Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Minimum 67% aktywów fundusz inwestuje w sekurytyzowane inwestycje o stałym i zmiennym oprocentowaniu, w tym między innymi w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką nieruchomości mieszkaniowych i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką nieruchomości komercyjnych. Fundusz może też inwestować w zabezpieczone zobowiązania pożyczkowe. W celu osiągnięcia zysków inwestycyjnych, zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania fundusz może stosować instrumenty pochodne. Fundusz może także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.

Nazwa

Schroder ISF Securitised Credit A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Michelle Russell-Dowe

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
Początek działalności: 2017-09-06
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% ICE BofA AA-BBB ABS
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.7 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,44 %
Miesięczna stopa średnia 0,45 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -14,26 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-07-09)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)