Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
 • GPWB-B1Y3Y 0.12%
 • GPWB-B1Y4Y 0.13%
 • GPWB-B1Y5Y 0.17%
 • GPWB-B3Y5Y 0.21%
 • GPWB-B5Y 0.28%
 • GPWB-BWZ 0.04%
 • INNOVATOR -0.43%
 • mWIG40 -0.34%
 • mWIG40dvp 0.00%
 • mWIG40TR -0.35%
 • NCIndex -0.73%
 • sWIG80 0.20%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.20%
 • TBSP.Index 0.19%
 • WIG -0.66%
 • WIG140 -0.66%
 • WIG20 -1.06%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20lev -1.74%
 • WIG20short 0.90%
 • WIG20TR -0.85%
 • WIG30 -1.08%
 • WIG30TR -0.88%
 • WIG-BANKI -1.28%
 • WIG-BUDOW -0.07%
 • WIG-CEE -0.24%
 • WIG-CHEMIA -1.47%
 • WIGdiv -0.18%
 • WIG-ENERG -2.47%
 • WIG-ESG -0.69%
 • WIG.GAMES5 -0.11%
 • WIG-GORNIC -1.49%
 • WIG-GRY -0.22%
 • WIG-INFO -0.26%
 • WIG-LEKI 1.64%
 • WIG-MEDIA 0.61%
 • WIG-MOTO 0.83%
 • WIG.MS-BAS -2.52%
 • WIG.MS-FIN -1.13%
 • WIG.MS-PET -1.42%
 • WIG-NRCHOM -1.20%
 • WIG-ODZIEZ -0.65%
 • WIG-PALIWA -0.92%
 • WIG-Poland -0.58%
 • WIG-SPOZYW 1.18%
 • WIGtech -0.21%
 • WIGtechTR -0.21%
 • WIG-Ukrain 0.28%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz ALIOR Konserwatywny

Polityka inwestycyjna

Od 60% do 100% wartości aktywów może być inwestowane w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery skarbowe oraz tytuły inwestycyjne gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić depozyty bankowe.

Nazwa

ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Konrad Augustyński, Kamil Czapnik, Mateusz Ochocki

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych polskich uniwersalne
Początek działalności: 2016-02-24
Minimalna wpłata: 50
Minimalna dopłata: 50
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Opłata zmienna za zarządzanie: 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 1,92 %
Miesięczna stopa średnia 0,57 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 0,07 %
Największy spadek wartości JU -7,45 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2023-05-10)
Karta funduszu (2023-04-30)
Prospekt informacyjny (2023-02-01)
Skrócony prospekt (2022-12-31)