Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.21%
 • GPWB-B5Y 0.28%
 • GPWB-BWZ 0.04%
 • INNOVATOR -0.43%
 • mWIG40 -0.46%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.45%
 • NCIndex -0.78%
 • sWIG80 0.19%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.19%
 • TBSP.Index 0.19%
 • WIG -0.78%
 • WIG140 -0.79%
 • WIG20 -1.10%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -2.07%
 • WIG20short 1.07%
 • WIG20TR -0.99%
 • WIG30 -1.11%
 • WIG30TR -1.02%
 • WIG-BANKI -1.43%
 • WIG-BUDOW 0.06%
 • WIG-CEE 0.18%
 • WIG-CHEMIA -1.65%
 • WIGdiv -0.28%
 • WIG-ENERG -2.85%
 • WIG-ESG -0.82%
 • WIG.GAMES5 0.11%
 • WIG-GORNIC -1.76%
 • WIG-GRY -0.16%
 • WIG-INFO -0.35%
 • WIG-LEKI 1.47%
 • WIG-MEDIA -0.04%
 • WIG-MOTO 1.00%
 • WIG.MS-BAS -2.92%
 • WIG.MS-FIN -1.30%
 • WIG.MS-PET -1.57%
 • WIG-NRCHOM -1.30%
 • WIG-ODZIEZ -0.82%
 • WIG-PALIWA -1.14%
 • WIG-Poland -0.74%
 • WIG-SPOZYW 1.35%
 • WIGtech -0.20%
 • WIGtechTR -0.20%
 • WIG-Ukrain 0.63%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Obligacji Globalny

Polityka inwestycyjna

Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w krajowe i zagraniczne dłużne papiery wartościowe, zarówno skarbowe, jak i nieskarbowe, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna przewiduje lokowanie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Pozostała część aktywów funduszu inwestowana jest w instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Nazwa

Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Marcin Mężykowski, Grzegorz Prażmo

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Początek działalności: 2021-01-12
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -6,27 %
Miesięczna stopa średnia 0,09 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -0,55 %
Największy spadek wartości JU -28,92 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-08)
Karta funduszu (2023-04-30)
Prospekt informacyjny (2023-04-21)
Skrócony prospekt (2022-12-31)