Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i bieżącego dochodu. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje przynajmniej 67% swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji spółek z całego świata, przy czym fundusz skupia się na spółkach o określonej wartości. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu obniżenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może też utrzymywać gotówkowe środki pieniężne. Inwestycje w chińskie akcje A mogą osiągnąć poziom do 10% (za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, a także w zróżnicowany sposób w ramach systemu „Qualified Foreign Investor” (QFI))

Nazwa

Schroder ISF QEP Global Active Value A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Lukas Kamblevicius, Quantitative Equity Products Team, Stephen Langford

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2004-10-29
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI AC World TR Net
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 5,65 %
Miesięczna stopa średnia 0,42 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -62,42 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-22)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)