Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2594.63%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.12%
 • mWIG40TR 0.13%
 • NCIndex 1.42%
 • sWIG80 0.69%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.65%
 • WIG 0.44%
 • WIG20 0.50%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.97%
 • WIG20short -0.46%
 • WIG20TR 0.57%
 • WIG30 0.52%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.16%
 • WIG-BUDOW -1.00%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -2.11%
 • WIGdiv 0.21%
 • WIG-ENERG -0.40%
 • WIG-ESG 0.46%
 • WIG.GAMES 1.90%
 • WIG-GORNIC 1.83%
 • WIG-INFO 1.64%
 • WIG-LEKI 3.72%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.39%
 • WIG.MS-BAS 0.92%
 • WIG.MS-FIN 0.07%
 • WIG.MS-PET 0.70%
 • WIG-ODZIEZ -0.28%
 • WIG-PALIWA 0.80%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.19%
 • WIGtech 1.19%
 • WIG-TELKOM 0.67%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Aktualności

08-06-2018

Oferta publiczna certyfikatów PZU FIZ ACORD

PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro. Fundusz jest adresowany do inwestorów, którzy poszukują atrakcyjnej formy inwestowania i oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w długim terminie.

Termin przyjmowania zapisów: 06 - 22 czerwca br.

 

 

 Zapoznaj się z ofertą Biura Maklerskiego Alior Banku:

 • cena emisyjna: 112,42 zł
 • dostępność - z oferty możesz też skorzystać za pośrednictwem bankowości internetowej lub w dowolnym z ponad 200 oddziałów,
 • brak prowizji przy zapisie - bez względu na wybrany kanał zapisu,

 
Jak złożyć zapis?
Klienci Alior Banku mogą założyć rachunek za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku, poprzez zakładkę Centrum produktów/Rachunki maklerskie, następnie złożyć zapis w zakładce Inwestycje/Rynek pierwotny/Subskrypcja.

Zapisy przyjmowane są również w oddziałach świadczących pełny zakres Biura Maklerskiego – podczas jednej wizyty można założyć rachunek i złożyć zapis.

Sprawdź szczegóły


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord („Fundusz”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Fundusz i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2018 r. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: TFI PZU S.A. (www.pzu.pl) i Domu Maklerskiego Pekao (www.dm.pekao.com.pl)