Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • INNOVATOR -0.17%
 • InvestorMS -0.56%
 • mWIG40 -0.86%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.86%
 • NCIndex -0.69%
 • sWIG80 -0.70%
 • sWIG80dvp 20.57%
 • sWIG80TR -0.68%
 • TBSP.Index -0.10%
 • WIG -0.93%
 • WIG140 -0.94%
 • WIG20 -1.01%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -2.03%
 • WIG20short 1.03%
 • WIG20TR -1.01%
 • WIG30 -0.94%
 • WIG30TR -0.94%
 • WIG-BANKI -1.63%
 • WIG-BUDOW -0.63%
 • WIG-CEE -0.64%
 • WIG-CHEMIA 0.71%
 • WIGdiv -0.71%
 • WIG-ENERG 0.29%
 • WIG-ESG -1.02%
 • WIG.GAMES -0.53%
 • WIG-GORNIC -0.92%
 • WIG-INFO -0.26%
 • WIG-LEKI -0.94%
 • WIG-MEDIA -2.23%
 • WIG-MOTO -1.90%
 • WIG.MS-BAS -0.24%
 • WIG.MS-FIN -1.59%
 • WIG.MS-PET -0.02%
 • WIG-NRCHOM -0.31%
 • WIG-ODZIEZ -0.56%
 • WIG-PALIWA 0.15%
 • WIG-Poland -0.94%
 • WIG-SPOZYW -2.02%
 • WIGtech -0.68%
 • WIGtechTR -0.68%
 • WIG-Ukrain -2.40%
Wyświetl

Aktualności

20-02-2020

Profil inwestycyjny w Alior Banku

Profil inwestycyjny jest określany na podstawie ankiety, której pytania dotyczą m.in.:  posiadanego przez Ciebie nastawienia do ryzyka oraz horyzontu czasowego zwrotu z inwestycji.  Na podstawie udzielonych odpowiedzi możemy określić, jakie instrumenty finansowe są dla Ciebie odpowiednie, ograniczając ryzyko inwestowania w produkty nieadekwatne do Twoich oczekiwań.

Ankieta inwestycyjna jest ważna przez rok od daty jej wypełnienia. Można ją zaktualizować w bankowości internetowej w zakładce Usługi/Profil inwestycyjny.

 

 


Sprawdź, jakie  profile inwestycyjne występują w Alior Banku:

 • inwestor przezorny - bezpieczeństwo oszczędności jest dla Ciebie ważniejsze niż możliwość uzyskania dodatkowych zysków. Nie akceptujesz ryzyka utraty nawet niewielkiej części zainwestowanego kapitału, dlatego najbardziej odpowiednie dla Ciebie produkty nie powinny być związane z ryzykiem poniesienia straty a portfel aktywów powinien być ukierunkowany na bezpieczeństwo i ochronę kapitału;
 • inwestor ostrożny - bezpieczeństwo oszczędności jest dla Ciebie ważne, jednak akceptujesz ryzyko utraty niewielkiej części kapitału w celu uzyskania dodatkowych zysków. Dopuszczasz możliwość inwestycji niewielkiej części środków w instrumenty o umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym w krótkim lub średnim horyzoncie czasowym (do roku lub trzech lat).  Z uwagi na Twoje podejście do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny, Twój portfel aktywów powinien być ukierunkowany na bezpieczeństwo z jednoczesną możliwością osiągnięcia zysków konkurencyjnych do lokat bankowych oraz pozwolić na bieżące korzystanie z Twoich oszczędności.
 • inwestor rozważny - bezpieczeństwo oszczędności jest dla Ciebie ważne, jednak akceptujesz ryzyko utraty niewielkiej części kapitału w celu uzyskania dodatkowych zysków. Dopuszczasz możliwość inwestycji niewielkiej części środków w instrumenty o umiarkowanym lub wyższym ryzyku inwestycyjnym w średnim lub długim horyzoncie czasowym (do pięciu lat lub dłużej).  Z uwagi na Twoje podejście do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny, Twój portfel aktywów powinien być ukierunkowany na bezpieczeństwo z jednoczesną możliwością osiągnięcia zysków konkurencyjnych do lokat bankowych przy akceptacji zamrożenia oszczędności w dłuższym terminie.
 • inwestor aktywny - oczekujesz dużego zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie jesteś w stanie zaakceptować ryzyko utraty istotnej części zainwestowanego kapitału. Dopuszczasz możliwość inwestycji znacznej części środków w instrumenty o umiarkowanym lub wysokim ryzyku inwestycyjnym w krótkim lub średnim horyzoncie czasowym (do roku lub trzech lat).  Z uwagi na swoje podejście do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny, Twój portfel aktywów powinien być ukierunkowany na osiąganie wysokich stóp zwrotu oraz pozwolić na korzystanie z Twoich oszczędności na bieżąco.
 • inwestor dynamiczny - oczekujesz dużego zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie jesteś w stanie zaakceptować ryzyko utraty istotnej części wniesionego kapitału. Dopuszczasz możliwość inwestycji znacznej części środków w instrumenty o umiarkowanym lub wysokim ryzyku inwestycyjnym w średnim lub długim horyzoncie czasowym (do pięciu lat lub dłużej).  Z uwagi na swoje podejście do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny, Twój portfel aktywów powinien być ukierunkowany na osiąganie wysokich stóp zwrotu przy akceptacji zamrożenia oszczędności w dłuższym terminie.

 

 


Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. jest wydzieloną organizacyjnie jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem.