Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi uwagami! Sprawdź!
Doradztwo Inwestycyjne Inwestuj pod okiem Ekspertów! Sprawdź szczegóły
 • WIG-NRCHOM 2297.44%
 • WIG20short 81726.95%
 • WIG20lev 12151.86%
 • mWIG40dvp 23689.70%
 • InvestorMS 0.37%
 • mWIG40 0.37%
 • mWIG40TR 0.37%
 • NCIndex -0.46%
 • RESPECT 0.51%
 • sWIG80 0.65%
 • sWIG80dvp 0.00%
 • sWIG80TR 0.65%
 • WIG 0.44%
 • WIG20 0.38%
 • WIG20dvp 0.00%
 • WIG20TR 0.48%
 • WIG30 0.42%
 • WIG30TR 0.25%
 • WIG-BANKI 0.00%
 • WIG-BUDOW 0.61%
 • WIG-CEE 0.35%
 • WIG-CHEMIA 2.92%
 • WIGdiv 0.40%
 • WIG-ENERG 0.90%
 • WIG-ESG 0.41%
 • WIG.GAMES -0.82%
 • WIG-GORNIC 0.70%
 • WIG-INFO 0.94%
 • WIG-LEKI 1.22%
 • WIG-MEDIA -0.07%
 • WIG-MOTO -0.26%
 • WIG.MS-BAS 0.71%
 • WIG.MS-FIN 0.42%
 • WIG.MS-PET 0.68%
 • WIG-ODZIEZ -0.22%
 • WIG-PALIWA 0.78%
 • WIG-Poland 0.26%
 • WIG-SPOZYW 0.97%
 • WIGtech 0.78%
 • WIG-TELKOM 1.59%
 • WIG-Ukrain 1.57%
Wyświetl

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Alior Multi Asset

Polityka inwestycyjna

Fundusz dokonuje doboru lokat, stosując politykę zmiennej alokacji. Inwestuje, zależnie od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku finansowego, w instrumenty udziałowe (w szczególności akcje i kwity depozytowe), instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Każda z ww. kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% wartości aktywów.

Nazwa

Alior Multi Asset (Alior SFIO)

Adres

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

TFI

Alior TFI

Telefon

(22) 463 88 88

Zarządzający funduszem

Kamil Czapnik, Fryderyk Krawczyk

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: mieszane polskie aktywnej alokacji
Początek działalności: 2009-03-24
Minimalna wpłata: 200
Minimalna dopłata: 100
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 3.5 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -3,68 %
Miesięczna stopa średnia 0,81 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej 1,23 %
Największy spadek wartości JU -57,09 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Karta funduszu (2019-07-31)
Prospekt emisyjny (2019-07-22)