Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę Sprawdź!
Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS 0.47%
 • mWIG40 -0.44%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.32%
 • NCIndex -1.80%
 • sWIG80 -1.25%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.21%
 • WIG -0.46%
 • WIG20 -0.30%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.73%
 • WIG20short 0.38%
 • WIG20TR -0.34%
 • WIG30 -0.54%
 • WIG30TR 0.15%
 • WIG-BANKI -1.42%
 • WIG-BUDOW -1.59%
 • WIG-CEE 0.52%
 • WIG-CHEMIA -2.08%
 • WIGdiv -0.09%
 • WIG-ENERG -1.36%
 • WIG-ESG -0.26%
 • WIG.GAMES -0.22%
 • WIG-GORNIC -4.62%
 • WIG-INFO -0.27%
 • WIG-LEKI 9.43%
 • WIG-MEDIA 1.35%
 • WIG-MOTO -0.83%
 • WIG.MS-BAS -3.16%
 • WIG.MS-FIN -1.40%
 • WIG.MS-PET 0.90%
 • WIG-NRCHOM -0.39%
 • WIG-ODZIEZ 0.20%
 • WIG-PALIWA 0.93%
 • WIG-Poland 0.10%
 • WIG-SPOZYW 0.65%
 • WIGtech -0.17%
 • WIG-TELKOM 0.17%
 • WIG-Ukrain 0.73%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie

Polityka inwestycyjna

Fundusz od 70% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Instrumenty udziałowe stanowią do 30% lokat. Fundusz lokuje od 0% do 50% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy parasola inPZU SFIO. Polityka funduszu skupia się w głównej mierze na rynku krajowym.

Nazwa

ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk, Aleksander Szymerski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2019-10-18
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,00 %
Miesięczna stopa średnia -0,49 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,24 %
Największy spadek wartości JU -7,56 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-08-31)
Prospekt emisyjny (2020-07-21)