Przetestuj najnowszą aplikację Alior 4 Trader Demo! Skorzystaj z bezpłatnego konta DEMO i sprawdź swoje strategie inwestycyjne! + nota prawna
Biuro Maklerskie na pierwszym miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski Biura Maklerskiego Alior Banku kolejny raz najlepszym rachunkiem na rynku według Pulsu Biznesu! + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
 • INNOVATOR -0.24%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.44%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.42%
 • NCIndex -0.92%
 • sWIG80 0.33%
 • sWIG80dvp 2.01%
 • sWIG80TR 0.35%
 • WIG 0.06%
 • WIG20 -0.06%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.13%
 • WIG20short 0.07%
 • WIG20TR -0.01%
 • WIG30 -0.06%
 • WIG30TR -0.13%
 • WIG-BANKI 0.59%
 • WIG-BUDOW 1.64%
 • WIG-CEE 0.95%
 • WIG-CHEMIA 0.94%
 • WIGdiv 0.50%
 • WIG-ENERG -2.65%
 • WIG-ESG -0.02%
 • WIG.GAMES -0.84%
 • WIG-GORNIC 1.72%
 • WIG-INFO 0.19%
 • WIG-LEKI -0.47%
 • WIG-MEDIA 0.27%
 • WIG.MS-BAS -0.96%
 • WIG.MS-FIN 0.35%
 • WIG.MS-PET 0.70%
 • WIG-NRCHOM 0.03%
 • WIG-ODZIEZ -0.48%
 • WIG-PALIWA 0.99%
 • WIG-Poland -0.01%
 • WIG-SPOZYW -0.13%
 • WIGtech -0.26%
 • WIGtechTR -0.32%
 • WIG-TELKOM -0.66%
 • WIG-Ukrain 0.47%
Wyświetl
...
...
2021-07-05 14:40:00

Raport funduszowy - cze'21 - powrót do tendencji sprzed listopada ub. r.

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku.

 

•              Najwyższe stopy zwrotu odnotowały fundusze inwestujące na rynkach rozwiniętych,
w szczególności w spółki wzrostowe, zwłaszcza z sektora IT

•              Po kilku bardzo dobrych miesiącach, „płaski” miesiąc zanotowały fundusze akcji polskich, zarówno uniwersalne, jak i MiŚ

•              Dobra passa, z nielicznymi wyjątkami, została przerwana wśród funduszy rynku surowcowego

•              Na rynkach obligacji – fundusze obligacji polskich i uniwersalne po serii spadkowych miesięcy, dzięki udanej końcówce miesiąca, czerwiec kończą „na plusie”, ze zmiennym szczęściem radziły sobie natomiast fundusze długu EM, a dalsze spadki miały miejsce w segmencie „najbezpieczniejszych” funduszy polskich obligacji krótkoterminowych skarbowych

 

2021-06-09 15:35:00

Raport funduszowy - maj'21 - polskie akcje i surowce z największymi wzrostami

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w maju.

 

Najpopularniejsze grupy funduszy obligacji polskich zanotowały w maju spadki wartości

 

Za to maj okazał się być jednym z najlepszych w ostatnim czasie miesięcy dla funduszy akcji polskich

 

W funduszach akcji globalnych znów o stopach zwrotu bardziej aniżeli alokacja geograficzna, decydował dominujący styl inwestycyjny i przeważanie spółek zaliczanych do segmentu value nad spółki zaliczane do segmentu growth

 

Trwa dobra passa na rynku surowcowym i to w tej grupie funduszy (17.) maj przyniósł średnio najwyższą stopę zwrotu.

2021-05-07 13:00:00

Raport funduszowy - Kwiecień – kolejny dobry miesiąc dla funduszy akcji

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w kwietniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.  

 

Wszystkie grupy funduszy akcji za wyjątkiem inwestujących na azjatyckich rynkach wschodzących (wybuch epidemii Covid-19 w Indiach) zanotowały dodatnie stopy zwrotu.

 

Po dwu miesiącach przerwy powróciło lepsze zachowanie funduszy inwestujących w spółki wzrostowe.

 

W kwietniu bardzo dobre zachowanie także wszystkich funduszy powiązanych z rynkiem surowcowym (posiadających zarówno ekspozycje na surowce, jak i akcji spółek tego sektora).

 

Coraz trudniej natomiast o zarobek na funduszach polskich obligacji skarbowych i uniwersalnych długoterminowych – coraz wyższe odczyty inflacyjne i wzrost oczekiwań inflacyjnych nie służą długoterminowym stałokuponowym obligacjom, które stanowią trzon portfeli w tych funduszach.

2021-04-07 11:20:00

Raport funduszowy - Marzec kolejnym miesiącem wzrostów funduszy akcji a spadków funduszy obligacji

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

 

              Dalszy wzrost rentowności, a spadek cen, zwłaszcza, w końcówce miesiąca na rynkach długoterminowych obligacji skarbowych krajów wysoko-rozwiniętch (DM) na czele z USA, spowodował dalsze spadki w segmentach funduszy obligacji globalnych oraz EM

              Natomiast trwa dobra passa funduszy akcyjnych w zdecydowanej większości grup, w marcu ujemne stopy zwrotu zanotowały jedynie fundusze akcji rynków rozwiniętych, zarówno te inwestujące globalnie, jak i wyłącznie na rynkach azjatyckich, a powodem było słabsze zachowanie akcji spółek chińskich, stanowiących coraz większy udział w benchmarkach tych funduszy

              Wśród funduszy akcyjnych inwestujących na krajowym rynku dość duże zróżnicowania, ale kolejny miesiąc wzrostów, zarówno w grupie funduszy akcji uniwersalnych, jak i małych i średnich spółek

 

 


 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w marcu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

2021-03-10 10:50:00

Raport funduszowy - W lutym korekta wycen funduszy obligacji oraz akcji wzrostowych

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w lutym. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

 

Wzrost rentowności, a spadek cen, zwłaszcza, w końcówce miesiąca na rynkach długoterminowych obligacji skarbowych krajów wysoko-rozwiniętch (DM) na czele z USA, miał istotne implikacje dla głównych klas funduszy.

 

Poprzez mechanizm premii, straciły na wartości wszystkie fundusze polskich obligacji skarbowych oraz z rynków EM, a także większość funduszy dłużnych globalnych.

 

Wśród funduszy akcyjnych korekty zanotowały z kolei fundusze bazujące na szeroko-rozumianych spółkach wzrostowych, często drogo wycenianych w relacji czy to bieżących czy prognozowanych zysków, ale charakteryzujące się co najmniej dwucyfrowymi dynamikami przychodów.

 

Na rynku surowcowym – dychotomia – traciły wszystkie fundusze z eskpozycją na złoto, zyskiwały za ekspozycją na każdy inny surowiec.

 

2021-02-12 16:30:00

Raport funduszowy - W styczniu korekta na rynkach akcji EM oraz długu EM

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w styczniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

 

              W styczniu generalnie kontynuowany był, przyśpieszony w listopadzie informacjami o pozytywnych wynikach szczepionek, trend wzrostu cen aktywów ryzykownych, ale jedynie połowicznie

              Zyskiwały generalnie fundusze akcji z rynków EM, w szczególności azjatyckich EM, oaz polskich MiŚ

              Spadały natomiast niektóre fundusze akcji z krajów DM (zarówno regionalne, jak i sektorowe) fundusze długu EM oraz fundusze dłużne zagraniczne uniwersalne

              Kolejny miesiąc, pomimo tylko nieznacznego wzrostu benchmarku, dobrze radziły sobie fundusze polskich obligacji zarówno skarbowych, jak i krótkoterminowych, korzystając w części odpowiednio z ekspozycji zagranicznych i /lub na ryzyko kredytowe