Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)

Polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest wypracowywanie zysków i powiększanie wartości kapitałowej. Cel ten jest realizowany przez inwestowanie co najmniej 70% aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie emitentów sklasyfikowanych na poziomie inwestycyjnym, którzy przeważającą część swojej działalności prowadzą w Azji. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu, bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.

Nazwa

Fidelity Funds Asian Bond Fund A (Acc) (USD)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne
Początek działalności: 2011-04-18
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index
Waluta: USD
Opłata za zarządzanie: 0.75 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu 2,79 %
Miesięczna stopa średnia 0,35 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -25,70 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-02)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-01-01)
Skrócony prospekt (2023-10-31)