Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2340.30%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 0.26%
 • mWIG40TR 0.26%
 • NCIndex -0.66%
 • RESPECT -0.37%
 • sWIG80 0.12%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.12%
 • WIG -0.18%
 • WIG20 0.00%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.72%
 • WIG20short 0.37%
 • WIG20TR -0.36%
 • WIG30 -0.10%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -0.34%
 • WIG-BUDOW 0.92%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 1.69%
 • WIGdiv 0.13%
 • WIG-ENERG -0.93%
 • WIG-ESG -0.25%
 • WIG.GAMES 0.29%
 • WIG-GORNIC -0.90%
 • WIG-INFO 0.29%
 • WIG-LEKI -0.18%
 • WIG-MEDIA 0.27%
 • WIG-MOTO -0.04%
 • WIG.MS-BAS -1.07%
 • WIG.MS-FIN -0.55%
 • WIG.MS-PET 0.07%
 • WIG-ODZIEZ 0.07%
 • WIG-PALIWA -0.20%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.29%
 • WIGtech -0.16%
 • WIG-TELKOM -1.21%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Multi Asset

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje doboru lokat, stosując politykę zmiennej alokacji. Inwestuje, zależnie od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego, w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje i kwity depozytowe), instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Każda z ww. kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% wartości aktywów.

Nazwa

Alior Multi Asset (Alior SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie aktywnej alokacji
Początek działalności: 2009-03-24
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -3,87 %
Miesięczna stopa średnia -1,80 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -1,41 %
Największy spadek wartości JU -57,09 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-07-22)