Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.00%
 • GPWB-B1Y4Y 0.00%
 • GPWB-B1Y5Y 0.00%
 • GPWB-B3Y5Y 0.00%
 • GPWB-B5Y 0.00%
 • INNOVATOR 0.00%
 • mWIG40 1.16%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR 1.16%
 • NCIndex -0.09%
 • sWIG80 0.51%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.51%
 • TBSP.Index 0.00%
 • WIG 0.99%
 • WIG140 1.01%
 • WIG20 1.39%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 2.10%
 • WIG20short -1.01%
 • WIG20TR 1.06%
 • WIG30 1.22%
 • WIG30TR 1.02%
 • WIG-BANKI 1.65%
 • WIG-BUDOW 0.93%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA 2.81%
 • WIGdiv 0.83%
 • WIG-ENERG 0.56%
 • WIG-ESG 0.96%
 • WIG.GAMES5 -1.75%
 • WIG-GORNIC 1.38%
 • WIG-GRY -3.14%
 • WIG-INFO 0.53%
 • WIG-LEKI -0.10%
 • WIG-MEDIA 1.41%
 • WIG-MOTO 1.27%
 • WIG.MS-BAS 1.05%
 • WIG.MS-FIN 1.67%
 • WIG.MS-PET 2.26%
 • WIG-NRCHOM 0.52%
 • WIG-ODZIEZ -0.61%
 • WIG-PALIWA 2.56%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW -0.20%
 • WIGtech -0.24%
 • WIGtechTR -0.24%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Allianz Duo Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Globalnych Akcji

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które inwestują głównie w akcje. Fundusz może także inwestować bezpośrednio w akcje. Portfel akcji w ramach inwestycji pośrednich i bezpośrednich jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje zarówno akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Dominujący udział portfela ulokowanego w tytułach uczestnictwa mogą stanowić fundusze zagraniczne Grupy Aviva.

Nazwa

Allianz Globalnych Akcji (Allianz Duo FIO)

Adres

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

TFI

TFI Allianz Polska

Telefon

(22) 567 48 75

Zarządzający funduszem

Bartosz Pawlak

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2017-07-28
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3 %
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,42 %
Miesięczna stopa średnia -2,77 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -3,08 %
Największy spadek wartości JU -33,20 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-02-21)
Karta funduszu (2023-02-28)
Prospekt informacyjny (2022-12-30)
Skrócony prospekt (2022-06-30)