Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2598.47%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.16%
 • mWIG40TR 0.23%
 • NCIndex 1.32%
 • sWIG80 0.70%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.67%
 • WIG 0.48%
 • WIG20 0.56%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.13%
 • WIG20short -0.54%
 • WIG20TR 0.46%
 • WIG30 0.57%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.19%
 • WIG-BUDOW -0.97%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.90%
 • WIGdiv 0.26%
 • WIG-ENERG -0.32%
 • WIG-ESG 0.52%
 • WIG.GAMES 2.09%
 • WIG-GORNIC 1.76%
 • WIG-INFO 1.60%
 • WIG-LEKI 3.72%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.93%
 • WIG.MS-FIN 0.19%
 • WIG.MS-PET 0.75%
 • WIG-ODZIEZ -0.29%
 • WIG-PALIWA 0.81%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.19%
 • WIGtech 1.26%
 • WIG-TELKOM 0.77%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (PLN)

Polityka inwestycyjna

Założeniem funduszu jest osiągnięcie ponadprzeciętnego dochodu z dokonywanych inwestycji w papiery udziałowe bez uszczerbku dla długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Subfundusz inwestuje na całym świecie. Minimum 70% aktywów jest lokowane w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Global Equity Income A2 Hedged (PLN)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Andrew Wheatley-Hubbard

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2011-08-22
Minimalna wpłata: 19000
Minimalna dopłata: 3800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI All Country World Net TR Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,97 %
Miesięczna stopa średnia -0,16 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -18,70 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-12-31)
Prospekt emisyjny (2019-12-31)