Biuro Maklerskie na pierwszym miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski Biura Maklerskiego Alior Banku kolejny raz najlepszym rachunkiem na rynku według Pulsu Biznesu! + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
 • INNOVATOR -0.59%
 • InvestorMS 0.13%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.31%
 • NCIndex -0.72%
 • sWIG80 0.13%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.13%
 • WIG 0.51%
 • WIG20 0.63%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.30%
 • WIG20short -0.64%
 • WIG20TR 0.64%
 • WIG30 0.61%
 • WIG30TR 0.60%
 • WIG-BANKI 0.86%
 • WIG-BUDOW -0.05%
 • WIG-CEE 0.84%
 • WIG-CHEMIA -0.30%
 • WIGdiv 0.01%
 • WIG-ENERG -0.65%
 • WIG-ESG 0.56%
 • WIG.GAMES -1.16%
 • WIG-GORNIC 0.68%
 • WIG-INFO 0.29%
 • WIG-LEKI -0.11%
 • WIG-MEDIA -0.48%
 • WIG-MOTO 1.32%
 • WIG.MS-BAS -0.29%
 • WIG.MS-FIN 0.81%
 • WIG.MS-PET 0.30%
 • WIG-NRCHOM 0.05%
 • WIG-ODZIEZ -1.55%
 • WIG-PALIWA 0.50%
 • WIG-Poland 0.50%
 • WIG-SPOZYW 0.31%
 • WIGtech -0.13%
 • WIGtechTR -0.13%
 • WIG-TELKOM 0.46%
 • WIG-Ukrain 1.45%
Wyświetl
...
...
2021-05-07 13:00:00

Raport funduszowy - Kwiecień – kolejny dobry miesiąc dla funduszy akcji

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w kwietniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.  

 

Wszystkie grupy funduszy akcji za wyjątkiem inwestujących na azjatyckich rynkach wschodzących (wybuch epidemii Covid-19 w Indiach) zanotowały dodatnie stopy zwrotu.

 

Po dwu miesiącach przerwy powróciło lepsze zachowanie funduszy inwestujących w spółki wzrostowe.

 

W kwietniu bardzo dobre zachowanie także wszystkich funduszy powiązanych z rynkiem surowcowym (posiadających zarówno ekspozycje na surowce, jak i akcji spółek tego sektora).

 

Coraz trudniej natomiast o zarobek na funduszach polskich obligacji skarbowych i uniwersalnych długoterminowych – coraz wyższe odczyty inflacyjne i wzrost oczekiwań inflacyjnych nie służą długoterminowym stałokuponowym obligacjom, które stanowią trzon portfeli w tych funduszach.

2021-04-07 11:20:00

Raport funduszowy - Marzec kolejnym miesiącem wzrostów funduszy akcji a spadków funduszy obligacji

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

 

              Dalszy wzrost rentowności, a spadek cen, zwłaszcza, w końcówce miesiąca na rynkach długoterminowych obligacji skarbowych krajów wysoko-rozwiniętch (DM) na czele z USA, spowodował dalsze spadki w segmentach funduszy obligacji globalnych oraz EM

              Natomiast trwa dobra passa funduszy akcyjnych w zdecydowanej większości grup, w marcu ujemne stopy zwrotu zanotowały jedynie fundusze akcji rynków rozwiniętych, zarówno te inwestujące globalnie, jak i wyłącznie na rynkach azjatyckich, a powodem było słabsze zachowanie akcji spółek chińskich, stanowiących coraz większy udział w benchmarkach tych funduszy

              Wśród funduszy akcyjnych inwestujących na krajowym rynku dość duże zróżnicowania, ale kolejny miesiąc wzrostów, zarówno w grupie funduszy akcji uniwersalnych, jak i małych i średnich spółek

 

 


 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w marcu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

2021-03-10 10:50:00

Raport funduszowy - W lutym korekta wycen funduszy obligacji oraz akcji wzrostowych

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w lutym. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

 

Wzrost rentowności, a spadek cen, zwłaszcza, w końcówce miesiąca na rynkach długoterminowych obligacji skarbowych krajów wysoko-rozwiniętch (DM) na czele z USA, miał istotne implikacje dla głównych klas funduszy.

 

Poprzez mechanizm premii, straciły na wartości wszystkie fundusze polskich obligacji skarbowych oraz z rynków EM, a także większość funduszy dłużnych globalnych.

 

Wśród funduszy akcyjnych korekty zanotowały z kolei fundusze bazujące na szeroko-rozumianych spółkach wzrostowych, często drogo wycenianych w relacji czy to bieżących czy prognozowanych zysków, ale charakteryzujące się co najmniej dwucyfrowymi dynamikami przychodów.

 

Na rynku surowcowym – dychotomia – traciły wszystkie fundusze z eskpozycją na złoto, zyskiwały za ekspozycją na każdy inny surowiec.

 

2021-02-12 16:30:00

Raport funduszowy - W styczniu korekta na rynkach akcji EM oraz długu EM

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w styczniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

 

              W styczniu generalnie kontynuowany był, przyśpieszony w listopadzie informacjami o pozytywnych wynikach szczepionek, trend wzrostu cen aktywów ryzykownych, ale jedynie połowicznie

              Zyskiwały generalnie fundusze akcji z rynków EM, w szczególności azjatyckich EM, oaz polskich MiŚ

              Spadały natomiast niektóre fundusze akcji z krajów DM (zarówno regionalne, jak i sektorowe) fundusze długu EM oraz fundusze dłużne zagraniczne uniwersalne

              Kolejny miesiąc, pomimo tylko nieznacznego wzrostu benchmarku, dobrze radziły sobie fundusze polskich obligacji zarówno skarbowych, jak i krótkoterminowych, korzystając w części odpowiednio z ekspozycji zagranicznych i /lub na ryzyko kredytowe

2021-01-15 14:45:00

Raport funduszowy - Grudzień - Kolejny dobry miesiąc dla wszystkich grup funduszy

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w grudniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.  

 

              Kolejny miesiąc, w którym wszystkie grupy funduszy zanotowały dodatnie stopy zwrotu

              Polskie fundusze zarówno obligacji skarbowych, jak i krótkoterminowych, kolejny miesiąc dobrze radziły sobie pomimo płaskich stóp zwrotu z benchmarków dla polskich obligacji, korzystają odpowiednio z ekspozycji zagranicznych i /lub na ryzyko kredytowe

              W obszarze długu, najlepiej zachowywały się amerykańskie obligacje high-yield oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących (EM),

              w bardzo dobrej kondycji znajduje się rynek surowcowy, po korekcyjnym listopadzie, „do formy” powróciły fundusze złota i akcji spółek z tego segmentu

              w funduszach akcji zagranicznych, po listopadzie, w grudniu ponownie wyższe stopy zwrotu dawało przeważanie alokacji w spółki zaliczane do sektora wzrostowego, czyli głównie, ale nie tylko spółki z szeroko rozumianego sektora IT

2020-12-07 15:40:00

Raport funduszowy - Listopad – rekordowe wyniki funduszy akcyjnych

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w listopadzie. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

•              Listopad był miesiącem z jednymi najwyższych w historii stopami zwrotu na funduszach akcyjnych

•              Wzrosty towarzyszyły też segmentom rynku finansowego dającym ekspozycję na obligacje korporacyjne (zwłaszcza zagraniczne high-yield) oraz obligacji skarbowych krajów z rynków wschodzących (EM),

•Za wyjątkiem funduszy inwestujących w złoto i akcje spółek z tego segmentu, których wyceny spadły, ale w jednocyfrowym tempie, dodatnie stopy zwrotu zanotowały wszystkie kategorie funduszy  

•              Na uwagę zasługuje kolejny wzrostowy miesiąc w grupach fundusze obligacji polskich i pokrewnych, pomimo coraz niższych rentowności na krajowym rynku długu - wyceny obligacji zmiennokuponowych WZ wsparło co prawda nieobniżanie już dalej głównej stopy procentowej NBP na listopadowym posiedzeniu, które wypadło w szycie przyrostu liczby chorych w Polsce na Covid-19, ale wyceny stałokuponowych – spadły