Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2607.65%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.09%
 • mWIG40TR 0.08%
 • NCIndex 1.35%
 • sWIG80 0.76%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.82%
 • WIG 0.32%
 • WIG20 0.28%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 0.70%
 • WIG20short -0.32%
 • WIG20TR 0.31%
 • WIG30 0.33%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.14%
 • WIG-BUDOW -0.83%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.87%
 • WIGdiv 0.19%
 • WIG-ENERG -0.17%
 • WIG-ESG 0.36%
 • WIG.GAMES 1.42%
 • WIG-GORNIC 1.71%
 • WIG-INFO 1.59%
 • WIG-LEKI 3.24%
 • WIG-MEDIA 1.81%
 • WIG-MOTO -1.38%
 • WIG.MS-BAS 1.03%
 • WIG.MS-FIN 0.15%
 • WIG.MS-PET 0.53%
 • WIG-ODZIEZ -0.66%
 • WIG-PALIWA 0.42%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.49%
 • WIGtech 1.14%
 • WIG-TELKOM 0.86%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Aktualności

13-04-2018

Oferta publiczna akcji spółki Danwood Holding S.A.

Danwood Holding S.A. jest dostawcą prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej, które sprzedaje pod własną marką Danwood.

- Zapisy na akcje spółki w Transzy Inwestorów Indywidualnych trwają od 13 do 23 kwietnia br.
- Cena maksymalna po jakiej przyjmowane będą zapisy: 15,00 zł

 

 Skorzystaj z oferty Biura Maklerskiego Alior Banku:

 • niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego,
 • dostępność - z oferty możesz też skorzystać za pośrednictwem bankowości internetowej lub w dowolnym z ponad 200 oddziałów,
 • wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich


 
Jak złożyć zapis?
Klienci Alior Banku mogą założyć rachunek za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku, poprzez zakładkę Centrum produktów/Rachunki maklerskie, następnie złożyć zapis w zakładce Inwestycje/Rynek pierwotny/Subskrypcja.
Zapisy przyjmowane są również w oddziałach świadczących pełny zakres Biura Maklerskiego – podczas jednej wizyty można założyć rachunek i złożyć zapis.


Sprawdź szczegóły


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Danwood Holding S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.danwood-holding.pl). Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Ryzyko związane z zawarciem transakcji na podstawie niniejszych informacji ponosi Klient. Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa