Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2300.14%
 • WIG20short 81695.13%
 • WIG20lev 12161.25%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.32%
 • mWIG40TR 0.30%
 • NCIndex -0.44%
 • RESPECT 0.50%
 • sWIG80 0.58%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.58%
 • WIG 0.43%
 • WIG20 0.58%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.49%
 • WIG30 0.56%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.12%
 • WIG-BUDOW 0.41%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.56%
 • WIGdiv 0.38%
 • WIG-ENERG 0.72%
 • WIG-ESG 0.42%
 • WIG.GAMES -0.61%
 • WIG-GORNIC 0.64%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.07%
 • WIG-MEDIA -0.06%
 • WIG-MOTO -0.51%
 • WIG.MS-BAS 0.64%
 • WIG.MS-FIN 0.55%
 • WIG.MS-PET 0.56%
 • WIG-ODZIEZ -0.11%
 • WIG-PALIWA 0.61%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.95%
 • WIGtech 0.69%
 • WIG-TELKOM 1.30%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF Pacific Equity A2 (GBP)

Polityka inwestycyjna

Założeniem Pacific Equity Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach basenu Oceanu Spokojnego I Indyjskiego. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Nazwa

BlackRock GF Pacific Equity A2 (GBP)

Adres

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

+48 22 544 92 65 

Zarządzający funduszem

Alethea Leung

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2000-01-03
Minimalna wpłata: 3200
Minimalna dopłata: 650
Maksymalna opłata manipulacyjna: 5 %
Benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific Net TR Index
Waluta: GBP
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,24 %
Miesięczna stopa średnia 2,40 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -57,90 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-08-31)
Prospekt emisyjny (2019-05-20)