Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2210.33%
 • mWIG40dvp 3900.00%
 • InvestorMS 0.34%
 • mWIG40 0.41%
 • mWIG40TR 0.42%
 • NCIndex 1.30%
 • sWIG80 0.94%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.94%
 • WIG 0.05%
 • WIG20 -0.16%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -0.33%
 • WIG20short 0.17%
 • WIG20TR -0.16%
 • WIG30 -0.15%
 • WIG30TR -0.15%
 • WIG-BANKI -0.50%
 • WIG-BUDOW -0.57%
 • WIG-CEE -0.32%
 • WIG-CHEMIA -0.58%
 • WIGdiv 0.27%
 • WIG-ENERG -0.67%
 • WIG-ESG -0.04%
 • WIG.GAMES 1.09%
 • WIG-GORNIC -1.04%
 • WIG-INFO -0.16%
 • WIG-LEKI 0.72%
 • WIG-MEDIA 0.84%
 • WIG-MOTO 2.27%
 • WIG.MS-BAS -1.23%
 • WIG.MS-FIN -0.68%
 • WIG.MS-PET -0.57%
 • WIG-ODZIEZ 3.05%
 • WIG-PALIWA -0.35%
 • WIG-Poland 0.05%
 • WIG-SPOZYW -0.55%
 • WIGtech 0.56%
 • WIG-TELKOM 0.63%
 • WIG-Ukrain 0.54%
Wyświetl

Od niedzieli 17 maja 2020 dla instrumentów EURTRY, EUR/TRY, USDTRY i USD/TRY nie ma możliwości otwierania nowych pozycji (do odwołania). Warunki handlowe dla już otwartych pozycji na rachunkach Alior Trader pozostają bez zmian. Zaznaczamy przy tym (zgodnie z informacją otrzymaną od Banków Oferujących Płynność), że w kolejnych tygodniach mogą wystąpić zwiększone spready na powyższych instrumentach. Przepraszamy za niedogodności.

Aktualności

17-09-2019

Oferta zakupu akcji Aplisens S.A.

Oferta ogłaszana jest w celu realizacji Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Aplisens S.A. z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego  (art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 KSH).
Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 913 250 Akcji, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 7,25% kapitału zakładowego Spółki.

Harmonogram Oferty:

 • Termin ogłoszenia Oferty: 17 września 2019 r.
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 23 września 2019 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 7 października 2019 r.
 • Przewidywany termin rozliczenia nabycia Akcji: 11 października 2019 r.


Cena zakupu Akcji: 12,00 zł

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży w wybranych Placówkach Banku w okresie trwania Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tych placówek.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji powinni:

 1. złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki zgodnie z warunkami Oferty oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
 2. złożyć w jednej z Placówek Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty: oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt 1, wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Oferty.Szczegóły na temat Oferty wraz z wykazem listy placówek Alior Banku, w których można składać świadectwa depozytowe dostępne są w dokumencie Oferty


Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A jest wydzieloną organizacyjnie jednostką Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem.