Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2291.93%
 • WIG20short 81761.08%
 • WIG20lev 12141.86%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40TR 0.31%
 • NCIndex -0.47%
 • RESPECT 0.49%
 • sWIG80 0.59%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.64%
 • WIG 0.41%
 • WIG20 0.42%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.54%
 • WIG30 0.35%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.01%
 • WIG-BUDOW 0.56%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.36%
 • WIGdiv 0.38%
 • WIG-ENERG 1.14%
 • WIG-ESG 0.38%
 • WIG.GAMES -0.80%
 • WIG-GORNIC 0.76%
 • WIG-INFO 1.04%
 • WIG-LEKI 1.07%
 • WIG-MEDIA -0.03%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.88%
 • WIG.MS-FIN 0.38%
 • WIG.MS-PET 0.58%
 • WIG-ODZIEZ -0.13%
 • WIG-PALIWA 0.73%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.99%
 • WIGtech 0.74%
 • WIG-TELKOM 1.40%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF ESG Multi-Asset A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje politykę alokacji aktywów, której celem jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje środki na całym świecie, we wszystkie dozwolone rodzaje inwestycji, obejmujące akcje, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie (w tym wysokodochodowe), jednostki uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania, środki pieniężne, depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz stosuje elastyczną politykę alokacji aktywów. Fundusz może bez ograniczeń lokować aktywa w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa. Fundusz może także inwestować do 10% swoich aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect.

Nazwa

BlackRock GF ESG Multi-Asset A2 (EUR)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Conan McKenzie, Jason Byrom

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 4000
Minimalna dopłata: 800
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 50% MSCI World + 50% FTSE WGBI (Hedged into EUR)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,07 %
Miesięczna stopa średnia 1,48 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -42,72 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)