Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest uzyskanie wysokiego zysku, wraz z możliwością osiągnięcia wzrostu kapitału. Fundusz realizuje ten cel przez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w denominowane w euro obligacje rządowe oraz obligacje przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, sektorami czy typami aktywów. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Nazwa

Fidelity Funds Euro Bond Fund A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
Początek działalności: 2014-12-18
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% ICE BofA Euro Large Cap Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -0,04 %
Miesięczna stopa średnia 0,34 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -23,49 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-02)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-01-01)
Skrócony prospekt (2023-10-31)