Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w euro lub zabezpieczone do euro, emitowane przez spółki i innych niepaństwowych emitentów obligacji, rządy, agencje rządowe i organizacje ponadnarodowe na całym świecie. Fundusz może inwestować: do 30% swoich aktywów w papiery wartościowe o ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% swoich aktywów w państwowe obligacje rządowe, do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką oraz do 20% swoich aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% swoich aktywów w warunkowe obligacje zamienne.

Nazwa

Schroder ISF Sustainable EURO Credit A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Saida Eggerstedt

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2020-03-27
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% ICE BofA Euro Corporate index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,30 %
Miesięczna stopa średnia 0,26 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -16,94 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-21)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)