Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w obligacje korporacyjne, denominowane w głównych walutach na poziomie inwestycyjnym i o niskiej jakości kredytowej, emitowane na globalnych rynkach wschodzących. Do 25% środków może być zainwestowanych w obligacje państwowe emitentów z rynków wschodzących. Fundusz może także inwestować swoje aktywa bezpośrednio w lokalne obligacje chińskie, notowane na giełdzie lub będące przedmiotem obrotu giełdowego na stosownym rynku w Chinach. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Nazwa

Fidelity Funds Emerging Market Corporate Debt Fund A (Acc) (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Eric Wong, Marton Huebler, Paul Greer

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Początek działalności: 2014-12-18
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,38 %
Miesięczna stopa średnia 0,47 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -26,40 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-02)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-01-01)
Skrócony prospekt (2023-10-31)