Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Aktualności

29-11-2019

Zakończenie współpracy z Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. informuje, że:

  • zlecenia nabycia oraz konwersji jednostek uczestnictwa funduszy otwartych nie będą przyjmowane do realizacji od 1 grudnia br.,
  •  zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy otwartych będą przyjmowane do realizacji do 19 grudnia 2019 r. włącznie.


Po tym terminie składanie dyspozycji dotyczących jednostek funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Superfund TFI będzie możliwe za pośrednictwem innych instytucji finansowych, podanych na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem: https://www.superfund.pl

 Zakończenie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa Superfund TFI, w żaden sposób nie odnosi się do wyników zarządzania osiąganych przez Towarzystwo. Decyzja jest wyłącznie wynikiem aktualnej strategii Alior Banku S.A.
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Infolinią Biura Maklerskiego pod numerem 19 503 lub z najbliższym oddziałem Alior Banku prowadzącym obsługę maklerską.

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją oraz określić czy decyzja inwestycyjna jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. jest wydzieloną organizacyjnie jednostką w strukturach Alio  Bank Spółka Akcyjna.