Oszczędzaj z myślą o emeryturze z Alior IKE oraz Alior IKZE! Sprawdź szczegóły + nota prawna
 • INNOVATOR -0.17%
 • InvestorMS -0.56%
 • mWIG40 -0.86%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.86%
 • NCIndex -0.69%
 • sWIG80 -0.70%
 • sWIG80dvp 20.57%
 • sWIG80TR -0.68%
 • TBSP.Index -0.10%
 • WIG -0.93%
 • WIG140 -0.94%
 • WIG20 -1.01%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -2.03%
 • WIG20short 1.03%
 • WIG20TR -1.01%
 • WIG30 -0.94%
 • WIG30TR -0.94%
 • WIG-BANKI -1.63%
 • WIG-BUDOW -0.63%
 • WIG-CEE -0.64%
 • WIG-CHEMIA 0.71%
 • WIGdiv -0.71%
 • WIG-ENERG 0.29%
 • WIG-ESG -1.02%
 • WIG.GAMES -0.53%
 • WIG-GORNIC -0.92%
 • WIG-INFO -0.26%
 • WIG-LEKI -0.94%
 • WIG-MEDIA -2.23%
 • WIG-MOTO -1.90%
 • WIG.MS-BAS -0.24%
 • WIG.MS-FIN -1.59%
 • WIG.MS-PET -0.02%
 • WIG-NRCHOM -0.31%
 • WIG-ODZIEZ -0.56%
 • WIG-PALIWA 0.15%
 • WIG-Poland -0.94%
 • WIG-SPOZYW -2.02%
 • WIGtech -0.68%
 • WIGtechTR -0.68%
 • WIG-Ukrain -2.40%
Wyświetl

Aktualności

14-06-2018

Zmiany w oferowaniu kontraktów różnic kursowych (CFD) inwestorom detalicznym

Informacja na ten temat znajduje się m.in. na stronie KNF.

 

 

 

 

 

Interwencja produktowa uzgodniona przez ESMA na mocy art. 40 rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych obejmuje:

 •  Ograniczenie dźwigni finansowej przy otwarciu pozycji.
 • Zmianę poziomu aktywacji mechanizmu stop out na minimalnym poziomie 50% sumy wymaganych depozytów zabezpieczających.
 • Ochronę przed ujemnym saldem dla każdego rachunku.
 • Ograniczenie w zakresie zachęt oferowanych przy transakcjach CFD.
 • Ujednolicone ostrzeżenie o ryzyku, w tym procent strat na rachunkach inwestorów detalicznych dostawcy CFD.
 • Zmniejszenie poziomu aktywacji mechanizmu stop out z 1/110% do 50% sumy wymaganych depozytów zabezpieczających. Działanie mechanizmu stop out jest opisane w  pkt 59 Regulaminu usługi.
 • Wprowadzenie ochrony przed ujemnym saldem na wszystkich rachunkach Alior Trader. W przypadku wystąpienia debetu na rachunku Klienta spowodowanego zamknięciem pozycji np. w wyniku wystąpienia luk cenowych, debet taki zostanie anulowany. Dotyczy to debetów powstałych po 1 sierpnia 2018 roku.

 
Kiedy wejdą w życie zapowiadane zmiany?

 • Zgodnie z informacją ESMA środki interwencji produktowej zaczną obowiązywać 1 sierpnia 2018 roku. Biuro Maklerskie dokona zmiany dźwigni finansowej dla poszczególnych instrumentów finansowych w dniu 31 lipca 2018.


Czy wzrost wymaganych depozytów zabezpieczających będzie dotyczył również pozycji otwartych przed datą wejścia w życie zmian?

 • Tak. Zgodnie z interwencją produktową ESMA, nowe wielkości depozytów będą obowiązywać dla wszystkich pozycji CFD niezależnie od daty ich otwarcia.


 
W związku ze zmianą wysokości depozytów zabezpieczających dla wszystkich instrumentów finansowych w ofercie Alior Trader, Biuro Maklerskie zmieni minimalną wielkość nominalną zlecenia dla wszystkich CFD na pary walutowe z 10 000 jednostek waluty bazowej (minilot) na 1 000 jednostek waluty bazowej (mikrolot). Zmiana ta spowoduje większą elastyczność doboru odpowiedniej wielkości pozycji, a także umożliwi inwestowanie przy mniejszym saldzie rachunku. Zmiana będzie obowiązywać od 1 sierpnia 2018 roku.