Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału. Aby zrealizować ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w akcje spółek, które są zarejestrowane lub prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej na Tajwanie. Finansowe instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też posiadać środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF Taiwanese Equity A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Alice Liu, Louisa Lo, Louisa Lo

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji azjatyckich bez Japonii
Początek działalności: 2008-01-21
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% TAIEX Total Return Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 9,14 %
Miesięczna stopa średnia 8,02 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -58,41 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-11-24)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)