Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.20%
 • GPWB-B5Y 0.14%
 • GPWB-BWZ 0.02%
 • INNOVATOR -1.03%
 • mWIG40 -0.79%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.79%
 • NCIndex -0.82%
 • sWIG80 0.15%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.15%
 • TBSP.Index 0.15%
 • WIG -1.33%
 • WIG140 -1.38%
 • WIG20 -1.71%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.45%
 • WIG20short 1.76%
 • WIG20TR -1.71%
 • WIG30 -1.71%
 • WIG30TR -1.71%
 • WIG-BANKI -2.10%
 • WIG-BUDOW 0.60%
 • WIG-CEE 0.27%
 • WIG-CHEMIA -1.73%
 • WIGdiv -0.22%
 • WIG-ENERG -3.34%
 • WIG-ESG -1.44%
 • WIG.GAMES5 -0.63%
 • WIG-GORNIC -2.54%
 • WIG-GRY -0.84%
 • WIG-INFO -0.49%
 • WIG-LEKI 1.03%
 • WIG-MEDIA -1.30%
 • WIG-MOTO -0.23%
 • WIG.MS-BAS -3.49%
 • WIG.MS-FIN -2.06%
 • WIG.MS-PET -2.04%
 • WIG-NRCHOM -0.31%
 • WIG-ODZIEZ -1.03%
 • WIG-PALIWA -2.05%
 • WIG-Poland -1.37%
 • WIG-SPOZYW 1.00%
 • WIGtech -0.43%
 • WIGtechTR -0.43%
 • WIG-Ukrain 0.39%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Globalny

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w fundusze, które inwestują przede wszystkim w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów. Pozostałą część lokat funduszu stanowią inwestycje w fundusze dłużne. Fundusz stara się utrzymywać ekspozycję na spółki technologiczne z indeksu NASDAQ, ale nabywa również wyselekcjonowane fundusze typu ETF, dające ekspozycję na spółki, mające szanse odnieść globalny sukces ze swoim produktem.

Nazwa

ALIOR Globalny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2020-10-21
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1 %
Benchmark: 100% MSCI ACWI Net TR Local Index
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -4,05 %
Miesięczna stopa średnia -0,51 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,13 %
Największy spadek wartości JU -35,69 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-10)
Karta funduszu (2023-04-30)
Prospekt informacyjny (2023-02-01)
Skrócony prospekt (2022-12-31)