Porównaj fundusze i wybierz odpowiedni dla siebie Chcesz inwestować samodzielnie? Wyszukaj fundusze dla siebie + nota prawna
Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2608.61%
 • mWIG40dvp 16.33%
 • InvestorMS 0.04%
 • mWIG40 0.20%
 • mWIG40TR 0.19%
 • NCIndex 1.43%
 • sWIG80 0.69%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.69%
 • WIG 0.49%
 • WIG20 0.50%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev 1.10%
 • WIG20short -0.52%
 • WIG20TR 0.57%
 • WIG30 0.53%
 • WIG30TR 0.50%
 • WIG-BANKI 0.37%
 • WIG-BUDOW -1.03%
 • WIG-CEE -0.02%
 • WIG-CHEMIA -1.60%
 • WIGdiv 0.37%
 • WIG-ENERG -0.29%
 • WIG-ESG 0.53%
 • WIG.GAMES 1.80%
 • WIG-GORNIC 1.79%
 • WIG-INFO 1.61%
 • WIG-LEKI 3.64%
 • WIG-MEDIA 1.96%
 • WIG-MOTO -0.37%
 • WIG.MS-BAS 0.96%
 • WIG.MS-FIN 0.36%
 • WIG.MS-PET 0.76%
 • WIG-ODZIEZ -0.36%
 • WIG-PALIWA 0.72%
 • WIG-Poland 0.47%
 • WIG-SPOZYW -1.26%
 • WIGtech 1.14%
 • WIG-TELKOM 0.68%
 • WIG-Ukrain -0.39%
Wyświetl

Aktualności

26-01-2018

Oferta publiczna obligacji MCI.PRIVATEVENTURES FIZ seria P1C

 Zapisy na obligacje spółki trwają do 2 lutego br.  jednak mogą zakończyć się wcześniej, jeśli Inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji niż suma obligacji oferowanych w ofercie.

MCI.PRIVATEVENTURES FIZ

- obligacje 4-letnie, z terminem wykupu 21 lutego 2022 r.

- stałe oprocentowanie 5,3% w pierwszym okresie odsetkowym, w kolejnych okresach oprocentowanie zmienne WIBOR 6M + marża 3,5%

 


Szczegóły


Skorzystaj z oferty Biura Maklerskiego Alior Banku:

 • niskie koszty - bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku brokerskiego,
 • dostępność - z oferty możesz też skorzystać za pośrednictwem bankowości internetowej lub w dowolnym z ponad 200 oddziałów,
 • brak prowizji przy zapisie - bez względu na wybrany kanał zapisu,
 • wygoda i funkcjonalność - pełna integracja usług bankowych i brokerskich


 
Jak złożyć zapis?
Klienci Alior Banku mogą założyć rachunek za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku, poprzez zakładkę Centrum produktów/Rachunki maklerskie, następnie złożyć zapis w zakładce Inwestycje/Rynek pierwotny/Subskrypcja.

Zapisy przyjmowane są również w oddziałach świadczących pełny zakres Biura Maklerskiego – podczas jednej wizyty można założyć rachunek i złożyć zapis.

Sprawdź szczegóły
 

Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Fundusz”), oferowanych obligacjach Funduszu, a także o obligacjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst jest Prospekt Emisyjny Podstawowy Obligacji Funduszu zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 sierpnia 2017 r., opublikowany na stronie internetowej Funduszu (http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz)(„Prospekt”). Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.