Biuro Maklerskie na drugim miejscu w rankingu Pulsu Biznesu! Poznaj nasz Rachunek Maklerski
Rynki zagraniczne Globalne giełdy w Twoim zasięgu! Inwestuj na rynkach zagranicznych! + nota prawna
Zadbaj o środowisko Wyraź zgodę na przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną Bankowość internetowa Ustawienia>Zgody i oświadczenia>Sposób otrzymywania dokumentów od Biura Maklerskiego
Inwestycje na rynku Forex z zaawansowaną platformą Alior 4 Trader! Sprawdź + nota prawna

Karta funduszu

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.
Dane dostarcza: analizy.pl

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje przede wszystkim w globalne dłużne papiery wartościowe na rynkach wschodzących. Fundusz może także inwestować w inne typy papierów wartościowych, w tym w instrumenty dłużne rynków lokalnych, instrumenty o stałym dochodzie, akcje, obligacje emitentów na rynkach wschodzących oraz niższej jakości dłużne papiery wartościowe. Fundusz inwestuje między innymi w Ameryce Łacińskiej, Południowo-Wschodniej Azji, Afryce, Europie Wschodniej (wliczając Rosję) i na Bliskim Wschodzie.

Nazwa

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A (HMDIST) (G) (PLN) (hedged)

Adres

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa

TFI

Fidelity International

Telefon

(22) 449 00 01

Zarządzający funduszem

Eric Wong, Marton Huebler, Paul Greer

Informacja o funduszu

Informacje ogólne
Rodzaj, kategoria: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Początek działalności: 2017-10-11
Minimalna wpłata: 2500
Minimalna dopłata: 1000
Maksymalna opłata manipulacyjna: 1.5 %
Benchmark: 100% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Waluta: PLN
Opłata za zarządzanie: 1.2 %
Dane finansowe
Średnioroczna stopa zwrotu -7,37 %
Miesięczna stopa średnia -0,32 %
Stopa zwrotu na tle grupy porównawczej -
Największy spadek wartości JU -47,16 %
Sharpe'a:
Pełna wersja serwisu dostępna jest tylko dla Klientów Biura Maklerskiego Alior Banku
Treynora:
Jensena:
Standardowe odchylenie:
Sortino:
VaR:

Ważne dokumenty

Kluczowe informacje (2024-02-01)
Karta funduszu (2024-05-31)
Prospekt informacyjny (2024-01-01)
Skrócony prospekt (2023-10-31)