Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
...
...
2024-06-14 09:40:00

Raport Rynkowy: PPI w USA poniżej oczekiwań

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Po niższych od oczekiwań danych o inflacji CPI w USA wczorajszy odczyt wskaźnika PPI pokazał takie same tendencje. Majowy wskaźnik PPI obniżył się do 2,2% r/r wobec oczekiwań wzrostu do 2,5% r/r. W maju ceny producenckie skurczyły się o 0,2% m/m wyr. sez., co także zaskoczyło rynek, który oczekiwał lekkiego ich wzrostu. Wskaźnik inflacji bazowej także w dół do 2,3% r/r z 2,5% r/r w kwietniu. Zniżki PPI sygnalizują słabnącą presję cenową w USA, co także powinno zmniejszać presję na CPI.

Deficyt na rachunku bieżącym w Polsce. Wczoraj NBP publikował kwietniowe dane o bilansie płatniczym Polski. Po raz pierwszy od ok. roku odnotowano deficyt na rachunku bieżącym, -241 mln euro wobec jeszcze marcowej nadwyżki 325 mln euro. Saldo obrotów towarowych zostało jeszcze na plusie (202 mln EUR vs 486 mln EUR poprzednio), podobnie jak saldo usług (3,1 mld EUR vs 3,3 mld EUR poprzednio). W wymianie handlowej towarów odnotowane zostały jednak wyraźne wzrosty (eksport 5,5% r/r, import 5,7% r/r), co wynikało m.in. z większej liczby dni roboczych.

Korekta na EUR-USD. Przedwczorajsze osłabienie dolara zostało wczoraj skorygowane, na co mogła mieć wpływ sytuacja polityczna we Francji. Kurs EUR-USD kontynuował spadek, kończąc dzień na ok. 1,073.

Osłabienie złotego. Mocniejszy dolar wpłynął na złotego. Kurs EUR/PLN wzrósł do blisko 4,35. Złoty jest najsłabszy od ok. połowy kwietnia.

Osłabienie długu. Wczoraj rentowności polskich SPW podwyższyły się wzdłuż całej krzywej o ok. 6,0 p.b. Na rynkach bazowych tendencje spadkowe.

Dziś o 10:00 poznamy szczegóły majowej inflacji CPI. Wstępny odczyt zakładał dynamikę na poziomie 2,5% r/r.

2024-06-13 09:45:00

Raport Rynkowy: Stopy w USA bez zmian

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Wczorajsze odczyty inflacyjne z USA stanowiły pewną równoważnię dla ostatniego raportu o rynku pracy, wskazującym na wciąż silne zatrudnienie, co zapewne miało wpływ na wczorajszą decyzję Fed odnośnie do stóp procentowych. Wczoraj ogłoszono, że stopy procentowe w USA pozostają bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Fed widzi, silny przyrost miejsc pracy oraz wciąż niską stopę bezrobocia, a w przypadku inflacji zaledwie niewielki postęp w kierunku celu inflacyjnego (2,0%) w ostatnich miesiącach. Stąd ostrożność w decydowaniu o ewentualnych obniżkach stóp. Fed nie ma jeszcze pewności do obniżek stóp, pomimo że inflacja obniżyła się z wysokich poziomów. Prezes Fed J. Powell nie wyklucza jednocześnie możliwości podwyżek, jednakże to nie jest scenariusz bazowy. Kolejne decyzje Fed będą podejmowane na podstawie bieżących danych. Brak gotowości Fed do obniżek potwierdza także najnowsza projekcja ekonomiczna. Na 2024 mediany prognoz dla PKB oraz stopy bezrobocia pozostały bez zmian, odpowiednio 2,1% oraz 4,0%. Inaczej wyglądają inflacja oraz stopy procentowe, dla tych wskaźników przedstawiono wzrosty. Fed obecnie widzi wyższą o 0,2 p.p. niż w marcu projekcję inflacji na 2024, na poziomie 2,6%, a mediana dla stóp procentowych wzrosła o 0,5 p.p., do 5,1% (centralna tendencja 4,9-5,4 vs 5,25-5,5 obecnie), co oznacza możliwość jednej obniżki stóp o 25 p.b. do końca 2024.

Inflacja w USA pozytywnie zaskoczyła. Po mocnym majowym raporcie z rynku pracy, który wzbudził ponowne obawy o presję inflacyjną i wątpliwości w możliwości obniżek stóp procentowych na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy majowe dane o inflacji w USA przyniosły uspokojenie. Inflacja CPI obniżyła się o 0,1 p.p., do 3,3% r/r wobec oczekiwanej stabilizacji (3,4% r/r), a także pozostała stabilna w ujęciu m/m (0,0%). Przypomnijmy, w kwietniu inflacja była zgodna z oczekiwaniami, a przez kilka miesięcy wcześniej ciągle rozczarowywała odczytami wyższymi od prognoz. Inflacja bazowa także przyniosła pozytywną niespodziankę (0,2% m/m wobec oczekiwanych 0,3% m/m). Inflacja usług pozostaje uporczywa, choć wzrosła o 0,2% m/m po odsezonowaniu, co oznacza najsłabszy wzrost od co najmniej pół roku. Jej dynamika roczna pozostała na poziomie z kwietnia (5,3% r/r). Wobec dobrych majowych danych o zatrudnieniu dane o inflacji wprowadziły większy balans i zapewne wsparły decyzję o braku zmian stóp procentowych na wczorajszym posiedzeniu Fed.

EUR-USD w górę. Po trzech dniach umocnienia dolara, ten wczoraj osłabił się. Po niższym od oczekiwań majowym odczycie inflacji z USA kurs EUR-PLN wspiął się, kończąc dzień w okolicach 1,08.

Lekkie umocnienie złotego. Słabszy dolar wsparł złotego, a kurs EUR/PLN kosmetycznie obniżył się, kończąc dzień ok. 4,33.

Umocnienie długu. Wczoraj rentowności polskich SPW obniżyły się wzdłuż całej krzywej o ok. 7,0 p.b. Na rynkach bazowych także tendencje spadkowe.

Dziś o 14:00 NBP opublikuje informację o bilansie płatniczym za kwiecień. O 14:30 poznamy dane o inflacji PPI za maj w USA.

2024-06-12 10:00:00

Raport Rynkowy: Coraz więcej pracujących cudzoziemców w Polsce

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Według GUS na koniec grudnia 2023 w Polsce pracowało 1 mln 15,1 tys. obcokrajowców, co stanowiło 6,6% ogółu pracujących. Dodatkowo pomiędzy styczniem a grudniem ich liczba zwiększyła się o 4,2%. Wśród cudzoziemców dominowali mężczyźni (59,2%). Najwięcej cudzoziemców pochodziło z Ukrainy (ok. 69%). Pracujący obcokrajowcy byli młodsi niż Polacy wykonujący pracę, ze średnią wieku 37,8 lat wobec 42,8 lat. Najwięcej cudzoziemców pracowało w regionie warszawskim stołecznym (19,1%), następnie w województwie dolnośląskim i wielkopolskim. Najpopularniejsze sektory w których pracują obcokrajowcy obejmują działalność w zakresie usług, administrowania i działalność wspierającą (217,7 tys.), przetwórstwo przemysłowe (179,7 tys.), transport i gospodarkę magazynową (149,7 tys.). Wśród cudzoziemców najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy, z wyjątkiem sekcji Informacja i komunikacja, gdzie dominowali Białorusini. Dane wskazują, że polski rynek pracy jest ciągle wspierany przez cudzoziemców (napływ), głównie obywateli Europy Południowo-Wschodniej oraz Azji.

Chiny na ścieżce w dążeniu do równowagi popytowo-podażowej. Dziś w nocy spłynęły dane dotyczące majowych wskaźników CPI oraz PPI w Chinach. Inflacja CPI pozostała taka jak w kwietniu (0,3% r/r). Jest to czwarty miesiąc z dodatnią dynamiką. Jednakże wskaźnik był poniżej oczekiwań rynkowych. Dane wskazują na powolną odbudowę popytu konsumenckiego, który jednak wciąż pozostaje pod presją kryzysu na rynku nieruchomości. W przypadku cen producenckich widać większą poprawę. Wskaźnik PPI zmniejszył spadek do -1,4% r/r wobec -2,5% r/r w kwietniu. Jest to najlepszy/najwyższy odczyt od około roku. Dodatkowo wskaźnik PPI wzrósł w maju o 0,2% m/m, po kwietniowym spadku o 0,2% m/m, kończąc sześciomiesięczny okres spadków. Dane wskazują na poprawę warunków popytowo-podażowych w Chinach.

Dalsze umocnienie dolara. Wczoraj kurs EUR-USD obniżył się trzeci raz z rzędu. Nie było publikacji ważniejszych danych makroekonomicznych. Umocnieniu dolara mogło nadal być pochodną wyników niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego (skrajnie prawicowe partie zyskały na popularności). Rynek wyczekuje także dzisiejszych danych o inflacji CPI w USA oraz decyzji Fed i nowej projekcji ekonomicznej. Kurs EUR-USD zakończył dzień ok. 1,074.

Dalsze osłabienie złotego. Kurs EUR-PLN rośnie trzeci dzień z rzędu jako pokłosie mocniejszego dolara. Wczoraj kurs EUR-PLN wzrósł o ponad 1 figurę, kończąc dzień na poziomie ok. 4,34.

Stabilizacja na długu. Wczoraj zmiany rentowności polskich SPW były niewielkie. Na rynkach bazowych zniżki rentowności.

Dziś o 14:30 opublikowane zostaną majowe dane o inflacji CPI dla USA. A wieczorem o 20:00 poznamy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych. Tym razem Fed przedstawi także nową projekcję ekonomiczną.

2024-06-11 10:05:00

Raport Rynkowy: Lekkie odbicie popytu na pracę

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Na koniec 1Q’24 liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 112,0 tys., to wzrost o 15,3% k/k i zarazem spadek o 2,5% r/r. Dla oceny sytuacji na rynku pracy pod kątem zgłaszanego popytu na pracę GUS oblicza wskaźnik wolnych miejsc pracy, określający udział wolnych miejsc pracy w ich ogólnej liczbie (tj. obsadzonych i wolnych miejsc pracy). Na koniec 1Q’24 wskaźnik ten wyniósł 0,89% (odsezonowany). W ujęciu k/k zwiększył się o 0,03 p.p., a w ujęciu r/r zmniejszył się nieznacznie, o 0,01 p.p. Na koniec 1Q’24 najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w Budownictwie (2,13%), następnie w sekcji Informacja i komunikacja (1,54%), a w przekroju regionalnym w dolnośląskim, zachodniopomorskim i mazowieckim. W 1Q’24 wskaźnik wolnych miejsc pracy kształtował się nadal nieco poniżej wieloletniej średniej, jednocześnie znacznie powyżej okresu pandemicznego, w warunkach poprawy koniunktury, choć przy niskiej aktywności gospodarczej i wciąż napiętej sytuacji kosztowej przedsiębiorstw.

EUR/USD dalej w dół. Wczoraj dolar ponownie umocnił się. Już kurs otwarcia głównej pary walutowej był widocznie niżej od piątkowych notowań. Euro nie sprzyjał wynik niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, po tym jak skrajnie prawicowe partie zyskały na popularności. Dolarowi sprzyjały także wciąż lepsze od oczekiwań, piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Kurs EUR-USD zakończył dzień ok. 1,076.Ostatnio taki kurs odnotowano ok. połowy maja br.

Złoty dalej się osłabia. Mocniejszy dolar nie sprzyjał złotemu. Wczoraj kurs EUR-PLN wzrósł o 1 figurę, kończąc dzień na poziomie ok. 4,325.

Dalsze osłabienie długu. Wczorajszy dzień przyniósł wzrosty rentowności polskich SPW. Rentowności 2-latek lekko przekroczyły poziom 5,2%, a 10-latek wzrosły o ok. 7 p.b., do 5,76%. Na rynkach bazowych ponownie było dość stabilnie, z wyjątkiem 10-letnich Bundów, które wzrosły o ok. 5 p.b.

2024-06-10 09:45:00

Raport Rynkowy: Fed pod presją?

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

W piątek amerykański Departament Pracy opublikował majowy raport o rynku pracy. Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła w maju o 272 tys. wobec 165 tys., po korekcie w dół z 175 tys. Dane pozytywnie zaskoczyły rynek wobec oczekiwań na poziomie 180 tys. Negatywną niespodziankę przyniosła stopa bezrobocia, która wzrosła do 4,0%, podczas gdy oczekiwano stabilizacji na 3,9%. Z kolei płace, podobnie jak nowe miejsca pracy, zaskoczyły in plus. Płaca godzinowa wzrosła o 0,4% m/m wobec oczekiwań na poziomie 0,3% m/m. Raport wzbudził ponowne obawy o presję inflacyjną i wątpliwości o możliwości obniżek stóp procentowych na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy.

EUR/USD w dół. W ubiegłym tygodniu czwartkowa obniżka stóp procentowych EBC przyhamowała nieco umocnienie dolara, a kurs głównej pary walutowej kończył dzień w okolicy 1,09. Jednakże reakcja na piątkowy raport z rynku pracy w USA była zdecydowana, dolar umocnił się, a kurs EUR-USD obniżył do 1,08.

Złoty osłabił się. Ubiegły tydzień był niekorzystny dla złotego. We wtorek pojawiły się negatywne nastroje względem rynków wschodzących, a w piątek umocnienie dolara. Kurs EUR-PLN zakończył tydzień na poziomie ok. 4,31. Od przełomu maja i czerwca br. złoty osłabia się.

Rentowności nieco w dół. W ubiegłym tygodniu dług nieco się umocnił. Rentowności 2-latek wynoszą blisko 5,2%, a 10-latek niecałe 5,7%. Na rynkach bazowych było dość stabilnie.

W tym tygodniu kalendarium danych makroekonomicznych dla Polski jest dość pustawe. Dopiero w czwartek o 14:00 NBP opublikuje informację o bilansie płatniczym za kwiecień. W piątek o 10:00 poznamy szczegóły majowej inflacji CPI. Wstępny odczyt zakładał dynamikę na poziomie 2,5% r/r. Za granicą, w środę o 14:30 opublikowana zostaną majowe dane o inflacji CPI dla USA. A wieczorem o 20:00 poznamy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych. Tym razem Fed przedstawi także nową projekcję ekonomiczną. W czwartek o 14:30 poznamy dane o inflacji PPI za maj w USA.

2024-06-07 09:30:00

Raport Rynkowy: Prezes NBP wciąż konserwatywnie

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

Jeśli ktoś liczył, że na wczorajszej konferencji prezes NBP złagodzi swoją retorykę w kwestii polityki monetarnej to spotkało go rozczarowanie. Można mówić wręcz o sytuacji odwrotnej – wyczuliśmy nieco więcej jastrzębiego tonu. Nie jesteśmy tylko pewni czy to zarządzanie oczekiwaniami inflacyjnymi, czy faktyczna opinia dot. możliwych scenariuszy. A te zostały dobitnie wyklarowane w horyzoncie 2024. A. Glapiński wprost stwierdził, że przy założeniu odmrożenia cen energii w obecnie zaplanowanym kształcie prawdopodobieństwo obniżki stóp w tym roku jest zerowe. Wrócił temat (mało prawdopodobnego ale jednak) scenariusza podwyżek stóp procentowych, a z kolei szanse na ewentualne obniżki stóp prezes NBP widzi dopiero głęboko w 2025. Wydatnie akcentował ryzyka wynikające ze znacznej presji płacowej i ww. wycofywania tarczy antyinflacyjnej, a z drugiej strony temat tegorocznych pozytywnych zaskoczeń inflacyjnych (niższej ścieżki CPI niż w prognozach NBP) został w zasadzie pominięty. Taka retoryka wpisuje się w nasz scenariusz stabilizacji stóp procentowych NBP do końca 2024 i ostrożnych obniżek w 2025.

EBC tnie stopy, ale w ostrożnym stylu. Wczoraj EBC ogłosił obniżkę stóp procentowych o 25 p.b., w tym stopy depozytowej z 4% do 3,75%. To pierwszy taki ruch po 8-miesięcznym okresie stabilizacji stóp na historycznie wysokim poziomie. Decyzji towarzyszyła jednak bardzo ostrożna retoryka, która wskazuje bardziej na dostosowanie poziomu stóp niż rozpoczęcie cyklu luzowania. Jak zwykle nieoficjalnymi kanałami poszły z EBC doniesienia, że podwyżka lipcowa jest niemal wykluczona, a ewentualna wrześniowa ma swoich przeciwników i zwolenników. W takie bardzo wstrzemięźliwe podejście do luzowania polityki monetarnej wpisuje się najnowsza projekcja makroekonomiczna EBC, w której lekko podniosła się zarówno prognoza wzrostu gospodarczego (w 2024 z 0,6% do 0,9%) jak i inflacji HICP (w 2024 średnio z 2,3% do 2,5%). Wyceny rynkowe stóp procentowych po posiedzeniu EBC w zasadzie nie zmieniły. Inwestorzy pozostają zatem w trybie takim jak EBC i czekają na kolejne dane – głównie inflacyjne.

Euro z lekkim wsparciem od EBC. To nie była gołębia obniżka stóp. EBC wczoraj co prawda poluzował politykę monetarną, ale towarzyszyła temu bardzo ostrożna komunikacja i lekkie podbicie prognoz PKB i inflacji. W odpowiedzi EUR-USD lekko wzrósł (ok. 0,2%) i kończył dzień w okolicy 1,09. Dziś kolejna dawka informacji ważnych dla kursu głównej pary – publikacja majowego raportu z rynku pracy w USA. Oczekiwania są ustawione na stabilizację sytuacji.

Jastrzębi wydźwięk konferencji prezesa NBP umacnia złotego. A. Glapiński zaprezentował wczoraj sporą determinację w realizacji scenariusza stabilizacji stóp przynajmniej do końca 2024. Takie nastawienie oczywiście wspiera złotego. W odpowiedzi EUR-PLN cofnął się wczoraj o ok. 0,2% i kończył dzień nieco poniżej 4,2850.

Nieznaczna korekta na rynku długu. Wczoraj można było posłuchać zarówno prezesa NBP jak i prezeskę EBC. A. Glapiński zaprezentował się wręcz jastrzębio, a C. Lagarde na pewno nie zrobiła gołębiego zwrotu i pomimo obniżki stóp procentowych tonowała oczekiwania na szybkie luzowanie polityki pieniężnej. W odpowiedzi zarówno SPW jak i Bundy zareagowały lekką korektą ostatnich spadków rentowności. W przypadku krajowych obligacji umiarkowanie osłabił się krótki koniec (2-latki o 5 p.b.), a kosmetycznie długi (10-latki o 2 p.b.).

Dziś o 14:00 opublikowane zostaną minutes z majowego posiedzenia RPP. O 14:30 w USA opublikowany zostanie majowy raporty z rynku pracy. Konsensus zakłada przyrost miejsce pracy na poziomie 180 tys. (vs 175 tys. poprzednio), stabilizację stopy bezrobocia na 3,9% oraz dynamiki płac na 3,9% r/r.