Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF European Value E2 (USD)

Polityka inwestycyjna

Założeniem European Value Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Fundusz koncentruje się na spółkach, których wartość inwestycyjna wynika - według Doradcy Inwestycyjnego - z faktu, że ich wycena jest zaniżona.

Nazwa

BlackRock GF European Value E2 (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

Brian Hall, Peter Hopkins

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji europejskich rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2005-12-01
Minimalna wpłata: 5000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: 100% MSCI Europe Value Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 3,79 %
Miesięczna stopa średnia -0,37 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -65,18 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-22)
Karta funduszu (2023-08-31)
Prospekt informacyjny (2022-12-29)
Skrócony prospekt (2023-02-28)