Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Aktualności

14-06-2018

Zmiany w oferowaniu kontraktów różnic kursowych (CFD) inwestorom detalicznym

Informacja na ten temat znajduje się m.in. na stronie KNF.

 

 

 

 

 

Interwencja produktowa uzgodniona przez ESMA na mocy art. 40 rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych obejmuje:

  •  Ograniczenie dźwigni finansowej przy otwarciu pozycji.
  • Zmianę poziomu aktywacji mechanizmu stop out na minimalnym poziomie 50% sumy wymaganych depozytów zabezpieczających.
  • Ochronę przed ujemnym saldem dla każdego rachunku.
  • Ograniczenie w zakresie zachęt oferowanych przy transakcjach CFD.
  • Ujednolicone ostrzeżenie o ryzyku, w tym procent strat na rachunkach inwestorów detalicznych dostawcy CFD.
  • Zmniejszenie poziomu aktywacji mechanizmu stop out z 1/110% do 50% sumy wymaganych depozytów zabezpieczających. Działanie mechanizmu stop out jest opisane w  pkt 59 Regulaminu usługi.
  • Wprowadzenie ochrony przed ujemnym saldem na wszystkich rachunkach Alior Trader. W przypadku wystąpienia debetu na rachunku Klienta spowodowanego zamknięciem pozycji np. w wyniku wystąpienia luk cenowych, debet taki zostanie anulowany. Dotyczy to debetów powstałych po 1 sierpnia 2018 roku.

 
Kiedy wejdą w życie zapowiadane zmiany?

  • Zgodnie z informacją ESMA środki interwencji produktowej zaczną obowiązywać 1 sierpnia 2018 roku. Biuro Maklerskie dokona zmiany dźwigni finansowej dla poszczególnych instrumentów finansowych w dniu 31 lipca 2018.


Czy wzrost wymaganych depozytów zabezpieczających będzie dotyczył również pozycji otwartych przed datą wejścia w życie zmian?

  • Tak. Zgodnie z interwencją produktową ESMA, nowe wielkości depozytów będą obowiązywać dla wszystkich pozycji CFD niezależnie od daty ich otwarcia.


 
W związku ze zmianą wysokości depozytów zabezpieczających dla wszystkich instrumentów finansowych w ofercie Alior Trader, Biuro Maklerskie zmieni minimalną wielkość nominalną zlecenia dla wszystkich CFD na pary walutowe z 10 000 jednostek waluty bazowej (minilot) na 1 000 jednostek waluty bazowej (mikrolot). Zmiana ta spowoduje większą elastyczność doboru odpowiedniej wielkości pozycji, a także umożliwi inwestowanie przy mniejszym saldzie rachunku. Zmiana będzie obowiązywać od 1 sierpnia 2018 roku.