Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • INNOVATOR 0.55%
 • InvestorMS -0.08%
 • mWIG40 -0.04%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.04%
 • NCIndex 0.17%
 • sWIG80 0.50%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.50%
 • TBSP.Index 0.08%
 • WIG 0.24%
 • WIG140 0.28%
 • WIG20 0.36%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.70%
 • WIG20short -0.32%
 • WIG20TR 0.36%
 • WIG30 0.36%
 • WIG30TR 0.36%
 • WIG-BANKI -0.27%
 • WIG-BUDOW -0.27%
 • WIG-CEE 0.20%
 • WIG-CHEMIA 0.71%
 • WIGdiv 0.42%
 • WIG-ENERG 0.88%
 • WIG-ESG 0.36%
 • WIG.GAMES5 1.56%
 • WIG-GORNIC -0.55%
 • WIG-GRY 1.31%
 • WIG-INFO 1.10%
 • WIG-LEKI -0.17%
 • WIG-MEDIA 0.35%
 • WIG-MOTO -4.10%
 • WIG.MS-BAS -0.03%
 • WIG.MS-FIN -0.14%
 • WIG.MS-PET -1.01%
 • WIG-NRCHOM 0.25%
 • WIG-ODZIEZ 2.75%
 • WIG-PALIWA -1.44%
 • WIG-Poland 0.23%
 • WIG-SPOZYW 1.78%
 • WIGtech 0.72%
 • WIGtechTR 0.72%
 • WIG-Ukrain 1.37%
Wyświetl
...
...
2022-04-08 12:30:00

Raport funduszowy - Mar'22 – znów spadki we wszystkich segmentach obligacji

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu.

•              W marcu miało miejsce potężne zróżnicowanie zachowania rynku akcji i obligacji. Rynki akcji dość szybko otrząsnęły się z szoku po inwazji Rosji na Ukrainę. Implikacje w postaci zwiększonych deficytów budżetowych, wydatków fiskalnych, w tym na zbrojenie, zarówno historyczne jak i tym razem korzystnie wpływały na rynki akcji i tym samym wyceny funduszy nań inwestujących.

•              Natomiast w związku z dalszym gwałtownym wzrostem inflacji i oczekiwań inflacyjnych, wszystkie główne indeksy obligacji na świecie pogłębiły straty (ceny są odwrotnie skorelowane z rentownością) i tylko kilka spośród kilkudziesięciu funduszy obligacyjnych dostępnych w ofercie Alior Banku zakończyło miesiąc na symbolicznym plusie.

•              Spóźnianie się z podnoszeniem krótkoterminowych stóp procentowych będących pod kontrolą czołowych banków centralnych (Fed, EBC) w dobie wysokiej inflacji, nie zapobiega wzrostowi rentowności obligacji skarbowych długoterminowych, a sprzyja spadkom ich cen.

•              Jednocześnie cały czas kontynuowana jest hossa na rynku surowcowym.

2022-03-10 11:50:00

Luty – fundusze „Nowej Europy” z największymi stratami

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

Agresja z Rosji na Ukrainę spowodowała w końcówce lutego wzrost awersji do ryzyka nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (tu straty zarówno na akcjach jak i obligacjach były największe), ale także na globalnym rynku finansowym.

 

Borykające się od drugiej połowy ubiegłego roku z wysoką inflacją i posiadające własne waluty kraje regionu Europy Środkowo-wschodniej, a więc także Polska, doświadczyły osłabienia walut i wzrostu rynkowych stóp procentowych (rentowności obligacji).

 

Najbardziej gwałtowne straty, niekiedy przekraczające 90%, odnotowały natomiast aktywa rosyjskie (akcje i obligacje) w wyniku pakietu sankcji, a następnie retorsji ze strony Rosji. Giełdy w Rosji przestały działać, a inwestorzy, którzy posiadali kwity depozytowe akcji rosyjskich spółek, dla których handel odbywał się cały czas na giełdzie londyńskiej, zepchnęli kursy niemal do zera (straty względem początku lutego często przekraczały 90%).

 

Jedyną grupą funduszy, które w lutym zanotowała wzrosty (i kontynuowały je również na początku marca) były fundusze surowcowe. Rosja jest drugim największym eksporterem ropy, z kolei Ukraina i Rosja są czołowymi eksporterami na świecie pszenicy, a także innych towarów rolnych. Ceny w zasadzie wszystkich surowców wyskoczyły w rezultacie mocno do góry, podobnież jak (choć w nieco mniejszym stopniu) akcji spółek produkujących surowce.

2022-02-04 07:25:00

Raport funduszowy sty'22 - spadki funduszy i akcji i obligacji, stabilizacja oszczędnościowych

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku. Stopy zwrotu dla indeksów znajdują się na końcu raportu. 

Dalsze przeszacowanie oczekiwań rynkowych co do tempa podwyżek i docelowego poziomu stopy procentowej NBP doprowadziło w styczniu do dalszych zniżek cen (a wzrostu rentowności) średnio- i długoterminowych obligacji skarbowych; na fali prawdopodobnej zapowiedzi pierwszej podwyżki stopy procentowej w USA na najbliższym tj. marcowym posiedzeniu Fed, straciły też średnio wszystkie grupy funduszy zagranicznych.

 

Z kolei wzrost stopy WIBOR6M, będącej bazą do oprocentowania krajowych obligacji zmienno-kuponowych wsparł ich wyceny, dzięki czemu zarówno fundusze „krótkoterminowych” obligacji skarbowych, obligacji korporacyjnych, jak i uniwersalne w styczniu doświadczyły stabilizacji.

 

W styczniu potraciły na wartości także wszystkie grupy funduszy akcji – najmocniej wyeksponowane na amerykańskie spółki technologiczne, czy szerzej „wzrostowe”.

2022-01-13 10:25:00

Raport funduszowy - gru'21 - Powtórka z października

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku.

Podwyżka prognozy NBP inflacji całorocznej na 2022 r. z 5,8% na 7,6%, odpowiadała w końcówce grudnia za ponowny wzrost rentowności polskich obligacji skarbowych stałokuponowych;

 

W rezultacie, pomimo stabilizacji przez większą część grudnia, miesiąc zakończył się trzecim z rzędu znaczącym spadkiem notowań w grupie funduszy polskich obligacji skarbowych i uniwersalnych, a całoroczne spadki najsłabszych funduszy były w tej grupie nawet dwucyfrowe;

 

Podobnie jak w październiku, straty na obligacjach (polskich, bo zagraniczne dały w grudniu zarobić) powetowała z nawiązką większość funduszy akcji, po raz kolejny udowadniając zasadność inwestowania zdywersyfikowanego (w różne klasy aktywów), zwłaszcza w obecnym zaawansowanym cyklu gospodarczym i giełdowym;

 

2021-12-10 16:35:00

Raport funduszowy - lis'21 - spadki we wszystkich grupach funduszy

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku.

•              Gwałtowne przeszacowanie oczekiwań co do poziomu i tempa wzrostu stopy procentowej NBP, po coraz wyższych odczytach inflacyjnych, wpłynęło w listopadzie na drugi z rzędu miesiąc wysokich spadków cen polskich obligacji skarbowych, zarówno zmienno-, jak i stałokuponowych;

•              W przeciwieństwie do października, w listopadzie strat na obligacjach nie powetowały fundusze akcji;

•              Głębszą korektę, po znakomitych pierwszych 10 miesiącach roku, gdzie WIG tylko za rosyjskim RTS, był II najsilniejszym indeksem regionalnym na świecie, zanotowały akcje polskie;

•              Po serii wzrostowych miesiący, korekta dosięgnęła także grupę funduszy powiązanych z rynkiem surowców.

2021-11-23 11:20:00

Raport funduszowy paź'21 – rekordowe spadki funduszy obligacji

Raport funduszowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Raport podsumowuje stopy zwrotu jednostek w PLN otwartych funduszy akcji i obligacji z oferty Alior Banku.

•              Gwałtowne przeszacowanie oczekiwań inflacyjnych oraz co do poziomu stóp procentowych banków centralnych, zwłaszcza w naszym regionie Europy, wpłynęło na wysokie spadki cen długoterminowych obligacji stałokuponowych.

•              Najboleśniej w historii odczuły to fundusze z grupy polskich obligacji skarbowych i uniwersalnych.

•              Ze wszystkich funduszy obligacji, tylko 1 (słownie: jeden) zakończył październik na plusie i to mocno symbolicznym. Za to najsłabszy wynik funduszu obligacji to aż -5,0%.

•              Diametralnie odmienna sytuacja miała miejsce wśród funduszy akcji, gdzie zdecydowana większość zaliczyła wzrosty; w przypadku funduszy akcji globalnych było to szybkie odrabianie strat po wrześniowej korekcie, w przypadku funduszy akcji polskich – kontynuacja wzrostów.

•              Udany miesiąc także w grupie funduszy z aktywami wyeksponowanych na ceny surowców.