Invest Cuffs 2024! Oddaj głos na Biuro Maklerskie Alior Banku Zagłosuj
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
...
...
2024-03-01 09:55:00

Raport Rynkowy: Polski PMI dla przemysłu ciągle pod kreską

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Polski PMI dla przemysłu wyniósł 47,9. Nasza prognoza i konsensus rynkowy wskazywały na poziom 47,0. Jest to już 22 miesiąc z rzędu poniżej poziomu 50. W lutym zaobserwowano dalsze spadki popytu na wyroby przemysłowe z Polski. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest słabość niemieckiej gospodarki. Jednocześnie w lutym czas realizacji dostaw w transporcie morskim z Azji wydłużył się najbardziej od lipca 2022 roku. Mimo spadku nowych zamówień w przemyśle, polscy producenci przejawiają optymizm w horyzoncie najbliższych 12 miesięcy – jego poziom jest najwyższy od czerwca 2021 roku.

Dane o PKB za 4Q’23 były zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem. PKB Polski wzrósł realnie w 4Q’23 o 1% r/r, po wzroście 0,5% r/r kwartał wcześniej. Są to dane poniżej naszej prognozy i konsensusu rynkowego. Po wyrównaniu sezonowym PKB w ujęciu kwartał do kwartału nie zmienił się. Kwartalne, widzimy jednak wzrosty w wartości dodanej w przemyśle (+3,5% k/k s.a.) oraz budownictwie (+1,9% k/k s.a.). Po wzroście konsumpcji gospodarstw domowych w poprzednim kwartale, widzimy lekki spadek w 4Q’23 (-0,1 % r/r). Wobec obniżającej się inflacji i ogólnie dobrej sytuacji na rynku pracy, spodziewamy się zwiększenia konsumpcji prywatnej w 2024 roku. Ponadto, kolejny kwartał z rzędu obserwujemy wzrost w nakładach na środki trwałe (+8,7% r/r w 4Q’23 wobec +7,2% r/r w 3Q’23), co mogło być powodowane domykaniem projektów inwestycyjnych ze starej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Mimo tego, że wczorajsze dane były poniżej naszej prognozy, to ciągle spodziewamy się wyraźnego odbicia gospodarczego w 2024 roku (PKB ze wzrostem powyżej 3%).

Zasiłki dla bezrobotnych w USA lekko powyżej oczekiwań. Zgodnie z wczoraj opublikowanymi danymi, w ostatnim tygodniu zanotowano 215 tys. nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, przy oczekiwaniach rynkowych na poziomie 210 tys. Wynik lekko powyżej konsensusu nie jest alarmujący, szczególnie że mieści się w zakresie wahań z ostatnich tygodni między 200 a 220 tys. nowych wniosków. Jednocześnie wydatki Amerykanów w styczniu były zgodne z oczekiwaniami – wzrost 0,2% m/m, ale dochody rosły o 1% m/m - mocniej niż konsensus: +0,4% m/m.

EUR-USD w dniu danych inflacyjnych. Wczoraj opublikowany został wskaźnik inflacji preferowany przez Fed – PCE. Wskaźnik bazowy spadł zgodnie z oczekiwaniami z poziomu 2,9% r/r do 2,8% r/r. Jest to kolejny już miesiąc ze spadkiem i może być to przyczyna do bardziej gołębiego nastawienia Fed. Należy jednak zaznaczyć, że nie spodziewamy się obniżek stóp procentowych w USA na najbliższym posiedzeniu, ale w dalszej części roku.

Złoty bez reakcji na KPO. Wczoraj KE wydała pozytywną decyzję odnośnie do wniosku Polski o płatność z KPO, jednakże złoty na zareagował istotnie. Decyzja ta była oczekiwana i naszym zdaniem była już w cenach. W najbliższych dniach nie spodziewamy się podwyższonej zmienności na EUR-PLN.

Rentowności stabilnie. Wczoraj krzywa rentowności polskich obligacji skarbowych uległa dalszemu spłaszczeniu – krótki koniec krzywej zyskał 3 p.b., a dług spadł o tyle samo. Na rynkach bazowych również bez większej zmienności na długu.

Dziś o 11:00 poznamy indeks PMI dla przemysłu w strefie euro (konsensus: 46,1) oraz inflacje HICP w strefie euro (konsensus: 2,5% r/r). O 15:45 poznamy PMI dla przemysłu w USA (konsensus 51,5) a 15 minut później indeks ISM dla przemysłu w USA (konsensus 49,5).

2024-02-29 09:45:00

Raport Rynkowy: W Niemczech bez zmian - słabo

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Styczniowa sprzedaż detaliczna w Niemczech spadła o 0,4% m/m oraz o 1,4 % r/r n.s.a. W ujęciu miesięcznym oczekiwano wzrostu o 0,5% natomiast w ujęciu rocznym spodziewano się spadku o 1,5%. Dane są więc zauważalnie gorsze od oczekiwań (w ujęciu miesięcznym) oraz zgodne z oczekiwaniami w ujęciu rocznym, co ciągle potwierdza nienajlepszą sytuację niemieckiej gospodarki. Konsument jest niemrawy, co zgodnie z analizą niemieckiego urzędu statystycznego, jest spowodowane między innymi podwyższonymi cenami detalicznymi.

Finalny odczyt zannualizowanego PKB za 4Q’23 w Stanach Zjednoczonych został zrewidowany lekko w dół z poziomu 3,3% k/k, do 3,2% k/k. W tym tygodniu są to kolejne słabsze od oczekiwań dane zza oceanu (m.in. gorsze od oczekiwań nastroje konsumentów), jednakże rewizja w dół zaledwie o 0,1% nie jest niczym alarmującym ani przesądzającym o stanie amerykańskiej gospodarki.

Wzrost kredytów hipotecznych w 2023 roku. Zgodnie z opublikowanym raportem ARMON-SARFiN, który przygotowywany jest we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, widzimy, że rynek kredytów hipotecznych w Polsce odnotował wyraźny wzrost w 2023 roku w porównaniu z poprzednimi latami. Wzrost ten napędzany był przede wszystkim programem BK2. Wpływ miały również obniżki stóp procentowych NBP w drugiej połowie roku, co przełożyło się na spadek ceny kredytów. Liczba zawartych umów kredytowych w 2023 roku wzrosła o 28,5% do poziomu 162,4 tyś, przy średniej wartości kredytu 375,4 tyś (+10,5% r/r). Bieżący rok raczej nie zapowiada się aż tak dobrze, ponieważ nie mamy kontynuacji programu BK2. Rząd pracuje nad nowym programem, który wspierałby kredytobiorców, jednakże data wprowadzenie nie jest znana a dostępność tej pomocy będzie najprawdopodobniej bardziej ograniczona niż w przypadku BK2.

Mała zmienność na EUR-USD. Wczoraj główna para walutowa nie cechowała się dużą zmiennością i dzień zakończył się na poziomie 1,084.

Odreagowanie na złotym. Po kilku dniach mocnego złotego, wczoraj testowany był poziom 4,30 i w ciągu dnia notowania EUR-PLN sięgnęły nawet 4,29, ale na koniec dnia polski złoty osłabił się i zakończył dzień na poziomie 4,32.

Stabilnie na polskim długu. Od kilku dni zmienność na polskim długu jest ograniczona a krzywa rentowności jest coraz bardziej płaska. Krótki koniec jest w okolicach 5%, natomiast polskie 10-latki są na poziomie 5,36%. Również na rynkach bazowych nie obserwujemy bardzo dużych zmienności w ostatnich dniach.

Dziś o 10:00 poznamy finalne dane dotyczące polskiego PKB (szybki szacunek: 1% r/r n.s.a.). O 9:55 opublikowane zostaną lutowe dane o bezrobociu w Niemczech (konsensus: 5,8%). O 14:00 poznamy dane dotyczące inflacji CPI w Niemczech za luty (konsensus: 2,6% r/r). Natomiast o 14:30 dostaniemy dane z USA: liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus: 210 tyś.), styczniowe dochody amerykanów (konsensus: 0,4% m/m) oraz wydatki (konsensus: 0,2% m/m).

2024-02-28 10:05:00

Raport Rynkowy: Spadek zaufania amerykańskiego konsumenta

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Wczoraj opublikowany indeks zaufania konsumentów (publikowany przez Conference Board) spadł z poziomu 110,9 w styczniu do 106,7 przy oczekiwaniach rynkowych 115,0. Wskaźnik obecnej sytuacji, opierający się na ocenie konsumentów dotyczącej bieżących warunków biznesowych i rynku pracy, spadł w lutym do poziomu 147,2 (w styczniu: 154,9). Natomiast wskaźnik, pokazujące krótkoterminowe oczekiwania konsumentów spadł do poziomu 79,8 (w styczniu: 81,5). Modelowo, poziom poniżej 80,0 może sygnalizować nadchodzącą recesję. Ponadto, lutowy spadek zaufania konsumentów, zatrzymał 3 miesięczny wzrost, co może pokazywać na niepewność konsumentów co do stanu amerykańskiej gospodarki.

W styczniu doszło do spadku zamówień na dobra trwałe w USA. Po wyrównaniu sezonowym zamówienia skurczyły się o 6,1% m/m, przy oczekiwaniach rynkowych na poziomie -5,0%. Bardzo duży spadek odnotowały zamówienia na samoloty (spadek o 58,9% m/m). Boeing otrzymał najsłabsze zamówienia na samoloty od października 2020 – tylko 3 zamówienia, wobec 371 w grudniu. Zamówienia w przemyśle, po wyłączeniu środków transportu również zanotowały spadek o 0,3% m/m. Odczyty z kolejnych miesięcy dotyczące zamówień na dobra trwałe powiedzą nam więcej o stanie amerykańskiej gospodarki, w tym przede wszystkim inwestycji, ponieważ gorszy początek roku niekoniecznie musi oznaczać, że cały rok będzie pod kreską. Tym niemniej 1 kwartał w inwestycjach zapowiada się słabo.

Doszło do kolejnego cięcia stóp procentowych w regionie. Bank centralny Węgier (MNB) podjął wczoraj decyzję o obniżeniu głównej stopy procentowej o 100 p.b. do poziomu 9,0%, zgodnie z oczekiwaniami analityków. Kolejna już obniżka stóp procentowych na Węgrzech była podyktowana przede wszystkim szybko spadającą inflacją – styczniowa inflacja CPI na Węgrzech wynosi 3,8% r/r. Takie odczyty mogą wskazywać na dalsze cięcia stóp procentowych na następnym posiedzeniu MNB w marcu.

Mała zmienność na EUR-USD. Wczoraj główna para walutowa nie wykazywała się zmiennością i dzień zakończył się na poziomie 1,084.

EUR-PLN stabilnie. Od dwóch dni obserwujemy małą zmienność złotego w stosunku do euro. W najbliższym czasie możemy spodziewać się testu granicy 4,30, jednakże to czy i kiedy zostanie ona pokonana może w dużej mierze zależeć od harmonogramu odblokowywania pieniędzy z KPO.

Stabilnie na polskim długu. Rentowność polskich obligacji wczoraj wzrosła wzdłuż całej krzywej o około 4 p.b. Na rynkach bazowych również obserwowaliśmy kosmetyczne ruchy o 2-3 p.b. W Polsce wczoraj odbył się kolejny przetarg obligacji MF, w którym popyt przewyższał podaż. Sprzedano obligacje o tenorach od 2 do 10 lat za 9 mld zł, przy popycie na poziomie 12,4 mld zł. W ramach sprzedaży dodatkowej sprzedano obligacje za łącznie 291 mln zł. Takie wyniki przetargu wskazują, że aktualnie polski rząd nie ma problemów z pozyskiwaniem finansowania z krajowego rynku.

Dziś o 14:30 poznamy kolejny szacunek amerykańskiego PKB (annualizowany) k/k za 4Q’23 – oczekiwania rynkowe są na poziomie 3,3% k/k, oraz saldo obrotów towarowych za styczeń z USA (konsensus: -88,1 mld USD).

2024-02-27 09:45:00

Raport Rynkowy: Spokojny początek tygodnia

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Wczoraj na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego swoje wystąpienie miała Christine Lagarde (prezes EBC) w ramach debaty nad sprawozdaniem rocznym EBC. Nie dowiedzieliśmy się niczego przełomowego, jednakże wystąpienie usystematyzowało naszą wiedzę i pokazało jasny pogląd EBC na aktualną sytuacje ekonomiczną w Europie. Głównym wnioskiem płynącym z wystąpienia jest to, że aktualne podejście do polityki pieniężnej wynika z tego, że EBC widzi na horyzoncie drugą rundę inflacji i aktualny poziom stóp procentowych wynika z chęci uniknięcia spirali płacowo-cenowej. Ponadto według Rady Prezesów, obniżki stóp procentowych mogą nastąpić dopiero, gdy będzie pewność, że trwałe zejście do poziomu 2% (cel inflacyjny) będzie niezagrożone. Dodatkowo, prezes Lagarde wskazała, że według niej kolejnym dużym wyzwaniem, jakie stoi przed europejską bankowością, jest finansowanie transformacji energetycznej, ponieważ niezależność energetyczna jest niezbędna do wytworzenia odporności Europy na globalne wstrząsy gospodarcze. W końcówce wystąpienia usłyszeliśmy również, że w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego rynku finansowego, należy dążyć do zintegrowanego rynku bankowego. Podsumowując, należy spodziewać się obniżek stóp procentowych przez EBC w momencie, gdy będzie pewność, że trwałe zejście do poziomu celu inflacyjnego jest niezagrożone. W podobnym tonie – ale oczywiście w odniesieniu do Polski - wypowiadał się wczoraj również członek RPP (L. Kotecki), który nawet wskazywał, że aby dojść do celu inflacyjnego w Polsce, może wystąpić konieczność podwyżek stóp procentowych – naszym zdaniem taki pogląd prezentuje mniejszość w Radzie i nie spodziewamy się podwyżek stóp procentowych w Polsce.

Wczoraj opublikowano Indeks Dallas Fed dla przemysłu i był on lepszy od oczekiwań, które wskazywały, że indeks poprawi się z -27,4 w styczniu do poziomu -14,0 w lutym, jednakże finalny odczyt wskazał poziom -11,3. Dane są lepsze od oczekiwań, ale należy je uznać za drugo- a nawet trzeciorzędne i będą raczej w niewielkim stopniu wspierały dolara. Przed nami dużo publikacji danych ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych – inwestorzy poczekają na pełniejszy obraz amerykańskiej gospodarki.

Mała zmienność na EUR-USD. Początek tygodnia na razie bez dużych wahań na głównej parze walutowej – na koniec wczorajszego dnia euro lekko się umocniło i notowania zakończyły się na poziomie 1,085.

EUR-PLN blisko poziomu 4,30. Po informacji o odblokowaniu KPO, polski złoty pokazał siłę, jednakże do testu psychologicznej bariery 4,30 jeszcze nie doszło – wczorajszy dzień zakończył się na poziomie 4,309. Po ruchach naszej waluty widać, że informacje o pozytywnych rozstrzygnięciach dot. KPO zostały już częściowo zdyskontowane przez kurs złotego w ostatnich tygodniach.

Stabilnie na polskim długu. Rentowności polskich obligacji skarbowych wczoraj pozostały na niemal niezmienionych poziomach – rentowność polskich 10-latek wyniosła 5,33%. Jednocześnie 10-letnie Bundy wzrosły o 8 p.b. do poziomu 2,44% a amerykańskie 10-latki o 4 p.b. do poziomu 4,29%.

Dziś o 10:00 poznamy dane dotyczące podaży pieniądza w strefie euro (oczekiwania: 0,3 % r/r), o 14:00 poznamy decyzję dotyczącą stóp procentowych na Węgrzech (oczekuje się obniżki głównej stopy procentowej o 100 p.b. do poziomu 9%), o 14:30 opublikowane zostaną dane dotyczące zamówień na dobra trwałego użytku w USA (konsensus: -5,0% m/m) a o 16:00 poznamy amerykański indeks zaufania konsumentów Conference Board (konsensus: 115,0).

2024-02-26 09:45:00

Raport Rynkowy: Stabilne bezrobocie w Polsce

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Stopa bezrobocia na koniec stycznia potwierdzona przez GUS, wzrosła o 0,3 p.p, do 5,4%. Taka zmiana jest zgodna z wzorcem sezonowym i wskazuje na utrzymywanie się stabilnej sytuacji na rynku pracy po stronie bezrobocia. Styczniowa zmiana liczby bezrobotnych jest tylko nieznacznie wyższa niż rok temu, a liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu stycznia była wyższa niż rok wcześniej. Wciąż mocny rynek pracy potwierdzają także dane wg BAEL. Współczynniki aktywności zawodowej oraz zatrudnienia w 4Q’23 wzrosły w ujęciu r/r i pozostały historycznie najwyższe. Razem z ostatnimi danymi dotyczącymi wynagrodzeń w naszej gospodarce, możemy podsumować, że polski pracownik ma się dobrze.

Indeks niemieckiego instytutu Ifo, który określa stan niemieckiej gospodarki, jest w lutym na poziomie 85,5 – zgodnie z oczekiwaniami. Mimo odczytu minimalnie lepszego niż przed miesiącem (85,2), wskaźnik ciągle jest poniżej 100 i na razie nie możemy mówić o odbiciu gospodarczym u naszego zachodniego sąsiada.

Bez zmian na EUR-USD. Końcówka tygodnia przyniosła stabilizację na głównej parze walutowej. Notowania w piątek zakończyły w zakresie tygodniowych wahań – na poziomie 1,08.

Reakcja złotego na KPO. Szefowa Komisji Europejskiej - Ursula von der Leyen - podczas wizyty w Polsce poinformowała, że pieniądze z KPO dla Polski zostaną uwolnione. Finalne decyzje mają zapaść w przyszłym tygodniu. Polski złoty w momencie ogłoszenia tej informacji umacniał się i na koniec dnia był na poziomie 4,30. Polska waluta od kilku miesięcy pokazuje swoją siłę w stosunku do euro, ponieważ po zmianie władzy uwolnienie środków z KPO było oczekiwanym scenariuszem. Naszym zdaniem dalsze wyraźniejsze wsparcie dla złotego od tej strony jest możliwe w momencie, w którym odblokowane środki faktycznie znajdą się w Polsce i zaczną być wydatkowane. Dla oceny perspektyw tego procesu istotna jest też forma bieżącego „odblokowania” środków, a więc zakres w jakim odblokowanie będzie uwarunkowane działaniami rządu, głównie w obszarze reform związanych z praworządnością.

Umocnienie długu. W piątek rentowności polskich 10-latek spadły do poziomu 5,33. Również krótki koniec krzywej się obniżył i ruchy te były spowodowane zapowiedziami uwolnienia pieniędzy z KPO. Również na rynkach bazowych obserwowaliśmy umacnianie długu.

Dziś pusto w kalendarzu danych makroekonomicznych. Z polskich danych w tym tygodniu: w czwartek odczyt finalny PKB r/r. Wstępny szacunek pokazał 1% r/r, tym razem poznamy kompozycję. Szacujemy rozczarowujący brak zmian na konsumpcji (0% r/r) oraz dynamikę inwestycji 7,7% r/r. W piątek PMI dla przemysłu (nasza prognoza to 47, jest zgodna z konsensusem rynkowym). Ze świata: we wtorek poznamy dane dotyczące podaży pieniądza w strefie euro (oczekiwania: 0,3 % r/r), w środę spłynie kolejny odczyt PKB w USA (oczekiwania: 3,3% k/k annualizowane), w czwartek styczniowa sprzedaż detaliczna w Niemczech (oczekiwania: -1,7% r/r n.s.a) oraz lutowa inflacja CPI w Niemczech (oczekiwania: 2,6% r/r), a w piątek poznamy lutowe indeksy PMI dla przemysłu w krajach europejskich i w USA, a także styczniową stopę bezrobocia w strefie euro (oczekiwania: 6,4%). Do tego dojdzie lutowa inflacja HICP dla całej strefy euro – konsensus zakłada obniżenie się z 2,8% r/r do 2,5% r/r.

2024-02-23 09:40:00

Raport Rynkowy: Dane monetarne sygnalizują poprawę koniunktury

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

NBP opublikował dane o podaży pieniądza M3 za styczeń. Dynamika agregatu M3 obniżyła się o 0,8 p.p. i wyniosła 7,7% r/r, przy czym w perspektywie kilku ostatnich miesięcy jest to poziom dość stabilny. Także dynamika depozytów gospodarstw domowych zgromadzonych w bankach pozostaje w miarę stabilna, 11,1% r/r w styczniu. Depozyty bieżące gospodarstw domowych z miesiąca na miesiąc nabierają tempa. W styczniu ich dynamika przyspieszyła do 8,7% r/r, podczas gdy depozyty terminowe (do dwóch lat) rosną wciąż bardzo szybko (17,7% r/r w styczniu), przy czym ich dynamika systematycznie obniża się. Spadek kredytów gospodarstw domowych jest coraz niższy (-0,1% r/r). Zmniejsza się spadek kredytów mieszkaniowych (-1,8% r/r), podczas gdy kredyty konsumpcyjne rosną siódmy miesiąc z rzędu (2,7% r/r). Kredyty mieszkaniowe rosną nieprzerwanie od 3 miesięcy w ujęciu m/m, wspierane przez program BK2. W przypadku przedsiębiorstw dynamika depozytów słabnie, do 5,1% r/r w styczniu. Utrzymuje się wzrost zarówno bieżących, jak i terminowych (do 2 lat) depozytów. Po czterech miesiącach spadków r/r kredyt dla firm nieznacznie wzrósł w grudniu’23 i styczniu’24. Kredyty obrotowe kurczą się od sierpnia’24, podczas gdy dynamika kredytów inwestycyjnych jest ciągle dodatnia, przy czym pozostaje malejąca. W naszej ocenie takie dane monetarne zwiastują poprawę koniunktury pomimo wysokich stóp procentowych i zaostrzonej polityki kredytowej.

Pozytywne zaskoczenie w sprzedaży detalicznej. Styczniowa sprzedaż detaliczna w cenach stałych odnotowała wzrost o 3,0% r/r po obniżeniu się o 2,3% w poprzednim miesiącu. Dane są pozytywnym zaskoczeniem zarówno wobec konsensusu (+1,4% r/r) jak i naszej prognozy (+2% r/r). Po eliminacji czynników sezonowych sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,4% m/m. Tak jak zapowiadaliśmy poprzednio, mimo zadyszki pod koniec poprzedniego roku, sprzedaż detaliczna zaczyna odbijać w kierunku przedkryzysowego trendu. Spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży detalicznej, ze względu na komunikowaną od wielu miesięcy poprawę nastrojów konsumenckich oraz wysoką dynamikę realnych płac w gospodarce.

Mieszanka wybuchowa w strefie euro i USA. Dzisiejsze odczyty PMI dla strefy euro przyniosły zarówno pozytywną niespodziankę, jak i rozczarowanie. PMI w przemyśle obniżył się, do 46,1, zamiast oczekiwanego wzrostu. W usługach pozytywne zaskoczenie. Wynik 50 wobec oczekiwanego wzrostu do 48,8. Podobne zaskoczenia przyniosły dane o PMI z USA, z tą różnicą że przemysł zaskoczył pozytywnie. Wskaźnik PMI w przemyśle wzrósł o więcej niż oczekiwano, do 51,5. W usługach spodziewano utrzymania się prawie stabilnego wskaźnika, podczas gdy ten obniżył się o 1,2 do 51,3. Podsumowując, gospodarka strefy euro na tle amerykańskiej wypada wciąż blado, chociaż w przypadku obu gospodarek taki zestaw danych wpiera bieżące bardzo rozważne podejście EBC i Fed w decyzjach o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych.

Kontynuacja osłabienia dolara. Wczoraj kurs EUR-USD wzrósł, choć prawie niezauważalnie, po raz siódmy z rzędu. Przy czym wahania w ciągu dnia były wyraźne i znajdowały się w przedziale 1,080-1,089, na co wpłynęły odczyty PMI. Ostatecznie dzień zamknął się na poziomie 1,082.

Złoty nieco się osłabił. Wczoraj kurs EUR-PLN nieco wzrósł, do 4,322. Pozostaje jednak w lutowym przedziale wahań. Czynniki zewnętrzne przeważyły pozytywne dane z polskiej gospodarki.

Osłabienie długu. Wczoraj rentowności polskich SPW obniżyły się. 10-latki o 6 p.b., do poniżej 5,4%. Niemieckie 10-latki nieznacznie w dół, a amerykańskie nieco w górę.

Dziś o 10:00 dane za 4Q’23 o rynku pracy wg BAEL oraz styczniowy Biuletyn Statystyczny, w którym znajdziemy m.in. dane o stopie bezrobocia, która wg wstępnych danych MRiPS wyniosła na koniec stycznia 5,4%. Także o 10:00 opublikowany zostanie odczyt za luty indeksu instytutu Ifo dla Niemiec.