Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym na poziomie inwestycyjnym lub poniżej poziomu inwestycyjnego emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i przedsiębiorstwa z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Fundusz może inwestować ponad 50% swoich aktywów w obligacje o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego, do 20% swoich aktywów w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami oraz hipoteką, do 30% aktywów w obligacje zamienne, w tym do 10% w warunkowe obligacje zamienne. Zarządzający inwestycjami zapewnia, aby co najmniej 90% spółek z portfela Funduszu podlegało ocenie na podstawie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Nazwa

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 (Acc) (PLN) (hedged)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Patrick Vogel

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Początek działalności: 2018-05-16
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD hdg
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,06 %
Miesięczna stopa średnia 0,46 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -21,37 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-21)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)