Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 1851.22%
 • mWIG40dvp 35.72%
 • InvestorMS -0.08%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40TR 0.32%
 • NCIndex -1.66%
 • sWIG80 -0.97%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.97%
 • WIG -1.43%
 • WIG20 -2.01%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -4.02%
 • WIG20short 2.02%
 • WIG20TR -2.01%
 • WIG30 -1.62%
 • WIG30TR -1.62%
 • WIG-BANKI -2.58%
 • WIG-BUDOW -0.51%
 • WIG-CEE -0.49%
 • WIG-CHEMIA 0.10%
 • WIGdiv -0.85%
 • WIG-ENERG 0.15%
 • WIG-ESG -1.56%
 • WIG.GAMES 0.44%
 • WIG-GORNIC -2.17%
 • WIG-INFO 1.09%
 • WIG-LEKI -2.33%
 • WIG-MEDIA 0.10%
 • WIG-MOTO 1.11%
 • WIG.MS-BAS -0.92%
 • WIG.MS-FIN -2.09%
 • WIG.MS-PET -1.16%
 • WIG-ODZIEZ -4.15%
 • WIG-PALIWA -1.00%
 • WIG-Poland -1.50%
 • WIG-SPOZYW 4.82%
 • WIGtech -0.34%
 • WIG-TELKOM -1.47%
 • WIG-Ukrain 3.99%
Wyświetl
...
...
2020-04-01 09:25:00

Raport Rynkowy: Silne pogorszenie krajowego PMI

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

Dziś rano IHS Markit opublikował dane o marcowym PMI przemysłu dla Polski. Wskaźnik spadł do 42,4, wobec 48,2 w lutym i konsensusu 45,1. Spadek polskiego PMI był poza tym wyraźniejszy niż niemieckiego. Top wnioski z raportu to: spadek produkcji i nowych zamówień najszybszy od grudnia 2008, czasy dostaw są najdłuższe w historii badania (dodatkowo zaburzają wartość PMI w górę), a prognozy przyszłej produkcji pogarszają się.

PMI przemysłu dla Chin prezentowany przez firmę Markit pokazał odbicie w marcu do 50,1 z 40,3 w lutym. Jest to wskazanie nieco niższe od wczorajszego rządowego odczytu, niemniej potwierdza, iż w ub. miesiącu koniunktura w przemyśle przynajmniej stabilizowała się. W szczegółach odczytu widać obawy o słabnący popyt, spadające ceny (zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców) oraz umiarkowaną poprawę samej produkcji.

 

EUR-USD na koniec dnia bez zmian, przy czym zmienność w ciągu dnia była podwyższona, z początkowym spadkiem w kierunku 1,09 i późniejszą redukcją strat. Fed zapowiedział dalsze działania w celu wspierania płynności dolarowej na świecie (możliwość przeprowadzania transakcji repo przez zagraniczne banki centralne). To z jednej strony sugeruje niewystarczającą skalę dotychczasowych działań banku w tym kierunku (ryzyko mocniejszego dolara) z drugiej determinację Fed w celu zapewnienia płynności na rynku pieniężnym (co powinno mitygować tendencje do umocnienia amerykańskiej waluty). Dziś porcja danych z USA – na pierwszy plan wysuwa się marcowy raport ADP, przy czym po ubiegłotygodniowych initial claims skala i tempo pogorszania sytuacji na rynku pracy za Oceanem została już przybliżona. ISM przemysłu w obecnej sytuacji jest raczej drugoplanowy.

 

EUR-PLN nieco wyżej, aczkolwiek odnosząc skalę ruchów do wcześniejszej zmienności, wciąż mówimy o konsolidacji o szerokim przybliżonym zakresie 4,50 – 4,63. Wczoraj kurs pary kończył dzień w okolicy 4,55. Wczorajsze działania Fed plus lekkie pogorszenie nastrojów na rynkach akcji sugerują, iż rośnie obawa przed drugą falą risk off związaną m.in. z ucieczką do dolara. Oczywiście presja na złotego w takim scenariuszu zostałaby wznowiona. Zakładamy, iż raczej do tego nie dojdzie, a przynajmniej nie w takiej skali jak to miało miejsce w marcu, co nie wyklucza możliwości przejściowej podwyższonej awersji do ryzyka.

 

Wtorek przyniósł lekkie umocnienie na krajowym rynku długu, wyraźniejsze na długim końcu. Rentowności dziesięciolatek spadły o 6 p.b., co przy nieco słabszym dniu na rynkach bazowych, oznaczało spadek spreadu do Bunda do 214 p.b. Wczoraj MF zapowiedziało podaż obligacji na kwiecień w wysokości 9-17 mld zł, rozłożoną na dwie aukcje. Ponadto resort planuje 4 przetargi sprzedaży różnego rodzaju bonów skarbowych za 9-21 mld zł, dostosowując potrzeby pożyczkowe zapowiedzianego luzowania fiskalnego.

 

W środę o 11:00 opublikowana zostanie stopa bezrobocia w strefie euro za luty.

O 14:15 opublikowany zostanie raport ADP z rynku pracy za marzec.

O 16:00 opublikowany zostanie ISM przemysłu za marzec dla USA.

2020-03-31 09:55:00

Raport Rynkowy: ESI w dół

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

Wczoraj KE opublikowała wyniki badania nastrojów w biznesie za marzec. Dane były zbierane pomiędzy 26 lutym a 23 marcem, co sprawia, iż powinny być w miarę aktualne, niemniej kraje w eurolandzie były w tym okresie na różnych etapach walki z wirusem i obowiązujących restrykcji co, jak wskazuje KE, może zaburzać wynik. Ryzyko niedoszacowania skali szkód w gospodarce jest oczywiście skierowane w dół. Niemniej ESI w marcu dla strefy euro spadł bardzo silnie, ze 103,4 w lutym do 94,5. To rekordowe miesięczne obsunięcie tego wskaźnika. Solidnie również obniżył się EEI (oczekiwane zatrudnienie) do 94,1 wobec 105,1 w poprzednim miesiącu. W ujęciu geograficznym największy spadek ESI dotyczył Włoch (-17,6) oraz Niemiec (-9,8). W poszczególnych sektorach najbardziej ucierpiały usługi (-13,3), najmniej budowlanka, gdzieś pośrodku plasuje się przemysł. W przemyśle spadła ocena bieżących zamówień, zamówień eksportowych, poziomu zapasów (podbiło końcowy wynik, co jest zatarciem realnego obrazu obecnie). Solidnie tąpnęły również nastroje konsumenckie. Summa summarum obraz wyłaniający się ze wskaźników KE jest nieco lepszy od konsensusu, ale to głównie wynik szybkiego rozwoju wydarzeń.

Chiński przemysł wraca na ścieżkę wzrostu? Po silnym lutowym tąpnięciu marcowe wskaźniki PMI z Chin sugerują, iż w marcu nastąpiła poprawa koniunktury w Państwie Środka. Indeks dla sektora przemysłowego odbił z 35,7 w lutym do 52, a dla sektora usług z 29,6 do 52,3. W obu przypadkach konsensus rynkowy był wyraźnie niższy (poniżej 50). Publikowane dziś rano dane są przygotowywane we współpracy agend rządowych i bardziej miarodajny może być publikowany w środę PMI firmy Markit.

 

EUR-USD w poniedziałek cofnął się po ubiegłotygodniowych silnych wzrostach. Po stronie danych makro wczoraj główne skrzypce grał ESI, ale inwestorzy obecnie przywiązują znikomą wagę do bieżących publikacji – te są po prostu zbyt opóźnione wobec szybkiego rozwoju wydarzeń. Ogólna percepcja głównej pary raczej się nie zmienia i obserwowane stonowanie nastrojów powinno redukować potencjał dolara do umocnienia. Z drugiej strony raporty z frontu walki z epidemią wciąż nie pozwalają jednoznacznie grać pod powrót ożywienia, co wyraźniej faworyzowałoby euro.

 

EUR-PLN – konsolidacji ciąg dalszy, jakkolwiek dzienne wahania kursu pary przeniosły się wczoraj na wyższe poziomy, wykraczając poza 4,55. Dziś tendencje są kontynuowane. Dziś na horyzoncie nie widać raczej potencjału do powrotu silnej fali risk off, co powinno skutkować kontynuacją konsolidacji EUR-PLN.

 

Dziesięciolatki mocniejsze o 8 p.b., ale skala zmienności wciąż maleje. Spread do Bunda to 227 p.b. Rynki bazowe wczoraj były nieco mocniejsze.

 

W środę o 14:00 NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym za 4 kw. ’19 oraz dane o zadłużeniu zagranicznym za 4 kw. ’19.

O 15:00 MF ogłosi podaż długu na 2 kw. ‘20.

O 11:00 Eurostat opublikuje szacunek inflacji w strefie euro za marzec.

O 16:00 opublikowany zostanie wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board za marzec.

 

2020-03-30 10:20:00

Raport rynkowy: Fitch podtrzymuje rating Polski

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

W piątek agencja Fitch Ratings potwierdziła rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Fitch oczekuje hamowania polskiego PKB w związku z epidemią Covid-19 do 1,8% r/r w ’20 (wcześniej 3,3% r/r) oraz odbicia do 3,2% r/r w ’21. Deficyt sektora gg w relacji do PKB wyniesie 5% w ’20 i 3,3% w ’21, a dług sektora gg/PKB wyniesie odpowiednio 54,3% w ’20 i 52,1% w ’21. Jakkolwiek prognozy agencji wydają się na chwilę obecną bardzo optymistycznym scenariuszem (agencja widzi istotne downside risks), to jest to pozytywna informacja dla polskich obligacji.

W piątek agencja Fitch Ratings potwierdziła rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną. Fitch oczekuje hamowania polskiego PKB w związku z epidemią Covid-19 do 1,8% r/r w ’20 (wcześniej 3,3% r/r) oraz odbicia do 3,2% r/r w ’21. Deficyt sektora gg w relacji do PKB wyniesie 5% w ’20 i 3,3% w ’21, a dług sektora gg/PKB wyniesie odpowiednio 54,3% w ’20 i 52,1% w ’21. Jakkolwiek prognozy agencji wydają się na chwilę obecną bardzo optymistycznym scenariuszem (agencja widzi istotne downside risks), to jest to pozytywna informacja dla polskich obligacji.

2020-03-30 10:05:00

FX tygodniowy

Raporty tygodniowe , Tomasz Kolarz

W tym tygodniu:

EUR-USD

Dzisiejsze dane o inflacji z Niemiec wskazują na wyhamowanie jej tempa do 1,4% r/r w marcu. W strefie euro inflacja podana zostanie w środę i ma spowolnić do 0,8% r/r. W bieżącym tygodniu (poza danymi o rozprzestrzenianiu się wirusa) opublikowane zostanie kilka bardzo ważnych informacji: odczyty indeksów PMI w Niemczech i strefie euro (oraz indeksów ISM w USA) dla przemysłu i usług w marcu; odczyt indeksu zaufania konsumentów w USA za marzec, który ma spaść do 112; odczyt raportu ADP w marcu (konsensus to spadek miejsc pracy o 154 tys.); tygodniowe dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA (konsensus 3 mln); a także piątkowe dane z rynku pracy w USA w marcu (stopa bezrobocia ma wzrosnąć do 3,9%, a w sektorze pozarolniczym ma ubyć 100 miejsc pracy).

EUR-PLN oraz USD-PLN

Dla nastrojów na złotym ważne będą publikacje istotne z punktu widzenia eurodolara, a także wstępne krajowe dane o inflacji CPI w marcu, która według konsensusu ma spowolnić do 4,5% r/r. Ponadto w środę podany zostanie indeks PMI dla przemysłu w marcu, który ma spaść z 48,2 do 46,5. Głównym czynnikiem wpływającym na nastroje rynkowe pozostaje jednak sytuacja epidemiczna oraz wyczekiwany punkt przegięcia nowych zachorowań.
    
S&P500
W ubiegłym tygodniu w USA przyjęto największy w historii program pomocy dla gospodarki, wynoszący 2 biliony USD (w tym. 500 mld USD pomocy dla branż w trudnej sytuacji; 350 mld USD na pożyczki dla małych firm; 250 mld USD na pomoc dla bezrobotnych; 100 mld USD dla szpitali). Informacje te uspokoiły nieco nastroje na S&P500. W bieżącym tygodniu z punktu widzenia indeksu (poza danymi o epidemii) najważniejsze wydają się odczyty ISM; dane z rynku pracy oraz indeks zaufania konsumentów za marzec. Na dalszym planie pozostaną dane o zamówieniach na dobra i przemyśle w lutym.
 

DAX

Dla indeksu DAX ważne w tym tygodniu będą odczyty indeksów PMI w przemyśle i usługach w Niemczech oraz strefie euro w marcu. Na drugim planie pozostanie publikacja stopy bezrobocia w marcu (konsensu 5,1%). Opublikowane dziś dane o inflacji konsumenckiej w marcu wskazują na jej wyhamowanie z 1,7% do 1,4% r/r.

Publikacje ekonomiczne z tego tygodnia są ważne dla rynków, ale w świetle wykładniczo przyrastających zakażeń wirusem na świecie, szybko powinny schodzić na drugi plan (ze względu na to, że aktualnie na ich podstawie wnioskowanie o perspektywach gospodarczych obarczone jest znacznie większym błędem). Opracowanie szczepionki to według naukowców perspektywa około roku, a leczenie nadal jest objawowe. Wprowadzane restrykcje rządowe mają na celu hamowanie tempa epidemii do takiego stopnia, aby opieka medyczna była wydolna i mogła zajmować się pacjentami.

2020-03-27 10:05:00

Raport rynkowy: Initial claims – tego jeszcze nie grali

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

Wczoraj publikowane były dane tygodnia – nowe wnioski o zasiłki dla
bezrobotnych w USA za ub. tydzień. Rozstrzał prognoz był ogromny, niemniej
konsensus sugerował rekordowo wysoki odczyt na poziomie ca. 1,7 mln
nowych wniosków. Jeszcze niedawno dane te wahały się nieco powyżej 200
tys., a w rekordowych latach kryzysu 2008/09 nie przekraczały 1 mln. Realia
przebiły najśmielsze oczekiwania – odczyt pokazał liczbę nowych wniosków na
poziomie 3,3 mln (powyżej 2% siły roboczej USA). Odczyt jest zgodny z
ogólnym momentum obserwowanego kryzysu. Tąpnięcie jest nagłe, gdyż
aktywność gospodarcza jest wprost „wygaszana” sztucznie, nie przez procesy
rynkowe. Na rynkach dane nie zrobiły większego wrażenia. Giełdy akcji w USA
rosły powyżej 5%. Dziś w Azji również dominuje kolor zielony. Rynek
zinternalizował w dużej mierze straty gospodarcze spowodowane kryzysem i
rozgrywa optymistyczny scenariusz V-kształtnego odbicia. Powrót gospodarki
do formy po epidemii mają oczywiście zapewnić pakiety pomocowe
zaimplementowane przez rządy i banki centralne.

Dolar pozostaje w fazie spadkowej co automatycznie napędza wzrosty
EUR-USD. W rezultacie kurs wspólnej waluty znalazł się powyżej 1,1. Bieżące
nastroje – na rynkach trwa relief rally po realizacji postulatów stymulacji
fiskalnej i monetarnej – sprzyjają oczywiście euro. Nie zmienia to faktu, iż
rynek rozgrywa teraz wariant umiarkowanie optymistyczny, w którym
trajektoria epidemii (wycofanie się z lockdownów? lepsze środki zaradcze?)
pozwoli na równie szybkie „włączenie” gospodarki jak szybko została
„wyłączona”.


Kolejny dzień stabilizacji nastrojów na rynkach sprzyjał złotemu. Rynek
przeszedł w fazę rozgrywki scenariusza umiarkowanie optymistycznego, w
którym pakiety fiskalne i stymulacja monetarna pozwolą przejść przez kryzys
na tyle „suchą nogą”, aby odbicie w globalnej gospodarce miało szybkie
tempo. W takim układzie, przy solidnym wsparciu płynności dolarowej i
zerowych stopach w USA, rynki wschodzące mają szansę złapać drugi oddech.
Złoty również powinien być beneficjentem takiego scenariusza. Oczywiście w
tle pozostają wciąż pytania o dalszy rozwój epidemii. Niemniej bieżące
momentum sprowadziło EUR-PLN w okolice 4,50 – 4,51. Przy utrzymaniu się
względnie spokojnych nastrojów złoty ma szansę dalszego odrabiania strat, a
przynajmniej spada ryzyko dalszego gwałtownego osłabienia.

 

Rynek długu – stabilizacji ciąg dalszy. Dziesięciolatki co prawda umocniły
się w czwartek o 5 p.b., ale przy skali zmienności z ostatnich dni to niewiele.
Na rynkach bazowych trwało umocnienie Bunda i stabilizacja Treasuries.
Spread do Bunda krajowych dziesięciolatek nieznacznie wzrósł do 217 p.b.
Znaczne uspokojenie można obserwować również na rynku wtórnym obligacji
południa strefy euro – wczoraj umocniły się solidnie hiszpańskie, włoskie i
greckie dziesięciolatki. Dziś EBC startuje z nowym programem QE. NBP na
czwartkowym przetargu odkupił 6 serii papierów stałoprocentowych w sumie
za 10,7 mld zł.


W piątek o 13:30 w USA opublikowany zostanie deflator PCE za luty.
O 13:30 w USA opublikowane zostaną dane o wydatkach Amerykanów za luty.
O 15:00 w USA opublikowany zostanie finalny wskaźnik zaufania konsumentów
Uniwersytetu Michigan za marzec.

2020-03-26 09:55:00

Raport Rynkowy: USA ma swoją „tarczę”

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

Pakiet fiskalny został zatwierdzony przez amerykański Senat, a w piątek zostanie zapewne przyjęte w Izbie Reprezentantów. Prezydent Trump również zadeklarował błyskawiczne podpisanie ustawy, która ma zapewnione ponadpartyjne porozumienie. Wartość pakietu to ok. 2 bln USD, czyli mniej więcej tyle co PKB Włoch i więcej niż np. PKB Brazylii, czy Kanady. W zależności od skali realizacji pakietu oraz ubytku dochodów z tytułu spadających dochodów podatkowych, wstępnie szacuje się, iż tegoroczny deficyt budżetowy USA osiągnie dwucyfrowe wartości procentowe w relacji do PKB, co oznacza wyższy poziom tego wskaźnika niż w 2009 r (ok. 9%) oraz najwyższy od czasów WW2.

Oczekiwania niemieckich przedsiębiorców mierzone przez instytut Ifo w marcu spadły do najniższego poziomu w historii pomiaru. Szerszy indeks nastrojów w biznesie znalazł się z kolei na najniższym poziomie od 2009 r. W przemyśle nastroje są na najniższym poziomie od 2009 r., w usługach spadek nastrojów był najszybszy w historii (od 2005), a w handlu wskaźnika znalazł się na najniższym poziomie od zjednoczenia Niemiec. Najmniejsze szkody widać w budownictwie, aczkolwiek oczekiwania również wyraźnie się pogarszoły.

 

EUR-USD – ciąg dalszy odreagowania. Główne skrzypce gra ramię dolarowe – amerykańska waluta osłabiała się trzeci dzień z rzędu, co pozwoliło EUR-USD odbić się z okolic 1,07 do 1,09. Przerwa w fazie risk off na rynkach sprzyja takim tendencjom. Działania Fed w koordynacji z innymi bankami centralnymi zapewniły łatwiejszy dostęp do dolara, a pakiety fiskalne, w tym procedowany obecnie w USA, dają nadzieję na przynajmniej częściową osłonę gospodarek zachodu w okresie kwarantanny. Uczestnicy rynku prawdopodobnie już w dużej mierze zinternalizowali zapewne duże straty w gospodarce (1 - 2 kwartały). Percepcja skali kryzysu jednak, chociaż przyhamowała negatywne tendencje, raczej pozostaje wciąż w fazie wzrostowej (ryzyko dla prognoz koniunktury raczej wciąż w dół).

 

Złoty – korekta wzrostowa. Na fali relief rally na globalnych rynkach złoty wczoraj lekko się umocnił. W rezultacie EUR-PLN zbliżył się do 4,55. Na indeksie MSCI EM również trwało odreagowanie, ale nieco przyhamowało po wyraźniejszym wzroście we wtorek. Na rynkach wciąż utrzymuje się spora niepewność, aczkolwiek duża część negatywnych wiadomości może być już „w cenach”. Tym samym ewentualne dalsze wzrosty EUR-PLN nie powinny być już tak „strome” jak dotychczas.

 

Na rynku długu zauważalne jest lekkie uspokojenie, po okresie bardzo wysokiej zmienności. Wczoraj rentowności krajowych dziesięciolatek wzrosły o 5 p.b. Spread do Bunda pozostaje na niskich poziomach (214 p.b.), przy stabilizacji wahań rentowności na rynkach bazowych. Rentowności dziesięcioletnich benchmarków Hiszpanii, Włoch, Grecji pozostają w trendzie horyzontalnym od tygodnia.

 

W czwartek o 13:30 opublikowane zostaną cotygodniowe dane o bezrobociu w USA.