Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna
...
...
2024-01-16 12:30:00

Perspektywy rynkowe na 2024

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi:

 • podsumowanie ostatnich miesięcy na głównych klasach aktywów,
 • perspektywy i scenariusze rynkowe na 2024 rok,
 • kluczowe aspekty, które będą miały wpływ na sytuację rynkową.

2023-12-19 08:45:00

Świat dodatnich realnych stóp procentowych

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

 • wzajemnej relacji stóp procentowych i inflacji,
 • powodach dobrych nastrojów na rynkach finansowych,
 • bieżących preferencjach taktycznych.

2023-11-16 15:45:00

Powrót optymizmu na GPW

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

 • bardzo dobrym okresie dla akcji spółek z GPW, zwłaszcza tych największych ,
 • sytuacji na rynku długu w kluczowym momencie w jakim znalazły się banki centralne,
 • szerszej perspektywie dla rynku surowcowego.

2023-10-16 07:15:00

Ceny ropy i obligacji w centrum uwagi

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

 • wzajemnym odziaływaniu rynku ropy i obligacji,
 • implikacji dla rynków akcji dalszego wzrostu rentowności długoterminowych obligacji skarbowych,
 • sytuacji na krajowym rynku długu po kolejnej obniżce stopy procentowej NBP.

2023-09-14 10:40:00

Rozgrzane wyceny akcji w USA

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

 • wysokim zróżnicowaniu wycen na poszczególnych rynkach akcji,
 • aktualnej sytuacji gospodarczej,
 • pierwszych inwestycyjnych implikacjach nieoczekiwanej skali obniżki stopy procentowej NBP.

2023-08-10 15:45:00

Polowanie na rentowność

Nawigator rynkowy

W materiale ekspertów Biura Maklerskiego między innymi o:

 • przesłankach dla decyzji banków centralnych,
 • zmianie nastawień w obrębie rynku obligacji,
 • podsumowaniu wydarzeń na rynkach akcji.