Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)

Polityka inwestycyjna

Aktywa funduszu składają się wyłącznie z oprocentowanych zbywalnych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w euro, z początkowym terminem zapadalności lub czasem pozostałym do terminu wykupu krótszym niż 12 miesięcy oraz z instrumentów rynku pieniężnego i gotówki. Gotówka i jej odpowiedniki (włącznie z płynnymi instrumentami rynku pieniężnego, pod warunkiem, że średni czas pozostały do terminu wykupu portfela danego funduszu gotówkowego nie przekrecza 12 miesięcy) nie może przekroczyć 49% aktywów funduszu.

Nazwa

Fidelity Funds Euro Cash Fund A (Acc) (EUR)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Christopher Ellinger, Tim Foster

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: rynku pieniężnego EUR
Początek działalności: 2006-09-25
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 0
Benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Waluta: EUR
Opłata za zarządzanie: 0.15 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 0,48 %
Miesięczna stopa średnia 0,24 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -4,93 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-02)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-01-01)
Skrócony prospekt (2023-10-31)