Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.35%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.25%
 • NCIndex -2.93%
 • sWIG80 -1.86%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.84%
 • WIG -2.04%
 • WIG20 -2.09%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.94%
 • WIG20short 1.98%
 • WIG20TR -2.01%
 • WIG30 -2.14%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -4.34%
 • WIG-BUDOW -4.20%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.07%
 • WIGdiv -1.63%
 • WIG-ENERG -3.81%
 • WIG-ESG -1.84%
 • WIG.GAMES -2.60%
 • WIG-GORNIC -3.78%
 • WIG-INFO -1.37%
 • WIG-LEKI -0.31%
 • WIG-MEDIA -0.21%
 • WIG-MOTO -0.90%
 • WIG.MS-BAS -4.64%
 • WIG.MS-FIN -4.03%
 • WIG.MS-PET -2.29%
 • WIG-NRCHOM -1.80%
 • WIG-ODZIEZ -1.83%
 • WIG-PALIWA -2.67%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.57%
 • WIGtech 2.92%
 • WIG-TELKOM 12.89%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl
...
...
2020-09-04 18:10:00

Raport funduszowy - wrzesień - górą ponownie rozwinięte oraz azjatyckie rynki akcji

Raport funduszowy , Zespół Analiz BM

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w sierpniu. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

Wysokie stopy zwroty funduszy akcji rynków rozwiniętych

•              Strome trendy wzrostowe w sierpniu kontynuowały amerykańskie spółki technologiczne,

•              Dobrze zachowywały się też azjatyckie rynki wschodzące, na czele z akcjami chińskimi, w związku czym fundusze inwestujące na tych rynkach zanotowały najlepsze wyniki,

•              Na rynku obligacji rodzaj pewnego status quo. Wsparcie płynnościowe czołowych banków centralnych zbiło rynkowe stopy procentowe do poziomów bliskich lub poniżej zera, zredukowały się też w okresie kwiecień-sierpień znacząco premie kredytowe,

•              Dobre wyniki funduszy Alior TFI w swoich grupach porównawczych.

2020-08-06 11:15:00

Raport funduszowy - sierpień 2020 - Kolejny miesiąc wzrostów w „prawie” wszystkich segmentach funduszy

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w lipcu.

Kolejny miesiąc wzrostów w „prawie” wszystkich segmentach funduszy

•              Jedynie fundusze akcji rynków wschodzących inwestujące punktowo, ale i nie na azjatyckich rynkach wschodzących zanotowały w lipcu średnio kosmetyczną korektę (-0,2%), wszystkie inne grupy funduszy zanotowały, podobnie jak w czerwcu, zwyżki

•              Pomimo trudnych uwarunkowań na krajowym rynku długu, dobrze radzą sobie fundusze na nim działające

•              Po kilku latach przerwy swoje „5 minut” mają fundusze polskich akcji MiŚ, gwałtowny wzrost aktywności inwestorów detalicznych na GPW, wepchnął notowania sWIG80 na blisko 3-letnie maksima, jednocześnie obserwujemy gigantyczną hossę na akcjach polskich producentów gier

 

2020-07-08 12:25:00

Raport funduszowy - lipiec 2020

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Dalsze odrabianie strat po marcowych spadkach  

•              Średnie stopy zwrotu były dodatnie we wszystkich grupach funduszy

•              Najmocniej zyskiwały fundusze akcji z rynków wschodzących (w tym azjatyckich), głównie dzięki najwcześniej opanowanej epidemii w czołowych gospodarkach tego kontynentu (Chiny, Korea, Tajwan)

•              W segmencie polskich funduszy akcyjnych trwa dobra pasa małych spółek, z obszaru produkcji gier oraz sWIG80, co premiuje rozwiązania dedykowane temu segmentowi, lub te z funduszy akcji polskich uniwersalnych, które w największym stopniu odchylają się od swojego benchmarku w ich stronę

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w czerwcu. 

2020-06-03 10:20:00

Raport funduszowy - czerwiec 2020

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w maju. 

Wzrosty we wszystkich grupach funduszy  

•              Znoszenie zakazów dotyczących przemieszczania się ludności oraz aktywności gospodarczej, w połączeniu z zastrzykami gotówki ze strony rządów i banków centralnych sprzyjają „braniu” ryzyka na rynkach finansowych

•              W maju tylko jedna grupa funduszy (akcji azjatyckich rynków wschodzących) zanotowała spadek, reszta wzrosty

•              Szczególnie mocno, zwłaszcza na tle historycznym zachowywały się fundusze zarówno obligacji, jak i akcji polskich. Zmniejszona konsumpcja przy stabilnych dochodach gospodarstw domowych sprzyja stopie inwestycji, co przy niskich stopach procentowych oraz spadku atrakcyjności inwestycji alternatywnych jak mieszkania na wynajem, sprzyja inwestycjom krajowych inwestorów w akcje

•              Ciekawym zjawiskiem na polskim rynku był dodatni napływ środków do funduszy akcyjnych już w marcu, w okresie największych spadków, co oznacza, że inwestorzy nauczyli się działać rozsądnie i zwiększać alokacje w aktywa najbardziej przecenione

2020-05-05 15:45:00

Raport funduszowy - maj 2020

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Korekcyjny – wzrostowy miesiąc w funduszach ryzykownych  

•              Szybka reakcja czołowych banków centralnych w postaci szeroko zakrojonych zakupów instrumentów finansowych oraz programy stymulacyjne rządów w kwietniu wpłynęły na poprawę sentymentu inwestorów, po najsłabszym w dekadzie miesiącu, jakim był marzec

•              W segmencie dawnych funduszy pieniężnych, w których jednakże część podmiotów posiłkuje się inwestycjami w obligacje długoterminowe acz zmienno-kuponowe druga obniżka stopy procentowej NBP (8 kwietnia) nie narobiła już wiele szkód, przy czym trwale obniżyła rentowność inwestycji w tym segmencie

•              Znakomity miesiąc w segmencie polskich małych i średnich spółek, dla których lokomotywą okazały się spółki producentów gier, wśród których w ogóle nie można mówić o jakimkolwiek kryzysie

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w kwietniu.

2020-04-07 15:05:00

Raport funduszowy - kwiecień 2020

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Najgorszy miesiąc w funduszach od 2008 roku

•              Obawy o implikację epidemii koronawirusa na gospodarkę i wyniki spółek, sprowokowały najgorszy miesiąc dla funduszy rynku akcji do wielu lat

•              Mocno traciły też segmenty zagraniczne segmenty obligacji – zarówno korporacyjnych, jak i rynków EM

•              Sporo rozczarowań, zwłaszcza w relacji do czasokresu z jakiego zyski zostały skorygowane w tym miesiącu, miało miejsce w segmencie obligacji krótkoterminowych

Raport podsumowuje stopy zwrotu otwartych funduszy akcji i obligacji o aktywach przekraczających 5 mln zł z oferty Alior Banku w marcu.