Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2289.43%
 • WIG20short 81879.28%
 • WIG20lev 12235.50%
 • InvestorMS 0.00%
 • mWIG40 -0.59%
 • mWIG40TR -0.58%
 • NCIndex -0.63%
 • RESPECT -0.38%
 • sWIG80 -0.17%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR -0.17%
 • WIG -0.47%
 • WIG20 -0.66%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR -0.54%
 • WIG30 -0.67%
 • WIG30TR 0.00%
 • WIG-BANKI -0.89%
 • WIG-BUDOW -2.11%
 • WIG-CEE 0.00%
 • WIG-CHEMIA -0.35%
 • WIGdiv -0.41%
 • WIG-ENERG 1.20%
 • WIG-ESG -0.61%
 • WIG.GAMES -0.37%
 • WIG-GORNIC -1.61%
 • WIG-INFO -0.83%
 • WIG-LEKI 0.15%
 • WIG-MEDIA 0.02%
 • WIG-MOTO -0.17%
 • WIG.MS-BAS 0.04%
 • WIG.MS-FIN -1.16%
 • WIG.MS-PET 0.65%
 • WIG-ODZIEZ -0.59%
 • WIG-PALIWA 0.73%
 • WIG-Poland 0.00%
 • WIG-SPOZYW 0.07%
 • WIGtech -0.61%
 • WIG-TELKOM -1.37%
 • WIG-Ukrain 0.00%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Oszczędnościowy

Polityka inwestycyjna

Od 60% do 100% wartości aktywów może być inwestowane w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery skarbowe oraz tytuły inwestycyjne gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe.

Nazwa

Alior Oszczędnościowy (Alior SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Początek działalności: 2016-02-24
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,50 %
Miesięczna stopa średnia 0,07 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,03 %
Największy spadek wartości JU -0,63 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-07-22)