Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Aktualności

24-05-2018

Interesujesz się inwestycjami? Zbadaj swój profil inwestycyjny.

Profil inwestycyjny określany jest na podstawie krótkiej ankiety, której pytania dotyczą m.in.  posiadanej przez Ciebie wiedzy o rynku kapitałowym, doświadczenia w inwestowaniu, nastawienia do ryzyka. Niektóre z pytań pomogą nam także określić Twoje potrzeby i oczekiwania w zakresie osiągniętego zwrotu z inwestycji. Na podstawie udzielonych odpowiedzi możemy określić jakie instrumenty finansowe są dla Ciebie odpowiednie, ograniczając ryzyko inwestowania w produkty nieadekwatne do Twoich oczekiwań.

Ankieta dostępna jest w dotychczasowym systemie bankowości internetowej w zakładce Profil inwestycyjny w prawym górnym rogu strony.

 

 


Wyodrębniamy 5 typów profili inwestycyjnych:

  • Inwestor przezorny
  • Inwestor ostrożny
  • Inwestor rozważny
  • Inwestor aktywny
  • Inwestor dynamiczny


W zależności od typu profilu, zdolność ponoszenia ryzyka może być niska lub bardzo wysoka. W związku z powyższym poziom zaangażowania klienta w instrumenty finansowe powinien być dostosowany do tej zdolności. Inwestor na podstawie własnej wiedzy o stanie majątku i sytuacji finansowej, kontroluje rozkład poszczególnych klas aktywów w portfelu inwestycyjnym oraz samodzielnie podejmuje decyzje inwestycyjne zgodne z jego profilem inwestycyjnym.


Nie zwlekaj, sprawdź swój profil inwestycyjny i poznaj:

  • Produkty inwestycyjne spełniające Twoje oczekiwania,
  • Instrumenty finansowe odpowiednie dla Twojego profilu ,
  • Aktywa adekwatne do Twojej skłonności do ponoszenia ryzyka.Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. jest wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem.