MOJE AKCJE PZU NOWY PROGRAM PARTNERSKI W ALIOR BANKU! Sprawdź szczegóły + nota prawna
RACHUNEK MAKLERSKI IKE ORAZ IKZE INWESTUJ Z MYŚLĄ O EMERYTURZE Poznaj ofertę Alior Banku + nota prawna
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • INNOVATOR -2.32%
 • mWIG40 -2.18%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.18%
 • NCIndex -1.97%
 • sWIG80 -2.62%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -2.62%
 • TBSP.Index -1.10%
 • WIG -1.86%
 • WIG140 -1.87%
 • WIG20 -1.69%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.44%
 • WIG20short 1.81%
 • WIG20TR -1.69%
 • WIG30 -1.71%
 • WIG30TR -1.71%
 • WIG-BANKI -1.53%
 • WIG-BUDOW -0.75%
 • WIG-CEE -2.40%
 • WIG-CHEMIA -4.30%
 • WIGdiv -1.56%
 • WIG-ENERG -7.14%
 • WIG-ESG -1.59%
 • WIG.GAMES5 5.91%
 • WIG-GORNIC -2.21%
 • WIG-GRY 8.06%
 • WIG-INFO -1.86%
 • WIG-LEKI -1.47%
 • WIG-MEDIA -0.66%
 • WIG-MOTO -0.46%
 • WIG.MS-BAS -4.69%
 • WIG.MS-FIN -1.68%
 • WIG.MS-PET -5.38%
 • WIG-NRCHOM -1.07%
 • WIG-ODZIEZ -0.67%
 • WIG-PALIWA -5.69%
 • WIG-Poland -1.90%
 • WIG-SPOZYW -0.72%
 • WIGtech -0.47%
 • WIGtechTR -0.47%
 • WIG-Ukrain -4.08%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

...
...
2022-09-16 18:35:00

Raport funduszowy - sie'22 - Dominacja „czerwieni” z wyjątkami

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

•              W zdecydowanej większości grup funduszy, na czele z grupą funduszy polskich obligacji skarbowych i uniwersalnych, po lipcowej „odwilży”, stopy zwrotu z powrotem się „zaczerwieniły”.

•              W segmentach polskich obligacji krótkoterminowych, zarówno skarbowych, jak i uniwersalnych widać jednak pewną stabilizację i coraz bardziej systematyczne odrabianie strat. Jest to efekt coraz wyższej rentowności portfeli obligacji zmienno-kuponowych, z oprocentowaniem opartym w zdecydowanej większości o stawkę rynku międzybankowego WIBOR6M, i odnawiania się kuponów odsetkowych przy jej coraz wyższym poziomie (7,3% na koniec sierpnia vs. jeszcze tylko 0,24% rok temu)

•              Wśród funduszy akcyjnych, jedynie na rynkach wschodzących można było odnotować zyski.

2022-08-10 11:15:00

Raport funduszowy - lip'22 - Kontynuacja odrabiania strat przez fundusze dłużne

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

 • Po bardzo słabym czerwcu, lipiec przyniósł diametralnie odwrócenie tendencji rynkowych. Dodatnia średnia stopa zwrotu miała miejsce w 17 z 18 wyodrębnianych przez nas grup funduszy (jedynym wyjątkiem były f. surowcowe, gdzie kontynuowana była dla odmiany dość gwałtowna korekta spadkowa).
 • Szczególnie mocne wzrosty na tle historycznych stóp zwrotu wystąpiły w segmencie polskich obligacji skarbowych i uniwersalnych, choć nadal jest to dość niewielka zwyżka w trwającej od ok. 1,5 roku bessie, związanej z gwałtownym wzrostem rynkowych stóp procentowych.
 • Zwracamy uwagę na zmiany w nazewnictwie funduszy. W zestawieniu z ubiegłego miesiąca po raz pierwszy ze zmienioną nazwę funkcjonowały fundusze dawnego TFI Aviva (efekt przejęcia przez Allianz TFI). W bieżącym z kolei ujmujemy z nowymi nazwami po raz pierwszy fundusze dawnego Metlife TFI. Od teraz w ofercie Alior Banku znajdują się obok siebie fundusze NN TFI (notabene kontrolowane przez Goldman Sachs) oraz Nationale Nederlanden (dawnego właściciela NN TFI, a obecnie - przejętego Metlife TFI).
2022-07-14 16:45:00

Raport funduszowy - cze'22 - Szalona końcówka miesiąca funduszy dłużnych

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

•              W czerwcu spadki generalnie we wszystkich segmentach funduszy (dłużnych, akcji, surowców).

•              Na uwagę zasługuje natomiast dynamiczne odreagowanie spadków na funduszach dłużnych (zwłaszcza na polskich obligacji skarbowych i uniwersalnych) w ostatniej dekadzie miesiąca.

•              Fundusze Aviva 2 lipca zmieniły nazwę na Allianz.

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

2022-04-08 12:30:00

Raport funduszowy - Mar'22 – znów spadki we wszystkich segmentach obligacji

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

•              W marcu miało miejsce potężne zróżnicowanie zachowania rynku akcji i obligacji. Rynki akcji dość szybko otrząsnęły się z szoku po inwazji Rosji na Ukrainę. Implikacje w postaci zwiększonych deficytów budżetowych, wydatków fiskalnych, w tym na zbrojenie, zarówno historyczne jak i tym razem korzystnie wpływały na rynki akcji i tym samym wyceny funduszy nań inwestujących.

•              Natomiast w związku z dalszym gwałtownym wzrostem inflacji i oczekiwań inflacyjnych, wszystkie główne indeksy obligacji na świecie pogłębiły straty (ceny są odwrotnie skorelowane z rentownością) i tylko kilka spośród kilkudziesięciu funduszy obligacyjnych dostępnych w ofercie Alior Banku zakończyło miesiąc na symbolicznym plusie.

•              Spóźnianie się z podnoszeniem krótkoterminowych stóp procentowych będących pod kontrolą czołowych banków centralnych (Fed, EBC) w dobie wysokiej inflacji, nie zapobiega wzrostowi rentowności obligacji skarbowych długoterminowych, a sprzyja spadkom ich cen.

•              Jednocześnie cały czas kontynuowana jest hossa na rynku surowcowym.

2022-03-10 11:50:00

Raport funduszowy - Lut'22 – fundusze „Nowej Europy” z największymi stratami

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

Agresja z Rosji na Ukrainę spowodowała w końcówce lutego wzrost awersji do ryzyka nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (tu straty zarówno na akcjach jak i obligacjach były największe), ale także na globalnym rynku finansowym.

 

Borykające się od drugiej połowy ubiegłego roku z wysoką inflacją i posiadające własne waluty kraje regionu Europy Środkowo-wschodniej, a więc także Polska, doświadczyły osłabienia walut i wzrostu rynkowych stóp procentowych (rentowności obligacji).

 

Najbardziej gwałtowne straty, niekiedy przekraczające 90%, odnotowały natomiast aktywa rosyjskie (akcje i obligacje) w wyniku pakietu sankcji, a następnie retorsji ze strony Rosji. Giełdy w Rosji przestały działać, a inwestorzy, którzy posiadali kwity depozytowe akcji rosyjskich spółek, dla których handel odbywał się cały czas na giełdzie londyńskiej, zepchnęli kursy niemal do zera (straty względem początku lutego często przekraczały 90%).

 

Jedyną grupą funduszy, które w lutym zanotowała wzrosty (i kontynuowały je również na początku marca) były fundusze surowcowe. Rosja jest drugim największym eksporterem ropy, z kolei Ukraina i Rosja są czołowymi eksporterami na świecie pszenicy, a także innych towarów rolnych. Ceny w zasadzie wszystkich surowców wyskoczyły w rezultacie mocno do góry, podobnież jak (choć w nieco mniejszym stopniu) akcji spółek produkujących surowce.

2022-02-04 07:25:00

Raport funduszowy - Sty'22 - spadki funduszy i akcji i obligacji, stabilizacja oszczędnościowych

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

Dalsze przeszacowanie oczekiwań rynkowych co do tempa podwyżek i docelowego poziomu stopy procentowej NBP doprowadziło w styczniu do dalszych zniżek cen (a wzrostu rentowności) średnio- i długoterminowych obligacji skarbowych; na fali prawdopodobnej zapowiedzi pierwszej podwyżki stopy procentowej w USA na najbliższym tj. marcowym posiedzeniu Fed, straciły też średnio wszystkie grupy funduszy zagranicznych.

 

Z kolei wzrost stopy WIBOR6M, będącej bazą do oprocentowania krajowych obligacji zmienno-kuponowych wsparł ich wyceny, dzięki czemu zarówno fundusze „krótkoterminowych” obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych, jak i uniwersalne w styczniu doświadczyły stabilizacji.

 

W styczniu potraciły na wartości także wszystkie grupy funduszy akcji – najmocniej wyeksponowane na amerykańskie spółki technologiczne, czy szerzej „wzrostowe”.