Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) (USD) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału. Minimum 67% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i papiery oparte na akcjach spółek zarejestrowanych lub prowadzących główną część swojej działalności w Japonii. Finansowe instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także posiadać gotówkowe środki pieniężne.

Nazwa

Schroder ISF Japanese Equity A (Acc) (USD) (hedged)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Kazuhiro Toyoda

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji japońskich
Początek działalności: 2013-03-27
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% TOPIX
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 10,15 %
Miesięczna stopa średnia 6,43 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -34,86 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-05-31)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)