Inwestycje dopasowane do oczekiwań Poznaj nowe funkcjonalności w bankowości internetowej + nota prawna
Biuro Maklerskie Alior Banku na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Rachunek maklerski BM Alior Banku kolejny raz na podium
Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • InvestorMS -1.87%
 • mWIG40 -2.41%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -2.40%
 • NCIndex -3.10%
 • sWIG80 -1.59%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -1.59%
 • WIG -2.03%
 • WIG20 -1.72%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -3.96%
 • WIG20short 1.99%
 • WIG20TR -1.97%
 • WIG30 -1.90%
 • WIG30TR -0.71%
 • WIG-BANKI -4.29%
 • WIG-BUDOW -3.32%
 • WIG-CEE -1.80%
 • WIG-CHEMIA -1.39%
 • WIGdiv -1.47%
 • WIG-ENERG -3.97%
 • WIG-ESG -1.85%
 • WIG.GAMES -2.34%
 • WIG-GORNIC -3.76%
 • WIG-INFO -1.37%
 • WIG-LEKI -0.76%
 • WIG-MEDIA -0.46%
 • WIG-MOTO -0.90%
 • WIG.MS-BAS -4.82%
 • WIG.MS-FIN -4.08%
 • WIG.MS-PET -2.46%
 • WIG-NRCHOM -1.56%
 • WIG-ODZIEZ -1.87%
 • WIG-PALIWA -2.71%
 • WIG-Poland -0.88%
 • WIG-SPOZYW 0.87%
 • WIGtech 3.01%
 • WIG-TELKOM 12.42%
 • WIG-Ukrain -1.40%
Wyświetl

Aktualności

26-01-2018

Oferta publiczna obligacji MCI.PRIVATEVENTURES FIZ seria P1C

 Zapisy na obligacje spółki trwają do 2 lutego br.  jednak mogą zakończyć się wcześniej, jeśli Inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż suma obligacji oferowanych w ofercie.

MCI.PRIVATEVENTURES FIZ

- obligacje 4-letnie, z terminem wykupu 21 lutego 2022 r.

- stałe oprocentowanie 5,3% w pierwszym okresie odsetkowym, w kolejnych okresach oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 3,5%

 


Szczegóły


Skorzystaj z oferty Biura Maklerskiego Alior Banku:

 • niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego,
 • dostępność - z oferty możesz też skorzystać za pośrednictwem bankowości internetowej lub w dowolnym z ponad 200 oddziałów,
 • brak prowizji przy zapisie - bez względu na wybrany kanał zapisu,
 • wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich


 
Jak złożyć zapis?
Klienci Alior Banku mogą założyć rachunek za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku, poprzez zakładkę Centrum produktów/Rachunki maklerskie, następnie złożyć zapis w zakładce Inwestycje/Rynek pierwotny/Subskrypcja.

Zapisy przyjmowane są również w oddziałach świadczących pełny zakres Biura Maklerskiego – podczas jednej wizyty można założyć rachunek i złożyć zapis.

Sprawdź szczegóły
 

Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusz”), oferowanych obligacjach Funduszu, a także o obligacjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst jest Prospekt Emisyjny Podstawowy Obligacji Funduszu zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2017 r., opublikowany na stronie internetowej Funduszu (http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz)(„Prospekt”). Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.