Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.00%
 • GPWB-B1Y4Y 0.00%
 • GPWB-B1Y5Y 0.00%
 • GPWB-B3Y5Y 0.00%
 • GPWB-B5Y 0.00%
 • INNOVATOR 0.00%
 • mWIG40 0.41%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.39%
 • NCIndex -0.24%
 • sWIG80 0.14%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.14%
 • TBSP.Index 0.00%
 • WIG 0.91%
 • WIG140 0.94%
 • WIG20 0.75%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 2.47%
 • WIG20short -1.20%
 • WIG20TR 1.20%
 • WIG30 0.73%
 • WIG30TR 1.15%
 • WIG-BANKI 1.25%
 • WIG-BUDOW 0.11%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 1.15%
 • WIGdiv 0.54%
 • WIG-ENERG 0.84%
 • WIG-ESG 0.98%
 • WIG.GAMES5 -0.60%
 • WIG-GORNIC 2.49%
 • WIG-GRY -0.45%
 • WIG-INFO 0.28%
 • WIG-LEKI 0.02%
 • WIG-MEDIA -0.01%
 • WIG-MOTO 1.10%
 • WIG.MS-BAS 2.03%
 • WIG.MS-FIN 2.71%
 • WIG.MS-PET 0.86%
 • WIG-NRCHOM 0.19%
 • WIG-ODZIEZ 0.12%
 • WIG-PALIWA 1.42%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.05%
 • WIGtech 0.06%
 • WIGtechTR 0.06%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Konserwatywny

Polityka inwestycyjna

Od 60% do 100% wartości aktywów może być inwestowane w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery skarbowe oraz tytuły inwestycyjne gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe.

Nazwa

ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Początek działalności: 2016-02-24
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 50 pb)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,75 %
Miesięczna stopa średnia 0,59 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,40 %
Największy spadek wartości JU -7,45 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-02-01)
Karta funduszu (2023-01-31)
Prospekt informacyjny (2023-02-01)
Skrócony prospekt (2022-06-30)