Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.00%
 • GPWB-B1Y4Y 0.00%
 • GPWB-B1Y5Y 0.00%
 • GPWB-B3Y5Y 0.00%
 • GPWB-B5Y 0.00%
 • INNOVATOR 0.00%
 • mWIG40 0.77%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.77%
 • NCIndex -0.09%
 • sWIG80 0.63%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.63%
 • TBSP.Index 0.00%
 • WIG 0.62%
 • WIG140 0.62%
 • WIG20 0.91%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.14%
 • WIG20short -0.54%
 • WIG20TR 0.58%
 • WIG30 0.84%
 • WIG30TR 0.59%
 • WIG-BANKI 1.54%
 • WIG-BUDOW 0.72%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 2.00%
 • WIGdiv 0.62%
 • WIG-ENERG 0.67%
 • WIG-ESG 0.57%
 • WIG.GAMES5 -1.65%
 • WIG-GORNIC 0.46%
 • WIG-GRY -2.58%
 • WIG-INFO 0.49%
 • WIG-LEKI 0.02%
 • WIG-MEDIA 0.04%
 • WIG-MOTO 1.44%
 • WIG.MS-BAS 0.58%
 • WIG.MS-FIN 1.62%
 • WIG.MS-PET 1.24%
 • WIG-NRCHOM 0.67%
 • WIG-ODZIEZ -0.52%
 • WIG-PALIWA 1.10%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.02%
 • WIGtech -0.12%
 • WIGtechTR -0.12%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Odpowiedzialny

Polityka inwestycyjna

Fundusz od 60% do 100% aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe oraz w instrumenty rynku pieniężnego. Pozostała część aktywów lokowana jest przede wszystkim w ETFy inwestujące w instrumenty dłużne (skarbowe i korporacyjne), bez wyraźnego skupienia geograficznego.

Nazwa

ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2022-11-02
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 75 pb)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% wzrostu wartości jednostki ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,54 %
Miesięczna stopa średnia 0,20 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,56 %
Największy spadek wartości JU -0,15 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-01-10)
Karta funduszu (2023-01-31)
Prospekt informacyjny (2023-02-01)