Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
...
...
2024-07-18 10:50:00

Raport Rynkowy

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Nastroje konsumentów słabną

Nastroje konsumentów w Polsce uległy w lipcu pogorszeniu zarówno te bieżące, jak i przyszłe. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej obniżył się o 2,0 p.p. do -14,0 i jest najniższy od początku bieżącego roku. Wskaźnik wyprzedzający obniżył się bardziej, o 3,3 p.p. do -11,6 i jest najniżej od połowy 2023. Największe pogorszenie dotyczy odczuć o przyszłą sytuację finansową oraz ekonomiczną w kraju, a także obaw związanych z bezrobociem. Wskaźnik możliwości oszczędzania pieniędzy nieco się obniżył, przy czym pozostaje podwyższony. Jednocześnie w lipcu podwyższeniu uległy oczekiwania konsumentów dotyczące przyszłej inflacji.

Czerwcowa inflacja HICP w strefie euro niżej niż w pierwszym odczycie. Wzrost cen w strefie euro w czerwcu wyniósł 2,5% r/r wobec pierwszego szacunku 2,6% r/r oraz wobec 2,5% r/r w maju. Inflacja bazowa pozostała niezmieniona (2,9% r/r). Obecnie najbardziej na wzrost inflacji HICP wpływają ceny usług. Inflacja HICP w Polsce w czerwcu wyniosła 2,9% r/r wobec 2,8% r/r w maju, nadal powyżej średniej w strefie euro oraz UE.

Sytuacja sektora przedsiębiorstw pogorszyła się w 1Q’24, a prognozy na kolejne miesiące są ostrożne. Wczoraj NBP opublikował „Szybki Monitoring" analizujący sytuację sektora przedsiębiorstw w Polsce. W ujęciu r/r w 1Q’24 pogorszyła się sytuacja finansowa, a także obniżyła się rentowność, przy jednocześnie rekordowo wysokiej płynności. Firmy wskazywały na dalsze pogorszenie sytuacji w 2Q’24. Obniżeniu uległy także prognozy popytu na 3q’24 w związku z gorszą oceną perspektyw wzrostu popytu krajowego. Obniżyły się także prognozy zatrudnienia w horyzoncie kwartalnym i rocznym.  Także zmniejszyła się skala planowanych podwyżek płac. Około 70% firm planuje podwyżki o 5-10% w horyzoncie roku. Wystąpiło także osłabienie optymizmu inwestycyjnego oraz spadek planowanych inwestycji. Badane firmy wskazywały także na nieznaczny spadek planowanych podwyżek cen własnych w 3Q’24, ale już wzrost dynamiki tych cen w ciągu 12 miesięcy.

EUR-USD w górę. Po dwóch dniach stabilizacji kursu głównej pary walutowej w okolicach 1,09 wczoraj nastąpił jego dalszy wzrost, do blisko 1,094 na koniec dnia, pomimo lepszych od oczekiwań danych o przemyśle w USA. Kurs EUR-USD pozostaje najwyżej od połowy marca. Dziś uwaga zwrócona będzie na komunikację EBC ws. stóp procentowych.

Złoty ponownie osłabił. Wczoraj kontynuowana była korekta na kursie EUR-PLN. Kurs wzrósł o 0,5 figury do blisko 4,29 na koniec dnia.

Dług stabilnie. Wczoraj rentowności polskich SPW pozostały bez zmian. Na rynkach bazowych także stabilnie.
 

2024-07-18 10:50:00

Raport Rynkowy

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Dalszy spadek inflacji bazowej

Inflacja bazowa dalej w dół i poniżej oczekiwań. Wczorajsze dane NBP wskazują na kontynuację obniżania się inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii) o 0,2 p.p. do 3,6% r/r. Z drugiej strony wskaźnik ten w ujęciu m/m wzrósł o 0,1 p.p., do 0,2%. Pozostałe miary inflacji bazowej wzrosły zarówno w ujęciu r/r, jak i m/m. Obserwujemy więc, że wskaźniki inflacji bazowej pozostają podwyższone, co dodatkowo z powoli przyspieszającą inflacją (w czerwcu do 2,6% r/r) i jej dalszym prognozowanym wzrostem właściwie wyklucza możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.

Niepokojące dane o oczekiwaniach wobec wzrostu gospodarczego Niemiec i strefy euro. Indeks Instytutu ZEW mierzący oczekiwania niemieckich inwestorów instytucjonalnych i analityków wobec wzrostu gospodarczego Niemiec obniżył się w lipcu dość znacznie, o 5,7, do 41,8, dodatkowo zniżkował po raz pierwszy od lipca 2023. Pomimo tego odczyt jest nieco wyżej niż oczekiwał rynek. Bardzo rozczarował natomiast indeks ZEW dla strefy euro, który obniżył się o więcej niż ten niemiecki, o 7,6. Spadek ten był o ponad połowę wyższy od oczekiwań. Większe obawy mogą wynikać z politycznej niepewności we Francji oraz niejasności odnośnie do polityki pieniężnej EBC.

Czerwcowe dane o sprzedaży detalicznej w USA pozytywnie zaskoczyły. Sprzedaż detaliczna w USA w czerwcu nie zmieniła się (0,0% m/m) wobec oczekiwań jej spadku o 0,3% m/m, a majowa sprzedaż została zrewidowana w górę. Sprzedaż detaliczna wyłączając samochody także pozytywnie zaskoczyła, zwiększając się 0,4% m/m sa wobec prognoz 0,1% m/m sa.

EUR-USD stabilnie. Wczoraj kurs głównej pary walutowej pozostał w okolicach 1,09. Lepsze dane o sprzedaży detalicznej nie miały większego wpływu na kurs. Rynek wyczekuje jutrzejszej decyzji i komunikacji EBC ws. stóp procentowych.

EUR-PLN w górę. Po kilkudniowej stabilizacji kursu EUR-PLN w okolicach 4,25 wczoraj nastąpiła korekta. Kurs wzrósł o blisko 3 figury do ok. 4,28 na koniec dnia.

Dalsze umocnienie długu. Wczoraj krzywa rentowności przesunęła się dalej w dół. 2-latki obniżyły się o ok. 7 p.b., a 10-latki bardziej, o ok. 9 p.b. Na rynkach bazowych podobne tendencje, choć o mniejszej skali.
 

2024-07-16 12:05:00

Raport Rynkowy

Raporty poranne , Departament Analiz Makroekonomicznych

Inflacja potwierdzona

Według finalnych danych GUS inflacja CPI w czerwcu wyniosła 2,6% r/r (0,1% m/m) wobec 2,5% r/r w maju. Lekko przyspieszyła inflacja cen towarów (1,3% r/r), a inflacja usług nieco osłabła, choć pozostaje ciągle na podwyższonym poziomie (6,1% r/r). Powrót VAT-u na żywność już wyraźniej w czerwcu przełożył się na wzrost cen w tej kategorii, o 2,5% r/r i 0,7% m/m. Wzrost cen żywności dołożył do wzrostu inflacji ogólnej m/m 0,19 p.p., podczas gdy spadek cen w transporcie działał w kierunku przeciwnym (-0,18 p.p.). Inflacja na razie pozostaje w celu NBP. Jednakże od lipca, ze względu m. in. na wyższe ceny energii, spodziewamy się wybicia inflacji poza cel (powyżej górnego przedziału 3,5%). Dodatkowo ostateczny kształt polityki fiskalnej jest nieznany. Podczas ostatniej konferencji prezes NBP brzmiał bardziej jastrzębio, sygnalizując, że przy rosnącej inflacji można zapomnieć o obniżce stóp procentowych, taka możliwość może pojawić się najwcześniej w 2026, kiedy CPI będzie spadać.

Niewielki deficyt na rachunku bieżącym. Wczoraj NBP publikował majowe dane o bilansie płatniczym Polski. Drugi miesiąc z rzędu utrzymał się niewielki deficyt -63 mln EUR wobec -13 mln EUR w kwietniu. Na saldzie obrotów towarów odnotowano minus o 613 mln euro wobec jeszcze kwietniowej nadwyżki +124 mln EUR. W wymianie handlowej towarów odnotowane zostały spadki (eksport -7,6% r/r, import -2,4% r/r). Warto zauważyć, że już trzeci miesiąc z rzędu dynamika importu była mocniejsza niż eksportu, co jest zgodne z oczekiwaniami na tegoroczne mocniejsze ożywienie popytu krajowego i rachitycznego popytu zagranicznego, co będzie oddziaływać w kierunku pogłębiania się deficytu na rachunku bieżącym. W eksporcie najsilniejsze spadki powiązane były z branżą motoryzacyjną związane m.in. z akumulatorami elektrycznymi, częściami samochodowymi, autami osobowymi oraz ciągnikami drogowymi. Duży spadek objął także dobra inwestycyjne. W imporcie malały spadki w kategoriach obejmujących paliwa oraz towary konsumpcyjne, co potwierdza pewne ożywienie zakupowe gospodarstw domowych. Podobnie jak w poprzednich miesiącach najwyższy wzrost nastąpił w imporcie samochodów osobowych, czemu towarzyszą zmiany struktury geograficznej ich dostawców.

EUR-USD bez większych zmian. Wczoraj kurs głównej pary walutowej pozostał w okolicach 1,09 wobec lepszych danych o produkcji przemysłowej w strefie euro. Niedzielny zamach na D. Trumpa zdaje się nie miał większego wpływu na wahania kursowe.

EUR-PLN w konsolidacji. Kolejny dzień stabilizacji kursu w okolicach 4,25.

Nieznaczne umocnienie długu. Wczoraj krzywa rentowności przesunęła się nieco w dół. Na Bundach podobnie. Na Treasuries odwrotne tendencje.

2024-07-16 12:00:00

Raport Rynkowy

Raporty poranne , Departament Analiz Makroekonomicznych

PPI w USA powyżej oczekiwań

Po niższych od oczekiwań danych o inflacji CPI w USA piątkowy odczyt wskaźnika PPI rozczarował. Czerwcowy wskaźnik PPI wzrósł do 2,6% r/r z 2,4% r/r (po korekcie o 0,2 p.p. w górę) wobec oczekiwań na poziomie 2,3% r/r. W czerwcu ceny producenckie wzrosły o 0,2% m/m wyr. sez., co także zaskoczyło rynek. Wskaźnik inflacji bazowej także w górę do 3,0% r/r z 2,6% r/r w maju. Czerwcowe zwyżki PPI działają w kierunku ostrożnej polityki Fed odnośnie stóp procentowych.

EUR-USD w górę. Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem osłabienia dolara. Kurs głównej pary walutowej zakończył tydzień na poziomie 1,09. Dane z gospodarki amerykańskiej wspierały rosnące oczekiwania na obniżki stóp na wrześniowym posiedzeniu Fed.

Złoty umocnił się. W ubiegłym tygodniu słabszy dolar stanowił wsparcie dla złotego. Kurs EUR-PLN zakończył tydzień w okolicach 4,25, najniżej od niecałych 2 miesięcy. Dodatkowo mocniejsza perspektywa obniżek stóp w USA powinna dalej wspierać złotego.

Umocnienie długu. W ubiegłym tygodniu krzywa rentowności przesunęła się w dół. Spadki rentowności podążały za podobnymi tendencjami na rynkach bazowych, które wspierane były przez większe oczekiwania na obniżki stóp przez Fed. Rentowności 2-latek wynoszą 4,74, a 10-latek 5,67.

2024-07-12 09:40:00

Raport Rynkowy: Inflacja w USA hamuje

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Publikowane wczoraj w USA czerwcowe dane inflacyjne były optymistyczne. Wskaźnik CPI obniżył się z 3,3% r/r do 3% r/r, a CPI bazowy z 3,4% r/r do 3,3% r/r. Roczny wzrost inflacji jest zatem wciąż zbyt wysoki (cel Fed to 2%), ale ostatnie dwa odczyty pokazały, że po niekorzystnych pierwszych miesiącach tego roku dynamika cen zaczęła wytracać momentum. W przypadku szerokiego odczytu w ujęciu m/m wyr. sez. (-0,1%) pojawił się nawet akcent deflacyjny – pierwszy raz od pandemicznego załamania z 2020. Spora jednak tu zasługa cen energii, które drugi miesiąc z rzędu spadały o 2% m/m wyr. sez. Ale inflacja bazowa też wypadła wręcz obiecująco, rosnąc o kosmetyczne 0,06% m/m wyr. sez. To najniższy poziom od stycznia 2021. Spora w tym zasługa schłodzenia w cenach czynszów, drożejących o 0,2% m/m wyr. sez., najwolniej od 2021. Do tego wczorajszy odczyt był niższy od rynkowych oczekiwań o 0,1 p.p., zarówno w przypadku szerokiego CPI jaki i CPI bazowego. Dane dają podstawy do umocnienia zagrywek pod scenariusz tegorocznych obniżek stóp Fed. Rynkowe wyceny przed odczytem sugerowały możliwość 2 redukcji stóp po 25 p.b. do końca 2024 Po danych wyceny przesunęły się lekko w kierunku scenariusza 3 obniżek.

Dane z rynku pracy nieco mitygują wnioski płynące z danych inflacyjnych. Wczoraj publikowane były także tygodniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych w USA. Wg tych lipiec rozpoczął się od zauważalnego spadku liczby nowych zasiłków, z 239 tys. do 222 tys. Odczyt był niższy od oczekiwań (235 tys.) i jednocześnie sugeruje, że wyraźniejsze poluzowanie na rynku pracy obserwowane w 2Q’24 (wzrost stopy bezrobocia o 0,3 p.p.) może przyhamować w lipcu. Dane korzystne z punktu widzenia koniunktury w USA jednocześnie mogą nieco stłumić optymizm dot. dalszych perspektyw inflacji.

Chiny robią rekord w nadwyżce handlowej. Dziś rano spłynęły czerwcowe dane o wymianie handlowej Chin. W ujęciu dolarowym eksport wzrósł o 8,6% r/r, a import spadł o 2,3% r/r. Łącznie złożyło się to na wypracowanie nadwyżki w obrotach towarami na poziomie 99,1 mld USD, co jest najwyższym poziomem w historii. Dane wpisują się w tegoroczny obraz tendencji w chińskiej gospodarce – rozczarowującego tempa ożywienia popytu wewnętrznego kompensowanego do pewnego stopnia przez popyt zagraniczny. Na tu i teraz taki układ sprzyja tendencjom dezinflacyjnym w gospodarkach rozwiniętych. W szerszej perspektywie duże nadwyżki handlowe Chin i presja ze strony tamtejszego przemysłu będą budziły niepokój w Europie i w USA, co może skutkować dalszym nasileniem protekcjonistycznych polityk Brukseli i Waszyngtonu.

Dolar osłabiony. Wczorajsze dane inflacyjne z USA w jednoznaczny sposób osłabiły dolara i automatycznie wsparły wzrost na EUR-USD. Tego typu zagrywki zostały do pewnego stopnia zmitygowane przez lepszy od oczekiwań odczyt jobless claims. W ostatecznym rozrachunku EUR-USD wyraźnie wzrósł, przetestował nawet opór 1,09, ale impetu nie wystarczyło żeby ten poziom przebić, i dzień zakończył w okolicy 1,087. Dziś warunki powinny nadal sprzyjać zwyżkom EUR-USD, co urealnia scenariusz ponownego ataku na 1,09.

EUR-PLN z próbą ubicia dna przy 4,25. Wczoraj kurs pary ponowił atak na wsparcie 4,25, ale odbił się od tego poziomu i dzień kończył powyżej 4,26. Złotemu sprzyja słabszy dolar i wczorajsze dane z USA powinny pomóc EUR-PLN w utrzymaniu się poniżej 4,30. Umocniona perspektywa niższych stóp w USA, przy założeniu, że będzie im towarzyszyć miękkie lądowania amerykańskiej gospodarki (a póki co to scenariusz bazowy), to dobra wiadomość dla emerging markets i złoty też powinien z tego korzystać.

Polski dług kontynuuje tegotygodniowe umocnienie. Wczoraj krajowa krzywa rentowności ponownie przesunęła się w dół, tym razem o 4-7 p.b. Bieżące dane, zarówno krajowe (niższa inflacja, słabsza koniunktura) jak i zagraniczne (np. wczoraj CPI z USA), idą nieco pod prąd konserwatywnej retoryce NBP czy też Fed i EBC, co sprzyja niższym rentownościom, również za granicą.

Dziś o 14:30 opublikowane zostaną dane z USA o inflacji PPI za czerwiec. Konsensus zakłada wzrost z 2,2% r/r do 2,3% r/r. O 16:00 w USA opublikowany zostanie wstępny indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan za lipiec. Konsensus zakłada lekki wzrost z 68,2 do 68,5.

2024-07-11 09:45:00

Raport Rynkowy: Ważne dane z USA

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

W tym tygodniu kalendarium wydarzeń makro jest pustawe, ale akurat na dziś zaplanowane są dwie ważne pozycje. Obie z USA. Na pierwszy plan wysuwa się czerwcowy odczyt inflacji konsumenckiej. Dane za maj w tym obszarze były pierwszymi w tym roku, które nie zrobiły negatywnej niespodzianki. CPI obniżyła się z 3,4% r/r do 3,3% r/r, a inflacja bazowa z 3,6% r/r do 3,4% r/r. Wg konsensusu w czerwcu pozytywne tendencje mają być kontynuowane i CPI ma zejść do 3,1% r/r przy CPI bazowej stabilizującej się w okolicy 3,4% r/r, ale przy jej miesięcznym wzroście na poziomie 0,2% m/m wyr. sez. W maju CPI bazowa rosła właśnie w tempie 0,2% m/m wyr. sez., najniższym w tym roku. Utrzymanie takiego momentum umocniłoby na pewno scenariusze wznowienia dezinflacji w USA. Nieco w tle ww. odczytu będą tygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Choć mają mniejszą wagę to też warto je obserwować, gdyż przybliżą tendencje na rynku pracy w 1 tygodniu lipca. W czerwcu stopa bezrobocia wzrosła z 4% do 4,1%, poziomu najwyższego od 2021. Jednocześnie w ub. miesiącu kontynuowany był zauważalny wzrost tygodniowych danych o liczbie nowych zasiłków dla bezrobotnych. Te przeniosły się do poziomów powyżej 230 tys. O pewnym luzowaniu się sytuacji na rynku pracy w swoich ostatnich wystąpieniach, w tym we wczorajszym przed Izbą Reprezentantów, mówił J. Powell. Dzisiejsze dane z USA będą zatem pozwoliły skorygować rynkowe pozycjonowanie pod tegoroczną ścieżkę stóp Fed, w tym wrześniową decyzję. Obecnie wycenione są obniżki o 50 p.b., z rozpoczęciem luzowania we wrześniu.

EUR-USD stabilnie przed ważnymi danymi zza oceanu. Wczoraj kurs EUR-USD kosmetycznie rósł w okolice 1,083, utrzymując tegotygodniową konsolidację przy lokalnym maksimum. Dziś dane z USA, które mogą podnieść zmienność. Jeśli zgodnie z oczekiwaniami potwierdzą kontynuację dezinflacji oraz luzowanie na rynku pracy EUR-USD dostanie szansę na wznowienie wzrostów i podejście pod majowo-czerwcowe maksimum w okolicy 1,09.

EUR-PLN odbija się od wsparcia. Wczoraj EUR-PLN schodził w okolice tegorocznego minimum (rejon 4,25), co uruchomiło zagrywki pod techniczną korektę. Kurs pary kończył dzień nieco powyżej 4,26. Złotemu cały czas sprzyjają globalne nastroje. Jeśli te nie zostaną podminowane przez dzisiejsze dane z USA EUR-PLN może ponownie przymierzyć się do testu wsparcia 4,25.

Lekkie umocnienie krajowego długu. Wczoraj krzywa rentowności przesunęła się o ok. 4 p.b. w dół. Umocnieniu SPW sprzyjały spadki rentowności na rynkach bazowych oraz na szerszym europejskim rynku długu. Przed dzisiejszymi danymi z USA umiarkowanie zaznacza się pozycjonowanie pod dane sprzyjające łagodzeniu nastawienia Fed do polityki monetarnej.

Dziś o 14:30 w USA opublikowane zostaną tygodniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych. Konsensus zakłada lekki spadek liczby nowych zasiłków z 238 tys. do 235 tys. O 14:30 w USA opublikowane zostaną czerwcowe dane o inflacji konsumenckiej. Konsensus zakłada spadek wskaźnika CPI z 3,3% r/r do 3,1% r/r oraz stabilizację inflacji bazowej na 3,4% r/r.