Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -0.68%
 • mWIG40 -0.62%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.62%
 • NCIndex -1.62%
 • sWIG80 -0.80%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.80%
 • WIG -1.27%
 • WIG20 -1.50%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.01%
 • WIG20short 1.51%
 • WIG20TR -1.50%
 • WIG30 -1.47%
 • WIG30TR -1.47%
 • WIG-BANKI -1.16%
 • WIG-CEE -1.22%
 • WIG-CHEMIA -1.30%
 • WIGdiv -0.27%
 • WIG-ENERG 1.52%
 • WIG-ESG -1.04%
 • WIG.GAMES -3.48%
 • WIG-GORNIC -4.96%
 • WIG-INFO -0.40%
 • WIG-LEKI -0.84%
 • WIG-MEDIA -0.79%
 • WIG-MOTO 0.59%
 • WIG.MS-BAS -1.22%
 • WIG.MS-FIN -1.29%
 • WIG.MS-PET -1.34%
 • WIG-NRCHOM 0.35%
 • WIG-ODZIEZ -1.55%
 • WIG-PALIWA -1.37%
 • WIG-Poland -1.23%
 • WIG-SPOZYW -2.92%
 • WIGtech -0.15%
 • WIGtechTR -0.15%
 • WIG-TELKOM 4.78%
 • WIG-Ukrain -1.71%
Wyświetl
...
...
2021-02-12 16:30:00

Raport funduszowy - W styczniu korekta na rynkach akcji EM oraz długu EM

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w styczniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

 

              W styczniu generalnie kontynuowany był, przyśpieszony w listopadzie informacjami o pozytywnych wynikach szczepionek, trend wzrostu cen aktywów ryzykownych, ale jedynie połowicznie

              Zyskiwały generalnie fundusze akcji z rynków EM, w szczególności azjatyckich EM, oaz polskich MiŚ

              Spadały natomiast niektóre fundusze akcji z krajów DM (zarówno regionalne, jak i sektorowe) fundusze długu EM oraz fundusze dłużne zagraniczne uniwersalne

              Kolejny miesiąc, pomimo tylko nieznacznego wzrostu benchmarku, dobrze radziły sobie fundusze polskich obligacji zarówno skarbowych, jak i krótkoterminowych, korzystając w części odpowiednio z ekspozycji zagranicznych i /lub na ryzyko kredytowe

2021-01-15 14:45:00

Raport funduszowy - grudzień - Kolejny dobry miesiąc dla wszystkich grup funduszy

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w grudniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.  

 

              Kolejny miesiąc, w którym wszystkie grupy funduszy zanotowały dodatnie stopy zwrotu

              Polskie fundusze zarówno obligacji skarbowych, jak i krótkoterminowych, kolejny miesiąc dobrze radziły sobie pomimo płaskich stóp zwrotu z benchmarków dla polskich obligacji, korzystają odpowiednio z ekspozycji zagranicznych i /lub na ryzyko kredytowe

              W obszarze długu, najlepiej zachowywały się amerykańskie obligacje high-yield oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących (EM),

              w bardzo dobrej kondycji znajduje się rynek surowcowy, po korekcyjnym listopadzie, „do formy” powróciły fundusze złota i akcji spółek z tego segmentu

              w funduszach akcji zagranicznych, po listopadzie, w grudniu ponownie wyższe stopy zwrotu dawało przeważanie alokacji w spółki zaliczane do sektora wzrostowego, czyli głównie, ale nie tylko spółki z szeroko rozumianego sektora IT

2020-12-07 15:40:00

Raport funduszowy - Listopad – rekordowe wyniki funduszy akcyjnych

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w listopadzie. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

•              Listopad był miesiącem z jednymi najwyższych w historii stopami zwrotu na funduszach akcyjnych

•              Wzrosty towarzyszyły też segmentom rynku finansowego dającym ekspozycję na obligacje korporacyjne (zwłaszcza zagraniczne high-yield) oraz obligacji skarbowych krajów z rynków wschodzących (EM),

•Za wyjątkiem funduszy inwestujących w złoto i akcje spółek z tego segmentu, których wyceny spadły, ale w jednocyfrowym tempie, dodatnie stopy zwrotu zanotowały wszystkie kategorie funduszy  

•              Na uwagę zasługuje kolejny wzrostowy miesiąc w grupach fundusze obligacji polskich i pokrewnych, pomimo coraz niższych rentowności na krajowym rynku długu - wyceny obligacji zmiennokuponowych WZ wsparło co prawda nieobniżanie już dalej głównej stopy procentowej NBP na listopadowym posiedzeniu, które wypadło w szycie przyrostu liczby chorych w Polsce na Covid-19, ale wyceny stałokuponowych – spadły

2020-11-06 19:40:00

Raport funduszowy - Październik najgorszym miesiącem na rynkach rozwiniętych od marca

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w październiku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

 •              Niepewność przed wyborami w USA oraz II fala pandemii Covid-19 w Europie  wygenerowała spadki na funduszach akcji rynków rozwiniętych oraz akcji polskich

•              Jasnym punktem na mapie inwestycyjnej świata były natomiast fundusze inwestujące w aktywa z rynków wschodzących, zarówno akcji jak i obligacji

•              Mimo coraz niższych rentowności, drugi miesiąc z rzędu atrakcyjne wyniki zanotowały fundusze obligacji polskich i pokrewne

 

 

2020-10-09 09:40:00

Raport funduszowy - październik - Zadyszka na rynkach akcji oraz obligacji EM/HY

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku we wrześniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.  

 Spółki technologiczne w USA na początku września doznały ponad 10%-owej  korekty, ale już pod koniec miesiąca odzyskiwały siłę, przez co w dłuższych horyzontach czasowych (od 3 mies. wzwyż) fundusze akcji z ich największych udziałem (fundusze globalne/ rynków rozwiniętych/ wzrostowych/ sektorowe IT) przewodzą pod względem stopy zwrotu,

 

W obszarze długu, niezłe jak na obecnie oferowane poziomy rentowności, stopy zwrotu zanotowały fundusze polskich obligacji skarbowych,

 

Na minusie fundusze obligacji z rynków wschodzących oraz high-yield.

2020-09-04 18:10:00

Raport funduszowy - wrzesień - górą ponownie rozwinięte oraz azjatyckie rynki akcji

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w sierpniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

Wysokie stopy zwroty funduszy akcji rynków rozwiniętych

•              Strome trendy wzrostowe w sierpniu kontynuowały amerykańskie spółki technologiczne,

•              Dobrze zachowywały się też azjatyckie rynki wschodzące, na czele z akcjami chińskimi, w związku czym fundusze inwestujące na tych rynkach zanotowały najlepsze wyniki,

•              Na rynku obligacji rodzaj pewnego status quo. Wsparcie płynnościowe czołowych banków centralnych zbiło rynkowe stopy procentowe do poziomów bliskich lub poniżej zera, zredukowały się też w okresie kwiecień-sierpień znacząco premie kredytowe,

•              Dobre wyniki funduszy Alior TFI w swoich grupach porównawczych.