Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Schroder ISF QEP Global ESG A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji na całym świecie. Spółki wchodzące w skład portfela będą wybierane pod względem odpowiedniego profilu w zakresie ochrony środowiska, ładu korporacyjnego i polityki społecznej (ESG). Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne w celu obniżania ryzyka lub efektywniejszego zarządzania portfelem. Fundusz może inwestować bezpośrednio w chińskie akcje B oraz H, a także może inwestować mniej niż 10% w chińskie akcje A za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect i Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, a także w zróżnicowany sposób w ramach systemu „Qualified Foreign Investor” (QFI).

Nazwa

Schroder ISF QEP Global ESG A (Acc) (USD)

Adres

ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa

TFI

Schroders (Lux)

Telefon

(22) 505 07 00

Zarządzający funduszem

Lukas Kamblevicius, Stephen Langford

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Początek działalności: 2016-12-14
Minimalna wpłata: 1000
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 3.5 %
Benchmark: 100% MSCI AC World TR Net
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.25 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 7,54 %
Miesięczna stopa średnia 2,59 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -31,38 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-04-11)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-06-01)
Skrócony prospekt (2023-12-31)