Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • INNOVATOR -0.17%
 • InvestorMS -0.56%
 • mWIG40 -0.86%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.86%
 • NCIndex -0.69%
 • sWIG80 -0.70%
 • sWIG80dvp 20.57%
 • sWIG80TR -0.68%
 • TBSP.Index -0.10%
 • WIG -0.93%
 • WIG140 -0.94%
 • WIG20 -1.01%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -2.03%
 • WIG20short 1.03%
 • WIG20TR -1.01%
 • WIG30 -0.94%
 • WIG30TR -0.94%
 • WIG-BANKI -1.63%
 • WIG-BUDOW -0.63%
 • WIG-CEE -0.64%
 • WIG-CHEMIA 0.71%
 • WIGdiv -0.71%
 • WIG-ENERG 0.29%
 • WIG-ESG -1.02%
 • WIG.GAMES -0.53%
 • WIG-GORNIC -0.92%
 • WIG-INFO -0.26%
 • WIG-LEKI -0.94%
 • WIG-MEDIA -2.23%
 • WIG-MOTO -1.90%
 • WIG.MS-BAS -0.24%
 • WIG.MS-FIN -1.59%
 • WIG.MS-PET -0.02%
 • WIG-NRCHOM -0.31%
 • WIG-ODZIEZ -0.56%
 • WIG-PALIWA 0.15%
 • WIG-Poland -0.94%
 • WIG-SPOZYW -2.02%
 • WIGtech -0.68%
 • WIGtechTR -0.68%
 • WIG-Ukrain -2.40%
Wyświetl

Aktualności

24-05-2018

Interesujesz się inwestycjami? Zbadaj swój profil inwestycyjny.

Profil inwestycyjny określany jest na podstawie krótkiej ankiety, której pytania dotyczą m.in.  posiadanej przez Ciebie wiedzy o rynku kapitałowym, doświadczenia w inwestowaniu, nastawienia do ryzyka. Niektóre z pytań pomogą nam także określić Twoje potrzeby i oczekiwania w zakresie osiągniętego zwrotu z inwestycji. Na podstawie udzielonych odpowiedzi możemy określić jakie instrumenty finansowe są dla Ciebie odpowiednie, ograniczając ryzyko inwestowania w produkty nieadekwatne do Twoich oczekiwań.

Ankieta dostępna jest w dotychczasowym systemie bankowości internetowej w zakładce Profil inwestycyjny w prawym górnym rogu strony.

 

 


Wyodrębniamy 5 typów profili inwestycyjnych:

 • Inwestor przezorny
 • Inwestor ostrożny
 • Inwestor rozważny
 • Inwestor aktywny
 • Inwestor dynamiczny


W zależności od typu profilu, zdolność ponoszenia ryzyka może być niska lub bardzo wysoka. W związku z powyższym poziom zaangażowania klienta w instrumenty finansowe powinien być dostosowany do tej zdolności. Inwestor na podstawie własnej wiedzy o stanie majątku i sytuacji finansowej, kontroluje rozkład poszczególnych klas aktywów w portfelu inwestycyjnym oraz samodzielnie podejmuje decyzje inwestycyjne zgodne z jego profilem inwestycyjnym.


Nie zwlekaj, sprawdź swój profil inwestycyjny i poznaj:

 • Produkty inwestycyjne spełniające Twoje oczekiwania,
 • Instrumenty finansowe odpowiednie dla Twojego profilu ,
 • Aktywa adekwatne do Twojej skłonności do ponoszenia ryzyka.Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. jest wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem.