Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Government Mortgage Impact A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane lub gwarantowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych, mające pozytywny wpływ społeczny i/lub środowiskowy. Fundusz może inwestować w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane lub gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, jego agencje lub przedstawicielstwa, w tym zabezpieczone hipoteką papiery wartościowe GNMA i inne papiery wartościowe emitowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych reprezentujące udział właścicielski w portfelu hipotek. Wszystkie papiery wartościowe są denominowane w dolarach amerykańskich. Fundusz może inwestować do 100% łącznych aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS).

Nazwa

BlackRock GF US Government Mortgage Impact A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Matthew Kraeger, Siddharth Mehta

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych USA uniwersalne
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg US MBS Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,58 %
Miesięczna stopa średnia -0,17 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -19,39 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-25)
Karta funduszu (2023-08-31)
Prospekt informacyjny (2022-12-29)
Skrócony prospekt (2023-02-28)