Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę Sprawdź!
Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS 0.47%
 • mWIG40 -0.07%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 0.03%
 • NCIndex -1.83%
 • sWIG80 -1.24%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.23%
 • WIG 0.04%
 • WIG20 0.28%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.52%
 • WIG20short -0.26%
 • WIG20TR 0.34%
 • WIG30 0.09%
 • WIG30TR 0.15%
 • WIG-BANKI -0.61%
 • WIG-BUDOW -1.29%
 • WIG-CEE 0.52%
 • WIG-CHEMIA -1.55%
 • WIGdiv 0.23%
 • WIG-ENERG -0.80%
 • WIG-ESG 0.32%
 • WIG.GAMES -0.06%
 • WIG-GORNIC -3.73%
 • WIG-INFO -0.13%
 • WIG-LEKI 8.24%
 • WIG-MEDIA 1.47%
 • WIG-MOTO -0.30%
 • WIG.MS-BAS -2.40%
 • WIG.MS-FIN -0.75%
 • WIG.MS-PET 1.79%
 • WIG-NRCHOM 0.46%
 • WIG-ODZIEZ 1.38%
 • WIG-PALIWA 1.77%
 • WIG-Poland 0.10%
 • WIG-SPOZYW 0.81%
 • WIGtech 0.04%
 • WIG-TELKOM 0.74%
 • WIG-Ukrain 0.73%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Government Mortgage A2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane lub gwarantowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych, agencje lub przedstawicielstwa rządowe, w tym zabezpieczone hipoteką papiery wartościowe GNMA (Government National Mortgage Association) i inne papiery wartościowe emitowane przez Rząd Stanów Zjednoczonych reprezentujące udział właścicielski w portfelu hipotek, np. papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką emitowane przez agencje Fannie Mae i Freddie Mac. Wszystkie papiery wartościowe, w których fundusz lokuje aktywa są denominowane w dolarach amerykańskich.

Nazwa

BlackRock GF US Government Mortgage A2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Akiva Dickstein, Bob Miller, Matthew Kraeger

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych USA uniwersalne
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% FTSE Mortgage Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,82 %
Miesięczna stopa średnia 0,00 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -6,93 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2020-08-31)
Prospekt emisyjny (2020-06-11)