Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.21%
 • GPWB-B5Y 0.28%
 • GPWB-BWZ 0.04%
 • INNOVATOR -0.43%
 • mWIG40 -0.49%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.50%
 • NCIndex -0.73%
 • sWIG80 0.18%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.18%
 • TBSP.Index 0.19%
 • WIG -0.91%
 • WIG140 -0.92%
 • WIG20 -1.02%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -2.34%
 • WIG20short 1.20%
 • WIG20TR -1.16%
 • WIG30 -1.09%
 • WIG30TR -1.19%
 • WIG-BANKI -1.54%
 • WIG-BUDOW 0.09%
 • WIG-CEE 0.18%
 • WIG-CHEMIA -1.75%
 • WIGdiv -0.29%
 • WIG-ENERG -2.95%
 • WIG-ESG -0.95%
 • WIG.GAMES5 0.03%
 • WIG-GORNIC -2.16%
 • WIG-GRY -0.25%
 • WIG-INFO -0.35%
 • WIG-LEKI 1.17%
 • WIG-MEDIA -0.04%
 • WIG-MOTO 0.31%
 • WIG.MS-BAS -3.13%
 • WIG.MS-FIN -1.40%
 • WIG.MS-PET -1.71%
 • WIG-NRCHOM -1.30%
 • WIG-ODZIEZ -0.84%
 • WIG-PALIWA -1.26%
 • WIG-Poland -0.74%
 • WIG-SPOZYW 1.22%
 • WIGtech -0.15%
 • WIGtechTR -0.15%
 • WIG-Ukrain 0.63%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w akcje polskie oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz dąży do tego, by min. połowę wartości portfela akcji Subfunduszu stanowiły akcji spółek nowoczesnych technologii, m.in. z branż: informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej, biotechnologicznej. Do 40 % aktywów inwestuje w bezpieczne instrumenty, takie jak: obligacje i bony skarbowe.

Nazwa

Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Michał Staszak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji polskich sektorowych pozostałe
Początek działalności: 2008-04-08
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 30% WIG + 60% WIGtechTR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 4,63 %
Miesięczna stopa średnia 3,80 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -33,94 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-08)
Karta funduszu (2023-04-30)
Prospekt informacyjny (2023-04-21)
Skrócony prospekt (2022-12-31)