Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.00%
 • GPWB-B1Y4Y 0.00%
 • GPWB-B1Y5Y 0.00%
 • GPWB-B3Y5Y 0.00%
 • GPWB-B5Y 0.00%
 • INNOVATOR 0.00%
 • mWIG40 1.36%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 1.33%
 • NCIndex -0.09%
 • sWIG80 0.61%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.61%
 • TBSP.Index 0.00%
 • WIG 1.28%
 • WIG140 1.30%
 • WIG20 1.78%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 2.86%
 • WIG20short -1.40%
 • WIG20TR 1.41%
 • WIG30 1.76%
 • WIG30TR 1.35%
 • WIG-BANKI 2.41%
 • WIG-BUDOW 0.78%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 2.50%
 • WIGdiv 1.07%
 • WIG-ENERG 1.51%
 • WIG-ESG 1.26%
 • WIG.GAMES5 -1.93%
 • WIG-GORNIC 1.51%
 • WIG-GRY -3.57%
 • WIG-INFO 1.04%
 • WIG-LEKI 0.07%
 • WIG-MEDIA 1.44%
 • WIG-MOTO 1.49%
 • WIG.MS-BAS 1.91%
 • WIG.MS-FIN 2.57%
 • WIG.MS-PET 2.27%
 • WIG-NRCHOM 0.57%
 • WIG-ODZIEZ -0.65%
 • WIG-PALIWA 3.03%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW -0.22%
 • WIGtech -0.16%
 • WIGtechTR -0.16%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Spokojny dla Ciebie

Polityka inwestycyjna

Fundusz od 70% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Instrumenty udziałowe stanowią do 30% lokat. Fundusz lokuje od 0% do 50% aktywów w jednostki uczestnictwa subfunduszy parasola inPZU SFIO. Polityka funduszu skupia się w głównej mierze na rynku krajowym.

Nazwa

ALIOR Spokojny dla Ciebie (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2019-10-18
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 85% (WIBOR 6M + 50 pb) + 15% MSCI Poland IMI loc Gross
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,74 %
Miesięczna stopa średnia 0,55 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,46 %
Największy spadek wartości JU -18,43 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-01-01)
Karta funduszu (2023-01-31)
Prospekt informacyjny (2023-02-01)
Skrócony prospekt (2022-06-30)