parze walutowej. Dobre dane z gospodarki niemieckiej mogły wesprzeć wspólną walutę. Nie są to jednak spektakularne zmiany. Rynek wyczekuje decyzyjnego posiedzenia Fed i EBC na początku lutego. Dzisiejszy wstępny odczyt o PKB w 4Q’22 dla USA może jeszcze zaburzyć ten obraz.

Kurs EUR-PLN ponownie prawie bez zmian. Kurs EUR-PLN pozostał wczoraj na poziomie wokół 4,7, z ponownym bardzo niewielkim osłabieniem złotego, do 4,71.

Krajowa krzywa dochodowości ponownie w dół na długim końcu. Wczoraj miało miejsce kolejne umocnienie długu. Rentowności na dłuższym końcu obniżyły się wczoraj o ok. 6 p.b.

Dziś o 14:30 poznamy wstępny odczyt PKB w USA za 4Q’22.

2023-01-25 09:40:00

Raport Rynkowy: PMI dają nadzieję na uniknięcie recesji

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Najnowsze, wstępne odczyty PMI w strefie euro były lepsze od oczekiwań analityków i wskazują na powolne odpuszczanie wcześniejszych tendencji spadkowych. Indeks PMI dla przemysłu pnie się powoli w górę – w styczniu 2023 wyniósł 48,8 wobec 47,8 miesiąc wcześniej, wskazując na coraz skromniejsze spadki w przemyśle. Sytuacja wygląda jednak różnie w zależności od kraju. W Niemczech indeks PMI w przemyśle zniżkuje drugi miesiąc z rzędu (do 47), sugerując lekką korektę wcześniejszego odbicia tego wskaźnika. We Francji indeks siódmy miesiąc rósł i przebił w styczniu pułap 50 (50,8), sygnalizując możliwy powrót do wzrostów w przemyśle. Sytuacja w usługach w strefie euro wciąż wygląda lepiej niż w przemyśle. PMI w usługach w strefie euro wzrósł do 50,7 z 49,8 w grudniu. Takie same tendencje występują w Niemczech. We Francji natomiast PMI w usługach systematycznie obniża się, choć poziom PMI był w styczniu tylko lekko poniżej 50 (49,2). W strefie euro powoli zmniejszają się ograniczenia podażowe oraz maleje presja na wzrost cen producentów. Także dane o PMI w USA pozytywnie zaskoczyły. Choć poziom wskaźników zarówno dla przemysłu, jak i usług jest niższy w porównaniu ze strefą euro, to widać postęp. Takie dane o PMI wskazują na poprawę perspektyw gospodarczych i zwiększają prawdopodobieństwo uniknięcia recesji.

Tendencje spadkowe w podaży pieniądza pogłębiają się. Dynamika podaży pieniądza M3 obniżyła się w grudniu do 5,4% r/r wobec 5,6% r/r miesiąc wcześniej, pozostając w tendencji spadkowej zapoczątkowanej w 2H’20. Roczne tempo wzrostu depozytów gospodarstw domowych zgromadzonych w bankach pozostaje najniższe od 1Q’05 i wyniosło w grudniu 3,2% r/r. Wciąż pogłębia się spadek depozytów bieżących gospodarstw domowych (-13,5% r/r w grudniu). Depozyty terminowe (do dwóch lat) gospodarstw domowych rosną coraz szybciej (w grudniu 104,4% r/r). Szósty miesiąc z rzędu kurczą się kredyty gospodarstw domowych (-4,8% r/r). Utrzymuje się i pogłębia spadek zarówno kredytów konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych. W przypadku przedsiębiorstw dynamika depozytów nieco w grudniu odbiła – do 11,6% r/r wobec 9,1% r/r miesiąc wcześniej. Utrzymuje się spadek depozytów bieżących, a depozyty terminowe (do 2 lat) skurczyły się drugi miesiąc z rzędu. Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw powoli słabnie (do 8,9% r/r w grudniu). Kredyt obrotowy rośnie wciąż wyraźnie szybciej niż inwestycyjny.

Nastroje wśród polskich przedsiębiorstw pozostają pesymistyczne. Według badań GUS o koniunkturze w poszczególnych sektorach gospodarki w styczniu 2023, tak jak miesiąc wcześniej, firmy w większości badanych obszarów gospodarki negatywnie oceniły koniunkturę. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury wciąż znajduje się poniżej średniej długookresowej we wszystkich obszarach. Jedynie, podobnie jak w grudniu, podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja oceniają koniunkturę relatywnie korzystnie. Najbardziej pesymistyczne pozostają przedsiębiorstwa w budownictwie oraz zakwaterowaniu i gastronomii. Badane przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym za najbardziej nasilającą się barierę wzrostu w ciągu 2022 r. uznały wysokie odsetki bankowe. We wszystkich obszarach gospodarki w stosunku do sytuacji sprzed 12 miesięcy istotnie wzrósł także czynnik związany z niepewną sytuację makroekonomiczną.

Kurs EUR-USD ponownie prawie bez zmian. Dobre dane o PMI nie poruszyły pary walutowej EUR-USD, choć dolar nieznacznie się osłabił. Kurs wzrósł zaledwie o 0,14% i zakończył dzień na poziomie 1,088. Aż do decyzyjnego posiedzenia Fed i EBC na początku lutego nie spodziewamy się większych zmian. Sytuację może jedynie zmienić jutrzejszy wstępny odczyt o PKB w 4Q’22 dla USA.

Kurs EUR-PLN także bez zmian. Kurs pozostał na poziomie 4,7, takim jak dzień wcześniej, z minimalnym osłabieniem złotego.

Krajowa krzywa dochodowości pozostaje stabilna. SPW pozostają pod wpływem rynków bazowych. Wczoraj nastąpiła korekta poniedziałkowego nieznacznego osłabienie długu. Rentowności na dłuższym końcu obniżyły się wczoraj o ok. 6 p.b.

Dziś o 10:00 GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny za grudzień i poznamy m. in. dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za grudzień. Z zagranicy o 10:00 poznamy najnowszy odczyt indeksu klimatu gospodarczego instytutu Ifo dla Niemiec.

2023-01-24 09:40:00

Raport Rynkowy: Grudzień z chłodzeniem koniunktury

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Przemysł hamuje, ale nadal w bardzo umiarkowanym tempie. W grudniu krajowa produkcja przemysłowa rosła o 1% r/r wobec 4,6% r/r w listopadzie. Jeszcze na początku ’22, w styczniu, roczna dynamika sięgała 18% r/r, a w całym ub. roku odnotowany został wzrost o ok. 10% r/r. Na przestrzeni całego ‘22 trwało zatem chłodzenie koniunktury w polskim przemyśle, ale obserwacja ta (dotyczy to skali a nie tendencji) częściowo jest zaburzona wysokim poziomem odniesienia wywołanym silnym przyspieszeniem przemysłu w ’21. Dodatkowo podkręcanym przez znaczący ubiegłoroczny efekt bazy w obszarze produkcji i dystrybucji energii. Co ważne, przetwórstwo przemysłowe, w grudniu rosło jeszcze o solidne 3,4% r/r (w listopadzie 6,4% r/r).

O ile październik i listopad sprzyjały pogodowo mocniejszym wynikom w budownictwie, to chłodny i śnieżny grudzień już zdecydowanie mniej. To mogła być jedna z przyczyn takiej, a nie innej trajektorii aktywności w branży w 4Q’22. Budownictwo w grudniu przerwało niezłą dwumiesięczną passę. Ubiegłoroczna trajektoria danych z krajowego sektora budowlanego była zgodna z ogólnym kierunkiem koniunktury. Początek roku był mocny, a potem obserwowaliśmy stopniowe chłodzenie. Grudniowy wynik, po dwumiesięcznym okresie poprawy (październik-listopad) przypieczętował obserwowane tendencje. W ub. miesiącu odnotowana została jedyna ujemna dynamika roczna na przestrzeni ub. roku (-0,8% r/r) i jednocześnie pierwsza ujemna od kwietnia’21. W całym ’22 sprzedaż w sektorze rosła o 6,2% r/r, a więc powyżej tempa wzrostu gospodarczego (szacujemy dynamikę PKB na ok. 5% w całym ’22).

Grudniowe dane o sprzedaży detalicznej pokazały obraz słabnącego potencjału krajowego konsumenta. Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych mocno w grudniu osłabła – do 0,2% r/r wobec 1,6% r/r w listopadzie oraz 8,0% r/r w grudniu 2021. Grudniowy odczyt był jednocześnie dużo niższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 1,4% r/r. W ujęciu m/m po wyrównaniu sezonowym spadek sprzedaży pogłębił się do -4,8% wobec -0,3 m/m w listopadzie. W całym 2022 r. dynamika sprzedaży wyhamowała do 5,0% r/r wobec 8,1% r/r w 2021 r. Jeszcze do marca 2022 poziom sprzedaży miał szansę „dogonić” przedpandemiczny trend, jednakże od kwietnia ta szansa malała i na koniec grudnia sprzedaż „cofnęła się” do poziomu z października 2021. Jednocześnie styczniowe badania koniunktury konsumenckiej z br. pokazują, że nastroje gospodarstw domowych są nadal słabe, choć poprawiły się trzeci miesiąc z rzędu. Oceny są lepsze we wszystkich kategoriach z wyjątkiem jednej – możliwości oszczędzania pieniędzy. Fundusz wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw od kilku miesięcy realnie kurczy się (patrząc na dynamikę roczną) i przewidujemy, że ta tendencja utrzyma się na przestrzeni co najmniej kilku kolejnych miesięcy. Będzie się to przekładać na osłabienie dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych i konsumpcji gospodarstw domowych. W 1Q’23 zakładamy obniżenie się wzrostu konsumpcji indywidualnej do 0,2% r/r.

Kurs EUR-USD prawie bez zmian. Wczoraj kalendarium danych zagranicznych było pustawe, co też przełożyło się na znikome ruchy na parze walutowej EUR-USD. Kurs wzrósł zaledwie o 0,13% i zakończył dzień na poziomie 1,087. Aż do decyzyjnego posiedzenia Fed i EBC na początku lutego kurs może pozostawać dość stabilny.

Kurs EUR-PLN bez zmian. Wczorajsze publikacje twardych danych dla gospodarki polskiej pozostały bez echa na kursie EUR-PLN. Wprawdzie zaraz po publikacji złoty nieco się osłabił, jednakże w drugiej połowie dnia odrobił straty, a kurs EUR-PLN zakończył dzień na poziomie z otwarcia 4,70.

Krajowa krzywa dochodowości nadal dość stabilna. SPW pozostają pod wpływem rynków bazowych. Wczoraj miało miejsce nieznaczne osłabienie długu na dłuższym końcu, o ok. 7 p.b.

Dziś o 14:00 NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za grudzień. Zapoznamy się dziś także z koniunkturą w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu. Za granicą zostaną opublikowane wstępne dane o PMI w przemyśle i usługach dla strefy euro, Francji, Niemiec oraz USA.

2023-01-23 09:55:00

Raport Rynkowy: Płace mocno zaskoczyły

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

W piątek GUS opublikował dane za grudzień o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Dane o wynagrodzeniach były zaskoczeniem zarówno dla nas, jak i rynku – dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw mocno się w grudniu obniżyła, do 10,3% r/r wobec 13,9% r/r w listopadzie. Spodziewaliśmy się dynamiki wynagrodzeń na poziomie 12% r/r (konsensus PAP 12,4% r/r) wobec 13,9% r/r w listopadzie, kiedy to dynamika płac częściowo wynikała m. in. z wcześniej, niż w grudniu, wypłacanych dodatków w górnictwie, co podbiło tę listopadową dynamikę. Wzrost wynagrodzeń w grudniu był najwyższy w transporcie i gospodarce magazynowej (26,9% r/r), a następnie w górnictwie i wydobywaniu (15,9% r/r). Dynamika wynagrodzeń w grudniu była jednak piąty raz z rzędu niższa od inflacji. Spadek płac pogłębił się - płace realnie obniżyły się o 5,4% r/r wobec spadku o 3,1% r/r w listopadzie. Także fundusz wynagrodzeń był piąty miesiąc z rzędu realnie niższy (-3,9% r/r). Biorąc pod uwagę utrzymującą się podwyższoną inflację oraz słabnący wzrost wynagrodzeń, w najbliższych miesiącach spodziewamy się dalszych spadków funduszu wynagrodzeń w ujęciu realnym, co będzie hamować wzrost konsumpcji indywidualnej.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach pozostaje historycznie wysokie. Od lipca wzrost przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw naprzemiennie wynosi 2,3%-2,4% r/r. W grudniu dynamika zatrudnienia nieco osłabła, do 2,2% r/r, a poziom zatrudnienia pozostał na zbliżonym poziomie jak miesiąc wcześniej (0,0% m/m).

Kurs EUR-USD w stabilizacji. W pierwszej połowie ubiegłego tygodnia miała miejsce lekka korekta kursu EUR-USD, korzystna dla dolara, po jego osłabieniu tydzień wcześniej (o 2 figury). Końcówka zeszłego tygodnia ponownie nie sprzyjała dolarowi. W efekcie kurs EUR-USD stabilizował się w zeszłym tygodniu w okolicach 1,08. Wsparciem dla euro pozostaje łagodniejszy od oczekiwań przebieg kryzysu energetycznego oraz wciąż „jastrzębie” nastawienie EBC.

Kurs EUR-PLN dalej w konsolidacji. Złoty przez większą część ubiegłego tygodnia nieco tracił do euro. Piątek przyniósł lekką korektę. Ostatecznie kurs EUR-PLN zakończył tydzień na poziomie 4,70, wokół którego oscyluje od przeszło dwóch miesięcy (z wyłączeniem okresu okołoświątecznego).

Stabilizacja na rynku FI. Piątek przeniósł osłabienie długu na krótkim końcu polskiej krzywej dochodowości. Rentowności 2-letnich obligacji skarbowych wzrosły o 16 p.b. Jednakże po tygodniach umacniania się długu, ostatnie dwa tygodnie przyniosły stabilizację. Rentowności pozostają w okolicach 6% i są wspierane przez tendencje na rynkach bazowych.

Dziś w kraju pozostaniemy pod wpływem serii publikacji GUS za grudzień, poznamy dane o dynamice produkcji sprzedanej przemysłu i PPI, o sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlano-montażowej. We wtorek zapoznamy się z koniunkturą w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w styczniu, a o 14:00 NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za grudzień. W środę GUS o 10:00 GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny za grudzień i poznamy m. in. dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za grudzień. Według wstępnych szacunków MRiPS wyniosła ona na koniec 2022 r. grudnia 5,2% (wzrost o 0,1 p.p. w stosunku do końca listopada 2022).

W tym tygodniu za granicą, we wtorek zostaną opublikowane wstępne dane o PMI w przemyśle i usługach dla strefy euro, Francji, Niemiec oraz USA. W środę o 10:00 poznamy najnowszy odczyt indeksu klimatu gospodarczego instytutu Ifo dla Niemiec, a w czwartek o 14:30 poznamy wstępny odczyt PKB w USA za 4Q’22. W piątek o 10:00 poznamy dane o podaży pieniądza M3 w strefie euro za grudzień.

2023-01-20 09:40:00

Raport Rynkowy: W EBC się kotłuje

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Publikowane wczoraj minutki z posiedzenia EBC potwierdzają, że w grudniu to jastrzębie dyktowały warunki. W ub. miesiącu na stole leżała nawet podwyżka stóp o 75 p.b. Wzmocniony nieformalny forward guidance odnośnie przyszłej ścieżki stóp (jeszcze kilka ruchów po 50 p.b.) to wynik kompromisu na jaki poszły jastrzębie zgadzając się na „jedynie” 50 p.b. w grudniu. Taka skala zacieśniania polityki monetarnej w lutym jest niemal pewna. Ale tego tygodniowe doniesienia Bloomberga sugerują, że w EBC formuje się front zwolenników przyhamowania w marcu (do 25 p.b.). W świetle publikowanych wczoraj minutes oraz ostatnich komentarzy decydentów EBC (C. Lagarde, F.V. de Galhau, K. Knot) wydaje mi się, że do ustąpienia frakcji jastrzębi w banku jest daleka droga.

Stopniowa poprawa nastrojów konsumentów w Polsce. Wczoraj GUS publikował wyniki styczniowego badania koniunktury konsumenckiej. Nastroje są nadal słabe, ale poprawiły się trzeci miesiąc z rzędu. Wzrósł zarówno wskaźnik bieżący BWUK (z -41,9 do -38,1) jak i przyszły WWUK (-30,7 do -27,6). Poprawiają się oceny w niemal wszystkich kategoriach (ocena bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej, własnej sytuacji finansowej, możliwości znacznych zakupów, rynku pracy), oprócz jednej – możliwości oszczędzania pieniędzy. Nieznacznie obniżyły się też oczekiwania inflacyjne, z 33,2 do 32,3. Te maksimum wyznaczyły w lutym ub. roku (54,4) i od tego czasu stopniowo spadają.

EUR-USD – kolejny niewykorzystany impuls do wzrostu. Wnioski z publikowanych wczoraj minutes z ostatniego posiedzenia EBC są takie, że jastrzębie raczej łatwo nie odpuszczą. Po środowych słabiutkich danych z USA to była kolejna okazja, żeby solidnie podbić kurs EUR-USD. Ten jednak przesunął się zaledwie nieznacznie w górę i dzień kończył lekko powyżej 1,08. Inwestorzy są coraz ostrożniejsi w rozgrywaniu trendu wzrostowego na głównej parze, co sugeruje rosnące szanse dla ruchów korekcyjnych.

EUR-PLN z próbami kontynuacji wybicia z konsolidacji. W środę kurs pary znalazł się powyżej 4,70, a wczoraj zauważalne było spore wahanie. Były momenty powrotu do 4,70, jak i kontynuacji wzrostów. Ale ostatecznie dzień kończył się niemal w punkcie wyjścia (okolice 4,715). Ostatnio na rynkach jest nieco więcej awersji do ryzyka (główne banki centralne nie odstępują od jastrzębiej retoryki, a gospodarki daje pewne sygnały słabnięcia). To może utrudniać złotemu odzyskanie utraconych ostatnio pozycji. Na razie EUR-PLN raczej pozostanie powyżej 4,70.

Umocnienie na rynku FI przyhamowane. Środowe przesunięcie krajowej krzywej o ok. 20 p.b. w dół, wczoraj zostało zredukowane w połowie. Krajowy rynek FI poruszał się w rytm sentymentu na rynkach bazowych, gdzie nastąpiła wzrostowa korekta rentowności, przy jastrzębiej kontrofensywie retorycznej ze strony przedstawicieli głównych banków centralnych.

W piątek o 10:00 GUS opublikuje dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu za grudzień. Spodziewamy się dynamiki wynagrodzeń na poziomie 12% r/r (konsensus PAP 12,4% r/r) wobec 13,9% r/r. Obniżenie dynamiki płac częściowo będzie wynikało z wcześniej wypłacanych dodatków w górnictwie (co z kolei podbijało listopadową dynamikę). W zatrudnieniu spodziewamy się stabilnego wzrost 2,3% r/r, zgodnego z konsensusem PAP i listopadowym odczytem.

O 16:30 opublikowane zostaną grudniowe dane z USA o sprzedaży domów na rynku wtórnym. Oczekiwany jest spadek z 4,1 mln do 4 mln (annualizowane).