Przetestuj najnowszą aplikację Alior 4 Trader Demo! Skorzystaj z bezpłatnego konta DEMO i sprawdź swoje strategie inwestycyjne! + nota prawna
Biuro Maklerskie na pierwszym miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski Biura Maklerskiego Alior Banku kolejny raz najlepszym rachunkiem na rynku według Pulsu Biznesu! + nota prawna
Program lojalnościowy unimot klub+ Sprawdź warunki nowego programu lojalnościowego dla naszych Klientów + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Nowa aplikacja Notowania 5 Pro Sprawdź nową aplikację do obserwacji notowań giełdowych + nota prawna
 • INNOVATOR -2.92%
 • InvestorMS -0.49%
 • mWIG40 -0.16%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.16%
 • NCIndex -0.95%
 • sWIG80 0.26%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.26%
 • TBSP.Index -0.05%
 • WIG -0.19%
 • WIG20 -0.29%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.58%
 • WIG20short 0.30%
 • WIG20TR -0.29%
 • WIG30 -0.32%
 • WIG30TR -0.32%
 • WIG-BANKI 1.02%
 • WIG-BUDOW -0.52%
 • WIG-CEE 0.20%
 • WIG-CHEMIA -1.72%
 • WIGdiv -0.30%
 • WIG-ENERG -0.73%
 • WIG-ESG -0.28%
 • WIG.GAMES -1.21%
 • WIG-GORNIC -0.97%
 • WIG-INFO -0.50%
 • WIG-LEKI -2.81%
 • WIG-MEDIA -1.33%
 • WIG-MOTO 1.55%
 • WIG.MS-BAS -1.16%
 • WIG.MS-FIN 0.71%
 • WIG.MS-PET -0.13%
 • WIG-NRCHOM 0.51%
 • WIG-ODZIEZ -2.70%
 • WIG-PALIWA 0.38%
 • WIG-Poland -0.20%
 • WIG-SPOZYW 0.31%
 • WIGtech -0.50%
 • WIGtechTR -0.50%
 • WIG-TELKOM -0.37%
 • WIG-Ukrain 0.12%
Wyświetl
...
...
2021-09-27 11:15:00

Raport tygodniowy GPW - wybory w Niemczech, tymczasowo Evergrande w tle

Raport tygodniowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Sytuacja rynkowa

Na początku bieżącego tygodnia kluczowym wydarzeniem na rynkach jest wynik wyborów w Niemczech, na otwarciu w poniedziałek niemiecki DAX zyskiwał przeszło 1%, co można uznać za dobre przyjęcie wstępnych wyników. Najwięcej mandatów ma otrzymać zwycięska SPD (206/735), kluczowe znaczenie jednak będą miały formowane koalicje. Medialne doniesienia z weekendu o braku paliwa na stacjach w Wielkiej Brytanii, a także o kryzysie zaopatrzeniowym, który może uderzyć również w inne sektory, pozostają bez większego wpływu na brytyjski indeks FTSE 100, który lekko zyskuje od rana. Dziś za Oceanem mija termin na przegłosowanie przez Izbę Reprezentantów pakietu wsparcia infrastrukturalnego o wartości 1 bln USD.

W temacie danych makro dziś o 14:30 poznamy zamówienia na dobra bez środków trans. i na dobra trwałego użytku w USA. We wtorek poznamy odczyt indeksu zaufania konsumentów Conference Board. W czwartek poznamy dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Japonii, opublikowany zostanie indeks PMI dla chińskiego przemysłu, ze strefy euro napłyną dane o stopie bezrobocia, poznamy również liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. W piątek zostanie opublikowany indeks PMI dla przemysłu dla strefy euro, Niemiec, Francji i USA, poznamy również wartość indeksu ISM dla przemysłu dla USA, a także informacje o sprzedaży detalicznej w Niemczech. Cały czas w tle pozostaje ryzyko upadłości Evergrande, deweloper ma problemy ze spłatą odsetek od obligacji, już nawet nie wspominając o ich wykupie.

Krajowe dane makro pojawią się dopiero pod koniec tygodnia, w czwartek zostaną opublikowane minutes z posiedzenia RPP, w piątek poznamy odczyt indeksu PMI dla przemysłu, a także inflację CPI za wrzesień, której prognoza wynosi +5.5% r/r. Na krajowej giełdzie sezon raportowy dobiega już końca, we wtorek poznamy raport PGE, w czwartek dane przedstawią jeszcze m.in. spółki: DataWalk, PlayWay i Sanok. Na krajowym rynku, na początku tygodnia brak zauważalnych zmian w ramach najważniejszych indeksów, wśród spółek również nie widać ani spektakularnych wzrostów ani szczególnie głębokich spadków. (Adam Dudoń)

Sytuacja techniczna

Ubiegły tydzień przyniósł niewielkie osłabienie głównych indeksów. Z szerszej perspektywy spadek indeksu WIG może być następstwem osiągnięcia przed tygodniem poziomu długoterminowej wzrostowej linii oporu. „Szpulkowaty” kształt ostatnie świecy raczej nie wskazuje na silną presję podaży, chociaż spadek kursu oczywiście potwierdza jej tymczasową przewagę. Minimum tygodniowe zatrzymało się na przebiegu średniej 15-tygodniowej (obecnie 68,6 tys pkt.). Jeżeli dojdzie do przebicia to będzie to sygnał do pogłębienia zniżki. Niekorzystnie prezentują się podstawowe wskaźniki AT, gdzie na MACD i RSI są aktywne negatywne dywergencje, na MACD został dodatkowo wykazany sygnał sprzedaży.

Indeks WIG20 w przeliczeniu na USD jest w wyraźniejszej fazie korekty w porównaniu do indeksu w standardowej notacji. Dla WIG20 USD kurs ponownie zbliża się do już testowanej w lipcu strefy wsparcia określonej uprzednio pokonanym styczniowym szczytem 568 USD (dla porównania bieżąca wartość indeksu to 584 USD). Również tutaj niekorzystnie wyglądają negatywne dywergencje na wskaźnikach MACD i RSI, w połączeniu z sygnałem sprzedaży na MACD. W długim terminie, począwszy od I kw. 2020, indeks formuje szeroki kanał wzrostowy.

Dla indeksu mWIG40 możliwy problem z podtrzymaniem wzrostowego impetu sygnalizuje ostatnia świeca wisielca, która poprzez negatywne rozbieżności na wskaźnikach MACD i RSI nabiera mocniejszej wymowy. Średnia 15-tygodniowa jako potencjalne wsparcie przebiega obecnie przy poziomie ok. 5050 pkt. Dla sWIG80 analogiczna świeca wisielca w połączeniu z obecnym od lipca sygnałem sprzedaży na MACD również nie wygląda dobrze. Kurs doraźnie opiera się na przebiegu średniej 15-tygodniowej, ale też zwraca uwagę fakt naruszenia przebiegu blisko 1,5 rocznej wzrostowej linii wsparcia. (Marcin Brendota)

2021-09-20 14:00:00

Raport tygodniowy GPW - korekta na globalnych rynkach przez problemy chińskiego dewelopera?

Raport tygodniowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Sytuacja rynkowa

Na początku bieżącego tygodnia spadkowa tendencja, utrzymująca się na globalnych rynkach już od dwóch tygodni, znacząco przyśpieszyła. Do wyprzedaży aktywów przyczyniło się kilka czynników, nie pomaga fakt, że wrzesień jest statystycznie najgorszym miesiącem na giełdach, a w dodatku w tym roku poprzedzony został solidnymi wakacyjnymi zwyżkami. Wciąż zagrażająca pełnemu ożywieniu gospodarczemu pandemia również nie poprawia nastrojów inwestorów. Jednak zdaje się, że na początku tygodnia głównym winowajcą spadków jest napięta sytuacja wokół chińskiej spółki Evergrande, która chyli się ku upadkowi. Dalszy rozwój sytuacji zleżeć będzie głównie od tego czy chińska władza zdecyduje się na wsparcie, w celu powstrzymania załamania, które prawdopodobnie dotknie nie tylko bezpośrednich interesariuszy spółki, ale może również rozlać się na innych deweloperów, banki, a także globalne rynki, czego zapowiedź widzimy już na początku tygodnia.

Do najważniejszych wydarzeń tygodnia należy również środowe posiedzenie Fed. Być może poznamy więcej szczegółów dotyczących już wcześniej sygnalizowanej możliwości ograniczania programu skupu aktywów, choć ostatnie, nieco rozczarowujące, dane z amerykańskiego rynku pracy wciąż mogą umożliwiać przedłużanie statusu quo. Członkowie FOMC zaktualizują również swoje przewidywania co kształtowania się stóp procentowych w przyszłości, co zostanie wyrażone w ramach wykresu punktowego (dot plot).

Wśród kluczowych danych makro z bieżącego tygodnia znajdziemy odczyty z amerykańskiego rynku nieruchomości, a także PMI dla usług i przemysłu zarówno z USA jak i z europejskiego rynku. Z krajowych danych, poza już opublikowanymi, poznamy sierpniową produkcję budowlano-montażową i sprzedaż detaliczną, a także dane o podaży pieniądza i bezrobociu. (Adam Dudoń)

Sytuacja techniczna

W minionym tygodniu najsłabszy okazał się indeks WIG20 reprezentujący segment największych spółek. Na wykresie tygodniowym osłabienie sentymentu tłumaczy fakt wcześniejszego osiągnięcia przez indeks poziomu ponad rocznej wzrostowej linii oporu. Równocześnie na wielu podstawowych wskaźnikach AT są aktywne negatywne dywergencje. W przeliczeniu indeksu na USD notowania cofają się do uprzednio pokonanego styczniowego szczytu, jednakże wszystko odbywa się w granicach długoterminowego kanału wzrostowego.

Szeroki indeks WIG pozostaje blisko przebiegu długoterminowej wzrostowej linii oporu. Na wykresie tygodniowym pojawiła się druga w rzędzie niska szpulka, niemal doji, która jest wyrazem osiągnięcia poziomu równowagi i jednocześnie osłabienia wcześniejszego, wzrostowego impetu. Również tutaj niepokoi zachowanie wskaźników AT, na których są dostrzegalne rozbieżności względem wykresu cenowego.

Dobre zachowanie notuje natomiast segment średnich spółek reprezentowanych indeksem mWIG40. Aczkolwiek bardzo krótkie korpusy ostatnich trzech świec wraz z utrzymującymi się sygnałami wykupienia rynku nadal nakazują dużą ostrożność ostrzegając przed ryzykiem korekty. W segmencie mniejszych spółek ten tydzień był gorszy, ale też z jego początkiem maksimum sesji pobiło uprzedni historyczny szczyt z 2007r. Wskaźniki AT nadal ostrzegają jednak przed możliwą korektą, na MACD po wcześniejszym sygnale sprzedaży jest umocnienie w postaci obsunięcia wskaźnika poniżej poziomu równowagi. (Marcin Brendota)

2021-09-13 14:05:00

Raport tygodniowy GPW - spółki węglowe wciąż na tapecie

Raport tygodniowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Sytuacja rynkowa

Bieżący tydzień na rynkach rozwiniętych rozpoczyna się w lepszych nastrojach po ubiegłotygodniowej korekcie. Straty po przecenie odrabiają przede wszystkim europejskie indeksy. We wtorek poznamy jeden z najważniejszych odczytów makroekonomicznych tego tygodnia, gdyż to właśnie inflacja w USA może zadecydować o terminie rozpoczęcia zmniejszania skali skupu aktywów przez Fed, który może być ogłoszony już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 21-22 września. Następnie w środę poznamy dane o chińskiej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, a także dane o produkcji przemysłowej w USA i w strefie euro. Pod koniec tygodnia poznamy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z USA, a także dane o sprzedaży detalicznej. Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń w USA zmniejsza się popyt na podróże lotnicze, co będzie ciążyć na wynikach amerykańskich linii lotniczych w III i IV kw. br.

Krajowy parkiet również rozpoczyna tydzień od wzrostów. W temacie danych makro poznamy dziś saldo rachunku bieżącego, w środę odczyt inflacji CPI za sierpień, w czwartek poznamy inflację bazową, a w piątek dane z rynku pracy. Sezon wyników kwartalnych dobiega już końca, ale w tym tygodniu raporty opublikują jeszcze m.in.: Huuuge, Mercator, Tauron, Forte, Śnieżka, Trakcja, Enea, Bogdanka, GPW, Mabion, PHN, Wielton, Amica. Na początku tygodnia rajd kontynuuje JSW, zyskując najmocniej w gronie blue chipów, największe spadki odnotowuje Mercator, w ramach kontynuacji piątkowej wyprzedaży, korektę po dobrym piątku odnotowują natomiast spółki odzieżowe. W indeksie mWIG40 nawet w dwucyfrowym tempie rośnie Mabion. W indeksie sWIG80 najmocniej zyskuje ZEPAK, lider poprzedniego tygodnia, który już przeszło podwoił swoją kapitalizację po publikacji planów ws. energetyki jądrowej. Równie mocno zyskuje Bogdanka, obie wymienione spółki wyróżniają się zarówno pod względem bardzo mocnych wzrostów jak i pod względem największej wartości obrotu na tle indeksu małych spółek. (Adam Dudoń)

Sytuacja techniczna

W ubiegłym tygodniu zwyżka głównego indeksu WIG została powstrzymana. Jako opór zadziałała ponad roczna wzrostowa linia oporu. Ubiegłotygodniowa szpulka podkreśla (być może przejściowy) problem z osiągnięciem wyższych poziomów cenowych. Na wybranych wskaźnikach AT są aktywne negatywne dywergencje potwierdzające obniżenie wzrostowego impetu. Podobnie do szerokiego indeksu prezentuje się WIG20. Tutaj również w towarzystwie negatywnych dywergencji (zwłaszcza na RSI) indeks odbija od ponad rocznej wzrostowej linii oporu. WIG20 w przeliczeniu na USD cofnął się ponad uprzednio naruszony czerwcowy szczyt. Najbliższe wsparcie jest w pobliżu 568 pkt. Również tutaj na podstawowych wskaźnikach AT brakowało wcześniej potwierdzenia nowego maksimum.

W minionym tygodniu zdecydowanie na prowadzenie wyszedł indeks mniejszych spółek sWIG80. W towarzystwie wyższych obrotów wybił się ponad linię ostatnich szczytów ok. 21160 pkt. Ostatni ruch indeksu zanegował ostrzeżenia jakie od kilku tygodni utrzymywały się na wybranych wskaźnikach AT. Już tylko niecały 1% dzieli indeks od historycznego szczytu (21729,7 pkt). Indeks średnich spółek również zachowywał się lepiej od szerokiego indeksu WIG. Jednakże coraz krótsze korpusy ostatnich świec zdają się wskazywać na osłabienie dynamiki ruchu. Również wskaźniki AT w przeciwieństwie do indeksu cenowego są poniżej poprzednich szczytów co podtrzymuje ostrzeżenia przed ryzykiem korekty. (Marcin Brendota)

2021-09-06 13:40:00

Raport tygodniowy GPW - decyzja EBC i RPP na horyzoncie

Raport tygodniowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Sytuacja rynkowa

Zakończenie ubiegłego tygodnia dla wiodącego rynku akcji wypadło neutralnie. Zaskakująco słaby odczyt z amerykańskiego rynku pracy zmniejszył presję na rychłe zacieśnianie polityki monetarnej, a utrzymanie statusu quo premiować będzie instrumenty udziałowe. Kluczowym wydarzeniem bieżącego tygodnia będzie czwartkowe posiedzenie EBC, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie dotychczasowej polityki Banku. Ze względu na obchodzony dziś w USA Dzień Pracy tydzień na Wall Street rozpocznie się dopiero jutro. We wtorek poznamy dane o chińskim bilansie handlu zagranicznego, a także dane o niemieckiej produkcji przemysłowej i odczyt indeksu instytutu ZEW, obrazujący nastroje dotyczące koniunktury gospodarczej w Niemczech. W czwartek poza decyzją EBC ws. stóp procentowych opublikowane zostaną dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych USA, a w piątek poznamy amerykańską inflację PPI.

Najważniejsze wydarzenie makroekonomiczne dla krajowego rynku wypada w środę, na ten dzień zaplanowane jest posiedzenie RPP, na którym zapadną decyzje ws. stóp procentowych, które prawdopodobnie wciąż pozostaną na bieżącym poziomie, wobec tego więcej interesujących informacji może płynąć z konferencji prasowej z prezesem NBP Adamem Glapińskim. Na próżno szukać innych istotnych danych makroekonomicznych z krajowego rynku w tym tygodniu. Początek tygodnia na warszawskim parkiecie wypada pozytywnie, zyskują główne krajowe indeksy, choć warto mieć na uwadze, że dzisiejsza sesja będzie przebiegać bez udziału amerykańskich inwestorów. Po weekendzie wśród blue chipów wciąż wyróżniają się walory JSW, nie tylko zyskując najmocniej, lecz także znajdując się w czołówce walorów pod względem wartości obrotów. (Adam Dudoń)

Sytuacja techniczna

Miniony tydzień przyniósł kolejną zwyżkę głównych krajowych indeksów. Prym wiodły największe spółki, i one też były głównym wsparciem dla szerokiego indeksu WIG, który zawędrował na nowe historyczne maksimum. Sam indeks dotarł do blisko 1,5 rocznej, wzrostowej linii oporu. Wzrost obrotów przerwał wakacyjny spadek aktywności. Mimo odnotowania nowego szczytu na wskaźnikach AT utrzymują się negatywne dywergencje. Dla WIG20 również jest obserwowane dotarcie do długoterminowej, wzrostowej linii oporu. I także tutaj nie ma na wskaźnikach potwierdzenia nowego maksimum. Początek poniedziałkowej sesji przebiega pod dyktando lepszych nastrojów na giełdach zagranicznych, jest więc szansa na poprawę przebiegu wskaźników.

Akcje średnich spółek reprezentowanych przez mWIG40 w mniejszych tempie od WIG20, ale również poddawały się zwyżce. Indeks utrzymuje wybicie ponad kluczowy szczyt z 2018r., teraz zmierza w stronę będącego ok. 500 pkt. powyżej bieżących notowań historycznego maksimum. Na podstawowych indykatorach jest obecny ten sam problem co dla WIG i WIG20. Odnotowanie nowego lokalnego maksimum na indeksie nie ma potwierdzenia w przebiegu podstawowych wskaźników, co jest wyrazem słabszego impetu. Indeks mniejszych spółek sWIG80 w minionym tygodniu odnotował wyraźnie słabszą od pozostałych indeksów zwyżkę. Z perspektywy minionych tygodni na wykresie cenowym jest od czerwca obecny trend boczny z wyraźnie zarysowaną strefą oporu w pobliżu 21160-21180 pkt. (Marcin Brendota)

2021-08-30 13:30:00

Raport tygodniowy GPW - amerykański rynek pracy w centrum uwagi

Raport tygodniowy , Zespół Analiz i Doradztwa

Sytuacja rynkowa

W bieżącym tygodniu na rynkach może odbijać się jeszcze echo piątkowego wstąpienia prezesa Fed Jerome’a Powella na sympozjum w Jackson Hole, które nie przyniosło żadnego konkretnego rozwinięcia ws. tematu taperingu. Oficjalnie zasygnalizowane już zmniejszanie skupu aktywów ma być zależne głównie od poprawy sytuacji na rynku pracy, a więc piątkowe dane z USA mówiące o zatrudnieniu mogą być w tym tygodniu kluczowym wskaźnikiem. Jednak wcześniej zanim poznamy piątkowe dane we wtorek poznamy odczyt inflacji w strefie euro, w środę wskaźniki PMI dla przemysłu w Chinach, w Niemczech i w Polsce, a także wskaźnik ISM dla przemysłu w USA. W czwartek poznamy wartość inflacji producenckiej PPI w strefie euro, a także część danych dotyczących amerykańskiego rynku pracy, w tym odczyt liczby zasiłków dla bezrobotnych. W piątek, poza sierpniowym raportem z rynku pracy w USA, poznamy wartość wskaźnika PMI dla usług dla największych światowych gospodarek. W tym tygodniu na tapecie zapewne pozostanie temat Afganistanu, który jednak prawdopodobnie nie będzie mieć większego wpływu na rynki.

Tydzień na krajowym parkiecie rozpoczął się w pozytywnych nastrojach, kluczowy indeks WIG20 zwyżkuje o około 1%, nieco mniej rośnie indeks mWIG40, a najsłabiej prezentuje się indeks małych spółek sWIG80, który od II połowy sierpnia zachowuje się wyraźnie słabiej niż obydwa wspomniane wyżej indeksy. We wtorek poznamy odczyt inflacji CPI za sierpień, która mimo wysokich odczytów w ostatnich miesiącach, wciąż nie wywiera większej presji na zmiany w polityce monetarnej. W kraju trwa sezon raportowy, we wtorek sprawozdanie przedstawi Biomed-Lublin, Comarch, R22 i Unibep, w środę CD Projekt, w czwartek PGNiG, CI Games i Erbud, a w piątek Budimex i Torpol. W czwartek o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ws. zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych, co w przypadku braku kolejnego odroczenia może być kluczowym wydarzeniem tygodnia na krajowym rynku, zwłaszcza dla sektora bankowego. Wśród walorów na początku tygodnia pozytywnie wyróżnia się LPP i JSW, obie spółki zyskują w granicach 5%. (Adam Dudoń)

Sytuacja techniczna

Mające miejsce przed dwoma tygodniami osłabienie na krajowym rynku miało, jaki widać po ostatnich notowaniach, jedynie przejściowy charakter i szeroki indeks WIG odnotował nowe historyczne maksimum. Odbyło się to przy niewielkich obrotach, jednak należy to przypisać okresowi wakacyjnemu, generalnie od połowy lipca utrzymuje się wyraźnie obniżona aktywność. Indeks zbliża się do wzrostowej linii oporu, która obecnie przebiega przy poziomie ok. 71 – 71,3 tys. pkt. Mimo kontynuacji trendu wzrostowego na wskaźnikach AT utrzymują się negatywne dywergencje, na MACD w połączeniu ze wstępnym sygnałem sprzedaży. Na WIG20 w przeliczeniu na USD jest po raz kolejny przetestowane i umocnione wsparcie na poziomie uprzednio pokonanego styczniowego szczytu – 568 pkt. (USD).

Dobry tydzień notują również średnie spółki, których indeks mWIG40 jest najwyżej od blisko 14 lat. Jednak również tutaj na podstawowych wskaźnikach AT są zasygnalizowane negatywne rozbieżności, w przypadku MACD w połączeniu z sygnałem sprzedaży, dla RSI z utrzymaniem wskazań wykupienia rynku. Dla sWIG80 przebieg wskaźników pozostaje równie negatywny, tutaj indeks od maja pozostaje w trendzie bocznym. Do poziomu ok. 20,5 tys pkt. zbliża się 1,5 roczna wzrostowa linia wsparcia. Podsumowując, dla głównych indeksów jest podtrzymany kilkunastomiesięczny trend wzrostowy, jednak wskaźniki AT sygnalizując osłabienie impetu nakazując wzmożoną czujność przed rosnącym ryzykiem wystąpienia korekty. (Marcin Brendota)

2021-08-23 17:50:00

Raport tygodniowy GPW

Raport tygodniowy , Zespół Analiz i Doradztwa

GPW rozpoczyna ostatni pełen „wakacyjny” tydzień handlu od wyraźnych wzrostów, po ubiegłotygodniowej ok. 2%-owej korekcie głównych indeksów (WIG/ WIG20). Zarówno dziś, tj. w poniedziałek, mniejsze wzrosty, jak w i ubiegłym tygodniu mniejsze spadki, notują spółki małe i średnie. Na znacznie mniejszą zmienność w tym segmencie spółek wpływ ma mniej jednorodna grupa inwestorów oraz bardziej różnorodna reprezentacja sektorów wśród emitentów.

 

Po kosmetycznych zniżkach w ubiegłym tygodniu do szturmu na nowe maksima szykują się też, a przynajmniej tak należałoby przyjąć obserwując obecny układ sił popytu i podaży, główne rynki zagraniczne (USA, Europa zachodnia). W Azji, która z głównych regionów gospodarczych na globie, miała ostatnimi czasy zdecydowanie słabsze okres (zwłaszcza Chiny i Japonia), także dzisiejsza sesja przebiegała głównie w „kolorze” zielonym, choć zwrócić należy uwagę na nadal bardzo słabe zachowanie chińskich spółek internetowych i e-commerce, w tym 2 największych,  stanowiących niegdyś łącznie ponad 30%, a obecnie już tylko ok. 25% w indeksie MSCI China, tj. Tencenta i Alibaby. Kursy akcji tych spółek „odchorowują” utrzymanie ostrego kursu chińskiej administracji na regulowanie działalności największych podmiotów w strategicznych sektorach gospodarki oraz tych dysponujących dużą ilością wrażliwych danych osobowych swoich klientów.

 

Globalnie układ sił kupujących i sprzedających wydaje się przechylać cały czas na korzyść tych pierwszych, przy utrzymywaniu dotychczasowej narracji czołowych banków centralnych do trwających skupów obligacji i „zerowych” stóp procentowych, a tylko jej zmiana, wydaje się, mogłaby ten układ istotnie przemanewrować. Są też jeszcze inne czynniki, wagowo pomniejsze, mianowicie wraz z wygasaniem efektów bazowych, spada pozytywna liczba zaskoczeń bieżącymi danymi makro, a US Citigruoup Economic Suprise Index wszedł ostatnio w wartości ujemne. Najbliższe półtora miesiąca to także w większości martwy sezon publikacji wyników finansowych spółek notowanych na giełdach DM, a istotne dokonania finansowe w II kw., zwłaszcza spółek amerykańskich (ok. 20% na poziomie zagregowanego zysku na akcję powyżej oczekiwań, nie mówiąc już o bardzo wysokiej dynamice r/r), istotnie wpłynęły na wzrosty apetytów inwestorów na ryzyko.

 

W kraju sezon publikacji wyników finansowych kończymy w znaczącym opóźnieniu względem giełd w USA, czy Europie. W obecnym reżimie prawnym deadline na publikację raportów półrocznych to aż 30 września i spora grupa spółek skrzętnie ten czas do „jak najlepszego” wyliczenia wyników finansowych wykorzystuje, przy czym generalnie można postawić hipotezę, że im lepszy poziom relacji inwestorskich, tym publikacje raportów lub chociażby wstępnych wyników finansowych, wcześniej.

 

Z dotychczasowych publikacji, a publikowała już zdecydowana większość spółek z WIG20/30, wyłania się obraz przewagi pozytywnych zaskoczeń i wysokich dodatnich dynamik r/r (sam PKB w Polski w II kw. ’21 wg wstępnych danych GUS wzrósł o rekordowe 10,9 proc., a wartość PKB, po odsezonowaniu, przekroczyła już poziomy przedpandemiczne), choć nie zawsze wystarcza to do dalszych wzrostów kursów. W ubiegłym tygodniu najciekawszą publikacją była najwyższa kwartalna EBITDA KGHM od ponad 10 lat. Mimo to kurs akcji spółki nie zareagował pozytywnie, gdyż w dniu publikacji i kolejnych cena głównego produktu spółki, tj. miedzi, spadała, na konferencji wynikowej zarządu zabrakło deklaracji co do poziomu przyszłorocznej dywidendy, padła natomiast wzmianka o możliwym zaangażowaniu w małoskalowe reaktory jądrowe.

 

Dla szeregu spółek małych i średnich, których publikacje raportów za I półrocze dopiero przed nami, jeszcze ważniejszymi od danych historycznych, za już mocno zaprzeszły kwartał II, będą oceny zarządów odnośnie perspektyw na II połowę roku, a ta szykuje się pełna wyzwań. Dość wymienić utrzymującą się presję płacową (przeciętne wynagrodzenie w firmach zatrudniających ponad 9 osób w lipcu okazało się o 8,7% wyższe niż przed rokiem, a więc niewiele niżej do 9,8% dynamiki w czerwcu, zaburzonej efektami niskiej bazy porównawczej), czy wzrosty cen surowców i energii: od 1 lipca PGNiG podniósł dla mniejszego biznesu stawki za gaz o 24 proc., bliskie nominalnie najwyższemu historycznie poziomowi z 2012 roku (czyli gdy cena baryłki ropy była znacznie powyżej 100 USD) są ceny benzyny, a mające coraz większy wpływ na ceny energii elektrycznej dla obiorców biznesowych, ceny uprawnień do emisji Co2 konsolidują się na rekordowych poziomach w okolicy 55 EUR za tonę, a Unia Europejska zachęca swoimi działaniami (i zaniechaniami) spekulantów do gry na ich dalszą zwyżkę.

 

Powyższe czynniki mogą być dużym wyzwaniem dla spółek produkcyjnych, działających zwłaszcza na niskiej marży i w oparciu o zewnętrzne sieci dystrybucji. Stosunkowo duży odsetek takich spółek znajduje się poza WIG20.

 

 

Sytuacja techniczna

Główne indeksy  minionym tygodniu poddawały się niewielkiej zniżce. Szeroki WIG odbił się w dół od teoretycznego poziomu docelowego (68950 pkt.) określonego wsp. 2,618 z ubiegłorocznej korekty spadkowej. Jednocześnie mocnym sygnałem ostrzegawczym przed możliwym pogłębieniem spadku są negatywne dywergencje obserwowane na RSI w połączeniu ze wstępnym sygnałem sprzedaży jaki pojawił się na MACD. Poziom obrotów jest zdecydowanie „wakacyjny” i nie wykazuje rosnącej presji podażowej, bieżąca zniżka bardziej wynika ze zmniejszenia siły popytu. Podobne wskazania w zakresie przebiegu podstawowych wskaźników są obserwowane na WIG20. W przeliczeniu na USD indeks obecnie testuje wsparcie uprzednio pokonanego styczniowego szczytu.

 

Indeks średnich spółek mWIG40 miniony tydzień również zakończył na minusie. Podobnie jak dla WIG uwagę zwracają negatywne dywergencje jakie pojawiły się na RSI umacniające sygnał sprzedaży na MACD, który pojawił się już kilka tygodni wcześniej. Również tutaj niskie obroty wskazują, że spadek kursu jest w większej mierze podyktowany cofnięciem popytu niż rosnącej podaży. Dla indeksu sWIG80 proces osłabienia wzrostowego impetu, którego zwieńczeniem jest ubiegłotygodniowy spadek, był już obserwowany wcześniej poprzez bardzo krótkie korpusy poprzedzających wzrostowych świec. Negatywne dywergencje na RSI są tutaj znacznie wyraźniej zaakcentowane.