Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2539.61%
 • mWIG40dvp 18.75%
 • InvestorMS 0.42%
 • mWIG40 0.44%
 • mWIG40TR 0.37%
 • NCIndex -0.42%
 • sWIG80 0.54%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.53%
 • WIG 0.44%
 • WIG20 0.45%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.89%
 • WIG20short -0.43%
 • WIG20TR 0.46%
 • WIG30 0.45%
 • WIG30TR 0.55%
 • WIG-BANKI 0.74%
 • WIG-BUDOW 0.29%
 • WIG-CEE -0.13%
 • WIG-CHEMIA 0.01%
 • WIGdiv 0.37%
 • WIG-ENERG 1.64%
 • WIG-ESG 0.40%
 • WIG.GAMES 0.71%
 • WIG-GORNIC 1.93%
 • WIG-INFO -0.08%
 • WIG-LEKI -0.07%
 • WIG-MEDIA 1.70%
 • WIG-MOTO -0.13%
 • WIG.MS-BAS 1.90%
 • WIG.MS-FIN 0.58%
 • WIG.MS-PET 0.94%
 • WIG-ODZIEZ 0.08%
 • WIG-PALIWA 0.77%
 • WIG-Poland 0.59%
 • WIG-SPOZYW -0.14%
 • WIGtech -0.17%
 • WIG-TELKOM -0.99%
 • WIG-Ukrain 0.55%
Wyświetl
...
...
2020-01-24 09:10:00

Raport rynkowy - Konsumenci bez zadyszki…

Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

Grudniowa sprzedaż detaliczna pokazała bardzo przyzwoitą dynamikę, na poziomie 5,7% r/r w cenach stałych, wobec naszej prognozy 6,4% i konsensusu 5,9%. Warte zaznaczenia jest również lekkie przyspieszenie dynamik w ujęciu kwartalnym – w 4 kw. ’19 sprzedaż wg naszych wyliczeń rosła powyżej 5% r/r. W cenach bieżących sprzedaż rosła o 7,5% r/r, co oznacza wyraźne przyspieszenie deflatora z 0,7% w listopadzie do 1,7% w grudniu, jednocześnie markując jego wejście na wyższe poziomy w nadchodzących miesiącach i potwierdzając spadek siły nabywczej konsumenta. Niemniej wzrost dochodów realnych pozostaje i pozostanie dodatni, co powinno wspierać sprzedaż detaliczną w najbliższym czasie.

… ale nastroje nadal słabną. Tak przynajmniej wynika z najnowszych publikacji GUS. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w styczniu spadł do 3,7 wobec 4,3 w grudniu ’19 i 5,4 w styczniu ’19. W szerszej perspektywie wskaźnik jest wciąż na przyzwoitym poziomie, ale tendencje spadkowe zamarkowane na jesieni ub. roku, napędzane głównie obawą o sytuację ekonomiczną kraju, pozostają w mocy. Wciąż na b. wysokich poziomach pozostaje komponent ‘obecne dokonywanie ważnych zakupów’, który w styczniu spadł nieznacznie względem grudnia (raczej nietypowe zachowanie, tym razem jednak spowodowane wyjątkowo mocnym grudniem), ale względem stycznia ’19 był zauważalnie wyżej. Warto również odnotować nieznaczną zwyżkę wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej rosnącego z -0,8 w grudniu do -0,6 w styczniu.

 

Minutes z RPP – był wniosek o podwyżkę stóp o 15 p.b., ale jednocześnie pojawił się wniosek o obniżkę o 25 p.b. Spekulujemy, iż za pierwszym stał E. Gatnar, który sygnalizował taki ruch, za drugim natomiast E. Łon. W obu przypadkach mówimy raczej o skrajnych przedstawicielach przeciwstawnych obozów i ruchy nie zmieniają naszej percepcji najbardziej prawdopodobnego scenariusza dla polityki monetarnej – szanse na zmianę kosztu pieniądza są niewielkie.

 

EUR-USD niżej, co samo w sobie było dość zaskakujące. Dolar po wejściu do gry Amerykanów po prostu się umocnił bez wyraźniejszej przyczyny. Niewykluczone, iż rozgrywana jest korekta w ramach wciąż obowiązującej tendencji risk on. Wzrost awersji do ryzyka może być napędzany obawami o spadek aktywności gospodarczej w Chinach wobec szeroko zakrojonej ‘kwarantanny’ przy nowo odkrytych przypadkach koronawirusa w Państwie Środka. Dziś uwagę powinny przykuć wstępne odczyty PMI za styczeń.

 

EUR-PLN nieco wyżej, głównie na fali silniejszego dolara. Zgodnie z oczekiwaniami reakcja na krajowe wydarzenia była znikoma. Dziś powinno być podobnie z focusem na wstępne odczyty PMI za granicą.

 

Silniejsze rynki bazowe FI. Dziesięcioletni Bund o 5 p.b. mocniejszy, Treasuries o 3 p.b. Polskie dziesięciolatki bez znaczącej reakcji, na długim końcu tylko 1 p.b. niżej. Spread do Bunda zatem wciąż się poszerza.

 

W piątek o 14:00 NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za grudzień.

Dziś IHS Markit publikuje wstępne styczniowe PMI usług i przemysłu, przed południem dla strefy euro, po południu dla USA.

 

2020-01-23 09:40:00

Raport rynkowy - kolejne rozczarowanie w grudniowych danych

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

Jak do tej pory końcówka roku wypada blado. W środę spłynęły dane o produkcji przemysłowej za grudzień, które pokazały wzrost o 3,8% r/r i tym samym rozminęły się wyraźnie z naszą prognozą (6% r/r) oraz konsensusem (6,4% r/r). Po odsezonowaniu wynik produkcji jest jeszcze słabszy: 2,1% r/r wobec 5,4% r/r w listopadzie. Ogólne wnioski z odczytu jednak już nie są tak negatywne. Po pierwsze rozczarowanie zauważalne jest w branżach około-energetycznych, co zapewne jest pokłosiem bardzo łagodnej zimy. Kluczowy komponent przetwórstwo przemysłowe pokazał nie zachwycający, ale przyzwoity wzrost o 3,8% r/r. Nie wykluczone również, iż sezon urlopowy w grudniu ub. roku był dłuższy w relacji do grudnia ’18, co sprawia, iż słaby odsezonowany odczyt nie daje pełnego obrazu. Niemniej po gorszych danych o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej widzimy ryzyko rewizji w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB na 4 kw. ’19 (3,8% r/r), możliwe jednak, iż bez implikacji dla całorocznej dynamiki (4,2% r/r).

Poprawa nastrojów przedsiębiorców. Wczorajsza publikacja GUS pokazuje ogólny wzrost oceny koniunktury w styczniu br. W ujęciu nieodsezonowanym poprawiły się wskaźniki ogólnego klimatu dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu hurtowego oraz usług. Gorzej wypadła ocena jedynie w handlu detalicznym. W każdym z wyżej wymienionych przypadków wciąż obowiązuje jednak negatywny szerszy trend i poprawa wskaźników styczniowych względem grudnia ub. roku to za mało, aby mówić o jego zmianie.

 

EUR-USD – stabilizacji ciąg dalszy. Wczorajsze nieco lepsze od oczekiwań grudniowe dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (sprzedaż domów na rynku wtórnym)nie miały większego przełożenia na bilans dnia w przypadku głównej pary. Dziś koniec posiedzenia EBC, ale tu również oczekiwania rynku są zafiksowane w kwestii polityki monetarnej banku i raczej pozostaną nie zmienione. Poza tym kalendarium nadal pustawe, a więc brakuje triggerów do mocniejszych zmian.

 

EUR-PLN redukuje częściowo wtorkową zniżkę. Trudno jednak powiązać nieco słabszą postawę z gorszymi od oczekiwań grudniowym danymi o produkcji przemysłowej. Większa część zwyżki miała miejsce wcześniej. Dziś dane o grudniowej sprzedaży detalicznej, ale również raczej bez istotnych implikacji dla rynku FX. Zakładamy, iż obowiązuje konsolidacja w rejonie 4,22 – 4,25, z tendencją ciążenia w rejon wyższego poziomu.

 

Na rynku FI nieznaczne zmiany. Krajowe dziesięciolatki umocniły się o 1 p.b., Bundy podobnie, Treasuries bez zmian. Na jutrzejszym przetargu MF zaoferuje obligacje łącznie za 4-6 mld zł. Na przetargu MF zaoferuje papiery OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129, WS0447.

 

W czwartek o 10:00 GUS opublikuje dane o grudniowej sprzedaży detalicznej oraz styczniowe wskaźniki ufności konsumenckiej.

Dziś o 13:45 EBC poda informację o wysokości stóp procentowych. Stopy mają pozostać na dotychczasowym poziomie.

2020-01-23 08:35:00

Raport Rynkowy - Zatrudnienie spowolni, wynagrodzenia raczej nie

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

Zatrudnienie spowolni, wynagrodzenia nie

 

Wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w grudniu przyspieszył do 6,2% z5,3% w listopadzie. Dynamika plasuje się nieco poniżej naszych oczekiwań(6,5%) oraz nieznacznie powyżej konsensusu (6,1%). Z kolei zatrudnienie wprzedsiębiorstwach rosło o 2,6% (w listopadzie 2,6%) zgodnie z konsensusem,przy naszej prognozie 2,7%. Ogólny obraz rynku pracy pozostaje stabilny,przy czym dynamika zatrudnienia pozostanie wg nas w trajektorii spadkowej w’20 wobec presji płacowej i gorszej koniunktury. Spadek dynamikiwynagrodzeń z kolei wg nas powinien wyhamować głównie wobectegorocznego podwyższenia płacy minimalnej i w br. roku dynamika płacpowinna średniorocznie zbliżyć się do 6,5%.

Budownictwo rozczarowuje… Trzeci miesiąc z rzędu spadków w krajowymbudownictwie. Grudniowy odczyt GUS pokazał ujemną dynamikę produkcjibudowlano-montażowej w grudniu, na poziomie -3,3% r/r, wobec naszejprognozy +0,9% r/r i rynkowego konsensusu ustawionego w rejonie +0,6%r/r. Dane stanowią lekkie rozczarowanie, tym bardziej, iż budownictwusprzyjała pogoda (wysokie temperatury) oraz układ dni roboczych (w grudniu1 dzień więcej r/r). W poszczególnych kategoriach zaznaczył się wyraźnyspadek produkcji w budownictwie budynków (grudzień -8,5% r/r, wlistopadzie+5,7%). Lepiej niż w pierwszych dwóch miesiącach 4Q spisywało siębudownictwo obiektów inżynierii lądowej i wodnej, którego produkcja wgrudniu rosła o 0,4% r/r, po -7% w listopadzie i -8,6% w październiku. Robotybudowlane specjalistyczne spadły o 4,1% r/r, wobec -12,8% w listopadzie i+0,4% w październiku.

 

… z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego, które bije kolejnewolumenowe rekordy. Wg wczorajszych danych GUS w 2019 r. do użytkowaniaoddanych zostało 207 tys. mieszkań (+12% r/r), z czego deweloperzy oddaliblisko 131 tys. (+16,6% r/r). Liczba mieszkań oddanych do użytkowania jestnajwiększa od 1991 r., co oznacza trzeci rok z rzędu bicia rekordu.

 

Niemiecki ZEW rośnie trzeci miesiąc z rzędu. Indeks mierzący nastrojewśród specjalistów branży finansowej przyspieszył w przypadku sytuacjioczekiwanej do 26,7 w styczniu z 10,7 w grudniu. Zauważalna jest równieżpoprawa oceny sytuacji bieżącej, ale tu wskaźnik wciąż pozostaje w rejonachujemnych (-9,5 w styczniu vs -19,9 w grudniu).

 

EUR-USD nieznacznie wyżej, wsparty sporym pozytywnym zaskoczeniem zestrony ZEW za styczeń. Dzisiejsze kalendarium pustawe, zatem nieoczekujemy wysokiej zmienności.

 

EUR-PLN spada w rejon 4,23 po pojawieniu się Amerykanów na rynku.Dzisiejsze dane GUS, podobnie jak wczorajsze, nie powinny poruszyć kursem.

 

Rentowności krajowych dziesięciolatek niżej o 8 p.b., przy równieżmocniejszych rynkach bazowych. Globalnie zaznaczają się tendencje dokorekty w fazie risk on, na razie jednak nie widać oznak zmiany trendów.

 

W środę o 10:00 GUS opublikuje grudniowe dane o produkcji przemysłowejza grudzień, cenach produkcji oraz styczniowe wskaźniki koniunktury wprzemyśle, budownictwie, handlu i usługach.

2020-01-23 08:35:00

Raport Rynkowy - MFW publikuje najnowsze prognozy

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

MFW publikuje najnowsze prognozy

 

Dobra wiadomość jest taka, iż globalna gospodarka ma przyspieszyć wzrost do3,3% w ’20 i 3,4% w ’21, z 2,9% w br. Prognozy zostały jednak obniżone zszacowanych w październiku odpowiednio 3,4% oraz 3,6%. Rozwiniętegospodarki będą rosły w powolnym tempie 1,6% w tym i kolejnym roku, cooznacza nieznaczną rewizję w dół dla ’20 (o 0,1 p.b.). Nieco wyraźniejszazmiana perspektyw dotyczy rynków wschodzących i rozwijających się, dlaktórych przewiduje się spowolnienie tempa wzrostu o 0,2 p.b. dla ’20 i ’21, do4,4% i 4,6%. Negatywnie zaważyć mają Indie (5,8% z 7% w ’20 i 6,5% z7,4% w ’21), poprawione natomiast zostały nieco prognozy dla Chin na ten rok(6% z 5,8% w ’20 oraz 5,8% z 5,9% w ’21). W najbliższym otoczeniu Polski,tj. w strefie euro, zmiany względem październikowych prognoz są nieznaczne.Gospodarka eurolandu w ’20 ma rosnąć o skromne 1,3% (-0,1 p.b.), a w ’21 o1,4% (bez zmian), wobec 1,2% w ‘19. Wciąż oczekiwane jest odbicieniemieckiej gospodarki z 0,5% w ’19 do 1,1% (-0,1 p.b.) w ’20 oraz 1,4% w’21 (bez zmian). Spośród pozostałych największych gospodarek europejskichutrzymanie tempa spodziewane jest we Francji, nieznaczne przyspieszenie weWłoszech, a spowolnienie w Hiszpanii. Do negatywnych elementów obrazuświatowej gospodarki MFW zalicza wspomniane znacznie wolniejsze odoczekiwanego przyspieszenie wzrostu w Indiach oraz niektórych rynkachwschodzących. Po pozytywnej stronie wymieniane są oznaki poprawy produkcjiprzemysłowej (jakkolwiek niepewne), wspierająca wzrost, dość powszechnaluźna polityka monetarna, zaznaczająca się poprawa w relacjach handlowychUSA – Chiny oraz mniejsze ryzyko chaotycznego brexitu.

EUR-USD bez większych zmian. Przedłużony weekend w USA skutkowałobniżoną zmiennością na głównej parze. Dziś Amerykanie wracają do gry, alekalendarium wciąż jest dość pustawe. Przed południem opublikowany zostanieindeks ZEW i z istotniejszych danych to wszystko. Niemiecki wskaźnik nie madużego znaczenia cenotwórczego.

 

EUR-PLN – kosmetyczne wzrosty. W ogólnym obrazie złoty pozostaje wfazie korekty spadkowej po silnej aprecjacji w okresie grudzień – połowastycznia. Wczorajsza zmienność była jednak wyraźnie ograniczona przeznieobecność Amerykanów. Dziś spływają krajowe grudniowe dane o produkcjibudowlano-montażowej oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorzeprzedsiębiorstw, które przyciągną uwagę, wobec pustawego kalendariumwydarzeń zagranicznych. Trudno jednak oczekiwać, aby diametralnie zmieniłynastawienie rynku – zakłady o nastawienie RPP wciąż są elementemdominującym.

 

Rentowności dziesięciolatek o 3 p.b. wyżej, przy marazmie na Bundzie inieobecności Amerykanów. Tym samym spread do Bunda o kolejne 3 p.b. wgórę. Dzisiejsze dane z Polski nie powinny istotnie zmienić nastawienieuczestników rynku, chyba że pojawią się duże niespodzianki.

 

We wtorek o 10:00 GUS opublikuje m.in. grudniowe dane o produkcjibudowlano-montażowej oraz zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorzeprzedsiębiorstw.Dziś o 11:00 opublikowany zostanie niemiecki indeks ZEW.

2020-01-23 08:35:00

Raport Rynkowy - Kolejne komentarze członków RPP

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

Kolejne komentarze członków RPP

 

Czwartkowa wypowiedź E. Gatnara z RPP (widzi przestrzeń do podwyżki stóp o15-25 p.b.) spotkała się z odzewem dwóch innych członków gremium. J.Żyżyński w publikowanym w piątek wywiadzie stwierdził jednoznacznie, iż wgniego inflacja pod koniec ’20 wróci w okolice 2,5% i nie ma powodów dozmiany parametrów polityki monetarnej. W jego mniemaniu RPP nie madużego wpływu na zachodzące obecnie zjawiska cenowe, które nie są skutkiemnadmiernej akcji kredytowej, a raczej polityki fiskalnej. Wskazał również naczynniki zewnętrzne, czyli otoczenie niskich stóp procentowych m.in. w strefieeuro. Dziś PAP opublikował wywiad z kolejnym członkiem Rady - J.Kropiwnickim. Ten nie były już tak zdecydowany w bezkrytycznej oceniepolityki monetarnej jak J. Żyżyński, ale mimo wszystko również popieraobecne stanowisko RPP. Z jednej strony wskazał na ryzyka związane zniedoszacowaniem wpływu podwyżek cen energii i płacy minimalnej nainflację. Niemniej obniżka stóp oznaczałaby wg niego niebezpieczeństwozduszenia i tak już hamującego wzrostu gospodarczego. Przestrzeń dopodwyżki pojawiłaby się w przypadku braku oznak słabnącej koniunktury. Toostatnie zdanie wydaje się kluczowe w przypadku postrzegania stanowiskaRady. Bardziej umiarkowani członkowie gremium właśnie w słabnącejdynamice PKB mogą kotwiczyć swoje stanowisko w kwestii utrzymania politykimonetarnej. Ocena pierwszych komentarzy ze strony RPP zatem potwierdzanasze dotychczasowe wnioski – stopy procentowe powinny zostać utrzymanena dotychczasowym poziomie, ale presja ze strony jastrzębiego skrzydłabędzie rosła w 1Q.

EUR-USD wyraźnie niżej, a spadek kursu w czasie zbiegł się z publikacjąfinalnych danych o inflacji w strefie euro. Reakcja (jeśli to byłą faktycznaprzyczyna) nieco dziwi i każe się zastanawiać czy rynek nie obstawia jednakwyraźniejszego efektu polityki monetarnej EBC. Z kolei bilans figur z USA byłneutralny w ogólnej wymowie. Nieco rozczarowały dane o grudniowej produkcjiprzemysłowej, a styczniowy indeks nastrojów konsumenckich był zgodny zoczekiwaniami. Pozytywnie, i to w imponującym stylu, wybiły się natomiastdane o rozpoczętych budowach domów w grudniu, które przyspieszyły dopoziomów nie widzianych od 2006 roku. Dziś inwestorzy zza oceanu pauzująze względu na święto, aktywność zatem będzie ograniczona.

 

EUR-PLN kontynuuje korektę wzrostową, przy mocniejszym dolarze.Odreagowanie ma szanse się dziś przedłużyć, aczkolwiek ze strony pustawegokalendarium trudno oczekiwać impulsów. Aktywności nie sprzyja również brakinwestorów zza oceanu.

 

Za nami tydzień sporych wahań rentowności, w tym z kolei na rynekspłyną comiesięczne dane z krajowej gospodarki. W piątek rentownościpolskich dziesięciolatek podniosły się do 2,33%, tj. o 4 p.b. Słabsze byłyrównież pięciolatki i dwulatki, odpowiednio o 5 i o 3 p.b. Spread do Bunda,przy stabilnych piątkowych notowaniach za Odrą, ponownie wzrósł i wynosi255 p.b. Od czwartku spływały komentarze członków RPP, które potwierdzają,iż ten kwartał może przebiegać przy akompaniamencie presji jastrzębiegoskrzydła gremium i podwyższonych oczekiwań na ciaśniejszą politykęmonetarną.

 

W tym tygodniu GUS opublikuje serię danych za grudzień ub. rokuWe wtorek produkcję budowlano-montażową i przeciętne wynagrodzenie izatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw.W środę produkcję przemysłową oraz wskaźnik cen produkcji.W czwartek sprzedaż detaliczną.Z krajowych danych opublikowane zostaną również styczniowe wskaźnikiwyprzedzające (koniunktura gospodarcza GUS w środę i wskaźnik ufnościkonsumenckiej GUS w czwartek) oraz podaż pieniądza M3 za grudzień(piątek). W czwartek opublikowane zostaną minutes ze styczniowegoposiedzenia RPP.Za granicą najważniejsze wydarzenia to decyzja EBC w sprawie stópprocentowych (środa) oraz piątkowe publikacje wstępnych styczniowychodczytów PMI usług oraz przemysłu dla strefy euro i USA.Ten tydzień jest skrócony w USA ze względu na poniedziałkowe święto.

2020-01-20 13:25:00

FX tygodniowy

Raporty tygodniowe , Tomasz Kolarz
W tym tygodniu:
 
EUR-USD
Dzisiejsza sesja dla eurodolara nie powinna mieć istotnego znaczenia ze względu na świętu w USA (Dzień M.L. Kinga). To co może znaczenie, to czwartkowe posiedzenie EBC, przy czym rynek nie zakłada zmian w polityce monetarnej, a także wielkości QE. Ciekawe mogą być informacje płynące z konferencji prasowej po posiedzeniu. Na zakończenie tygodnia inwestorzy poznają wstępne wskaźniki PMI dla przemysłu w głównych gospodarkach (w tym Niemcy, strefa euro i USA), co w przypadku istotnych zaskoczeń mogłoby przerodzić się na mocniejsze ruchy kursu.
EUR-PLN i USD-PLN
Dla złotego, oprócz wydarzeń ze strefy euro ważne będą także krajowe dane, których w tym tygodniu jest kilka. Jako pierwsze będą jutrzejsze dane o produkcji budowlano-montażowej w grudniu (konsensus 0,6% r/r po listopadowym spadku o 4,7% r/r) oraz dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za grudzień. W środę rynki poznają dane o grudniowej produkcji przemysłowej, która według konsensusu ma przyspieszyć do 6,1% r/r. Z kolei w czwartek opublikowane zostaną dane o sprzedaży detalicznej w grudniu, która ma przyspieszyć do 7,3% r/r. Miejsc do zaskoczeń jest więc kilka, co powinno cieszyć inwestorów grających na zmienności.
 
S&P500
W bieżącym tygodniu nie będzie praktycznie żadnych istotnych publikacji z USA, które mogłyby kształtować nastroje na indeksie. Wyjątkiem są cotygodniowe odczyty danych o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (konsensus 215 tys.) oraz piątkowe wstępne odczyty PMI w przemyśle w styczniu.
 
DAX
Także dla DAX nie będzie ważnych publikacji, które miałyby istotną siłę oddziaływania, poza oczywiście piątkowymi wstępnymi odczytami PMI w styczniu w strefie euro oraz Niemczech. Być może jakąś siłę odziaływania będzie miało posiedzenie EBC, ale tylko w przypadku, gdyby na rynek napłynęły jakieś zaskakujące tezy i informacje już po posiedzeniu.