Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2021.61%
 • mWIG40dvp 673.78%
 • InvestorMS -0.01%
 • mWIG40 0.44%
 • mWIG40TR 0.44%
 • NCIndex -2.09%
 • sWIG80 -0.11%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.11%
 • WIG -0.01%
 • WIG20 -0.12%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.24%
 • WIG20short 0.13%
 • WIG20TR -0.12%
 • WIG30 -0.08%
 • WIG30TR -0.08%
 • WIG-BANKI 3.71%
 • WIG-BUDOW -0.06%
 • WIG-CEE -0.80%
 • WIG-CHEMIA -1.19%
 • WIGdiv 1.03%
 • WIG-ENERG 2.20%
 • WIG-ESG 0.03%
 • WIG.GAMES -5.78%
 • WIG-GORNIC 0.59%
 • WIG-INFO -1.47%
 • WIG-LEKI -1.24%
 • WIG-MEDIA 4.81%
 • WIG-MOTO -0.52%
 • WIG.MS-BAS 2.14%
 • WIG.MS-FIN 2.63%
 • WIG.MS-PET 1.06%
 • WIG-ODZIEZ 1.62%
 • WIG-PALIWA 1.16%
 • WIG-Poland -0.01%
 • WIG-SPOZYW -0.46%
 • WIGtech -2.68%
 • WIG-TELKOM -0.39%
 • WIG-Ukrain -1.46%
Wyświetl

Od niedzieli 17 maja 2020 dla instrumentów EURTRY, EUR/TRY, USDTRY i USD/TRY nie ma możliwości otwierania nowych pozycji (do odwołania). Warunki handlowe dla już otwartych pozycji na rachunkach Alior Trader pozostają bez zmian. Zaznaczamy przy tym (zgodnie z informacją otrzymaną od Banków Oferujących Płynność), że w kolejnych tygodniach mogą wystąpić zwiększone spready na powyższych instrumentach. Przepraszamy za niedogodności.

...
...
2020-05-27 09:40:00

Raport Rynkowy: Wzrost optymizmu na rynkach

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

Wczoraj na rynkach doszło do klasycznego risk on na większą skalę. Drożały wyraźnie akcje, wydatnie osłabił się dolar, zyskiwały waluty EM, drożała ropa, spadały ceny obligacji na rynkach bazowych. Inwestorzy konsumowali korzystny flow informacji dot. koronawirusa. Po pierwsze coraz częściej napływają pozytywne doniesienia dot. postępów prac nad szczepionką (chociaż spora część specjalistów jest bardzo wstrzemięźliwa odnośnie rewelacji). Po drugie, i co zapewne ważniejsze, ze strony WHO pojawił się korzystny komentarz dot. postępów walki z Covid-19, co wg przedstawicielki organizacji, daje szansę na wygaszenie epidemii i uniknięcie drugiej fali.

Fitch weryfikuje w kierunku negatywnym prognozy dla Polski. Wg Agencji polski PKB w ’20 spadnie o 3,2% r/r. Poprzednia prognoza zakładała spadek o 1,7% r/r. Oczekiwania Fitch wciąż są dość optymistyczne względem konsensusu. W ’21 gospodarka ma odbić i rosnąć o 4,5% r/r, a więc z nawiązką odrobić straty z bieżącego roku. Stopa procentowa wg Fitch na koniec ’20 wyniesie 0,5%, a w ’21 zostanie podniesiona o 50 p.b. Inflacja ma wynieść odpowiednio 2,6% w grudniu’20 oraz 2,8% w grudniu’21.

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wzrosła do 5,8%, przy naszej prognozie i konsensusie na poziomie 5,7%. Liczba bezrobotnych wzrosła o 56,4 tys., do 966 tys. W urzędach pracy zarejestrowano 99,9 tys. nowych bezrobotnych, a wykreślono 43,6 tys. osób (o 60% mniej niż w marcu). Ofert pracy w RP ubyło o 25% m/m oraz 51% r/r.

 

Pod koniec1 kwartału ’20 mocno wzrosła l. pracujących niewykonujących swojej pracy. Wg Monitora Rynku Pracy GUS w 4 kwartale ’19 odsetek takich osób to 5,8%, a w 1 kwartale ’20 już 8,1%, z czego w ostatnich dwóch tygodniach 1 kwartału ten udział skoczył do 19%. 6% w tym czasie nie wykonywało pracy z powodu przerwy w działalności zakładu, a 4,6% z innych powodów, w tym m.in. opieki nad dziećmi. Udział osób pracujących z domu w ostatnich dwóch tygodniach 1 kwartału skoczył do 14,2% wobec 4,8% w ostatnim kwartale ’19. Dane potwierdzają, iż spadki w statystyce zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w istotnym stopniu wynikały z ww. przyczyn, a nie z redukcji etatów.

 

W przedsiębiorstwach w kwietniu największe ubytki w zatrudnieniu miały miejsce w Zakwaterowaniu i gastronomii (-11,5% r/r).Najlepiej sytuacja wyglądała w Informacji i komunikacji (+3,5% r/r). W wynagrodzeniach było podobnie pod kątem podziałów sektorowych. Zakwaterowanie i gastronomia to spadek przeciętnego wynagrodzenia o 6,9% r/r. Najlepiej prezentowały się Administrowanie i działalność wspierająca (+9,3% r/r), Budownictwo (+5,1% r/r) oraz Informacja i komunikacja (+4,5% r/r).

 

EUR-USD ponownie zbliża się do 1,10 na fali optymizmu. Obecnie kierunek głównej pary w risk on jest jednoznaczny – północny. Wczorajszy sentyment podprowadził kurs pod opór 1,10, ale ten nie został sforsowany. Jeśli dojdzie do wybicia możemy zobaczyć mocniejszy ruch w górę. Póki co jednak optymizm nieco hamuje.

 

EUR-PLN mocno przyspiesza spadki i kończy dzień na 4,44. Dość naturalne przy rosnącym silnie optymizmie rynkowym wynikającym z poprawy oczekiwań co do dalszego kształtu epidemii. Polski pakiet fiskalny i wspierający go monetarny jest relatywnie duży. Im większa szansa na uniknięcie kolejnych fal epidemii tym bardziej korzystnie wygląda ta „inwestycja”. Z bieżącym sentymentem się nie dyskutuje. Zakładamy jednak, iż mieliśmy do czynienia z pozytywnym przereagowaniem wspieranym techniką („pękły wsparcia”) i w szerszym horyzoncie widzimy potencjał do powrotu EUR-PLN ponad 4,50.

 

Kolejny dzień stagnacji na długim końcu krzywej, pomimo słabszych rynków bazowych. Spread do Bunda w dół o 6 p.b. (do 185 p.b.) za sprawą osłabienia niemieckiego długu. Dziś optymizm na rynkach blednie i spodziewamy się utrzymania poziomów na długim końcu.

 

W środę o 20:00 Fed opublikuje Beżową Księgę.

2020-05-26 09:30:00

Raport Rynkowy: Podaż pieniądza przyspiesza

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

Podaż M3 wg danych NBP w kwietniu ponownie przyspieszyła – dynamika wyniosła 14% r/r. Oczywiście szybkie tempo kreacji pieniądza to efekt stymulacji fiskalnej prowadzonej w czasie epidemii. Jeszcze w grudniu’19 agregat rósł o 8,3% r/r. Najmocniej przyspieszyły depozyty przedsiębiorstw – o 18% r/r. To drugi miesiąc z rzędu z dynamiką tej skali, aczkolwiek w ujęciu m/m przyrost spowolnił – w marcu przybyło 13,2 mld zł na rachunkach firm, a kwietniu 4,3 mld zł. Dane sugerują zapotrzebowanie firm na płynność i potwierdzają obawy o zatory płatnicze, których nasilanie sugerują badania wśród przedsiębiorstw. W maju depozyty firm jeszcze mocniej przyspieszą wobec rozdysponowania środków z Tarczy Finansowej. Depozyty gospodarstw domowych wzrosły o 10% r/r wobec 9,2% w marcu, przy jednoczesnym spadku wartości lokat (niskie stopy). Gotówka w obiegu rosła silnie drugi miesiąc z rzędu – w marcu to było +26,3 mld zł, tym razem +20,2 mld zł. Spowolnienie dynamiki kredytów w kwietniu było zauważalne, ale stosunkowo niewielkie. W przypadku gospodarstw domowych do 6,4% r/r wobec 6,9% w marcu, a w przypadku przedsiębiorstw do 3,9% r/r wobec 4,1% r/r miesiąc wcześniej.

Podaż M3 wg danych NBP w kwietniu ponownie przyspieszyła – dynamika wyniosła 14% r/r. Oczywiście szybkie tempo kreacji pieniądza to efekt stymulacji fiskalnej prowadzonej w czasie epidemii. Jeszcze w grudniu’19 agregat rósł o 8,3% r/r. Najmocniej przyspieszyły depozyty przedsiębiorstw – o 18% r/r. To drugi miesiąc z rzędu z dynamiką tej skali, aczkolwiek w ujęciu m/m przyrost spowolnił – w marcu przybyło 13,2 mld zł na rachunkach firm, a kwietniu 4,3 mld zł. Dane sugerują zapotrzebowanie firm na płynność i potwierdzają obawy o zatory płatnicze, których nasilanie sugerują badania wśród przedsiębiorstw. W maju depozyty firm jeszcze mocniej przyspieszą wobec rozdysponowania środków z Tarczy Finansowej. Depozyty gospodarstw domowych wzrosły o 10% r/r wobec 9,2% w marcu, przy jednoczesnym spadku wartości lokat (niskie stopy). Gotówka w obiegu rosła silnie drugi miesiąc z rzędu – w marcu to było +26,3 mld zł, tym razem +20,2 mld zł. Spowolnienie dynamiki kredytów w kwietniu było zauważalne, ale stosunkowo niewielkie. W przypadku gospodarstw domowych do 6,4% r/r wobec 6,9% w marcu, a w przypadku przedsiębiorstw do 3,9% r/r wobec 4,1% r/r miesiąc wcześniej.

 

Wyniki przedsiębiorstw w 1 kwartale już z pierwszymi oznakami słabości. Dane publikowane przez GUS wczoraj pokazują wzrost przychodów o 4,3% r/r, przy wzroście kosztów o 5,7% r/r. Spowolniły również nakłady inwestycyjne, do 4,3% r/r wobec 22,8% r/r przed rokiem, przy czym jest to poziom zbliżony do ub. kwartału. Zwiększyły się nakłady na budynki i budowle (12,8% r/r), a nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu lekko spadły (-0,3% r/r). Wynik finansowy netto spadł o 28,6% r/r do 18,6 mld zł. Zysk wykazało 67,6% przedsiębiorstw (rok temu 69,5%). Rentowność obrotu netto zbliżyła się do poziomu notowanego w 2009 r. i była najniższa od tego czasu. Przychody ze sprzedaży na eksport spadły o 1% r/r, a ich udział ogółem zmniejszył się z 26,2% do 25%. Zysk netto spośród eksporterów wykazało 72,7% wobec 75,1% przed rokiem. Prezentowane przez GUS dane dot. przedsiębiorstw prowadzących ks. rachunkowe i zatrudniających powyżej 49 osób.

 

Dochody podatkowe w kwietniu tąpnęły o 32% r/r. W tym wpływy z podatku z VAT spadły o 22,5% r/r, akcyzy o 21% r/r, podatku PIT o 32% r/r, a CIT o 58% r/r. Wydatki z kolei były o 22% wyższe r/r. Deficyt na koniec kwietnia wyniósł 18,9 mld zł, wobec 9,4 mld zł po marcu.

 

Majowy indeks Ifo dla Niemiec lekko powyżej oczekiwań. Indeks wzrósł do 79,5 z minimum notowanego w kwietniu na poziomie 74,3. Oczywiście to wciąż wyraźnie poniżej neutralnego wskazania 100, ale z drugiej stronie lekko powyżej konsensusu, który zakładał 78,5.

 

Dziś do gry wracają Amerykanie i przynoszą nową falę optymizmu. W grze ponownie są głównie postępy nad szczepionką na koronawirusa. Tym samym EUR-USD może stanąć przed szansą ponownego testu oporu zlokalizowanego w okolicy 1,10.

 

EUR-PLN już poniżej 4,50. Wczoraj nieco lepiej performowały waluty regionu (forint węgierski, czeska korona), ale złoty ostatnio zdecydowanie wyróżnia się pozytywnie. Dziś dodatkowo mogą sprzyjać globalne tendencje risk on.

 

Wczoraj na krajowym rynku długu bez większych zmian. Na długim końcu doszło do lekkiego umocnienia o 2 p.b. Rentowność benchmarku 10Y to obecnie 1,42%, a spread do Bunda 191 p.b. Dziś zaznaczają sią tendencje risk on co może podnosić rentowności na długim końcu.

 

We wtorek o 10:00 GUS opublikuje dane z rynku pracy za kwiecień. Oczekujemy wzrostu stopy bezrobocia do 5,7%, wobec 5,4% w marcu. Dane nie będą miały większego wpływu na rynek.

O 15:00 opublikowane zostaną dane z USA o sprzedaży nowych domów za kwiecień, a o 16:00 opublikowany zostanie wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board za maj. W tym drugim przypadku oczekiwana jest stabilizacja nastrojów po silnym spadku w kwietniu.

2020-05-25 13:05:00

FX tygodniowy

Raporty tygodniowe , Tomasz Kolarz

W tym tygodniu:

EUR-USD

Dziś w USA obchodzone jest święto Dzień Pamięci, co rzutuje na zachowanie eurodolara, który porusza się przy odniesieniu. Sesja dzisiejsza w popołudniowej części nie ma także potencjału do zaskoczeń ze strony publikacji ekonomicznych. W kolejnych dniach uwagę rynków przykuwać będą: odczyt indeksu zaufania konsumentów w USA w maju (oczekiwany wzrost do 88), wystąpienie szefowej EBC oraz szefa Fed, dane o zamówieniach na dobra w USA w kwietniu oraz wstępne majowe dane o inflacji HICP w strefie euro (konsensus 0,1% r/r).

EUR-PLN oraz USD-PLN

W II połowie ubiegłego tygodnia podane dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w kwietniu, które w obu przypadkach okazały się wyraźnie gorsze od oczekiwań: produkcja spadła o 24,6% r/r, a sprzedaż zmniejszyła się o 22,6% r/r. W bieżącym tygodniu uwagę inwestorów przykuwać będą jutrzejsze dane o stopie bezrobocia w kwietniu. W kolejnych dniach ważne będą: informacje po posiedzeniu RPP (środa), finalny odczyt PKB w I kw. (czwartek) oraz wstępny odczyt inflacji CPI w maju (konsensus 3% r/r). Dla złotego ważne będą także wydarzenia kształtujące eurodolara.
   
S&P500 oraz DAX
Dla obu indeksów bazowych ważne w tym tygodniu będą wydarzenia istotne dla eurodolara. Dla S&P500 istotniejsze będą: indeks zaufania konsumentów, wystąpienie szefa Fed oraz szefa Fed z Nowego Jorku (J. Williams). Ponadto w USA podane zostaną zrewidowane dane o PKB w I kw. (konsensus -4,8%), a także cotygodniowe dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych (oczekiwania to 2,1 mln). Z kolei w Niemczech już dziś podano finalny PKB w I kw. (-1,9% r/r zgodnie z oczekiwaniami) oraz indeks Ifo w maju (79,5 vs konsensus 78,3). W kolejnych dniach publikacji będzie niewiele i będą to: inflacja konsumencka wstępnie w maju (0,5% r/r) oraz w strefie euro (konsensus 0,1% r/r). W tym kontekście ciekawe może być wystąpienie szefowej EBC.
 

2020-05-25 11:40:00

Raport Rynkowy: Konsumenci w odwrocie

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Banku

W piątek GUS opublikował dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień. Ta spadła o 22,9% r/r w cenach stałych wobec -9% r/r w marcu. W ujęciu m/m sprzedaż skurczyła się o 12,3%, a od początku tego roku o 5,8%. My zakładaliśmy -16,9% r/r, a konsensus był ustawiony na ok. -19% r/r.

 

Szczegóły raportu przynoszą pewne niespodzianki. Przede wszystkim fakt, iż sprzedaż spadała we wszystkich kategoriach, również tych związanych z bieżącą konsumpcją, higieną i zdrowiem. To właśnie spadek w kategorii „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” o 14,9% r/r stanowił dla nas największe zaskoczenie. Ta pozycja odpowiada za ok. ¼ sprzedaży detalicznej. Powodów spadku tej kategorii może być kilka, ale wydaje się, że poza spadkiem popytu (również ze strony gastronomii) w okresie lockdown konsumenci mogli zaopatrywać się w żywność głównie najwyższej potrzeby. Kategoria „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” jest zdecydowanie lżejsza, ale tu dwucyfrowe tempo spadku (-16% r/r) również było sporą negatywną niespodzianką. W maju można oczekiwać lepszych wyników sprzedaży detalicznej, aczkolwiek będzie to raczej powolna odbudowa. Poprawa nastrojów konsumentów jest zauważalna w badaniach GUS, ale do powrotu do poziomów wyjściowych z okresu pre-Covid dużo brakuje. Pozytywny aspekt w postaci redukcji ograniczeń w działaniach placówek handlowych będzie miał w naszej ocenie umiarkowanie pozytywny wpływ na ogólne wolumeny.

Budowlanka – nadrabiały inwestycje infrastrukturalne i remonty. Słabsze budownictwo budynków. Produkcja budowlano-montażowa spadła o 0,9% r/r w cenach stałych wobec 3,7% r/r w marcu. Wynik jest zgodny z naszą prognozą oraz konsensusem (-1% r/r). Budownictwo miało być i jest wycinkiem gospodarki dość odpornym na bieżący kryzys, niemniej w kolejnych miesiącach oczekujemy lekkiego pogorszenia sytuacji w sektorze. W kwietniu cały wynik ciągnęła kategoria budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, której sprzedaż rosła o 9,3% r/r i 16,5% m/m. Ujemne dynamiki zanotowały natomiast „roboty budowlano specjalistyczne” -5,4% r/r oraz „budowa budynków” -6,4% r/r. Roboty inwestycyjne w kwietniu spadały o 5% r/r, a od początku roku rosły o 5% r/r. Roboty remontowe rosły odpowiednio o 6,7% r/r oraz 8,8% r/r.

 

Spadek EUR-USD przy gasnącym optymizmie. Jednocześnie potwierdza się, iż 1,10 stanowi na chwilę istotny opór. EUR-USD pozostaje zatem w trendzie horyzontalnym o przybliżonym zakresie 1,075 – 1,10. W kalendarzu w tym tygodniu raczej brakuje pozycji, które mogłyby zmienić ten trend. Dziś warto zwrócić uwagę na niemiecki Ifo.

 

Zadziwiająca siła złotego trwa. Słabe dane z krajowej gospodarki, słabsza pozycja walut w regionie, spadki koszyka walut EM, gorsze nastroje na rynkach. Nic z powyższych nie było w stanie naruszyć złotego. EUR-PLN w piątek po chwilowym wybiciu w rejon 4,54 ostatecznie znalazł się w okolicy 4,51. Wciąż nie znajdujemy powodu dla lepszej pozycji złotego i wciąż zakładamy, iż ostatnie umocnienie było przejściowe.

 

Osłabienie na długim końcu. Rentowności 10-latek wzrosły o 4 p.b., na krótszym końcu ruchy były nieznaczne. Na rynkach bazowych dominowała stabilizacja.

 

W tym tygodniu w kraju publikowane będą dane podaży pieniądza (poniedziałek), o stopie bezrobocia za kwiecień (wtorek) - oczekujemy 5,7%. W piątek GUS poda szybki szacunek inflacji CPI za maj oraz finalny odczyt PKB za 1 kwartał (piątek) – pierwszy szacunek pokazał wzrost o 1,9% r/r – tym razem poznamy kompozycję odczytu.

Ten tydzień w USA jest skrócony z powodu poniedziałkowego święta. Najciekawsze publikacje zza oceanu to: majowy indeks nastrojów konsumentów Conference Board (wtorek), drugi szacunek PKB za 1 kwartał oraz kwietniowe zamówienia na dobra trwałe (czwartek).

W Europie opublikowany zostanie niemiecki Ifo za maj (poniedziałek), pod koniec tygodnia poznamy też szacunki inflacji ze strefy euro (czwartek i piątek).

2020-05-22 09:15:00

Raport Rynkowy: Z przetwórstwa uszło powietrze

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

W kraju

 

Dziś o 10:00 GUS opublikuje dane o produkcji budowlano-montażowej za kwiecień.

 

Dziś o 10:00 GUS opublikuje dane o sprzedaży detalicznej za kwiecień.

 

Dziś o 10:00 GUS opublikuje wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej za maj.

 

Wejście NBP na rynek akcji to bardzo realny scenariusz - członek RPP E. Łon.

 

Sposób przywracania tradycyjnej polityki pieniężnej, po wcześniejszym uruchomieniu niestandardowych działań, będzie testem faktycznej niezależności polskiego banku centralnego - członek RPP K. Zubelewicz.

 

Przejmowanie przez PFR udziałów w dużych firmach będzie oparte o restrykcyjne warunki, w tym wskazany będzie horyzont wyjścia z inwestycji - prezes PFR P. Borys. W piątek PFR chce wyemitować obligacje za kilkanaście mld zł, ale raczej za mniej niż 18,5 mld zł - prezes PFR P. Borys.

 

BGK sprzedał 7-letnie obligacje serii FPC0427 o wartości nominalnej 8,95 mld zł, emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Nadwyżka w FUS na koniec I kwartału 2020 roku wyniosła 5.56 mld zł - poinformował ZUS. Na początku roku nadwyżka w FUS wynosiła 4,2 mld zł.

 

Patrzymy z pewną nadzieją, że nie będzie suszy, jakiej się spodziewaliśmy; sytuacja się chwilowo poprawiła – minister rolnictwa i rozwoju wsi J.K. Ardanowski.

 

Zatrudniająca ok. 2,2 tys. osób fabryka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) w Tychach, która od połowy marca nie produkuje samochodów z powodu pandemii koronawirusa, w czwartek przedłużyła okres zawieszenia produkcji o kolejny tydzień, do 31 maja.

 

W porównaniu do kwietnia w firmach poprawiła się płynność, ale nadal wysoki jest odsetek przedsiębiorstw (42%), które źle oceniają swoją sytuację - wynika z badania przeprowadzonego przez Pracodawców RP. Najczęściej wskazywaną przyczyną problemów jest spadek popytu i zatory płatnicze.

 

Średnie zapotrzebowanie na prąd w 20. tygodniu tego roku spadło w Polsce o 9,3% r/r - PFR. W 19 tygodniu spadek wynosił 10%.

 

Ze świata

 

Chiny odeszły od ustalania celu wzrostu PKB na 2020 r. Cel dla stopy bezrobocia na 2020 to 6% wobec 5,5% w poprzednim roku, a dla inflacji 3,5%.

Z przetwórstwa uszło powietrze

 

Kwietniowe dane o produkcji przemysłowej są fatalne. Spadek produkcji w ujęciu r/r odnotowano w zdecydowanej większości działów. Czwartkowy odczyt w jednoznaczny sposób negatywnie wpływa na postrzeganie przez nas obecnego kryzysu. Po względnie pozytywnym marcu, w kwietniu produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych spadła o 24,6% r/r. My oczekiwaliśmy - 9,8% r/r, a konsensus rynkowy był ustawiony nieznacznie niżej. W ujęciu m/m spadek wyniósł 25,5%. Sprzedaż w przetwórstwie przemysłowym tąpnęła o 27,5% r/r, nieco lepiej radziły sobie ważące mniej pozostałe gałęzie, czyli górnictwo i wydobywanie oraz sektory związane z dobrami komunalnymi i energią. W kwietniu dwucyfrowo spadała produkcja sprzedana we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych, w tym dóbr inwestycyjnych o 50,9% r/r, konsumpcyjnych trwałych o 47,8% r/r, zaopatrzeniowych o 18,2% r/r, konsumpcyjnych nietrwałych o 15,1% r/r (!) i tych związanych z energią o 10,6% r/r. Po wczorajszej publikacji tym ciekawiej robi się przed przyszłotygodniowym posiedzeniem RPP – fatalne kwietniowe dane w naszej ocenie rodzą ryzyko kolejnej obniżki stóp, przy czym nie jest to nasz scenariusz bazowy.

 

Dane o zużyciu prądu nie wróżą dobrze majowemu odbiciu produkcji. Średnie zapotrzebowanie na prąd w 20 tygodniu tego roku (11 – 17 maj) spadło w Polsce o 9,3% r/r, jak podaje PFR. Dynamiki zużycia prądu, po załamaniu w pierwszej połowie kwietnia (w 15 i 16 tyg. odpowiednio -15,5% oraz -12,4%) solidnie poprawiały się na przełomie ubiegłego i bieżącego miesiąca (17 i 18 tydzień). Potem nastąpiło jednak wyraźniejsze pogorszenie – w 19 tygodniu spadek wynosił 10%.

 

PMI w Europie generalnie powyżej oczekiwań. Przede wszystkim wyraźnie poprawiły się wskaźniki dla Francji – w przypadku usług z 10,2 do 29,4, a dla przemysłu z 31,5 do 40,3. Dla Niemiec odbicie było rachityczne w przemyśle (z 34,5 do 36,8) i solidne w usługach (z 16,2 do 31,4). Oczywiście majowe odczyty pomimo odreagowania są wciąż bardzo słabe– dla całej strefy euro 28,7 dla usług i 39,5 dla przemysłu, czyli wyraźnie poniżej poziomu 50 oddzielającego recesję od ekspansji w sektorze. Zdecydowanie lepiej wypadają wskaźniki dla USA, których kwietniowe załamanie było mniej spektakularne, a w maju już odrabiają straty. PMI przemysłu wyniósł 39,8, a usług 36,9.

 

EUR-USD odbił się od 1,10 – nie pomogły lepsze od oczekiwań indeksy PMI. Wczoraj kurs głównej pary po raz kolejny testował opór zlokalizowany w rejonie 1,10 i po raz kolejny poziomu nie zdobył. Wygląda na to, że koniec tygodnia przynosi przygaszenie optymizmu dominującego w pierwszej połowie. To powinno premiować dolara.

 

Spektakularne umocnienie złotego wbrew fatalnym danym krajowym. EUR-PLN wczoraj obniżył się o dwie figury – kurs zszedł z 4,51 do 4,53. Tym samym w tym tygodniu całkowicie zredukowane zostały wzrosty trwające od połowy kwietnia. Jednocześnie EUR-PLN zbliżył się do strefy wsparć w rejonie 4,50 - 4,51. Złotemu wczoraj nie tylko nie przeszkadzały słabe dane o krajowej produkcji, ale również pogorszenie nastrojów na rynkach akcji. Sprzyjały za to czynniki zewnętrzne w postaci lepszego sentymentu względem EM oraz regionu CEE. Utrzymanie się tych tendencji jest wg nas mniej prawdopodobne i oczekujemy odbicia EUR-PLN od wsparć.

 

Na rynku długu bez większych zmian mimo spektakularnie słabych krajowych danych. Wczoraj rentowności 10-latek wzrosły nieznacznie (o 2 p.b.), wobec nieco mocniejszych Bundów i stabilizacji Treasuries. Na krótkim końcu również bez większych zmian. Zatem na krajowym rynku długu nie widać specjalnie oczekiwań na redukcję stóp przez RPP po wczorajszych danych, niemniej wczorajszy odczyt powinien sprzyjać krajowemu długowi.

 

W piątek o 10:00 GUS opublikuje kwietniowe dane o produkcji budowlanomontażowej i sprzedaży detalicznej. Nasza prognoza dla produkcji budowlanomontażowej to -1% r/r, a dla sprzedaży detalicznej -16,9% r/r. Niemniej po wczorajszym odczycie o produkcji przemysłowej jest już niemal pewne, iż, zwłaszcza w tym drugim przypadku, dynamiki będą dużo gorsze. O 10:00 GUS opublikuje wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej za maj.

2020-05-21 09:25:00

Raport Rynkowy: Rynek pracy na hamulcu

Raporty poranne , Dział Analiz Makroekonomicznych

 

Informacje gospodarcze

W kraju

Dziś o 10:00 GUS opublikuje wskaźnik PPI za kwiecień.

 

Dziś o 10:00 GUS opublikuje dane o produkcji przemysłowej za kwiecień.

 

Dziś odbędzie się przetarg sprzedaży obligacji skarbowych OK0722 / PS0425 / WZ0525/ WZ1129 / DS1030. Planowany obrót 3-5 mld PLN.

 

RPP powinna powoli podnosić stopy procentowe, lecz jeszcze nie w maju, do poziomów sprzed obniżek, w celu ochrony przed inflacją – dla PAP Biznes członek RPP J. Kropiwnicki. Jego zdaniem, anemicznemu ożywieniu po recesji towarzyszyć będzie wzrost cen, bez groźby stagflacji, a polskie QE nie powinno doprowadzić do osłabienia PLN.

 

Prognoza PKB Polski w 2020 r. założona w APK na poziomie 3,4% jest zbyt optymistyczna, resort finansów dokona rewizji w dół w kierunku spadku PKB w tym roku o 4-5% - zastępca dyrektora departamentu polityki makroekonomicznej MF J. Bęza-Bojanowska.

 

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego w kwietniu spadły o 3,6% r/r - GUS. Spadek polskiego PKB w II kwartale wyniesie ok. 10%, ale może dzięki działaniom tarczy antykryzysowej będzie on trochę mniejszy – prezes PFR P. Borys.

 

Pracujemy nad podniesieniem kwoty zasiłku dla bezrobotnych – minister rodziny, pracy i polityki społecznej M. Maląg. Oszacowała, że na koniec roku będzie ok. 1,3-1,4 mln bezrobotnych. Powrót rynku pracy do sytuacji sprzed kryzysu zajmie 2 lata - wicepremier, minister rozwoju J. Emilewicz. Po miesiącu odmrażania gospodarki niewykluczone jest wznowienie dyskusji o przywróceniu handlu w niedzielę, jednak obecnie jest za wcześnie by o tym mówić - wicepremier, minister rozwoju J. Emilewicz.

 

Maleje liczba przedsiębiorstw notujących spadek sprzedaży, od początku kwietnia ich odsetek jest mniejszy o 18 p.p. - wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Według ekonomistów, od kwietniowej fali badania zmniejszyła się także liczba osób planujących redukcję zatrudnienia.

 

Ze świata

 

Dziś o 9:30 opublikowane zostaną wstępne indeksy PMI usług i przemysłu dla Niemiec za maj.

 

Dziś o 10:00 opublikowane zostaną wstępne indeksy PMI usług i przemysłu dla strefy euro za maj.

 

Dziś o 14:30 w USA opublikowane zostaną tygodniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych.

 

Dziś o 14:30 opublikowany zostanie wskaźnik Philadelphia Fed za maj.

 

Dziś o 15:45 opublikowane zostaną wstępne indeksy PMI usług i przemysłu dla USA za maj. Członkowie FOMC byli zgodni, że w najbliższej przyszłości wirus „będzie stanowić znaczne ryzyko dla pogorszenia perspektyw gospodarczych”. W protokole zauważono, że „bardziej pesymistyczne” perspektywy odbicia są równie prawdopodobne, jak bazowa prognoza poprawy – minutes FOMC.

 

Rynek pracy na hamulcu

 

Sytuacja na krajowym rynku pracy w kwietniu w sektorze przedsiębiorstw uległa dalszemu pogorszeniu. Firmy dostrajają się do sytuacji kryzysowej i tną zarówno zatrudnienie jak i płace. W kwietniu zatrudnienie było o blisko 153 tys. niższe niż w marcu – to rekordowy spadek w historii badania. Nieciekawy obraz wyłaniający się z kwietniowych danych łagodzi jednak fakt „ugodowego” dostosowania się rynku do charakteru kryzysu, w tym ograniczanie wymiaru czasu pracy, zamiast redukcji etatów. Co do samych liczb - zatrudnienie w przedsiębiorstwach powyżej 9 zatrudnionych spadło o 2,1% r/r (nasza prognoza -0,6%, konsensus zbliżony). Redukcja wymiaru czasu pracy silnie wpłynęła również na wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bardzo silnie wyhamowało – jeszcze w marcu rosło o 6,3% r/r, podczas gdy w kwietniu już zaledwie o 1,9% r/r (nasza prognoza 5,4% r/r, konsensus 4,5%). Na dalsze kształtowanie się sytuacji na rynku pracy wpływać będzie głównie tempo odbudowy gospodarki po epidemii. Wnioskując na podstawie dotychczasowego przebiegu sytuacji, w przypadku szybszego powrotu koniunktury do formy, dostrzegamy pole do istotnych pozytywnych zaskoczeń wynikających głównie z zauważalnej tendencji do ochrony miejsc pracy. Nie zmienia to faktu, iż dalszy wzrost stopy bezrobocia jest pewny, a główne pytanie dotyczy jego skali. Póki co nie zmieniamy naszej prognozy i na koniec roku wciąż oczekujemy poziomu 8,9% wobec 5,7% w kwietniu.

 

Powolna odbudowa nastrojów konsumentów.

 

Co do kierunku zmian nie było wątpliwości. Kwiecień miał być najgorszym miesiącem w roku i jest spora szansa na to, że był. Również pod kątem nastrojów konsumenckich. Otwarte pozostają pytania o jakość powrotu do „normalności”. Wg wczorajszych danych GUS nastroje konsumentów w maju poprawiły się, ale nieznacznie. Wskaźnik BWUK określający bieżące tendencje w konsumpcji indywidualnej wzrósł o 6,3 p.p. do -30,1, czyli w okolice poziomu z 2012 r. Generalnie wskaźnik rósł dzięki lepszej ocenie przyszłości oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów. Zauważalnej poprawie uległ również wskaźnik wyprzedzający WWUK, rosnący o 10,4 p.p., do -37,3. Z panelu pytań dodatkowych obejmujących ocenę wpływu epidemii na badane osoby wyłania się obraz spadku pesymizmu w porównaniu do kwietnia. Jest tak zarówno w przypadku oceny wpływu Covid-19 na osobistą sytuację finansową jak i wobec oceny zagrożenia utratą pracy.

 

Fed z kilkoma propozycjami na czasy kryzysu.

 

Z publikowanych wczoraj minutes wynika, iż na ostatnim spotkaniu FOMC (28-29 kwietnia) dyskutowana była m.in. możliwość ustawienia targetu dla rentowności amerykańskich obligacji. Poza tym mówiono o możliwości sprecyzowania forward guidance. Wszystko powyższe przy poważnych obawach o stan gospodarki i przy zakładanym ryzyku, iż bazowy scenariusz odreagowania po okresie nasilenia epidemii jest równie prawdopodobny co bardziej pesymistyczne prognozy. Obecne i spodziewane otoczenie makro określone zostało jako dezinflacyjne. Jednym słowem Fed pozostaje w gotowości do dalszego działania.

 

EUR-USD po raz kolejny podszedł pod 1,10 na fali utrzymujących się dobrych nastrojów na rynkach. Poziom jednak nie został zdobyty. Dziś kluczowym wydarzeniem będą publikacje majowych PMI ze strefy euro i USA. Te mają pokazać odreagowanie po kwietniowej zapaści. Jego skala i bilans w układzie strefa euro – USA powinny kształtować dzisiejsze reakcje rynkowe. Złoty korzysta z utrzymującego się optymizmu.

 

Wczoraj EUR-PLN zszedł w okolice 4,53. Maksymalny zasięg obecnego ruchu to w naszej ocenie okolice 4,51. W szerszym horyzoncie ryzyko osłabienia złotego jest jednak większe. Główne skrzypce wciąż grają czynnik zewnętrzne.

 

Wyhamowanie wzrostów rentowności krajowych dziesięciolatek. W tym tygodniu benchmark dziesięcioletni osłabił się o 15 p.b. – wczoraj te tendencje przystopowały. Spread do Bunda to obecnie 185 p.b. Wczoraj zauważalne było lekkie umocnienie Treasuries oraz stabilizacja Bundów. W czwartek 10:00 GUS opublikuje dane o produkcji przemysłowej oraz PPI za kwiecień. W pierwszym przypadku oczekujemy -9,8% r/r, w drugim -1,3% r/r.