Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 Wypełnij ankietę i podziel się z nami, swoimi uwagami Więcej
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Promocja dla subfunduszy Alior TFI Wszystkie subfundusze Alior TFI za 0% Sprawdź + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego

Rynki Zagraniczne dostępne w ofercie Alior Banku!

Sprawdź szczegóły!

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

BlackRock GF US Mid-Cap Value Fund A2 (EUR)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek o średniej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Mianem spółek o średniej kapitalizacji określa się spółki, których kapitalizacja rynkowa w momencie nabycia ich papierów wartościowych mieści się w przedziale kapitalizacji spółek wchodzących w skład indeksu Russell Midcap Value Index. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne do celów inwestycyjnych oraz na potrzeby efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Nazwa

BlackRock GF US Mid-Cap Value Fund A2 (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

TFI

BlackRock (Lux)

Telefon

(22) 436 06 01

Zarządzający funduszem

David Zhao, Tony DeSpirito

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji amerykańskich MIŚ
Początek działalności: 2001-06-29
Minimalna wpłata: 4600
Minimalna dopłata: 920
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% Russell MidCap Value Index
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,55 %
Miesięczna stopa średnia 0,05 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -52,15 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Standardowe odchylenie:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-08-25)
Karta funduszu (2023-08-31)
Prospekt informacyjny (2022-12-29)
Skrócony prospekt (2023-02-28)