Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2204.90%
 • mWIG40dvp 3833.34%
 • InvestorMS -0.87%
 • mWIG40 -1.56%
 • mWIG40TR -1.56%
 • NCIndex 2.55%
 • sWIG80 0.32%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.32%
 • WIG -0.98%
 • WIG20 -0.96%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -1.93%
 • WIG20short 0.97%
 • WIG20TR -0.96%
 • WIG30 -1.12%
 • WIG30TR -1.12%
 • WIG-BANKI -1.63%
 • WIG-BUDOW 0.16%
 • WIG-CEE -0.62%
 • WIG-CHEMIA -2.38%
 • WIGdiv -0.52%
 • WIG-ENERG -1.41%
 • WIG-ESG -1.13%
 • WIG.GAMES -0.55%
 • WIG-GORNIC 0.04%
 • WIG-INFO -1.37%
 • WIG-LEKI 0.27%
 • WIG-MEDIA -0.44%
 • WIG-MOTO -1.94%
 • WIG.MS-BAS -1.21%
 • WIG.MS-FIN -1.31%
 • WIG.MS-PET -0.90%
 • WIG-ODZIEZ -1.35%
 • WIG-PALIWA -0.84%
 • WIG-Poland -0.97%
 • WIG-SPOZYW -0.95%
 • WIGtech -1.36%
 • WIG-TELKOM -2.23%
 • WIG-Ukrain -1.13%
Wyświetl

Od niedzieli 17 maja 2020 dla instrumentów EURTRY, EUR/TRY, USDTRY i USD/TRY nie ma możliwości otwierania nowych pozycji (do odwołania). Warunki handlowe dla już otwartych pozycji na rachunkach Alior Trader pozostają bez zmian. Zaznaczamy przy tym (zgodnie z informacją otrzymaną od Banków Oferujących Płynność), że w kolejnych tygodniach mogą wystąpić zwiększone spready na powyższych instrumentach. Przepraszamy za niedogodności.

Aktualności

20-02-2020

Profil inwestycyjny w Alior Banku

Profil inwestycyjny jest określany na podstawie ankiety, której pytania dotyczą m.in.:  posiadanego przez Ciebie nastawienia do ryzyka oraz horyzontu czasowego zwrotu z inwestycji.  Na podstawie udzielonych odpowiedzi możemy określić, jakie instrumenty finansowe są dla Ciebie odpowiednie, ograniczając ryzyko inwestowania w produkty nieadekwatne do Twoich oczekiwań.

Ankieta inwestycyjna jest ważna przez rok od daty jej wypełnienia. Można ją zaktualizować w bankowości internetowej w zakładce Usługi/Profil inwestycyjny.

 

 


Sprawdź, jakie  profile inwestycyjne występują w Alior Banku:

 • inwestor przezorny - bezpieczeństwo oszczędności jest dla Ciebie ważniejsze niż możliwość uzyskania dodatkowych zysków. Nie akceptujesz ryzyka utraty nawet niewielkiej części zainwestowanego kapitału, dlatego najbardziej odpowiednie dla Ciebie produkty nie powinny być związane z ryzykiem poniesienia straty a portfel aktywów powinien być ukierunkowany na bezpieczeństwo i ochronę kapitału;
 • inwestor ostrożny - bezpieczeństwo oszczędności jest dla Ciebie ważne, jednak akceptujesz ryzyko utraty niewielkiej części kapitału w celu uzyskania dodatkowych zysków. Dopuszczasz możliwość inwestycji niewielkiej części środków w instrumenty o umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym w krótkim lub średnim horyzoncie czasowym (do roku lub trzech lat).  Z uwagi na Twoje podejście do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny, Twój portfel aktywów powinien być ukierunkowany na bezpieczeństwo z jednoczesną możliwością osiągnięcia zysków konkurencyjnych do lokat bankowych oraz pozwolić na bieżące korzystanie z Twoich oszczędności.
 • inwestor rozważny - bezpieczeństwo oszczędności jest dla Ciebie ważne, jednak akceptujesz ryzyko utraty niewielkiej części kapitału w celu uzyskania dodatkowych zysków. Dopuszczasz możliwość inwestycji niewielkiej części środków w instrumenty o umiarkowanym lub wyższym ryzyku inwestycyjnym w średnim lub długim horyzoncie czasowym (do pięciu lat lub dłużej).  Z uwagi na Twoje podejście do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny, Twój portfel aktywów powinien być ukierunkowany na bezpieczeństwo z jednoczesną możliwością osiągnięcia zysków konkurencyjnych do lokat bankowych przy akceptacji zamrożenia oszczędności w dłuższym terminie.
 • inwestor aktywny - oczekujesz dużego zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie jesteś w stanie zaakceptować ryzyko utraty istotnej części zainwestowanego kapitału. Dopuszczasz możliwość inwestycji znacznej części środków w instrumenty o umiarkowanym lub wysokim ryzyku inwestycyjnym w krótkim lub średnim horyzoncie czasowym (do roku lub trzech lat).  Z uwagi na swoje podejście do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny, Twój portfel aktywów powinien być ukierunkowany na osiąganie wysokich stóp zwrotu oraz pozwolić na korzystanie z Twoich oszczędności na bieżąco.
 • inwestor dynamiczny - oczekujesz dużego zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie jesteś w stanie zaakceptować ryzyko utraty istotnej części wniesionego kapitału. Dopuszczasz możliwość inwestycji znacznej części środków w instrumenty o umiarkowanym lub wysokim ryzyku inwestycyjnym w średnim lub długim horyzoncie czasowym (do pięciu lat lub dłużej).  Z uwagi na swoje podejście do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny, Twój portfel aktywów powinien być ukierunkowany na osiąganie wysokich stóp zwrotu przy akceptacji zamrożenia oszczędności w dłuższym terminie.

 

 


Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. jest wydzieloną organizacyjnie jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem.