Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.21%
 • GPWB-B5Y 0.28%
 • GPWB-BWZ 0.04%
 • INNOVATOR -0.43%
 • mWIG40 -0.50%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.49%
 • NCIndex -0.73%
 • sWIG80 0.20%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.20%
 • TBSP.Index 0.19%
 • WIG -0.89%
 • WIG140 -0.90%
 • WIG20 -1.08%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -2.34%
 • WIG20short 1.21%
 • WIG20TR -1.13%
 • WIG30 -1.12%
 • WIG30TR -1.16%
 • WIG-BANKI -1.51%
 • WIG-BUDOW 0.09%
 • WIG-CEE 0.18%
 • WIG-CHEMIA -1.75%
 • WIGdiv -0.27%
 • WIG-ENERG -2.99%
 • WIG-ESG -0.93%
 • WIG.GAMES5 0.05%
 • WIG-GORNIC -2.18%
 • WIG-GRY -0.19%
 • WIG-INFO -0.32%
 • WIG-LEKI 1.34%
 • WIG-MEDIA -0.04%
 • WIG-MOTO 0.31%
 • WIG.MS-BAS -3.14%
 • WIG.MS-FIN -1.40%
 • WIG.MS-PET -1.72%
 • WIG-NRCHOM -1.31%
 • WIG-ODZIEZ -0.84%
 • WIG-PALIWA -1.23%
 • WIG-Poland -0.74%
 • WIG-SPOZYW 1.22%
 • WIGtech -0.14%
 • WIGtechTR -0.14%
 • WIG-Ukrain 0.63%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Zrównoważony

Polityka inwestycyjna

Od 35% do 65% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne. Nie mniej niż połowa aktywów funduszu zapewnia ekspozycję na rynek polski.

Nazwa

ALIOR Zrównoważony (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie zrównoważone
Początek działalności: 2022-03-31
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% MSCI Poland IMI loc Gross
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,46 %
Miesięczna stopa średnia 0,86 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,11 %
Największy spadek wartości JU -19,46 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-10)
Karta funduszu (2023-04-30)
Prospekt informacyjny (2023-02-01)
Skrócony prospekt (2022-12-31)