Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.26%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.24%
 • NCIndex -2.94%
 • sWIG80 -1.87%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.91%
 • WIG -2.05%
 • WIG20 -1.98%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -4.03%
 • WIG20short 2.02%
 • WIG20TR -2.09%
 • WIG30 -2.09%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -4.51%
 • WIG-BUDOW -3.65%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.35%
 • WIGdiv -1.52%
 • WIG-ENERG -3.89%
 • WIG-ESG -1.84%
 • WIG.GAMES -2.66%
 • WIG-GORNIC -3.67%
 • WIG-INFO -1.23%
 • WIG-LEKI -0.43%
 • WIG-MEDIA -0.44%
 • WIG-MOTO -0.90%
 • WIG.MS-BAS -4.72%
 • WIG.MS-FIN -4.23%
 • WIG.MS-PET -2.35%
 • WIG-NRCHOM -1.62%
 • WIG-ODZIEZ -2.00%
 • WIG-PALIWA -2.61%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.65%
 • WIGtech 3.05%
 • WIG-TELKOM 13.19%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl
...
...
2020-09-21 12:30:00

Raport tygodniowy GPW

Raport tygodniowy , Marcin Brendota

Ubiegły tydzień na krajowym rynku przyniósł osłabienie w segmencie większych i średnich spółek, relatywną przewagę wykazywały mniejsze podmioty. Nastroje rodzimych inwestorów były w dużej mierze determinowane wydarzeniami z zagranicy, a tam sentyment do rynków zdecydowanie osłabł.

Już wcześniej wskazywaliśmy na bardzo wysokie wyceny największych amerykańskich spółek napędzanych oczekiwaniami dynamicznego wzrostu zysków jak również bezprecedensową polityką głównych banków centralnych zasilających rynki finansowe nieprzebranym oceanem pieniędzy. Tymczasem pojawiają się wątpliwości, czy oczekiwane wzrosty wyników, które zapewne będą miały miejsce, faktycznie wykażą tak duże dynamiki uzasadniające obecne wyceny. Ponadto banki centralne sprowadzając rynkowe stopy procentowe do zera jako jedyne „słuszne” alternatywy pozostawiły rynki akcji. Tymczasem na ostatnich posiedzeniach FED i ECB pozostawiono w mocy wcześniejsze decyzje, ale nie podjęto nowych stymulusów, natomiast w miejsce tego wskazywano na potrzebę dodatkowych działań fiskalnych. Część uczestników rynkowych mogło poczuć się tym zawiedzionych, ponadto wysokie wyceny wielu spółek, zwłaszcza technologicznych, mogą sprzyjać realokacji w stronę spółek value, charakteryzujących się niższymi wycenami, mniejszymi dynamikami zysków, ale też stabilnymi bilansami.

 

W grupie największych w ubiegłym tygodniu liderem ponownie były akcje JSW. Niezmiennie zainteresowanie spółką powoduje utrzymanie na liście surowców krytycznych głównego produktu spółki, jakim jest węgiel koksujący. Po piątkowej sesji mocną zwyżkę wykazały akcje BIOMEDLUB. W ubiegłym tygodniu pojawił się raport półroczny spółki, przychody wzrosły o 7%, zysk netto aż o 18%. Jednakże od początku roku giełdowa wycena wzrosła 10-krotnie. W grupie spółek medycznych wysoka zmienność objęła akcje MABION, który po komunikacie o zawarciu porozumienia z australijską firmą VAXINE określającym dalszą współpracę przy produkcji szczepionki na COVID-19 na rynek UE chwilami mocno zyskiwał na wartości. Nie na długo udało się utrzymać wycenę, i w ciągu dwóch sesji notowania obsunęły się poniżej ceny sprzed podania komunikatu. Grupa PGE opublikowała wyniki finansowe, została zaraportowana bardzo wysoka strata netto za I półrocze w wysokości 688 mln zł (rok wcześniej był zysk 1,7 mld zł). Wynik finansowy został w dużej mierze obciążony odpisami na akcje PGG oraz Energetyki Konwencjonalnej, łącznie na kwoty 988 mln zł. Jednak powtarzalna EBITDA na poziomie 3,1 mld zł była zgodna z publikowanymi wcześniej szacunkami spółki, stąd reakcja rynkowa była neutralna.

 

Przed dzisiejszymi notowaniami pojawiła się bardzo ważna informacja dla akcjonariuszy PLAY. Francuski dostawca usług telekomunikacyjnych Iliad, poprzez spółkę zależną Iliad Purple, wzywa do zapisywania się na sprzedaż 100% pozostających w obrocie po cenie 39 zł. Premia wobec ostatniej, piątkowej wyceny wynosi 39%. Dwaj najwięksi akcjonariusze posiadający 40% głosów na WZA już wyrazili zgodę na sprzedaż akcji w wezwaniu. Tymczasem wciąż pod presją pozostaje sektor bankowy. Wypowiedzi wielu członków RPP sugerują utrzymanie niskich poziomów stóp procentowych w dłuższym okresie, co istotnie zacieśnia możliwości zarobkowe instytucji, a coraz trudniejszy w osiągnięciu wynik odsetkowy trudno wyrównać dochodami z tytułu opłat i prowizji. W odniesieniu do sektora niefinansowego i gospodarstw domowych poprzez niskie stopy procentowe wskazuje się głównie na chęć wzbudzenia większej akcji kredytowej, natomiast pomijany jest aspekt utraty realnej wartości oszczędności przy obecnych wskaźnikach inflacji i niemal zerowych stopach depozytowych.

 

W kalendarium makro bieżącego tygodnia zwracamy przede wszystkim uwagę na szacunkowe odczyty wskaźników PMI dla głównych gospodarek. W strefie euro prognozowane szacunki, zarówno dla sektora przemysłu jak i usług, są na poziomie poprzednich odczytów. Natomiast w USA oczekuje się poprawy w przemyśle, natomiast dla usług odczyt ma być również zbliżony do poprzedniej wartości. /Marcin Brendota/

 

Sytuacja techniczna

Indeks WIG pozostaje w trendzie bocznym, po ostatnim spadku ponownie zbliża się do jego podstawy. Ryzyko sygnału sprzedaży pojawia się na MACD. Większy stopień zagrożenia ma miejsce dla indeksu WIG20. Tutaj analogiczna podstawa trendu bocznego jest coraz częściej naruszana grożąc trwałym wybiciem w dół. Relatywną przewagę wykazują mniejsze spółki skupione wokół indeksu sWIG80, który po całym tygodniu „wyszedł na zero”. Nie można tego jednak uznać za potwierdzenie wcześniejszego młota, na MACD pojawił się ostrzegawczy sygnał sprzedaży.

(Marcin Brendota)

 

2020-09-14 08:00:00

Raport tygodniowy GPW

Raport tygodniowy , Marcin Brendota
Sytuacja rynkowa
W minionym tygodniu dość szybko zmieniały się nastroje na globalnych rynkach. Mocne, spadkowe uderzenie przyszło w trakcie wtorkowych notowań ze Stanów Zjednoczonych, które powróciły do handlu po poniedziałkowej absencji, a będące kontynuacją rozpoczętych w jeszcze poprzedzającym tygodniu spadków. Przecenie w większej mierze podlegały spółki technologiczne określane mianem „growth”, podmioty o bardziej stabilnych bilansach osadzone w bardziej tradycyjnej ekonomii wykazywały niewielką przewagę relatywną spadając w niższym tempie. Dobrze obrazuje to porównanie indeksów Dow Jones Ind. i Nasdaq 100, z których ten drugi zniżkował w wyraźnie wyższym tempie. Coraz częściej w opiniach komentatorów tych rynków pojawiały się tezy, że nadmierne wyceny spółek, które po prognozowanych wskaźnikach P/E dla głównych amerykańskich indeksów są na dwudziestoletnich maksimach, mogą rozminąć się z oczekiwaniami wysokiej dynamiki wzrostu wyników finansowych. 
Być może wykazywana wcześniej bezgraniczna ufność w stosunku do dynamicznego odbicia gospodarki w II półroczu zaczyna napotykać problemy. Z pewnością odbicie się pojawi, a przynajmniej tak sygnalizują dane o comiesięcznej częstotliwości oraz wskaźniki nastrojów i koniunktury, w tym ISM dla przemysłu oraz usług, ale skala odbicia może być niższa względem wyrażanych ostatnio wycen rynkowych. Dla strefy euro przez chwilę nastroje istotnie wspierały doniesienia o kolejnych pakietach stymulacyjnych zapowiadanych dla Niemiec i Francji. Ale też będzie to prowadzić do bardzo wysokiego skoku zadłużenia, a prowadzona od kilku lat bardzo proaktywna polityka ECB, nawet przed wybuchem pandemii, nie wpłynęła istotnie na poprawę wzrostu gospodarczego w strefie euro. 
 
Po drugiej stronie „barykady” część największych instytucji finansowych uznaje, że ultrałagodna polityka banków centralnych będzie jednak nadal wspierać notowania i wyceny spółek, z jednej strony nie pozostawiając wielu alternatyw dla niemal zerowych krótkoterminowych stóp procentowych, z drugiej strony zasilając szerokim strumieniem bilanse banków oferują stały dostęp do źródeł finansowania dla sektora niefinansowego. W ubiegłym tygodniu zakończyło się posiedzenie ECB, które zgodnie z oczekiwaniami nie przyniosło zmian w dotychczasowej polityce pieniężnej, zarówno poziom stóp procentowych jak i skala skupu aktywów zostały podtrzymane wg. wcześniejszych ustaleń. Nawet przy bardzo wysokich wycenach spółek, głównie amerykańskich, oczekiwana premia za ryzyko rynkowe, za którą można uznać odwrotność wskaźnika P/E pomniejszoną o stopę wolną od ryzyka (czyli o prawie „0” dla krótkoterminowych stóp), jest nadal dodatnia. W bieżącym tygodniu będzie miało miejsce posiedzenie FED jednak w prognozach rynkowych nie są wyrażane oczekiwania w zmianie bieżącego nastawienia. 
 
Na krajowym rynku w gronie największych spółek było gorąco na akcjach JSW po okazaniu nowej listy surowców krytycznych dla UE, na której został podtrzymany m.in. węgiel koksujący. W ciągu jednej sesji spółka zyskała ponad 30%. Wyniki finansowej opublikowała m.in. Grupa PZU, dla której wynik netto istotnie obciążyły odpisy związane z nabytymi w ubiegłych latach aktywami bankowymi. Jednak wynik netto były wyższy od prognoz rynkowych, więc mocny spadek w ujęciu r/r został spokojnie przyjęty przez rynek.
 
Sytuacja techniczna
Po mocnym rozchwianiu w połowie tygodnia notowania WIG ostatecznie zamknęły się blisko poprzedniego piątku. Tym samym groźnie wyglądający spadkowy korpus wcześniejszej świecy został zanegowany ubiegłotygodniowym młotem. Dolny cień młota potwierdził strefę wsparcia przy podstawie 3 miesięcznej konsolidacji ok. 49 tys pkt. Dla indeksu WIG20 sytuacja wyglądała trochę groźniej, kurs chwilowo naruszył podstawę analogicznego trendu, ostatecznie strefa wsparcia została wybroniona. W obu przypadkach WIG, WIG20) ostatnie świece oddają stan osiągnięcia przynajmniej chwilowej równowagi. Udana obrona wsparcia ma szansę zainicjować wzrostowe odbicie w bieżącym tygodniu.
 
2020-09-07 15:00:00

Raport tygodniowy GPW

Raport tygodniowy

Sytuacja rynkowa

 

Ubiegły tydzień na głównych rynkach kapitałowych przyniósł spadki szerokich indeksów.

Szczególnie słaba była czwartkowa sesja, gdzie indeks Nasdaq100 w ciągu jednego dnia obsunął się o 5%. Generalnie na ostatniej zniżce w większej mierze ucierpiały tzw. spółki growth. Bardzo optymistyczne prognozy dotyczące wzrostu przychodów dla tych spółek zaczynają istotnie odstawać od wyników w realnej gospodarce, dla której oczekiwania dynamicznego odbicia w II półroczu oraz całym przyszłym roku wciąż są niepewne. Jednocześnie wyprzedzenie dynamiki prognozowanych zysków przedsiębiorstw przez dynamikę wzrostów cen akcji doprowadziło do gwałtownego przyrostu wskaźników P/E, zarówno bieżących jak i prognozowanych, do poziomów najwyższych od ponad 20 lat. W ostatnich opiniach i komentarzach dot. oceny giełd zagranicznych częściej przewija się wątek dokonywania możliwych realokacji inwestycji z bardzo wysoko wycenianych spółek typu growth w stronę podmiotów o mniejszym potencjale wzrostu zysków, ale za to bezpieczniejszych finansowo, typu value.

 

Na krajowym rynku, w kategorii sektorów o największym wpływie na indeks, dominują spółki typu value, stąd też rynkowa reakcja na czwartkowy spadek w US była w kraju bardzo umiarkowana. Ale też w skali całego tygodnia indeks WIG nie spadł mniej od innych głównych indeksów. Główny udział ma w krajowym rynku sektor finansowy, który jest pod presją niskich dochodów odsetkowych oraz wysokich odpisów względem portfela kredytowego. Dodatkowo atut jaki był przypisany do tego sektora, czyli stabilna polityka dywidendowa, też może był mniej pewny jeżeli nadzór zasugeruje np. wzmocnienie kapitałów własnych. W ubiegłym tygodniu negatywnie przecenie poddawały się spółki kwalifikowane jako producenci leków. Indeks WIG-Leki spadał o ponad 6%. Mocnej przecenie poddawały się mające znaczny udział w indeksie spółki BIOMEDLUB i MABION. Pierwsza z tych spółek, chociaż wykazuje przychody i wynik EBITDA, to jednak przez pryzmat podstawowych wskaźników jest wyceniana rynkowo w mocnym oderwaniu od fundamentów. Obecnie uwaga jest skupiona na produkcji leku przeciw COVID-19, którego wolumen w pierwszej partii produkcyjnej ma być określony we wrześniu, a udostępnienie do badań klinicznych ma nastąpić pod koniec października. W przypadku MABION przedłużająca się procedura rejestracyjna leku MabionCD20 nadal skazuje spółkę na poszukiwanie źródeł finansowania, zwłaszcza że spółka nie uzyskuje żadnych przychodów ze sprzedaży.

/Marcin Brendota/

 

Sytuacja techniczna

 

Miniony tydzień przyniósł wyraźne spadki głównych indeksów na krajowym rynku, które w ujęciu tygodniowym były największe od końca marca.  Indeks zmierza w kierunku dolnego ograniczenia blisko 3 miesięcznej konsolidacji będącej przy poziomie ok. 49 tys pkt. Podobnie sytuacja prezentuje się dla indeksu największych spółek WIG20. Tutaj indeks jest już niemal na podstawie analogicznego trendu bocznego. Zwracamy uwagę na zakręcający w stronę linii sygnalnej wskaźnik MACD. Większą skale spadku odnotował indeks WIG20 w przeliczeniu na USD, a to wskutek osłabienia złotego w ostatnich dniach. Jednak wcześniej odwrotne zachowanie naszej waluty sprzyjało relatywnie lepszemu zachowaniu prezentowanego w ten sposób indeksu w porównaniu do standardowego WIG20.

 

W segmencie średnich spółek (mWIG40) również w minionym tygodniu przeważały spadki. Wynik obciążyła głównie piątkowa sesja. Największą stabilność w okresie ostatnich tygodni wykazuje segment mniejszy spółek skupionych przy indeksie sWIG80. Ostatnie świece sygnalizują jednak obniżenie wzrostowego impetu wykazywanego zwłaszcza w II kw. Dodając do tego wskazania wykupienia rynku na RSI zagrożenie mocniejszą, niż  wykonaną w ubiegłym tygodniu korektą spadkową jest aktualne. (Marcin Brendota)

 

2020-08-31 15:40:00

Raport tygodniowy GPW

Raport tygodniowy , Marcin Brendota

Ostatnie sesje na krajowym rynku przebiegały bardzo spokojnie. W segmencie największych spółek uwagę zwracało zachowanie akcji CDPROJEKT, które dwukrotnie mitygowały gorsze nastroje w innych sektorach jednocześnie neutralizując ich negatywny wpływ na indeks WIG i WIG20. Wzorem największych amerykańskich spółek IT krajowy champion gamingowy wspiął się na nowe historyczne maksimum.

Brak zainteresowania jest nadal wykazywany w sektorze bankowym, gdzie wyniki finansowe po II kw są z jednej strony pod presją gorszych wyników odsetkowych w następstwie środowiska niskich stóp procentowych, z drugiej strony dodatkowo obciążone ogromnymi odpisami wskutek pogorszenia jakości portfeli kredytowych, co jest bezpośrednim następstwem konsekwencji pandemii. Z kolei segment paliwowy boryka się z utrzymującymi się niskimi marżami rafineryjnymi, a patrząc na wykazywane w ostatnich tygodniach zmiany cen ropy oraz paliw, sytuacja raczej nie ulega znaczącej poprawie. W gronie największych spółek dość stabilnie zachowuje się KGHM. Notowania konglomeratu wspierają zarówno utrzymujące się na podwyższonym poziomie ceny miedzi (najwyżej od połowy 2018r) oraz podtrzymane po wcześniejszej dynamicznej zwyżce ceny srebra, będące na wieloletnich szczytach, a którego KGHM jest jednym z największych światowych producentów. Wśród producentów gier, oprócz wspomnianego na wstępie CDPROJEKT, pozostali notowani na rynku regulowanym wykazywali już bardziej stonowane zachowanie. Mogą narastać wątpliwości, czy dynamiczne zwyżki cen akcji spotkają się z prognozowanymi wzrostami wyników finansowych tych spółek.

 

Wydaje się, że w okresie II półrocza, czyli prognozowanego odbicia w globalnych gospodarkach, do głosu powinny dochodzić spółki cykliczne, zarówno usługowe jak również sektora przetwórczego. Jednak wydaje się, że niezażegnane jeszcze zagrożenie związane z COVID-19 oraz możliwe ograniczenie aktywności związane np. z przymusowymi kwarantannami np. wśród załóg produkcyjnych, może jeszcze rzutować na uwzględnianie tego typu ryzyk dla wielu przedsiębiorstw, gdzie nie jest możliwa do zaadoptowania praca zdalna. W bieżącym tygodniu wśród publikacji makro zwracamy szczególną uwagę jutrzejsze odczyty wskaźników PMI w sektorze wytwórczym, m.in. dla Polski. W drugiej połowie tygodnia zostaną opublikowane wskaźniki PMI dla sektora usług oraz uważnie analizowane dane z amerykańskiego rynku pracy. Poranny odczyt PKB dla Polski za II kw pokrywa się z publikowanym w połowie sierpnia wstępnym szacunkiem (-8,2% r/r). Wynik głównie obciąża znaczący, dwucyfrowy spadek konsumpcji, będącej następstwem administracyjnego zamknięcia wielu obiektów handlowo-usługowych oraz spadek inwestycji. Jednak w odniesieniu do III kw. jest notowana odbudowa aktywności gospodarczej i popytu. /Marcin Brendota/

 

Sytuacja techniczna

Ubiegły tydzień przyniósł niewielki 0,6% wzrost indeksu WIG. Jednak ogółem rynek pozostaje w równowadze o czym świadczy niska świeca doji z tygodniową zmiennością najniższą od końca lutego. Niewielki zakres wahań koresponduje z malejącą aktywnością wyrażoną obrotami, za co odpowiada m.in. sezon wakacyjny. Na MACD jest podtrzymany sygnał kupna, ale też dystans do linii sygnalnej maleje. RSI jest przy oporze blisko rocznych szczytów. Indeks największych spółek od początku czerwca pozostaje w trendzie bocznym. Bieżące notowania pozostają blisko górnego ograniczenia 1884 pkt. Na MACD jest podtrzymany sygnał kupna.

 

W segmencie średnich spółek (mWIG40) po zakończeniu ostatniego tygodnia pojawiła się kolejna, czwarta z rzędu, świeca szpulka (uwzględniając wcześniejszą spadającą gwiazdę). Mimo średnio wyższych obrotów utrzymujących się w sierpniu w porównaniu do wcześniejszych tygodni, nie przekładało się to na wzrost zmienności, a raczej jest obserwowane dalsze obniżenie impetu wzrostowego. Dla mniejszych spółek skupionych przy indeksie sWIG80 w ostatnich tygodniach jest obserwowane istotne wyhamowanie wcześniejszej dynamiki wzrostowej. Coraz krótsze korpusy ostatnich świec podkreślają osiągniecie punktu równowagi i problem z kontynuacją wykazywanej przed sierpniem mocnej aprecjacji cen, co może przełożyć się na zainicjowanie spadkowej korekty. (Marcin Brendota)

 

2020-08-24 14:10:00

Raport GPW - tygodniowy

Raport tygodniowy , Adam Dudoń

Miniony tydzień wyniósł kluczowe amerykańskie indeksy na historyczne maksima, a ostatnim pozytywnym akcentem było opublikowanie lepszych od konsensusu wskaźników PMI dla przemysłu i dla usług. Gorsze dane z analogicznych odczytów płyną ze strefy euro, ale w pierwszym dniu handlu po weekendzie, inwestorzy ruszyli na zakupy, a nastroje utrzymują się świetne. Patrząc dzisiaj na poziom amerykańskich indeksów kryzys wygląda jak zbyt głęboka realizacja zysków, a popyt bardzo szybko z powrotem wywindował na szczyty „przecenione” aktywa. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja na azjatyckich rynkach akcji, gdzie dla przykładu SSE Composite znajduje się znacząco powyżej poziomu z I kw. 2020r. Z kluczowych europejskich rynków akcji najlepiej wygląda DAX - do odrobienia jeszcze ponad 5% w stosunku do szczytu z lutego, znacznie gorzej francuski CAC40, który do szczytu potrzebuje jeszcze 20%-owego wzrostu. W bieżącym tygodniu istotnym wydarzeniem będzie wirtualna konferencja członków banków centralnych i przedstawicieli sektora finansowego, zazwyczaj takie spotkanie odbywa się w Jackson Hole, ale w tym roku ze względów pandemicznych musi odbyć się w internecie. Konferencję w czwartek rozpocznie swoim przemówieniem Jerome Powell, inwestorzy mogą oczekiwać informacji dotyczących dalszych planów Fed w sprawie odbudowującej się po kryzysie gospodarki.

Na krajowym rynku interesującym odczytem w bieżącym tygodniu może okazać się stopa bezrobocia, która zostanie podana we wtorek w biuletynie statystycznym GUSu (szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej wynoszą 6,1%). W tym samym czasie poznamy stopę bezrobocia według metodologii BAEL, która nie odzwierciedliła kryzysu w odczycie za I kw. (3,1% wobec 2,9% w IV kw. 2019r.). W czwartek poznamy zapis lipcowego posiedzenia RPP, z którego mogą płynąć sygnały sugerujące utrzymanie stóp na obecnym poziomie do końca przyszłego roku. W ostatnim tygodniu wakacji możemy wciąż obserwować wolumen charakterystyczny dla tego okresu. W bieżącym tygodniu inwestorzy mogą również liczyć na porcję raportów za II kw. 2020 roku, m.in. dzisiaj raport poda Ten Square Games, we wtorek Bank Handlowy, Budimex, Dom Development i Wirtualna Polska, w czwartek 11 Bit Studios, Assceo Poland, Cyfrowy Polsat i Neuca, a w piątek raport opublikuje Comarch i Livechat. Bieżący tydzień mocno rozpoczyna Biomed-Lublin, co dodatkowo potwierdza drugi największy wolumen na GPW. Inwestorzy mogą pozytywnie reagować na zatwierdzenie możliwości leczenia osoczem ozdrowieńców przez prezydenta USA, które jest również wykorzystywane przez spółkę w produkcji preparatu „Immunoglobulina anty SARS-CoV-2”. /Adam Dudoń/

2020-08-10 14:10:00

Raport GPW - tygodniowy

Raport tygodniowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Za Oceanem ubiegły tydzień zakończył się publikacją lepszego odczytu stopy bezrobocia niż oczekiwano (10,2% wobec 10,5%), jednak wciąż daleko do poziomów sprzed kryzysu (3,5%). W bieżącym tygodniu giełdy będą dyskontować podpisane przez weekend przez D. Trumpa rozporządzenie przedłużające wsparcie finansowe dla bezrobotnych wynoszące 400 USD tygodniowo (do tej pory taka pomoc wynosiła 600 USD). Z danych makroekonomicznych warto w piątek  śledzić odczyty sprzedaży detalicznej (prognoza 1,7% m/m) oraz produkcji przemysłowej (prognoza 3% m/m) – odbijająca gospodarka w ostatnim czasie zaskakiwała zarówno in plus jak in minus, dlatego publikacja danych istotnie różniących się od konsensusu może mieć przełożenie na rynkowe wyceny aktywów. Sezon publikacji wyników kwartalnych w USA dobiega już końca, do tej pory publikowane raporty z reguły przewyższały obniżone konsensusy prognoz analityków. Po sezonie publikacji wyników kwartalnych uwaga inwestorów może być w większym stopniu zwrócona w kierunku rosnącego napięcia na linii Stany Zjednoczone-Chiny. W piątek administracja prezydenta D. Trumpa nałożyła sankcje na chińskich urzędników, a dzisiaj Chiny odpowiedziały symetrycznym posunięciem. Zaostrzenie konfliktu niepokoi tym bardziej, że w tym tygodniu ma odbyć się podsumowanie realizacji pierwszej fazy umowy handlowej pomiędzy mocarstwami.

Na krajowym rynku w piątek poznamy wstępny odczyt PKB za II kwartał (prognoza -9% r/r), opublikowany zostanie również odczyt inflacji CPI za lipiec (prognoza 3,1% r/r). Kolejne 2 tygodnie będą obfite w publikację raportów blue chipów za II kwartał 2020 roku, który przez analityków uważany jest za najgorszy kwartał tego roku dla polskiej gospodarki, dla przykładu dzisiaj opublikowany zostanie raport Play, a w środę informacje poda Lotos. W następnym tygodniu: 19 sierpnia raport przedstawi Alior Bank, Tauron i KGHM, 20 sierpnia dane za 1 półrocze poda JSW i PGNiG, a 21 sierpnia Dino Polska. W tle rynkowych rozgrywek Polska, podobnie jak większość innych krajów zmaga się z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa, ale póki co zastosowane wybiórczo środki zaradcze, raczej nie uderzają istotnie w gospodarkę.

 

Znajdujący się w niezwykle stromym trendzie wzrostowym od marca (+60 proc. od dołka) sWIG80, łapie pierwsze oznaki „zadyszki”. W ubiegłym tygodniu poprawa maksimów notowań była jedynie kosmetyczna, i to w sesji, po której na wykresie dziennym indeksu można mówić  powstaniu formacji ‘objęcia bessy”. Także poziomy obrotów z sesji formujących ostatnie szczyty notowań potwierdzają o rosnącej przewadze sprzedających, jednak fakt, że dotychczasowymi „lokomotywami” sWIG80 była stosunkowo wąska grupa „spekulacyjnych” spółek, a trend wzrostu zainteresowania samodzielnymi inwestycjami w akcje detalicznych inwestorów ma szansę jeszcze potrwać, być może najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla sWIG80 jest teraz kilka tygodni stabilizacji notowań w okolicach 15 tys. pkt.

 

Natomiast notowania WIG20 od 2 mies. można zakwalifikować jako trend boczny o dość wąskim paśmie wahań, do 100 pkt. teoretycznie powinien on zwiastować kontynuację kierunku ruchu sprzed konsolidacji, ale takiemu wariantowi wydarzeń nie do końca odpowiadają niższe od średnich obroty, przy notowaniach indeksu w górnym paśmie konsolidacji (pow. 1800 pkt).

 

Informujemy, iż kolejny raport tygodniowy opublikujemy  24 sierpnia.