Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.00%
 • GPWB-B1Y4Y 0.00%
 • GPWB-B1Y5Y 0.00%
 • GPWB-B3Y5Y 0.00%
 • GPWB-B5Y 0.00%
 • INNOVATOR 0.00%
 • mWIG40 0.34%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.34%
 • NCIndex -0.19%
 • sWIG80 -0.31%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.31%
 • TBSP.Index 0.00%
 • WIG 0.80%
 • WIG140 0.83%
 • WIG20 0.88%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 2.20%
 • WIG20short -1.07%
 • WIG20TR 1.11%
 • WIG30 0.82%
 • WIG30TR 1.08%
 • WIG-BANKI 1.59%
 • WIG-BUDOW 0.06%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 0.98%
 • WIGdiv 0.51%
 • WIG-ENERG 0.84%
 • WIG-ESG 0.90%
 • WIG.GAMES5 -0.60%
 • WIG-GORNIC 1.90%
 • WIG-GRY -0.44%
 • WIG-INFO 0.55%
 • WIG-LEKI -1.42%
 • WIG-MEDIA -0.80%
 • WIG-MOTO 1.10%
 • WIG.MS-BAS 2.33%
 • WIG.MS-FIN 1.63%
 • WIG.MS-PET 0.80%
 • WIG-NRCHOM 0.17%
 • WIG-ODZIEZ 0.07%
 • WIG-PALIWA 1.24%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.05%
 • WIGtech 0.20%
 • WIGtechTR 0.20%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Dochodowy

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 0% do 100% aktywów w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty finansowe. Od 0% do 100% aktywów funduszu jest lokowane w skarbowe: dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Nazwa

Allianz Dochodowy (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Radosław Gałecki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Początek działalności: 2017-12-15
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0.3 %
Benchmark: 100% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency + 25 pb
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 0.6 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 25 pb
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,89 %
Miesięczna stopa średnia 0,41 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,28 %
Największy spadek wartości JU -3,54 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-02-21)
Karta funduszu (2023-02-28)
Prospekt informacyjny (2022-12-30)
Skrócony prospekt (2022-06-30)