Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest ochrona realnej wartości aktywów oraz zwiększenie tej wartości mierzonej w euro, po uwzględnieniu inflacji, w okresie 3-5 lat. Fundusz stara się utrzymać wysoką korelację z instrumentami dłużnymi europejskich rynków rozwijających się. Inwestuje jednak w znacznie szerszy wachlarz instrumentów finansowych: papiery udziałowe i dłużne, tytuły uczestnictwa innych funduszy, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz w instrumenty pochodne. Lokaty funduszu nabywane są na całym świecie w różnych walutach.

Nazwa

Schroder ISF Inflation Plus A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Abdallah Guezour, Malcolm Melville

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane zagraniczne pozostałe
Początek działalności: 2013-07-01
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% Core HICP (lagged)
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,65 %
Miesięczna stopa średnia 1,38 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -16,06 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-07-09)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)