Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • INNOVATOR -0.17%
 • InvestorMS -0.56%
 • mWIG40 -0.86%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.86%
 • NCIndex -0.69%
 • sWIG80 -0.70%
 • sWIG80dvp 20.57%
 • sWIG80TR -0.68%
 • TBSP.Index -0.10%
 • WIG -0.93%
 • WIG140 -0.94%
 • WIG20 -1.01%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -2.03%
 • WIG20short 1.03%
 • WIG20TR -1.01%
 • WIG30 -0.94%
 • WIG30TR -0.94%
 • WIG-BANKI -1.63%
 • WIG-BUDOW -0.63%
 • WIG-CEE -0.64%
 • WIG-CHEMIA 0.71%
 • WIGdiv -0.71%
 • WIG-ENERG 0.29%
 • WIG-ESG -1.02%
 • WIG.GAMES -0.53%
 • WIG-GORNIC -0.92%
 • WIG-INFO -0.26%
 • WIG-LEKI -0.94%
 • WIG-MEDIA -2.23%
 • WIG-MOTO -1.90%
 • WIG.MS-BAS -0.24%
 • WIG.MS-FIN -1.59%
 • WIG.MS-PET -0.02%
 • WIG-NRCHOM -0.31%
 • WIG-ODZIEZ -0.56%
 • WIG-PALIWA 0.15%
 • WIG-Poland -0.94%
 • WIG-SPOZYW -2.02%
 • WIGtech -0.68%
 • WIGtechTR -0.68%
 • WIG-Ukrain -2.40%
Wyświetl

Aktualności

17-09-2019

Oferta zakupu akcji Aplisens S.A.

Oferta ogłaszana jest w celu realizacji Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Aplisens S.A. z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego  (art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 i art. 393 pkt 6 KSH).
Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 913 250 Akcji, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 7,25% kapitału zakładowego Spółki.

Harmonogram Oferty:

 • Termin ogłoszenia Oferty: 17 września 2019 r.
 • Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 23 września 2019 r.
 • Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 7 października 2019 r.
 • Przewidywany termin rozliczenia nabycia Akcji: 11 października 2019 r.


Cena zakupu Akcji: 12,00 zł

Akcjonariusze uprawnieni do sprzedaży Akcji w ramach Oferty mogą składać Oferty Sprzedaży w wybranych Placówkach Banku w okresie trwania Oferty, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy tych placówek.

Akcjonariusze zamierzający złożyć Ofertę Sprzedaży Akcji powinni:

 1. złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje dyspozycję blokady Akcji wraz z nieodwołalną dyspozycją wystawienia instrukcji rozliczeniowej na rzecz Spółki zgodnie z warunkami Oferty oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
 2. złożyć w jednej z Placówek Banku wymienionych w Załączniku nr 1 do Oferty: oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt 1, wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz Oferty Sprzedaży, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Oferty.Szczegóły na temat Oferty wraz z wykazem listy placówek Alior Banku, w których można składać świadectwa depozytowe dostępne są w dokumencie Oferty


Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A jest wydzieloną organizacyjnie jednostką Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem.