Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.42%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.42%
 • NCIndex -2.87%
 • sWIG80 -1.88%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.87%
 • WIG -2.05%
 • WIG20 -1.90%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.88%
 • WIG20short 1.95%
 • WIG20TR -1.99%
 • WIG30 -1.95%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -4.34%
 • WIG-BUDOW -3.89%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.00%
 • WIGdiv -1.67%
 • WIG-ENERG -3.66%
 • WIG-ESG -1.83%
 • WIG.GAMES -1.99%
 • WIG-GORNIC -4.10%
 • WIG-INFO -1.16%
 • WIG-LEKI -0.83%
 • WIG-MEDIA -0.18%
 • WIG-MOTO -1.57%
 • WIG.MS-BAS -4.69%
 • WIG.MS-FIN -4.09%
 • WIG.MS-PET -2.47%
 • WIG-NRCHOM -1.77%
 • WIG-ODZIEZ -2.40%
 • WIG-PALIWA -2.83%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.31%
 • WIGtech 3.22%
 • WIG-TELKOM 13.01%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Polityka inwestycyjna

Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Nazwa

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)

Adres

ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

TFI

Aviva Investors Poland TFI

Telefon

(22) 557 44 44

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki, Grzegorz Latała, Marcin Mężykowski

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Początek działalności: 2011-11-18
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 100% FTSE PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6% w skali roku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.9 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,64 %
Miesięczna stopa średnia 0,40 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,05 %
Największy spadek wartości JU -6,21 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-07-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-09)