Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2599.19%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.34%
 • mWIG40TR 0.35%
 • NCIndex 0.81%
 • sWIG80 0.61%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.61%
 • WIG 0.47%
 • WIG20 0.48%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.00%
 • WIG20short -0.47%
 • WIG20TR 0.50%
 • WIG30 0.54%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.34%
 • WIG-BUDOW -0.98%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.90%
 • WIGdiv 0.19%
 • WIG-ENERG -0.29%
 • WIG-ESG 0.50%
 • WIG.GAMES 1.98%
 • WIG-GORNIC 1.69%
 • WIG-INFO 1.55%
 • WIG-LEKI 3.44%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO 0.03%
 • WIG.MS-BAS 0.86%
 • WIG.MS-FIN 0.21%
 • WIG.MS-PET 0.69%
 • WIG-ODZIEZ -0.45%
 • WIG-PALIWA 0.81%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.17%
 • WIGtech 1.09%
 • WIG-TELKOM 0.40%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl
...
...
2020-02-12 13:25:00

Raport funduszowy - luty 2020

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w styczniu.

Epidemia koronawirusa i nowe maksima w USA

•              Wybuch epidemii koronawirusa nie przeszkodził, będącym lokomotywami hossy globalnej trwającej już ponad dekadę, spółkom technologicznym z USA w poprawieniu nowych maksimów notowań

•              Pod presją pozostawały aktywa z rynków wschodzących, na czele z akcjami chińskimi oraz obligacjami EM w walutach lokalnych

•              W Polsce kolejny miesiąc dobrego zachowania spółek małych i średnich

•              W styczniu powyżej średniej z ostatnich 12 mies. stopa zwrotu w grupach funduszy obligacji polskich krótkoterminowych i korporacyjnych.

 

 

2020-01-09 09:35:00

Raport funduszowy - styczeń 2020

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w grudniu.

Kolejny miesiąc nowych maksimów w USA

•              W grudniu fundusze akcji rynków wschodzących, spółek surowcowych oraz obligacji EM z najwyższymi średnimi wynikami

•              Coraz trudniej o satysfakcjonujące stopy zwrotu w segmencie polskich obligacji (skarbowych i krótkoterminowych)

•              Na polskim rynku drugi miesiąc z rzędu lepszego zachowania funduszy akcji małych i średnich spółek od tych o uniwersalnych politykach inwestycyjnych

•              Od 1 stycznia 2020 r. spada maksymalna opłata za zarządzanie w funduszach akcji polskich, z 3,5% do 3,0%

 

 

2019-12-05 08:55:00

Raport funduszowy - grudzień 2019 - nowe maksima w USA

Raport funduszowy , Zbigniew Obara

•              Na fali wzrostu oczekiwań na podpisanie długo wyczekiwanego porozumienia handlowego pomiędzy USA i Chinami, indeksy na rynkach akcji rozwiniętych, głównie w USA, mocno się zazieleniły, a prym we wzrostach wiodły branże ochrony zdrowia i IT

•              Bałagan prawny po wyroku TSUE z kredytami frankowymi zaciążył natomiast na wycenach akcji krajowych banków, co zepchnęło polski indeks do miana w zasadzie najgorszego na świecie, licząc stopę zwrotu za ostatnie 12 mies., niemniej część f. akcji polskich zanotowała dodatnie stopy zwrotu, głównie dzięki segmentowi małych i średnich spółek 

•              Korekcyjne zachowanie natomiast funduszy obligacji EM, płaskie polskich dłużnych krótkoterminowych

 

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w listopadzie.

2019-11-12 08:45:00

Raport funduszowy - listopad 2019

Raport funduszowy

Nowe maksima notowań w USA

•              Bardzo dobry miesiąc dla funduszy akcji inwestujących w spółki wzrostowe, w tym IT, gdzie po obniżce kosztu pieniądza w USD, indeksy poprawiły historyczne maksima notowań

•              Dzięki osłabieniu dolara bardzo dobre zachowanie także funduszy inwestujących na rynkach wschodzących, zarówno akcji, jak i obligacji

•              Fundusze akcji polskich znowu słabiej od zagranicznych

•              Poza EM na rynkach długu uwarunkowania były wymagające (spadek cen obligacji skarbowych na rynkach bazowych – USA, Niemcy, oraz europejskich korporacyjnych IG, ale większość funduszy zdołała wypracować dodatnią stopę zwrotu

•              Polskie fundusze długu krótkoterminowego, jak również długu skarbowego zanotowały dobry miesiąc, jak na panujące uwarunkowania (płaskie rent.)

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w październiku.

2019-10-04 12:25:00

Raport funduszowy - październik 2019

Raport funduszowy , Zbigniew Obara

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku we wrześniu.

Słabe polskie „MiŚ”-ie i spółki surowcowe na tle dobrych wyników w pozostałych segmentach

•              We wrześniu jedynymi grupami funduszy z ujemnymi stopami zwrotu (oprócz kosmetycznych spadków w niektórych grupach funduszy obligacyjnych) były grupy funduszy polskich małych i średnich spółek oraz globalnych spółek surowcowych (głównie na skutek korekty cen złota)

•              Z kolei najlepiej w ubiegłym miesiącu zachowywały się (z dwucyfrowymi wzrostami), mocno poturbowane w poprzednich latach, fundusze akcji tureckich

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku we wrześniu.

2019-09-06 11:35:00

Raport funduszowy - wrzesień 2019

Raport funduszowy , Zbigniew Obara

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w sierpniu.

Spadki na akcjach, wzrosty na obligacjach

•              Najbardziej znacząca od maja korekta na rynkach akcji

•              Dalsze minima rentowności na rynkach obligacji skarbowych krajów wysoko-rozwiniętych (DM) oraz Polski

•              Dalszy wzrost cen złota, spadki cen pozostałych surowców/ akcji spółek surowcowych, na których można znaleźć ekspozycję w funduszach

•              Ze względu na umocnienie dolara i wzrost napięć na linii USA-Chiny korekta także długu rynków wschodzących (EM)

 

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w sierpniu.